sang kien kinh nghiem lop 3

9 1,003 42
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:25

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 phần I: mở đầu I/ lí do chọn đề tài. Cấp Tiểu học, đọc là một đòi hỏi cơ bản đầu tiên đối với mỗi ngời đi học. Đọc giúp các em chiếm lĩnh ngôn ngữ để dùng trong giao tiếp, học tập, tạo ra hứng thú và động cơ học tập. Đọc tạo điều kiện để học sinhcó khả năng tự học và tinh thần học tập cả đời. Đọc là khả năng không thể thiếu đợc của con ngời trong thời đại văn minh. Vì lẽ đó, ở trờng Tiểu học giáo viên có nhiệm vụ dạy cho học sinh một cách có hệ thống các phơng pháp để hình thành và phát triển năng lực đọc cho học sinh. Tập đọc là một phân môn thực hành mang tính tổng hợp, nhiệm vụ quan trọng nhất là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Qua bài tập đọc học sinh đợc làm quen với ngôn ngữ văn học, các nhân vật trong các bài tập đọc, các thông điệp mà nội dung bài học cần thông báo .Tập đọc giúp các em phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, bồi dỡng cho các em cảm nhận đợc những rung cảm thẫm mỹ, cảm nhận đợc vẻ đẹp của ngôn ngữ qua bài đọc, từ đó giáo dục cho các em những tình cảm trong sáng tốt đẹp. ở lớp 3 ,theo chơng trình Giáo duc phổ thông - cấp Tiểu học mục tiêu của dạy tập đọc là : - Hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng sử dụng Tiếng việt (đọc, nghe , nói , viết ) để học tập và giao tiếp trong các môi ttrờng họat động của lứa tuổi . - Biết thêm những từ ngữ ( gồm cả những thành ngữ , tục ngữ dễ hiểu )về lao động sản xuất , văn hoá , xã hội , bảo vệ tổ quốc . - Biết cấu tạo ba phần của bài văn; bớc đầu nhận biết đoạn văn ý chính . - Đọc đúng và rành mạch bài văn ( khoảng 70 - 80 tiếng / phút ) , nắm đợc ý chính của bài. - Bồi dỡng cho học sinh tình yêu tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng , giàu đẹp của tiếng Việt , góp phần hình thành nhân cách con ngời Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đỗ Thị Thanh 1 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 Thực tế hiện nay ở trờng Tiểu học cho thấy kỹ năng đọc của học sinh lớp ba còn hạn chế , ngay cả giáo viên cha tì m ra phơng pháp để năng cao kết quả giờ đọc . Việc dạy của giáo viên vẫn bám vào phơng pháp dạy dập khuôn học sinh theo phơng pháp mới cũng là đọc cá nhân , đọc theo nhóm , . nhng giáo viên hầu hết không kiểm soát đợc tốc độ đọc cách đọc của học sinh , không sửa sai . Đây là nguyên nhân làm cho học sinh hoạt động không tích cực , sinh ra nhàm chán khi học tập đọc . Để nâng cao chất lợng đọc cho học sinh lớp ba và tránh nhàm chán cho các em trong giờ học tôi chọn đề tài : "Phơng pháp dạy tập đọc cho học sinh lớp 3B " . II. MụC ĐíCH NGHIÊN CứU . - Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh. - Thông qua dạy học tiếng Việt, góp phần rèn luyện thao tác t duy cho học sinh. IIi. đối tợng và phạm vi nghiên cứu. - Nghiên cứu cơ sở lí luận ngôn ngữ học. - Học sinh lớp 3B. - Phơng pháp dạy tập đọc lớp 3. IV . Nhiệm vụ nghiên cứu . - Xây dựng và xác dịnh các cơ sở lí luận để day cho học sinh tập đọc đúng yêu cầu của lớp 3. - Đề xuất nội dung điều chỉnh phơng pháp dạy . - Tổ chức dạy học thực nghiệm. - Kiểm tra tính hiệu quả của giờ dạy. V . phơng pháp nghiên cứu. - Phơng pháp khảo sát thực tế . - Phơng pháp thực nghiệm. - Phơng pháp so sánh đối chiếu. Đỗ Thị Thanh 2 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 phần II : nội dung. chơng I: cơ sở lí luận. I . cơ sở ngôn ngữ học. Phơng pháp dạy tập dọc phải dựa trên những cơ sở của ngôn ngữ học nh : chính âm , chính tả , ngữ điệu . Để tổ chức dạy đọc cho học sinhchúng ta cần hiểu rõ quá trình đọc , nắm bản chất kỹ năng đọc. Đọc là một hoạt động trí tuệ phức tạp mà cơ sở là tiếp nhận thông tin bằng chữ viết dựa vào hoạt động của cơ quan thị giác . Đỗ Thị Thanh 3 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 Đọc bao gồm những yếu tố nh : Tiếp nhận bằng mắt, hoạt động của cơ quan phát âm , các cơ quan thính giác và thông hiẻu những gì đọc đợc. Nhiệm vụ của sự phát triển kỹ năng đọpc là đạt đến sự tổng hợp giữa những mặt riêng lẻ này của quá trình đọc đó là điểm phân biệt giữa ngời mới biết đọc và ngời đọc thành thạo . Về cơ sở sinh lí của việc dạy đọc ta thấy đồng thời mắt nhìn , miệng đọc , tai nghe văn bản đợc đọc. Ngay khi đọc thầm , dù không pháp âm nhng cơ quan tri thức , t tởng tình cảm của ngời khác chứa đựng trong văn bản . II .cơ sở s phạm và việc dạy đọc cho học sinh. Phơng pháp dạy tập đọc mới bắt nguồn từ nhu cầu của công cuộc đổi mới đang diễn ra trên đất nớc ta . Phơng pháp dạy học mới quan niệm rõ ràng về mục tiêu cần đạt , cách kiểm soát , đánh giá kết quả học tập của học sinh . Nó coi trọng thực hành, dạy lấy lợi ích của học sinh làm đích . ở lớp 3 , việc luyện đọc vẫn tập trung vào yêu cầu rõ ràng rành mạch là chủ yếu , cha đòi hỏi phải đọc diễn cảm . Đỗ Thị Thanh 4 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 Chơng II: kết quả điều tra và khảo sát thực tiễn. 1 ) Về sách giáo khoa. Sách giáo khoa tiếng Việt 3 ( gồm2 tập )gồm 15 đơn vị học , mỗi đơn vị gắn với một chủ điểm , học trong hai tuần (trừ chủ điểm ngôi nhà chung học trong hai tuần. 2 ) Về giáo viên và học sinh. Hiện nay còn một số giáo viên kỹ năng đọc cha tốt , cha chú ý sửa sai cho học sinh , cha chú ý theo dõi tốc độ đọc cho học sinh do chàng màng về nắm kiến thức chuẩn của học sinh từng khối lớp. 3 ) Kết quả điều tra thực trạng. Đỗ Thị Thanh 5 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 Qua khảo sát thực trạng dạy và học tập đọc ở lớp 3 cho thấy kỹ năng đọc cha tốt , cha chú ý sửa sai cho học sinh , cha chú ý theo dõi tốc độ đọc cho học sinh cho dù học sinh có đọc đúng . Giáo viên hầu nh không kiểm soát đợc học trò của mình khi đọc các em chỉ cần đọc thuộc là đợc. chơng III : giải pháp . Để giờ học nhẹ nhàng , đem lại hiệu quả thiết thực ( nhất là đối ví học sinh có điều kiện còn khó khăn trong học tập ) , khi dạy cần tập trung vào yêu cầu cơ bản , cần linh hoạt phơng pháp dạy tập đọc nhằm đạt hiệu quả thiết thực .Với lớp 3 học sinh cần đọc đúng và rành mạch bài văn ( đạt yêu cầu tối thiểu khoảng 70 tiếng / phút ) , để đạt đợc yêu cầu này giáo viên càn sử dụng linh hoạt các biện pháp,hình thức tổ chức cho học sinh luyện đọc. - Hớng dẫn đọc từng câu : HS nối tiếp nhau đọc từng câu, cần theo dõi học sinh đọc để sửa lỗi phát âm, kết hơp luyện đọc đúng từ ngữ .GV nên chia nhỏ văn bản cho nhiều học sinh đợc tham giatích cực vào quá trình luyện tập , qua đó bộc lộ năng lực đọc của từng cá nhân . lắng nghe học sinh đọc , để cảm nhận đợc u điểm hay hạn chế về kỹ năng dọc của học sinh để từ đó có biện pháp động viên hay giúp đỡ kịp thời . Những thông tin ngợc là cơ sở để giáo viên lựa chọn nội dung dạy học thiết thực , tránh áp đặt mang tính chủ quan . Đợc đọc và nghe bạn đọc từng câu bằng trực giác học sinh còn nhận thức đợc đơn vị nhỏ nhất của lời nói là câu và cau diễn đạt trọn ý . từ đó học sinh sẽ học tốt các môm học còn lại . Đỗ Thị Thanh 6 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 - Hớng dẫn đọc từng đoạn trớc lớp : HS nối tiếp nhau đoc từng đoạn trong bài . GV theo dõi HS dọc để gợi ý hớng dẫn cách ngắt nghỉ , cáchngắt nhip tơ cho đúng, đọc đúng ngữ điệu câu và tập phân biệt lời ngời dẫn chuyện với lời nhân vật ( nếu có ) ; hớng dẫn học sinh tìm hiểu nghĩa từ ngữ đợc chú giải trong SGK thông qua đọc ; từ ngữ cha quen thuộc với học sinh địa phơng ( nếu có ). - Hớng dẫn đọc từng đoạn trong nhóm : có thể linh hoạt đọc theo nhóm đôi, nhóm t , da vào cách đọc đợc hớng dẫn trên lớp . HS cần đọc và theo dõi nhận xét bạn đọc .GV cần tạo cho học sinh thói quen đọc vừa phải để không ảnh hởng nhiều đến nhóm khác , có kỹ năng nghe và theo dõi SGK để xác nhận kết quả đọc của bạn. - Hớng dẫn đọc đồng thanh: Hoạt động này chỉ vận dụng linh hoạt . Để phát huy tác dụng của hình thức luyện đọc đồng thanh, GV cần luyện cho học sinh có cách đọc nhẹ nhàng , vừa phải . - Khi tìm hiểu nội dung bài là lúc GV hớng dẫn HS luyện đọc thầm đọc đẻ hiểu văn bản. - Hớng dẫn luyện đọc lại dựa vào trình độ đọc của đa số học sinh trong lớp và đặc điểm của bài tập đọc , GVlựa chọn mức độ và hình thức luyện đọc sao cho phù hợp cần theo dõi thời gian đọc của tng em tránh đọc nhanh quá hay chậm quá : luyện đọc tốt và thi đọc tốt một hoặc cả bài ; đọc theo vai ; tổ chức ttrò chơi học tập có tác dụng luyện đọc .Riêng đối với các bài học thuộc lòng , dù đã luyện đọc kỹ , GV cần bố trí thời gian để HS đợc học thuộc bài trên lớp với yêu cầu tối thiểu cần đạt là : học thuộc khoảng 8 đến 10 dòng thơ trên lớp . Để thể nghiệm tính đúng đắn hiệu quả của đề tài tôi tổ chức dạy thực nghiệm ở hai lớp 3B và 3D. Tổ chức dạy thực nghiệm . Đỗ Thị Thanh 7 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 Tiết : 1 . Dạy thực nghiệm ở lớp 3B. Tôi dạy nh nội dung nghiên cứu của đề tài ,khi dạy sử dụng linh hoạt các phơng pháp. Tiết : 2 . Dạy đối chứng ở lớp 3D. Tiến trình dạy nh hớng dẫn của sách giáo viên- nhà xuất bản giáo dục. Thời gian dạy 14/3/2008. Bài dạy : Rớc đèn ông sao. Cả hai lớp có 26 học sinh. Sau khi dạy đợc đồng nghiệp nhận xét : lớp 3B có không khí học sôi nổi hơn ; học sinh đọc bài tốt hơn , tốc độ đọc phù hợp với đặc điểm của học sinh lớp 3. Nhận xét chung. Qua tiết dạy ở lớp 3B đã vạn dung linh hoạt các phơng pháp dạy học tôi nhận thấy không khí lớp học sôi nổi học sinh hào hứng học tập.Các em tích cực học tập một cách tự giác , giáo viên có thời gian quan tâm đến mọi đối tợng học sinh , tốc đọ đọc phù hợp ,biết ngắt nghỉ đúng nhờ vậy kết quả học tạp của học sinh đợc nâng cao. Với lớp 3D không khí lớp học trầm , học sinh đọc kém hơn , tốc độ đọc của học sinh không đều em thì đọc nhanh quá ,em thì đọc chậm quá. Đỗ Thị Thanh 8 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 chơng IV : kết luận Dạy tập đọc là việc của chơng trình tiếng Việt ở Tiểu học .Nắm vững cách đọc các em có khả năng diễn đạt các vấn đề trong đời sống hàng ngày , tăng hiệu quả giao tiếp , giúp các em vững vàng tự tin trong cuộc sống . Đỗ Thị Thanh 9 . thực nghiệm ở hai lớp 3B và 3D. Tổ chức dạy thực nghiệm . Đỗ Thị Thanh 7 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 Tiết : 1 . Dạy thực nghiệm ở lớp 3B. Tôi dạy nh nội. từng khối lớp. 3 ) Kết quả điều tra thực trạng. Đỗ Thị Thanh 5 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 Qua khảo sát thực trạng dạy và học tập đọc ở lớp 3 cho thấy kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: sang kien kinh nghiem lop 3, sang kien kinh nghiem lop 3, sang kien kinh nghiem lop 3

Bình luận về tài liệu sang-kien-kinh-nghiem-lop-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP