nghiên cứu xác định chế độ xử lý nhiệt, ga3 kết hợp phủ màng đến biến đổi chất lượng quả chanh trong quá trình bảo quản

94 283 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2017, 16:18

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN KHẮC ĐẠT NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ XỬ NHIỆT, GA3 KẾT HỢP PHỦ MÀNG ĐẾN BIẾN ĐỔI CHẤT LƯỢNG QUẢ CHANH TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN Chuyên ngành: Mã số: Công nghệ sau thu hoạch 60.54.01.04 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Duy Lâm NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xim cam đoan công trình nghiên cứu trực tiếp thực với giúp đỡ thầy, cô giáo hưỡng dẫn, thầy cô Khoa CNTP Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam cán Trung tâm nghiên cứu kiểm tra chất lượng nông sản – Viện điện nông nghiệp công nghệ sau thu hoạch Các số liệu kết nghiên cứu trình bày báo cáo khoa học trung thực chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Khắc Đạt i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực đề tài “Nghiên cứu xác định chế độ xử nhiệt, GA3 kết hợp phủ màng đến biến đổi chất lượng chanh trình bảo quản” với cố gắng thân giúp đỡ người hoàn thành luận văn tốt nghiệp Nhân xin chân thành cảm ơn: Trước tiên xin chân thành cám ơn toàn thể quý thầy cô khoa CNTP, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam giảng dạy, hướng dẫn để có kiến thức ngày hôm nay, tạo điều kiện tốt để nghiên cứu học hỏi Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới PGS.TS Nguyễn Duy Lâm giáo viên trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực đề tài Thầy tận tình dẫn giúp đỡ hoàn thành khóa luận Tôi xin gửi làm cảm ơn tới chị Phạm Thị Mai, Nguyễn Thị Nhị toàn thể cán Trung tâm nghiên cứu kiểm tra chất lượng nông sản – Viện điện nông nghiệp công nghệ sau thu hoạch, Số - Ngô Quyền - Hà Nội bên cạnh giúp đỡ, động viên suốt thời gian thực luận văn Và xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình bạn bè tôi, luôn bên động viên giúp đỡ hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Khắc Đạt ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2.1 Mục đích 1.2 1.2.2 Mục đích yêu cầu Yêu cầu Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tổng quan chanh 2.1.2 ông dụng giá trị dinh dưỡng chanh 2.1.1 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 Nguồn gốc Những biến đổi sinh sau thu hoạch chanh Những tổn thương sau thu hoạch phổ biến chanh Các phương pháp bảo quản chanh sau thu hoạch Tình hình sản xuất tiêu thụ chanh giới 10 Tình hình sản xuất tiêu thụ chanh Việt Nam 12 Công nghệ phủ màng bảo quản chanh sau thu hoạch 13 Giới thiệu công nghệ phủ màng 13 Các kỹ thuật sản xuất chế phẩm tạo màng 15 Công nghệ phủ màng bảo quản rau tươi 16 Công nghệ phủ màng bảo quản chanh 18 Công nghệ làm ấm gián đoạn bảo quản chanh sau thu hoạch 20 iii 2.3.1 2.3.2 Công nghệ làm ấm gián đoạn bảo quản rau tươi 20 Công nghệ làm ấm gián đoạn bảo quản chanh 21 Phần Đối tượng – nội dung phương pháp nghiên cứu 23 3.1 Vật liệu thời gian địa điểm nghiên cứu 23 3.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 24 3.1.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 23 Nội dung nghiên cứu 24 Phương pháp nghiên cứu 24 Phương pháp tổng hợp chế phẩm 24 Phương pháp xử chế phẩm tạo màng 25 Phương pháp xử làm ấm gián đoạn 25 Phương pháp bố trí thí nghiệm 26 Phương pháp phân tích 28 Phương pháp xử số liệu 30 Phần Kết thảo luận 31 4.1 Tác dụng xử phủ màng đến khả bảo quản chanh 31 4.1.2 Tác dụng xử phủ màng đến độ cứng chanh trình bảo quản 32 4.1.1 4.1.3 4.1.4 Tác dụng xử phủ màng đến tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên chanh 31 Tác dụng xử phủ màng tới màu sắc vỏ chanh 33 Tác dụng xử phủ màng đến hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số 34 4.1.5 Tác dụng xử phủ màng tới hàm lượng acid hữu tổng số chanh 36 4.1.7 Tác dụng chế phẩm tạo màng tới tỷ lệ thối hỏng chanh 38 4.1.6 4.1.8 4.2 4.2.1 4.2.2 Tác dụng xử phủ màng tới chất lượng cảm quan chanh 36 Kết luận nội dung mục 4.1 39 Tác dụng chế phẩm bổ sung ga3 tới chất lượng hình thức chanh trình bảo quản 39 Tác dụng chế phẩm bổ sung GA3 tới tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên chanh trình bảo quản 39 Tác dụng chế phẩm bổ sung GA3 tới độ cứng chanh trình bảo quản 40 iv 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 Tác dụng chế phẩm bổ sung GA3 tới màu sắc chanh trình bảo quản 41 Tác dụng chế phẩm bổ sung GA3 tới hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số chanh trình bảo quản 42 Tác dụng chế phẩm bổ sung GA3 tới hàm lượng chất axit hữu tổng số chanh trình bảo quản 43 Tác dụng chế phẩm bổ sung GA3 tới chất lượng cảm quản chanh trình bảo quản 44 Tác dụng chế phẩm tạo màng tới tỷ lệ thối hỏng chanh 45 Kết luận nội dung mục 4.2 46 Xác định chế độ xử làm ấm gián đoạn để hạn chế tổn thương lạnh, biến đổi vật lý, hóa sinh cho chanh ta trình bảo quản lạnh 46 Sự biến đổi màu sắc vỏ chanh trình bảo quản lạnh có làm ấm gián đoạn 47 Tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên trình bảo quản lạnh có làm ấm gián đoạn 48 Sự biến đổi độ cứng chanh trình bảo quản lạnh có làm ấm gián đoạn 48 Sự biến đổi tỷ lệ số bị tổn thương lạnh trình bảo quản có làm ấm gián đoạn 49 Sự biến đổi tỷ lệ thối hỏng trình bảo quản lạnh có làm ấm gián đoạn 50 Sự biến đổi chất lượng cảm quan trình bảo quản lạnh có làm ấm gián đoạn 51 Kết luận nội dung mục 4.3 51 Phân Kết luận kiến nghị 51 5.1 5.2 Kết luận 52 Kiến nghị 52 Tài liệu tham khảo 53 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ĐC CT Nghĩa tiếng Việt Đối Chứng Công thức HPMC Hydroxy Propyl Methyl Cenllulose IW Intermitter Warming GA3 Axit Giberilic vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sản xuất chanh giới 11 Bảng 4.1 Kết đánh giá chất lượng cảm quan chanh sau 20 ngày bảo quản chế phẩm tạo màng 38 Bảng 4.2 Kết đánh giá chất lượng cảm quan chanh sau 20 ngày bảo quản chế phẩm tạo màng GA3 45 Bảng 4.3 Tổng điểm chất lượng cảm quan chanh ta bảo quản lạnh có làm ấm gián đoạn 51 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Tác dụng xử phủ màng tới tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên chanh trình bảo quản 32 Hình 4.2 Tác dụng xử phủ màng tới độ cứng chanh trình bảo quản 33 Hình 4.3 Tác dụng xử phủ màng tới biến đổi màu sắc chanh trình bảo quản 34 Hình 4.4 Tác dụng xử phủ màng tới biến hàm lượng chất rắn hòa tan chanh trình bảo quản 35 Hình 4.5 Tác dụng xử phủ màng tới hàm lượng acid hữu tổng số chanh trình bảo quản 36 Hình 4.6 Tác dụngcủa xử phủ màng tới tỷ lệ thối hỏng chanh trình bảo quản 39 Hình 4.7 Tác dụng chế phẩm bổ sung GA3 tới tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên chanh trình bảo quản 40 Hình 4.8 Tác dụng chế phẩm bổ sung GA3 tới độ cứng chanh trình bảo quản 41 Hình 4.9 Tác dụng chế phẩm bổ sung GA3 tới biến đổi màu sắc chanh trình bảo quản 42 Hình 4.10 Tác dụng chế phẩm bổ sung GA3 tới biến đổi hàm lượng chất rắn hòa tan chanh trình bảo quản 43 Hình 4.11 Tác dụng chế phẩm bổ sung GA3 tới biến đổi hàm lượng acid hữu tổng số chanh trình bảo quản 44 Hình 4.12 Tác dụngcủa xử phủ màng tới tỷ lệ thối hỏng chanh trình bảo quản 46 Hình 4.13 Sự biến đổi màu sắc vỏ chanh trình bảo quản lạnh có làm ấm gián đoạn 47 Hình 4.14 Sự biến đổi tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên chanh ta trình bảo quản lạnh có làm ấm gián đoạn 48 Hình 4.15 Sự biến đổi độ cứng chanh ta trình bảo quản lạnh có làm ấm gián đoạn 49 Hình 4.16 Tỷ lệ bị tổn thương lạnh chanh ta trình bảo quản lạnh có làm ấm gián đoạn 50 Hình 4.17 Tỷ lệ thối hỏng chanh ta trình bảo quản lạnh có làm ấm gián đoạn 50 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Khắc Đạt Tên luận văn: “Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ xử nhiệt, GA3 kết hợp phủ màng đến biến đổi chất lượng chanh trình bảo quản” Chuyên nghành: Công nghệ sau thu hoạch Cơ sở đào tạo: Học viện nông nghiệp Việt Nam Mã số: 60.54.01.04 Mục đích nghiên cứu Đánh giá tác dụng có lợi xác định thông số ba phương pháp xử sau thu hoạch: 1- xử phủ màng, 2-xử phủ màng kết hợp với GA3 3xử làm ấm gián đoạn, nhằm trì chất lượng, hình thức, giảm tổn thất chanh ta trình bảo quản lạnh bảo quản thường nhiệt độ phòng Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp bố trí thí nghiệm: - Thí nghiệm 1: Nghiên cứu tác dụng xử phủ màng với chế phẩm dùng cho có múi tới chất lượng hình thức chanh trình bảo quản - Thí nghiệm 2: Nghiên cứu tác dụng xử axit gibberilic tới biến đổi chất lượng hình thức chanh trình bảo quản - Thí nghiệm 3: Xác định chế độ xử làm ấm gián đoạn để hạn chế tổn thương lạnh, biến đổi vật lý, hóa sinh cho chanh ta trình bảo quản lạnh + Phương pháp phân tích - Phương pháp phân tích tiêu sinh lý: Xác định biến đổi màu sắc, đo độ cứng, xác định hao hụt khối lượng tự nhiên, đánh giá cảm quan, xác định hàm lượng chất rắn hòa tan - phương pháp phân tích hóa sinh: Xác định hàm lượng chất rắn hòa tan, xác định hàm lượng axit hữu tổng số - Xác định tỷ lệ thối hỏng - Xác định tỷ lệ tổn thương lạnh + Phương pháp xử số liệu: Số liệu xử phương pháp sử dụng ANOVA để so sánh giá trị trung bình phần mềm SPSS EXCEL ix VARIATE V003 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 512001E-01 256001E-01 ****** 0.000 CT$ 191340 637800E-01 ****** 0.000 * RESIDUAL 340053E-07 566755E-08 * TOTAL (CORRECTED) 11 242540 220491E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 10 FILE DOCUNG 20/ 3/16 15:52 :PAGE VARIATE V004 10 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 511999E-01 255999E-01 ****** 0.000 CT$ 922425 307475 ****** 0.000 * RESIDUAL 830477E-08 138413E-08 * TOTAL (CORRECTED) 11 973625 885114E-01 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE 15 FILE DOCUNG 20/ 3/16 15:52 :PAGE VARIATE V005 15 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 512000E-01 256000E-01 ****** 0.000 CT$ 3.03120 1.01040 ****** 0.000 * RESIDUAL 389265E-06 648774E-07 * TOTAL (CORRECTED) 11 3.08240 280218 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 20 FILE DOCUNG 20/ 3/16 15:52 :PAGE VARIATE V006 20 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 512000E-01 256000E-01 ****** 0.000 CT$ 3.45750 1.15250 ****** 0.000 * RESIDUAL 148751E-06 247918E-07 * TOTAL (CORRECTED) 11 3.50870 318973 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DOCUNG 20/ 3/16 15:52 :PAGE MEANS FOR EFFECT LANLAP LANLAP NOS 4 5.44900 5.36900 5.52900 10 4.91750 4.83750 4.99750 15 4.17000 4.09000 4.25000 20 3.66500 3.58500 3.74500 SE(N= 4) 0.376416E-04 0.186019E-04 0.127355E-03 0.787270E-04 5%LSD 6DF 0.130208E-03 0.643471E-04 0.440542E-03 0.272329E-03 MEANS FOR EFFECT CT$ ÐC CT1 CT2 CT3 CT$ NOS 3 3 5.26800a 5.62200d 5.43000b 5.47600c 10 4.48000a 5.21000d 4.89000b 5.09000c 67 15 3.37000a 4.71000d 4.15000b 4.45000c 20 2.85000a 4.31000d 3.58000b 3.92000c SE(N= 3) 0.434648E-04 0.214797E-04 0.147057E-03 0.909061E-04 5%LSD 6DF 0.150352E-03 0.743016E-04 0.508694E-03 0.314459E-03 - Màu sắc BALANCED ANOVA FOR VARIATE FILE MAUSAC 21/3/2016 15:58 :PAGE VARIATE V003 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 33.6200 16.8100 0.00 1.000 CT$ 440.641 146.880 0.00 1.000 * RESIDUAL *********** *********** * TOTAL (CORRECTED) 11 474.261 43.1146 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 10 FILE MAUSAC 21/3/2016 15:58 :PAGE VARIATE V004 10 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 33.6200 16.8100 ****** 0.000 CT$ 898.692 299.564 ****** 0.000 * RESIDUAL 851628E-04 141938E-04 * TOTAL (CORRECTED) 11 932.312 84.7557 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 15 FILE MAUSAC 21/3/2016 15:58 :PAGE VARIATE V005 15 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 33.6200 16.8100 ****** 0.000 CT$ 697.326 232.442 ****** 0.000 * RESIDUAL 586221E-04 977035E-05 * TOTAL (CORRECTED) 11 730.946 66.4496 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 20 FILE MAUSAC 21/3/2016 15:58 :PAGE VARIATE V006 20 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 33.6200 16.8100 ****** 0.000 CT$ 1223.19 407.730 ****** 0.000 * RESIDUAL 508593E-05 847655E-06 * TOTAL (CORRECTED) 11 1256.81 114.256 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MAUSAC 21/3/2016 15:58 :PAGE MEANS FOR EFFECT LANLAP LANLAP NOS 4 9.70000 7.65000 11.7500 10 14.7662 12.7162 16.8162 15 21.0225 18.9725 23.0725 20 25.6475 23.5975 27.6975 SE(N= 4) 0.172742 0.156440 0.177368 0.489639 5%LSD 6DF 0.597544 0.541152 0.613543 1.69374 - 68 MEANS FOR EFFECT CT$ ÐC CT1 CT2 CT3 CT$ NOS 3 3 20.1100d 5.01000a 7.12000c 6.56000b 10 29.4500d 7.35000a 12.2600c 10.0050b 15 33.5500d 13.4200a 20.2300c 16.8900b 20 42.6800d 16.3200a 22.4800c 21.1100b SE(N= 3) 0.199466 0.180642 0.204806 0.565386 5%LSD 6DF 0.689984 0.624868 0.708458 1.95576 - Chất rắn BALANCED ANOVA FOR VARIATE FILE CHATRAN 21/ 3/16 16: :PAGE VARIATE V003 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 800000E-01 400000E-01 0.00 1.000 CT$ 954600 318200 0.00 1.000 * RESIDUAL *********** *********** * TOTAL (CORRECTED) 11 1.03460 940545E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 10 FILE CHATRAN 21/ 3/16 16: :PAGE VARIATE V004 10 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 799999E-01 400000E-01 ****** 0.000 CT$ 1.84140 613800 ****** 0.000 * RESIDUAL 484182E-07 806970E-08 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.92140 174673 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 15 FILE CHATRAN 21/ 3/16 16: :PAGE VARIATE V005 15 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 799998E-01 399999E-01 ****** 0.000 CT$ 3.26640 1.08880 ****** 0.000 * RESIDUAL 461415E-06 769026E-07 * TOTAL (CORRECTED) 11 3.34640 304218 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 20 FILE CHATRAN 21/ 3/16 16: :PAGE VARIATE V006 20 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 800002E-01 400001E-01 0.00 1.000 CT$ 2.78700 929000 0.00 1.000 * RESIDUAL *********** *********** * TOTAL (CORRECTED) 11 2.86700 260636 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CHATRAN 21/ 3/16 16: :PAGE MEANS FOR EFFECT LANLAP LANLAP NOS 7.14000 10 7.69000 69 15 8.44000 20 8.69000 4 7.04000 7.24000 7.59000 7.79000 8.34000 8.54000 8.59000 8.79000 SE(N= 4) 0.757143E-01 0.673764E-01 0.117047 0.591196E-01 5%LSD 6DF 0.261908 0.233066 0.404884 0.204504 MEANS FOR EFFECT CT$ ÐC CT1 CT2 CT3 CT$ NOS 3 3 7.59000d 6.84000a 7.15000c 6.98000b 10 8.31000d 7.26000a 7.71000c 7.48000b 15 9.26000d 7.86000a 8.48000c 8.16000b 20 9.43000d 8.12000a 8.75000c 8.46000b SE(N= 3) 0.874273E-01 0.777995E-01 0.135154 0.682655E-01 5%LSD 6DF 0.302425 0.269121 0.467520 0.236141 - Hàm lượng acid hữu tổng số BALANCED ANOVA FOR VARIATE FILE AXIT 21/ 3/16 16: :PAGE VARIATE V003 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 135200 676001E-01 0.00 1.000 CT$ 119976 399920E-01 0.00 1.000 * RESIDUAL *********** *********** * TOTAL (CORRECTED) 11 255176 231978E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 10 FILE AXIT 21/ 3/16 16: :PAGE VARIATE V004 10 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 135200 676000E-01 0.00 1.000 CT$ 462924 154308 0.00 1.000 * RESIDUAL *********** *********** * TOTAL (CORRECTED) 11 598124 543749E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 15 FILE AXIT 21/ 3/16 16: :PAGE VARIATE V005 15 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 135200 675999E-01 ****** 0.000 CT$ 564456 188152 ****** 0.000 * RESIDUAL 984230E-08 164038E-08 * TOTAL (CORRECTED) 11 699656 636051E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 20 FILE AXIT 21/ 3/16 16: :PAGE VARIATE V006 20 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 135200 676000E-01 0.00 1.000 CT$ 1.21470 404900 0.00 1.000 * RESIDUAL *********** *********** * TOTAL (CORRECTED) 11 1.34990 122718 70 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE AXIT 21/ 3/16 16: :PAGE MEANS FOR EFFECT LANLAP LANLAP NOS 4 6.79400 6.66400 6.92400 10 6.60700 6.47700 6.73700 15 6.32400 6.19400 6.45400 20 5.87500 5.74500 6.00500 SE(N= 4) 0.442757E-01 0.880459E-01 0.178044E-01 0.507375E-01 5%LSD 6DF 0.153157 0.304565 0.615884E-01 0.175509 MEANS FOR EFFECT CT$ ÐC CT1 CT2 CT3 CT$ NOS 3 3 6.65600a 6.92000c 6.75000b 6.85000b 10 6.32000a 6.84800d 6.55000b 6.71000c 15 6.01600a 6.61000d 6.26000b 6.41000c 20 5.44000a 6.31000d 5.76000b 5.99000c SE(N= 3) 0.511252E-01 0.101667 0.205588E-01 0.585866E-01 5%LSD 6DF 0.176850 0.121681 0.711161E-01 0.202660 - Tỷ lệ thối hỏng ALANCED ANOVA FOR VARIATE FILE TLTHOI 21/3/16 16:11 :PAGE VARIATE V003 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 385842E-15 192921E-15 0.00 1.000 CT$ 41.9852 13.9951 ****** 0.000 * RESIDUAL 128093E-05 213488E-06 * TOTAL (CORRECTED) 11 41.9852 3.81684 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 10 FILE TLTHOI 21/3/16 16:11 :PAGE VARIATE V004 10 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 698915E-14 349458E-14 0.00 1.000 CT$ 132.839 44.2798 ****** 0.000 * RESIDUAL 158739E-05 264565E-06 * TOTAL (CORRECTED) 11 132.839 12.0763 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 15 FILE TLTHOI 21/3/16 16:11 :PAGE VARIATE V005 15 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 354017E-14 177009E-14 0.00 1.000 CT$ 381.064 127.021 ****** 0.000 * RESIDUAL 766595E-05 127766E-05 * TOTAL (CORRECTED) 11 381.064 34.6422 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 20 FILE TLTHOI 21/3/16 16:11 :PAGE VARIATE V006 20 71 LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 192902E-14 964511E-15 0.00 1.000 CT$ 405.574 135.191 ****** 0.000 * RESIDUAL 215742E-04 359569E-05 * TOTAL (CORRECTED) 11 405.574 36.8704 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TLTHOI 21/3/16 16:11 :PAGE MEANS FOR EFFECT LANLAP SOURCE OF VARIATION LANLAP NOS 4 DF 2.05250 2.05250 2.05250 10 6.63583 6.63583 6.63583 15 12.3075 12.3075 12.3075 20 15.5575 15.5575 15.5575 SE(N= 4) 0.231024E-03 0.257179E-03 0.565168E-03 0.948116E-03 5%LSD 6DF 0.799148E-03 0.889624E-03 0.195501E-02 0.327968E-02 MEANS FOR EFFECT CT$ ÐC CT1 CT2 CT3 CT$ NOS 3 3 10 15 20 5.06000d 11.1200d 20.1600d 24.3100d 0.00000a2.50000a 4.86000a 8.32000a 1.95000c 8.33333c 14.3200c 16.3900c 1.20000b 4.59000b 9.89000b 13.2100b SE(N= 3) 0.266763E-03 0.296965E-03 0.652600E-03 0.109479E-02 5%LSD 6DF 0.922777E-03 0.102725E-02 0.225745E-02 0.378705E-02 - Tác dụng làm ấm gián đoạn đến chất lượng bảo quản chanh Màu sắc BALANCED ANOVA FOR VARIATE 20 FILE MAUSAC 25/3/16 14:33 :PAGE VARIATE V003 20 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 29.7120 14.8560 5.08 0.038 CT$ 164.309 41.0773 14.05 0.001 * RESIDUAL 23.3947 2.92433 * TOTAL (CORRECTED) 14 217.416 15.5297 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 30 FILE MAUSAC 25/3/16 14:33 :PAGE VARIATE V004 30 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 70.8213 35.4107 3.86 0.067 CT$ 488.229 122.057 13.30 0.002 * RESIDUAL 73.4187 9.17734 * TOTAL (CORRECTED) 14 632.469 45.1764 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 40 FILE MAUSAC 25/3/16 14:33 72 :PAGE VARIATE V005 40 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 134.885 67.4427 5.69 0.029 CT$ 756.362 189.091 15.96 0.001 * RESIDUAL 94.7815 11.8477 * TOTAL (CORRECTED) 14 986.029 70.4307 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 50 FILE MAUSAC 25/3/16 14:33 :PAGE VARIATE V006 50 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 191.412 95.7060 4.91 0.040 CT$ 897.403 224.351 11.52 0.002 * RESIDUAL 155.861 19.4827 * TOTAL (CORRECTED) 14 1244.68 88.9054 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 60 FILE MAUSAC 25/3/16 14:33 :PAGE VARIATE V007 60 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 232.752 116.376 4.57 0.047 CT$ 1059.83 264.957 10.39 0.003 * RESIDUAL 203.915 25.4893 * TOTAL (CORRECTED) 14 1496.50 106.893 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MAUSAC 25/3/16 14:33 :PAGE MEANS FOR EFFECT LANLAP LANLAP SE(N= 5%LSD 5) 8DF LANLAP NOS 5 NOS 5 20 13.9800 13.3800 16.6200 0.764766 2.49382 60 29.5600 28.9600 37.6000 30 18.4800 17.8800 22.7600 1.35479 2.41785 40 20.0600 19.4600 26.1000 1.53933 5.01960 50 24.3400 23.7400 31.6000 1.97396 6.43689 SE(N= 5) 2.25785 5%LSD 8DF 7.36261 MEANS FOR EFFECT CT$ ÐC CT1 CT2 CT3 CT4 SE(N= 5%LSD CT$ 3) 8DF CT$ NOS 3 3 NOS 20 18.6667d 16.6667c 16.3333c 11.9000b 9.73333a 0.987309 2.21951 60 30 26.6667e 23.1333d 22.6000c 14.8000b 11.3333a 1.74903 1.70342 73 40 32.6667d 25.0000c 23.3333c 15.8333b 12.5333a 1.98727 2.48028 50 38.6667e 29.5333d 27.9333c 20.1333b 16.5333a 2.54838 2.31000 ÐC CT1 CT2 CT3 CT4 3 3 46.6667d 34.0000d 31.6667c 25.3333b 22.5333a SE(N= 3) 2.91487 5%LSD 8DF 2.80508 - Hao hụt khối lượng tự nhiên BALANCED ANOVA FOR VARIATE 20 FILE HAOHUTTN 25/3/16 14:40 :PAGE VARIATE V003 20 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 101.521 50.7607 3.71 0.072 CT$ 129.227 32.3067 2.36 0.140 * RESIDUAL 109.525 13.6907 * TOTAL (CORRECTED) 14 340.273 24.3052 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 30 FILE HAOHUTTN 25/3/16 14:40 :PAGE VARIATE V004 30 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 183.185 91.5927 3.12 0.099 CT$ 318.009 79.5023 2.70 0.108 * RESIDUAL 235.155 29.3943 * TOTAL (CORRECTED) 14 736.349 52.5964 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 40 FILE HAOHUTTN 25/3/16 14:40 :PAGE VARIATE V005 40 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 260.561 130.281 2.56 0.138 CT$ 481.164 120.291 2.36 0.140 * RESIDUAL 407.512 50.9390 * TOTAL (CORRECTED) 14 1149.24 82.0884 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 50 FILE HAOHUTTN 25/3/16 14:40 :PAGE VARIATE V006 50 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 380.965 190.483 2.45 0.147 CT$ 789.370 197.342 2.54 0.122 * RESIDUAL 621.971 77.7464 * TOTAL (CORRECTED) 14 1792.31 128.022 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 60 FILE HAOHUTTN 25/3/16 14:40 :PAGE VARIATE V007 60 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 517.788 258.894 2.43 0.149 CT$ 1177.14 294.286 2.76 0.103 74 * RESIDUAL 853.550 106.694 * TOTAL (CORRECTED) 14 2548.48 182.034 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HAOHUTTN 25/3/16 14:40 :PAGE MEANS FOR EFFECT LANLAP LANLAP SE(N= 5%LSD 5) 8DF LANLAP NOS 5 20 3.26000 2.06000 8.08000 NOS 5 60 12.2240 11.0240 24.0440 30 4.98000 3.78000 11.7200 1.65473 2.39591 2.42464 7.90650 40 7.76000 6.56000 15.9400 3.19183 10.4082 50 9.42400 8.22400 19.4640 3.94326 12.8586 SE(N= 5) 4.61939 5%LSD 8DF 15.0634 MEANS FOR EFFECT CT$ ÐC CT1 CT2 CT3 CT4 SE(N= 5%LSD ÐC CT1 CT2 CT3 CT4 CT$ 3) 8DF CT$ NOS 3 3 20 10.1333d 3.86667c 3.86667c 2.60000b 1.86667a NOS 3 3 60 32.1333e 15.6667d 15.0133c 9.30667b 6.70000a 30 15.4000d 6.63333c 6.36667c 3.53333b 2.20000a 2.13625 3.96609 3.13019 8.22072 40 20.8667d 9.50000c 9.06667c 6.10000b 4.90000a 50 26.2000e 11.6467d 10.9067c 7.40000b 5.70000a 4.12064 4.09072 3.437016.06003 SE(N= 3) 5.96360 5%LSD 8DF 6.14467 - Tỷ lệ tổn thương lạnh BALANCED ANOVA FOR VARIATE 20 FILE TTLANH 25/3/16 15: :PAGE VARIATE V003 20 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 96.6333 48.3167 120.80 0.000 CT$ 1734.40 433.600 ****** 0.000 * RESIDUAL 3.19989 399986 * TOTAL (CORRECTED) 14 1834.23 131.017 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 30 FILE TTLANH 25/3/16 15: :PAGE VARIATE V004 30 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 122.500 61.2500 0.00 1.000 CT$ 3260.40 815.100 0.00 1.000 75 * RESIDUAL *********** *********** * TOTAL (CORRECTED) 14 3382.90 241.636 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 40 FILE TTLANH 25/3/16 15: :PAGE VARIATE V005 40 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 122.500 61.2500 ****** 0.000 CT$ 8282.40 2070.60 ****** 0.000 * RESIDUAL 534667E-03 668333E-04 * TOTAL (CORRECTED) 14 8404.90 600.350 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 50 FILE TTLANH 25/3/16 15: :PAGE VARIATE V006 50 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 122.500 61.2500 0.00 1.000 CT$ 9591.60 2397.90 0.00 1.000 * RESIDUAL *********** *********** * TOTAL (CORRECTED) 14 9714.10 693.864 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 60 FILE TTLANH 25/3/16 15: :PAGE VARIATE V007 60 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 122.500 61.2500 0.00 1.000 CT$ 12464.4 3116.10 0.00 1.000 * RESIDUAL *********** *********** * TOTAL (CORRECTED) 14 12586.9 899.064 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TTLANH 25/3/16 15: :PAGE MEANS FOR EFFECT LANLAP LANLAP SE(N= 5%LSD 5) 8DF LANLAP NOS 5 NOS 5 20 15.2000 12.5000 18.7000 0.236914 0.772554 60 56.8000 53.3000 60.3000 30 24.2000 20.7000 27.7000 0.279876 0.912647 40 38.2000 34.7000 41.7000 0.292943 0.955258 50 48.6000 45.1000 52.1000 0.276887 0.902901 SE(N= 5) 0.508266 5%LSD 8DF 1.65740 MEANS FOR EFFECT CT$ ÐC CT1 CT2 CT3 CT4 CT$ NOS 3 3 20 28.0000d 20.0000b 24.0000c 2.66667a 2.66667a 30 41.0000d 32.0000b 35.0000c 6.00000a 7.00000a 76 40 74.0000e 42.0000c 50.0000d 11.0000a 14.0000b 50 85.0000r 56.0000c 62.0000d 19.0000a 21.0000b SE(N= 5%LSD ÐC CT1 CT2 CT3 CT4 SE(N= 5%LSD 3) 8DF CT$ 3) 8DF 0.305855 0.997363 NOS 3 3 0.361318 1.17822 0.378188 1.23323 0.357460 1.16564 60 96.0000e 68.0000c 73.0000d 21.0000a 26.0000b 0.656169 2.13970 - Hàm lượng chất rắn hòa tan BALANCED ANOVA FOR VARIATE 20 FILE CHATRAN 25/3/16 15: :PAGE VARIATE V003 20 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 112840 564200E-01 5.53 0.031 CT$ 1.26513 316283 31.00 0.000 * RESIDUAL 816268E-01 102034E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 1.45960 104257 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 30 FILE CHATRAN 25/3/16 15: :PAGE VARIATE V004 30 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 112253 561267E-01 4.37 0.052 CT$ 1.99831 499577 38.87 0.000 * RESIDUAL 102813 128516E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 2.21337 158098 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 40 FILE CHATRAN 25/3/16 15: :PAGE VARIATE V005 40 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 756009E-02 378004E-02 0.06 0.938 CT$ 2.18143 545357 9.24 0.005 * RESIDUAL 471973 589967E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 2.66096 190069 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 50 FILE CHATRAN 25/3/16 15: :PAGE VARIATE V006 50 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 288480 144240 7.78 0.014 CT$ 3.44524 861310 46.46 0.000 * RESIDUAL 148320 185400E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 3.88204 277289 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 60 FILE CHATRAN 25/3/16 15: :PAGE VARIATE V007 60 77 LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= LANLAP 304533E-01 152266E-01 0.19 0.830 CT$ 5.78167 1.44542 18.19 0.001 * RESIDUAL 635814 794767E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 6.44794 460567 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CHATRAN 25/3/16 15: :PAGE MEANS FOR EFFECT LANLAP SOURCE OF VARIATION LANLAP SE(N= 5%LSD 5) 8DF LANLAP NOS 5 NOS 5 DF 20 7.33800 7.18000 7.38200 30 7.86000 7.92000 8.06600 40 8.67800 8.62400 8.66000 0.451738E-01 0.506984E-01 0.108625 0.147307 0.165322 0.354214 60 9.26200 9.34600 9.24200 50 9.06200 8.76200 9.05000 0.608933E-01 0.198567 SE(N= 5) 0.126077 5%LSD 8DF 0.411123 MEANS FOR EFFECT CT$ ÐC CT1 CT2 CT3 CT4 SE(N= 5%LSD ÐC CT1 CT2 CT3 CT4 CT$ 3) 8DF CT$ NOS 3 3 NOS 3 3 20 7.76000e 7.41667d 7.33333c 6.92667a 7.06333b 30 8.55000e 7.97667c 8.04667d 7.46333a 7.70667b 40 9.26000d 8.67667b 8.83333c 8.23000a 8.27000a 0.583191E-01 0.654514E-01 0.140234 0.190173 0.213430 0.457289 60 10.5200d 8.99000b 9.05000c 8.87667a 8.98000b 50 9.85333c 8.84333b 8.86000c 8.40333a 8.83000b 0.786129E-01 0.256349 SE(N= 3) 0.162764 5%LSD 8DF 0.130758 - 78 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH Nguyên liệu chanh 79 Sau 20 ngày bảo quản điều kiện thường 80 CT3 ĐC Sau 60 ngày bảo quản làm ấm gián đoạn Hiện tượng tổn thương lạnh chanh 81 ... pháp bảo quản chanh thực trước (xử lý chất GA3, phương pháp phủ màng, phương pháp làm ấm gián đoạn) tiến hành đề tài: Nghiên cứu xác định chế độ xử lý nhiệt, GA3 kết hợp phủ màng đến biến đổi chất. .. nghệ phủ màng bảo quản chanh Số lượng kết nghiên cứu phủ màng bảo quản chanh (ta) nhiều Trong nghiên cứu Eaks Máias cho thấy mức suy giảm khối lượng, thay đổi màu sắc, độ hô hấp chanh xác định trình. .. 4.1 Tác dụng xử lý phủ màng đến khả bảo quản chanh 31 4.1.2 Tác dụng xử lý phủ màng đến độ cứng chanh trình bảo quản 32 4.1.1 4.1.3 4.1.4 Tác dụng xử lý phủ màng đến tỷ lệ hao
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu xác định chế độ xử lý nhiệt, ga3 kết hợp phủ màng đến biến đổi chất lượng quả chanh trong quá trình bảo quản , nghiên cứu xác định chế độ xử lý nhiệt, ga3 kết hợp phủ màng đến biến đổi chất lượng quả chanh trong quá trình bảo quản , nghiên cứu xác định chế độ xử lý nhiệt, ga3 kết hợp phủ màng đến biến đổi chất lượng quả chanh trong quá trình bảo quản , PHẦN 1. MỞ ĐẦU, PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNGVÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Tài liệu tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn