Luyen go phim nhanh bang tro choi Finger Break Out

22 220 0 Gửi tin nhắn cho Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm

Đặng Thành Tâm

Tải lên: 11,479 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2013, 01:25

Bài 1 Luy n gõ phím nhanh b ng ệ ằ trò ch i Finger Break Outơ 1.GI I THI UỚ Ệ 1.GI I THI UỚ Ệ  Là phần mềm miễn phí của công ty Giletech e.K.  Đây là phần mềm trò chơi đơn giản và nổi tiếng.  Điểm đặc biệt là phải dùng cách gõ phím để thực hiện việc chơi. 2. CÀI Đ TẶ 2. CÀI Đ TẶ  Chạy trình Setup (10FBOut_Setup.exe) Nhấn Setup để cài đặt 2. CÀI Đ TẶ Nhấn vào đây để tiếp tục 2. CÀI Đ TẶ Nhấn Yes để tiếp tục 2. CÀI Đ TẶ  Cài đặt hoàn tất, nhấn Yes để chạy chương trình ngay. Nhấn No để không mở chương trình. 3. KH I Đ NGỞ Ộ 3. KH I Đ NGỞ Ộ  Start \ All Program \ 10 Finger BreakOut \ 10 Finger BreakOut Nhấn OK để mở. [...]... trỏNgón cái Bài 1Luy n gõ phím nhanh b ng ệ ằtrò ch i Finger Break Out 2. CÀI Đ TẶNhấn vào đây để tiếp tục 4. MÀN HÌNH CHÍNHKhu vực chơiChứa các lệnh và thông tin của lượt chơi 6. Thoát kh i trò ch iỏ ơNhấn nútHoặc nhấn tổ hợp phím Alt+F4. Ph n 2: Ph n m m h c t pầ ầ ề ọ ậBài 1. Luyện gõ phím nhanh bằng trò chơi Finger Break Out Bài 2. Quan sát thời gian... phím nhanh bằng trò chơi Finger Break Out Bài 2. Quan sát thời gian trái đất bằng SunTimes (4 tiết)Bài 3. Học vẽ hình hình học với GeoGebra 3.0 (6 tiết)Bài 4. Làm quen với hình không gian trong Yenka (6 tiết) 6. Thoát kh i trò ch iỏ ơ 2. CÀI Đ TẶ . 3. KH I Đ NGỞ Ộ 3. KH I Đ NGỞ Ộ  Start All Program 10 Finger BreakOut 10 Finger BreakOut Nhấn OK để mở. 4. MÀN HÌNH CHÍNH 4. MÀN HÌNH CHÍNH Khu. Bài 1 Luy n gõ phím nhanh b ng ệ ằ trò ch i Finger Break Out 1.GI I THI UỚ Ệ 1.GI I THI UỚ Ệ  Là phần mềm miễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyen go phim nhanh bang tro choi Finger Break Out, Luyen go phim nhanh bang tro choi Finger Break Out, Luyen go phim nhanh bang tro choi Finger Break Out

Bình luận về tài liệu luyen-go-phim-nhanh-bang-tro-choi-finger-break-out

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP