Tiết 118: Câu trần thuật đơn không có từ "là"

14 5,142 19
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:25

1- Đặc điểm của câu trần thuật đơn từ là? 2- Trong những câu sau câu nào là câu trần thuật đơn từ là? a -Trên bầu trời, mây đen kéo đến mù mịt. b -Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. c -Sức khỏe là vốn quý của con người. KIỂM TRA BÀI CŨ TUAÀN 30 _ BAØI 28 TIEÁÂT118 a) Chiều hôm nay, tôi học. b) Bông hoa này đẹp. c) Phú ông mừng lắm. d) Chúng tôi tụ hội ở góc sân. TN CN VN CN VN CN VN CN VN : Động từ : Tính từ : Cụm tính từ : Cụm động từ a) Chiều hôm nay tôi không học. b) Bông hoa này không đẹp. c) Phú ông chưa mừng lắm. d) Chúng tôi không tụ hội ở góc sân. Các từ : không, không phải, chưa, chưa phải CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG TỪ LÀ a) Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại. b) Phú ơng mừng lắm. c) Dòng sơng Năm Căn rộng mênh mơng. a’) Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con. b’) Giữa sân trường, sừng sững một cây bàng. c’) Trên bầu trời, vụt tắt một vì sao. TN CN CN CN VN VN VN TN CN CN CN VN VN VN TN TN Thảo luận: Nhận xét về cấu tạo ngữ pháp và vai trò của vị ngữ ở các câu trên? - Cấu tạo ngữ pháp: CN đứng trước VN. - Cấu tạo ngữ pháp: VNï đứng trước CN. - Miêu tả hành động của hai cậu bé. - Chỉ trạng thái của phú ông. - Chỉ đặc điểm của dòng sông. - Thông báo sự xuất hiện của hai cậu bé. - Chỉ sự tồn tại của cây bàng. - Chỉ sự biến mất của vì sao. CÂU MIÊU TẢ CÂU TỒN TẠI - Cấu tạo ngữ pháp: CN đứng trước VN. Ấy là vào đầu mùa hè một năm kia. Buổi sáng, tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấy nhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng(…) tay cầm que, tay xách cái ống bơ nước. Thấy bóng người, tôi vội lẩn xuống cỏ, chui nhanh về hang. (Theo Tô Hoài) a- Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại. b- Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con Không phù hợp Phù hợp BÀI TẬP BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRẮC NGHIỆM 1- Trong những câu sau, câu nào là câu trần thuật đơn 1- Trong những câu sau, câu nào câu trần thuật đơn không từ không từ là là ? ? a -Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. a -Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. b -Lớp 6A b -Lớp 6A 6 6 học toán, học toán, lớp lớp 6A 6A 7 7 h h ọc ọc văn. văn. c -Trên đồng ruộng, trắng phau những cánh cò. c -Trên đồng ruộng, trắng phau những cánh cò. 2- Hãy chuyển những câu miêu tả sau sang câu tồn tại a) Xa xa, một hồi trống nổi lên. b) Cuối vườn, những chiếc lá khô rơi lác đác. Xa xa, nổi lên một hồi trống Cuối vườn, rơi lác đác những chiếc lá khô. 1- Bài tập 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu sau. Cho biết những câu nào là câu miêu tả và những câu nào là câu tồn tại. a- Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn. Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình, mài chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. (Thép Mới) b- Bên hàng xóm tôi cái hang của Dế Choắt. Dế Choắt là tên tôi đã đặt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng thế. (Tô Hoài) c- Dưới gốc tre, tua tủa những mầm măng. Măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua đất lũy mà trỗi dậy. (Ngô Văn Phú) 1- Bài tập 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu. Xác định câu miêu tả và câu tồn tại. a: Câu 1: Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn. Câu 2: Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình, mái chùa cổ kính. Câu 3: Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. Câu miêu tả Câu tồn tại Câu miêu tả TN TN CN CN VN VN VN CN b: Câu 1: Bên hàng xóm tôi cái hang của Dế Choắt. VNTN CN Câu tồn tại Câu 2: Dế Choắt là tên tôi đã đặt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng thế. CN CN VN Câu miêu tả c: Câu 1: Dưới gốc tre, tua tủa những mầm măng. TN VN Câu tồn tại Câu 2: Măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua mặt đất mà trỗi dậy. Câu miêu tả CN VN [...]... một đoạn văn từ 5 đến 7 câu tả cảnh trường em, trong đó sử dụng ít nhất là một câu tồn tại SƠ ĐỒ CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN TỪCÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG TỪ LÀ DẶN DÒ : -Học thuộc nội dung hai phần ghi nhớ, hoàn thành bài tập -Chuẩn bị bài: CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ 1- Xác định CN, VN trong các câu a,b ở phần I, các câu a,b,c,d trong phần II rồi cho biết các câu trên mắc lỗi . 7 câu tả cảnh trường em, trong đó có sử dụng ít nhất là một câu tồn tại. CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ. 1- Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là? 2- Trong những câu sau câu nào là câu trần thuật đơn có từ là? a -Trên bầu trời, mây đen
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 118: Câu trần thuật đơn không có từ "là", Tiết 118: Câu trần thuật đơn không có từ "là", Tiết 118: Câu trần thuật đơn không có từ "là"

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn