Bai 12: Quyen va nghia vu cong dan...

9 337 0
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:46

Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Câu 1 Câu 1 : : Em hãy nêu quyền và nghĩa vụ của cha mẹ,ông bà Em hãy nêu quyền và nghĩa vụ của cha mẹ,ông bà trong gia đình ? trong gia đình ? Câu 2 Câu 2 : Chọn đáp án đúng : Chọn đáp án đúng Những hành vi nào sau đây thể hiện Những hành vi nào sau đây thể hiện quyền và quyền và nghĩa vụ của nghĩa vụ của cha mẹ,ông bà cha mẹ,ông bà đúng với quy định của pháp luật đúng với quy định của pháp luật ? ? A. A. Nuôi dạy con thành những công dân tốt Nuôi dạy con thành những công dân tốt B. B. Ưu tiên con trai hơn con gái Ưu tiên con trai hơn con gái C. C. Bảo vệ quyền và Bảo vệ quyền và lơi ích hợp pháp của con lơi ích hợp pháp của con D. D. Lo làm ăn nên không quan tâm đến con cái Lo làm ăn nên không quan tâm đến con cái C C A A Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2007 Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2007 Tiết 15- Bài 15: Tiết 15- Bài 15: Quyền và nghĩa vụ Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình của công dân trong gia đình I-Đặt vấn đề I-Đặt vấn đề II- Nội dung bài học II- Nội dung bài học 1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà: 1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà: 2. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu 2. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu *Nói về bổn phận của con đối với cha mẹ,ca dao Việt Nam có bài sau *Nói về bổn phận của con đối với cha mẹ,ca dao Việt Nam có bài sau Công cha như núi Thái Sơn Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con Câu hỏi Câu hỏi : : Em có suy nghĩ gì về bổn phận , trách nhiệm của con cháu đối Em có suy nghĩ gì về bổn phận , trách nhiệm của con cháu đối với với ông bà,cha mẹ? ông bà,cha mẹ? * Em hãy đọc hai mẩu chuyện sau: * Em hãy đọc hai mẩu chuyện sau: 1. Bố Tuấn đã mất, mẹ tần tảo nuôi hai anh em Tuấn ăn học. Ông bà nội 1. Bố Tuấn đã mất, mẹ tần tảo nuôi hai anh em Tuấn ăn học. Ông bà nội của Tuấn đều đã già yếu. Tuấn lúc đó đang học lớp 6 đã xin mẹ về ở hẳn với của Tuấn đều đã già yếu. Tuấn lúc đó đang học lớp 6 đã xin mẹ về ở hẳn với ông bà. Từ đó, Tuấn đi học xa hơn, nhớ nhà, nhớ mẹ và em, nhưng thương ông bà. Từ đó, Tuấn đi học xa hơn, nhớ nhà, nhớ mẹ và em, nhưng thương ông bà, Tuấn cố gắng vượt mọi khó khăn. Hằng ngày, Tuấn dậy sớm nấu ông bà, Tuấn cố gắng vượt mọi khó khăn. Hằng ngày, Tuấn dậy sớm nấu cơm, mời ông bà dậy ăn cơm, cho lợn gà ăn rồi mới đi học. Mùa đông, Tuấn cơm, mời ông bà dậy ăn cơm, cho lợn gà ăn rồi mới đi học. Mùa đông, Tuấn đun nước cho ông bà tắm. Vào những ngày nắng ấm, Tuấn dắt ông dạo chơi đun nước cho ông bà tắm. Vào những ngày nắng ấm, Tuấn dắt ông dạo chơi trên đường làng hoặc đến thăm bà con họ hàng. Ban đêm, Tuấn bê chõng trên đường làng hoặc đến thăm bà con họ hàng. Ban đêm, Tuấn bê chõng nằm cạnh giường ông bà để tiện giúp ông bà khi cần. nằm cạnh giường ông bà để tiện giúp ông bà khi cần. Dù bận chăm sóc ông bà già yếu, Tuấn vẫn học giỏi và tham gia các hoạt Dù bận chăm sóc ông bà già yếu, Tuấn vẫn học giỏi và tham gia các hoạt động của trường động của trường . . 2. Cụ Lam gần 80 tuổi, từ quê lên sống với người con trai cả ở thành phố. 2. Cụ Lam gần 80 tuổi, từ quê lên sống với người con trai cả ở thành phố. Số tiền bán nhà, vườn ở quê, anh con trai nói vay tạm của mẹ để xây nhà. Số tiền bán nhà, vườn ở quê, anh con trai nói vay tạm của mẹ để xây nhà. Nhưng khi nhà xây xong, tất cả gia đình, con cái của anh ta ở tầng trên, Nhưng khi nhà xây xong, tất cả gia đình, con cái của anh ta ở tầng trên, tầng một thì cho thuê, còn cụ Lam thì anh ta cho ở một mình dưới bếp. tầng một thì cho thuê, còn cụ Lam thì anh ta cho ở một mình dưới bếp. Hằng ngày, đến bữa cơm, anh ta sai con mang xuống cho mẹ bát cơm, và ít Hằng ngày, đến bữa cơm, anh ta sai con mang xuống cho mẹ bát cơm, và ít thức ăn. Cụ Lam sống mãi như thế, thấy buồn tủi quá, phải bỏ về quế sống thức ăn. Cụ Lam sống mãi như thế, thấy buồn tủi quá, phải bỏ về quế sống với người con thứ. với người con thứ. Thảo luận Thảo luận : : Em đồng tình và không đồng tình với cách cư xử của nhân Em đồng tình và không đồng tình với cách cư xử của nhân vật nào trong hai mẩu truyện trên? Vì sao? vật nào trong hai mẩu truyện trên? Vì sao? Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2007 Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2007 Tiết 15- Bài 15: Tiết 15- Bài 15: Quyền và nghĩa vụ Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình của công dân trong gia đình I-Đặt vấn đề I-Đặt vấn đề II- Nội dung bài học II- Nội dung bài học 1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà: 1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà: 2. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu 2. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu Con cháu có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà; có Con cháu có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà; có quyền và và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà, đặc biệt khi quyền và và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà, đặc biệt khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu. Nghiêm cấm con cháu có hành vi ngược cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu. Nghiêm cấm con cháu có hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà. đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà. 3. Anh chị em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau và nuôi 3. Anh chị em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau và nuôi dưỡng nhau nếu không còn cha mẹ. dưỡng nhau nếu không còn cha mẹ. Những quy định trên nhằm xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, Những quy định trên nhằm xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam 4. 4. ý ý nghĩa nghĩa * Tư liệu tham khảo * Tư liệu tham khảo . Hiến pháp năm 1992 . Hiến pháp năm 1992 Điều 64 Điều 64 Gia đình là tế bào của xã hội. ( .) Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con Gia đình là tế bào của xã hội. ( .) Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con thành những công dân tốt. Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc thành những công dân tốt. Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ. Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử ông bà, cha mẹ. Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con. giữa các con. . Luật hôn nhân và Gia đình năm 2000 . Luật hôn nhân và Gia đình năm 2000 Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ( .) ( .) 4. cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành công dân có ích cho xã hội;con 4. cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành công dân có ích cho xã hội;con có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ; cháu có nghĩa vụ có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ; cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà; các thành viên trong gia đình kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà; các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc giúp đỡ nhau. có nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc giúp đỡ nhau. 5. Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con, 5. Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con, giữa con trai và con gái, con đẻ và con nuôi, con trong giá thú và con giữa con trai và con gái, con đẻ và con nuôi, con trong giá thú và con ngoài giá thú. ngoài giá thú. ( . ) ( . ) Bài tập1 Bài tập1 : : Những hành vi nào sau đây thể hiện trách nhiệm với cha mẹ, ông Những hành vi nào sau đây thể hiện trách nhiệm với cha mẹ, ông bà? bà? A. Lễ phép, kính trọng A. Lễ phép, kính trọng B. Vâng lời, ngoan ngoãn B. Vâng lời, ngoan ngoãn C. Chăm sóc, giúp đỡ gia đình C. Chăm sóc, giúp đỡ gia đình D. Nói dối ông bà,cha mẹ D. Nói dối ông bà,cha mẹ E. Còn nhỏ tuổi chưa phải làm công việc gia đình E. Còn nhỏ tuổi chưa phải làm công việc gia đình A A B B C C Bài tập2: Bài tập2: Sơn sinh ra trong một gia đình giàu có và là con một nên bố mẹ rất chiều Sơn sinh ra trong một gia đình giàu có và là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng và thoả mãn mọi đòi hỏi của Sơn. Sơn đua dòi ăn chơi, hút thuốc lá chuộng và thoả mãn mọi đòi hỏi của Sơn. Sơn đua dòi ăn chơi, hút thuốc lá rồi bị nghiện ma tuý . rồi bị nghiện ma tuý . Theo em ai là người có lỗi trong việc này? Vì sao? Theo em ai là người có lỗi trong việc này? Vì sao? Hướng dẫn về nhà Hướng dẫn về nhà 1. Học thuộc nôi dung bài học 1. Học thuộc nôi dung bài học 2. Làm bài tập số 6,7/SGK/33 2. Làm bài tập số 6,7/SGK/33 3. Sưu tầm tục ngữ ca dao nói về tình cảm gia 3. Sưu tầm tục ngữ ca dao nói về tình cảm gia đình đình . tiền bán nhà, vườn ở quê, anh con trai nói vay tạm của mẹ để xây nhà. Số tiền bán nhà, vườn ở quê, anh con trai nói vay tạm của mẹ để xây nhà. Nhưng khi nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 12: Quyen va nghia vu cong dan..., Bai 12: Quyen va nghia vu cong dan..., Bai 12: Quyen va nghia vu cong dan...

Bình luận về tài liệu bai-12-quyen-va-nghia-vu-cong-dan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP