Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

93 9 0
  • Loading ...
Loading...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:24

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong khoa học pháp lý, vấn đề vi phạm pháp luật có ý nghĩa lý luận thực tiễn vô phong phú Việc nghiên cứu thấu đáo vấn đề vi phạm pháp luật giúp nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, góp phần kiểm soát xã hội tốt, phát nhanh, nhận diện chất xử lý xác vi phạm pháp luật, tìm phương cách hữu hiệu điều chỉnh xã hội định hướng việc thực thi pháp luật đạt hiệu Ba mươi năm đổi giai đoạn lịch sử quan trọng nghiệp phát triển nước ta, đánh dấu trưởng thành mặt Đảng, Nhà nước nhân dân ta Đổi mang tầm vóc ý nghĩa cách mạng, trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, nghiệp cách mạng to lớn toàn Đảng, toàn dân toàn quân mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đường xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Đồng thời nhiều vấn đề lớn, khó khăn, phức tạp cần phải tập trung giải quyết, khắc phục Một khó khăn làm ảnh hưởng đến phát triển xã hội tình trạng vi phạm pháp luật đặc biệt lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) ngày gia tăng, làm ảnh hưởng đến phát triển toàn diện xã hội Ngày nay, bạo lực gia đình vấn đề mang tính toàn cầu, gây nhức nhối cho nhân loại, để lại nhiều hậu cho người BLGĐ trở thành vấn đề phổ biến, biểu mối quan hệ bất bình đẳng nam nữ, người lớn trẻ em toàn giới, nguyên nhân ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng người, làm suy giảm chất lượng sống nói chung BLGĐ trở ngại lớn bình đẳng xã hội, lực cản đường xây dựng xã hội văn minh, đại Vì vậy, nhiều năm qua, gia tăng mức độ nghiêm trọng BLGĐ mối quan tâm nhiều quốc gia tổ chức quốc tế, đặc biệt, tổ chức Liên hợp quốc thông qua Công ước quyền dân trị; Công ước quyền trẻ em; Công ước xóa bỏ tất hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW)… thể quan tâm chung cộng đồng quốc tế vấn đề bình đẳng giới phòng, chống BLGĐ Bước sang kỷ XXI, bạo lực gia đình không giảm mà tiếp tục lan rộng, trở thành vấn đề nghiêm trọng phổ biến nhiều nước giới Bạo lực gia đình trở thành vấn đề phổ biến có quy mô đại dịch biểu mối quan hệ bất bình đẳng nam nữ toàn giới Bạo lực gia đình trở ngại lớn bình đẳng, vi phạm thô bạo quyền người Chính tính nguy hiểm tác hại bạo lực gia đình mà vấn đề bạo lực gia đình Việt Nam Luật hoá, đặt kiểm soát pháp luật Bạo lực gia đình vi phạm pháp luật Ở nước ta, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn trọng bảo đảm quyền người chống lại hành vi bạo lực quan điểm quán nhà nước Việt Nam Việt Nam phê chuẩn tham gia nhiều công ước liên liên quan đến phòng, chống bao lực, cụ thể phê chuẩn Công ước CEDAW vào ngày 17/12/1982, phê chuẩn Công ước quốc tế quyền trẻ em….Vấn đề phòng, chống BLGĐ thể văn quy phạm pháp luật, theo coi BLGĐ hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm người, cụ thể như: Luật Hôn nhân gia đình; Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Bình đẳng giới; đặc biệt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008 Những văn pháp luật nêu văn hướng dẫn thi hành sở pháp lý quan trọng cho việc tổ chức thực pháp luật xử lý hành vi BLGĐ Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình để lại nhiều hậu xấu cho xã hội, trước hết vi phạm đến quyền người, danh dự, nhân phẩm tính mạng cá nhân, đặc biệt phụ nữ trẻ em Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình làm xói mòn đạo đức, tính dân chủ xã hội ảnh hưởng xấu đến hệ tương lai Kết nghiên cứu cho thấy nhiều gia đình, hệ lặp lại hành vi bạo lực gia đình mà nhỏ chúng chứng kiến Bạo lực gia đình nguy gây tan vỡ suy giảm bền vững gia đình Việt nam Ngoài hậu xã hội, đạo đức bền vững gia đình, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình gây hậu kinh tế chi phí chăm sóc phục hồi sức khoẻ nạn nhân, chi phí điều tra, truy tố, xét xử nhiều chi phí gián tiếp khác liên quan đến tình trạng bệnh tật, khả tham gia lao động sản xuất nạn nhân Nhiều vụ án thương tâm liên quan đến bạo lực gia đình xảy số lượng tăng lên ngày, gây hậu qủa nhức nhối cho xã hội đặt cho xã hội lời giải đáp cần phải làm trước thực trạng vi phạm pháp luật bạo lực gia đình Điều đòi hỏi nhà hoạch định sách, pháp luật nhà thực thi pháp luật quan có thẩm quyền cần có chế biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi đáng cho người, giúp họ thoát khỏi bạo lực đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm khắc chủ thể vi phạm pháp luật bạo lực gia đình, tạo ổn định phát triển cho xã hội Chính vậy, việc nghiên cứu tìm giải pháp giúp phòng, chống bạo lực gia đình, loại bỏ vi phạm pháp luật bạo lực gia đình xã hội, có ý nghĩa lý luận thực tiễn, đề tài "Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc nay" tác giả lựa chọn làm đề luận văn thạc sỹ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Bạo lực gia đình vấn đề mẻ, mà tượng xã hội có tính lịch sử tương đối phổ biến giới Bạo lực gia đình vấn đề thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều tác giả nước Một số công trình nghiên cứu công bố vấn đề này, cụ thể như: “Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số nước giới” Ủy ban vấn đề xã hội Quốc hội XI biên soạn; “Trách nhiệm quan nhà nước việc phòng chống bạo lực gia đình” Nguyễn Thị Ngọc Bích, Đại học Luật Hà Nội; “Tìm hiểu thực Luật Phòng, chống bạo lực gia đình” Phạm Văn Dũng, Nguyễn Đình Thơ;“Bàn ranh giới xử lý hình xử lý hành hành vi bạo lực gia đình Việt Nam nay” tác giả Lê Lan Chi, Viện Nhà nước Pháp luật; “Phòng chống BLGĐ phụ nữ nước ta - Thực trạng vấn đề giải pháp” Viện nghiên cứu Quyền người, Học viện Chính trị Quốc gia HCM 2008; “Nhận thức thái độ cộng đồng BLGĐ- đề xuất giải pháp” TS Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đìnhTrẻ em Hà Nội PGS.TS Nguyễn Trí Dũng, Phó Viện Trưởng Viện Xã hội học Tâm lý lãnh đạo, quản lý Học viện Chính trị Quốc gia HCM; “Bình luận khoa học Luật Hôn nhân gia đình” tác giả Nguyễn Ngọc Điện; “Pháp luật quốc tế phòng, chống bạo lực gia đình phụ nữ” tác giả Trần Thị Hòe; “Tính hợp lý, khả thi số biện pháp xử lý vi phạm hành lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình” tác giả Phan Thị Lan Hương; “Bạo lực phụ nữ trẻ em - thực trạng nguyên nhân” Ngô Thị Hường, Đại học Luật Hà Nội;“Tổng quan bạo lực pháp luật phòng, chống bạo lực phụ nữ, trẻ em” Nguyễn Thị Kim Phụng… Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đăng tạp chí khoa học, Luận văn, đề tài nghiệm thu liên quan đến vấn đề BLGĐ Nhìn chung, công trình nêu phân tích, đánh giá vấn đề BLGĐ nhiều góc độ khác nhau, Tuy nhiên nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình góc độ pháp lý - vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc đến chưa có Trong đó, tình trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình diễn ngày nhiều với tính chất mức độ nguy hiểm ngày tăng, ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Vì vậy, đề tài nghiên cứu trùng lắp với công trình nghiên cứu công bố, kết nghiên cứu trước có giá trị tham khảo tác giả nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích Đề tài có mục đích nghiên cứu cách có hệ thống toàn diện sở lý luận vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc nay, sở đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất giải pháp nhằm phòng chống vi phạm pháp luật lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc 3.2 Nhiệm vụ Để đảm bảo mục đích nêu trên, luận văn xác định nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu làm sáng tỏ số vấn đề lý luận vi phạm pháp luật vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Trên sở lý luận vi phạm pháp luật, yêu cầu hành vi hợp pháp việc phòng, chống bạo lực gia đình, luận văn có nhiệm vụ đặc điểm vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình; nội dung vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc - Nghiên cứu đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình sở phân tích đánh giá tình hình vi phạm pháp luật, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình năm qua để có tranh thực trạng vi phạm pháp luật cách phòng, chống bạo lực gia đình Từ đó, phân tích nguyên nhân khách quan chủ quan thực trạng làm sở cho việc đưa giải pháp khắc phục vi phạm pháp luật lĩnh vực - Nghiên cứu đưa giải pháp hợp lý, toàn diện, khả thi phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình góp phần hạn chế tiến tới đẩy lùi tượng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình xã hội Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Với mục đích nhiệm vụ nghiên cứu trình bày trên, luận văn xác định đối tượng nghiên cứu hành vi trái pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý sở lý luận chung Nhà nước, pháp luật pháp luật thực định 4.2 Phạm vi nghiên cứu luận văn Luận văn nghiên cứu vi phạm pháp luật lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình phạm vi tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2008 đến Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Nhà nước, pháp luật bình đẳng giới, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình 5.2 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp nghiên cứu cụ thể: thống kê, tổng hợp, diễn giải, phân tích, so sánh để phân tích làm rõ vấn đề khoa học cần nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài nghiên cứu - Về mặt lý luận, vấn đề nghiên cứu luận văn góp phần làm phong phú thêm vấn đề lý luận pháp luật phòng chống BLGĐ, đóng góp vào việc hoàn thiện pháp luật phòng, chống BLGĐ nước ta - Về mặt thực tiễn, luận văn góp phần thay đổi phần nhận thức người dân vấn đề BLGĐ, bên cạnh đó, giải pháp đề xuất vận dụng vào thực tiễn nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng, chống BLGĐ địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kinh nghiệm thực tiễn để tham khảo, áp dụng cho địa phương khác nước, đồng thời luận văn tài liệu tham khảo cho người quan tâm nghiên cứu vấn đề vi phạm pháp luật phòng, chống BLGĐ Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Chương 2: Thực trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2009 đến Chương 3: Phương hướng giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 1.1 Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình 1.1.1 Khái niệm bạo lực gia đình Bạo lực gia đình dạng thức bạo lực xã hội, Điều Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007 quy định bạo lực gia đình "Bạo lực gia đình hành vi cố ý thành viên gia đình gây tổn hại có khả gây tổn hại thể chất, tinh thần, kinh tế thành viên khác gia đình" [29, tr.1] Gia đình tế bào xã hội, hình thức thu nhỏ xã hội nên bạo lực gia đình coi hình thức thu nhỏ bạo lực xã hội với nhiều dạng thức khác Xét hình thức, chia bạo lực gia đình thành hình thức chủ yếu sau: - Bạo lực thể chất: hành vi ngược đãi, đánh đập thành viên gia đình, làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng họ - Bạo lực tinh thần: lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lý thành viên gia đình - Bạo lực kinh tế: hành vi xâm phạm tới quyền lợi kinh tế thành viên gia đình (quyền sở hữu tài sản, quyền tự lao động…) - Bạo lực tình dục: hành vi mang tính chất cưỡng ép quan hệ tình dục thành viên gia đình, kể việc cưỡng ép sinh Mỗi hình thức bạo lực biểu nhiều hành vi khác Hiểu cách thông dụng bạo lực gia đình thuật ngữ dùng để hành vi bạo lực thành viên gia đình Đây tượng hay nhiều thành viên dùng quyền lực bạo lực trình để thực hành vi làm cho người khác đau đớn thể xác, bị khủng hoàng tinh thần bị bế tắc mặt xã hội nhằm khuất phục, khống chế kiểm soát người Bạo lực gia đình xảy quốc gia, văn hóa, tôn giáo không ngoại lệ giàu nghèo trình độ học vấn cao hay thấp Như vậy, dù định nghĩa với nhiều cách khác xem xét bạo lực gia đình, ta thấy đặc điểm: + Thứ nhất, bạo lực gia đình hành vi bạo lực xảy thành viên gia đình tức chủ thể có hành vi bạo lực gia đình (người gây bạo lực gia đình) phải thành viên gia đình nạn nhân bạo lực gia đình thành viên lại gia đình + Thứ hai, bạo lực gia đình thực lỗi cố ý lỗi vô ý + Thứ ba, bạo lực gia đình hành vi gây tổn hại có khả gây tổn hại thể chất, tinh thần, kinh tế thành viên khác gia đình Bạo lực gia đình vấn đề dư luận xã hội quan tâm sâu sắc Bạo lực gia đình vấn đề mang tính địa phương, vùng miền mà vấn đề toàn cầu, đâu có, từ nước nghèo, nước phát triển nước giàu có, phát triển mạnh kinh tế xã hội Mọi gia đình thuộc tầng lớp xã hội gặp phải tệ nạn Đối tượng hành vi bạo lực gia đình có nam giới thường thành viên yếu đuối, dễ bị tổn thương hầu hết trường hợp phụ nữ, người già trẻ em Bạo lực gia đình ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ, tâm lý, tình cảm cá nhân Đặc biệt trẻ em, bạo lực ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình thành nhân cách, hạn chế hội để trẻ em có sống bình thường tương lai em sau 1.1.2 Phòng, chống bạo lực gia đình a) Khái niệm phòng bạo lực gia đình Phòng bạo lực gia đình nhằm mục đích tìm biện pháp tác động quy luật phát sinh, tồn phát triển bạo bực gia đình, đồng thời khắc phục nguyên nhân điều kiện xuất bạo lực gia đình Phòng bạo lực gia đình cần thiết phòng bạo lực gia đình để bảo vệ, trì trật công xã hội, góp phần bảo vệ lợi ích chung cộng đồng, xã hội Bạo lực gia đình phát sinh, tồn nguyên nhân điều kiện khác nhau, song hoàn toàn có khả tiến hành phòng ngừa ngăn chặn hàng vi bạo lực gia đình chưa xảy Trong ngành tư pháp: Xét xử tốt, xét xử tốt Quan điểm thể phương châm quan trọng lấy giáo dục, phòng ngừa chính, phòng ngừa tốt chống bạo lực gia đình tốt Yêu cầu phải phòng bạo lực gia đình từ lúc đầu, làm cho bạo lực gia đình xảy tiến tới không xảy bạo lực gia đình hay xử lý bạo lực gia đình hãn hữu, việc làm bất đắc dĩ Do đó, phòng bạo lực gia đình cần lấy việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quan trọng, hàng đầu Thực tư tưởng phòng ngừa phòng bạo lực gia đình coi nhiệm vụ chung cấp, ngành toàn xã hội b) Khái niệm chống bạo lực gia đình Khi bạo lực gia đình tiến triển lên mức độ trầm trọng hơn, tần suất cường độ mạnh hơn, vào tình nguy hiểm nạn nhân thường nhờ cậy tổ chức đoàn thể, quyền, công an, với huy vọng tổ chức gây áp lực có biện pháp hữu hiệu mong muốn chống lại bạo lực gia đình Kết hợp thực đồng biện pháp chống bạo lực gia đình, lấy phòng ngừa chính, trọng công tác tuyên truyền, giáo dục gia đình, tư vấn, hòa giải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp dân tộc Việt Nam Xuất phát từ thực tế quan hệ gia đình thường mang tính khép kín, với thành viên gia đình người xung quanh, việc gia đình người có hội xen vào Vì thế, vụ việc bạo hành gia đình thường khó phát hiện, bị phát khó xử lý tâm lý e ngại nạn nhân người biết chuyện, chí xử lý khả tái diễn cao để tìm biện pháp ngăn chặn phù hợp không dễ Các quy định pháp luật khó vươn tới gia đình, nhận thức người dân vấn đề hạn chế, can thiệp thành viên gia đình Chính vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục gia đình, tư vấn, hòa giải vấn đề quan trọng, góp phần định hướng hành vi người, nạn nhân trang bị kiến thức để tự bảo vệ; người có hành vi bạo lực nhận thức tính chất, hậu hành vi để tự kiềm chế tốt hơn; người xung quanh biết trách nhiệm tham gia phòng chống bạo lực gia đình có ứng xử phù hợp Pháp luật hướng tới việc ngăn chặn hành vi phạm tội trước xảy để giữ gìn trật tự, tránh tổn thất cho cộng đồng xã hội Riêng lĩnh vực chống bạo lực gia đình việc phòng ngừa có ý nghĩa quan trọng Bởi hành vi bạo lực xảy nhiều gây tổn thương định cho thành viên gia đình, xấu mối liên kết tình cảm gia đình, việc hàn gắn không dễ; hành vi bị phát xử ký theo pháp luật quan hệ gia đình chuyển biến xấu Vì vậy, cần phải lấy phòng ngừa hoạt động chống bạo lực gia đình Bên cạnh đó, hành vi bạo lực kéo dài gây nhiều tổn thương cho nạn nhân, tổn hại tới mối quan hệ gia đình Điều hạn chế nhiều hành vi bị phát xử lý kịp thời Do đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, gia đình, cộng đồng, quan, tổ chức chống bạo lực gia đình Bạo lực gia đình từ lâu không vấn đề gia đình mà tiềm ẩn nhiều nguy gây ổn định xã hội, việc chống bạo lực gia đình trách nhiệm chung cộng đồng không nhà nước người có liên quan Việc chống bạo lực gia đình vốn gặp nhiều khó khăn triển khai thực tế, nhiều chủ thể tích cực tham gia công tác nhận thức không tầm quan trọng, ý nghĩa Điều 10 tự giác chấp hành quy định pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình với ý thức trách nhiệm - người chủ đất nước - công xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân Để tăng cường pháp chế lĩnh vực phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, cần thực nhiều biện pháp đồng xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, tổ chức thực tốt pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, kịp thời đấu tranh kiên với hành vi vi phạm phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Xây dựng hoàn thiện hệ thống hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình nhiệm vụ quan trọng để pháp chế đảm bảo, từ hạn chế vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Pháp chế củng cố tăng cường sở hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày hoàn thiện phát triển, kịp thời thể chế hoá chủ trương, sách, đường lối Đảng, phản ánh đặc điểm kinh tế xã hội giai đoạn cụ thể Để có hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đáp ứng tiêu chuẩn phải thực nhiều biện pháp như: phải thường xuyên hệ thống hoá pháp luật để phát loại bỏ quy định pháp luật trùng lặp, mâu thuẫn, lạc hậu, bổ sung thiếu sót hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời thể chế hoá đường lối, sách Đảng thành pháp luật lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; có kế hoạch xây dựng pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn cụ thể; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, kỹ thuật xây dựng pháp luật, để đảm bảo cho hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình mang tính khoa học đạt trình độ kỹ thuật cao, mở rộng hình thức nhân dân lao động tham gia vào việc xây dựng pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Mỗi văn pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình phải đảm bảo chất lượng thể ban hành, người hiểu xác điều quy định 79 văn Nghĩa pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình có ý nghĩa thực không dừng lại quy định chung chung, có tính nguyên tắc mà phải quy định mối quan hệ cụ thể chủ thể hoàn cảnh cụ thể Do đó, yêu cầu rõ ràng, cụ thể, xác, nghĩa luôn thuộc tính thiếu quy phạm pháp luật nói chung quy phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Thiếu thuộc tính này, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình vào sống Nhấn mạnh vấn đề này, Nghị Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương đảng khoá VIII viết: "các luật ban hành cần bảo đảm tính khả thi, dễ hiểu, quy định cụ thể để giảm bớt tình trạng phải chờ đợi nhiều văn hướng dẫn thi hành được" Xây dựng hoàn chỉnh pháp luật quan trọng, bước đầu, khó khăn lớn việc tổ chức thực pháp luật, đưa pháp luật vào sống, biến pháp luật thành hoạt động thực tiễn nhân dân Vì vậy, có hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình hoàn thiện chưa đủ để tăng cường pháp chế lĩnh vực phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình từ không hạn chế vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Để củng cố, tăng cường pháp chế phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, việc tổ chức thực pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng Pháp luật chấp hành thực mức độ tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố Một yếu tố quan trọng, có ý nghĩa định mặt chủ quan, ý thức pháp luật Vì vậy, để tổ chức thực tốt pháp luật, biện pháp có ý nghĩa định giáo dục nâng cao ý thức pháp luật, lực thực pháp luật cho cán bộ, công chức nhà nước, đồng thời "tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhân dân" Không có ý thức pháp luật tự giác tuân theo chấp hành nghiêm chỉnh, áp dụng pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình quản lý nhà nước, quản lý xã hội Để tổ chức thực tốt pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình cụ thể giáo dục nâng cao ý thức 80 pháp luật cho người có hiệu cao, cần thực đồng biện pháp sau: - Cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, tăng cường công tác giải thích pháp luật để làm sáng tỏ nội dung ý nghĩa quy định pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình làm sở cho việc tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đạt hiệu - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình nhằm làm cho nhân dân hiểu biết pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật nhân dân - Đưa việc giảng dạy pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình trường phổ thông, đại học, trường đào tạo, bồi dưỡng cán - Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán pháp lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao,ngăn chặn xử lý tốt vụ bạo lực gia đình trường hợp vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình - Trong thời kỳ, cần có tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời thiếu sót, nhược điểm công tác tổ chức thực pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, từ đề phương hướng biện pháp tăng cường hiệu lực công tác Việc thực đầy đủ đồng biện pháp góp phần không nhỏ thiết thực vào việc tăng cường pháp chế phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình từ góp phần hạn chế, ngăn chặn đẩy lùi vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Cùng với việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức thực tốt pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình để tăng cường pháp chế phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình việc đấu tranh kiên quyết, kịp thời với hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình biện pháp thiếu Để đấu tranh phòng ngừa vi phạm pháp luật đặc biệt tội phạm phòng, chống bạo lực gia đình quan có thẩm quyền phải giải kịp thời vi phạm pháp 81 luật phòng, chống bạo lực gia đình từ vụ việc nhỏ vụ việc lớn, gây nguy hiểm cho xã hội Điều quan trọng quan bảo vệ pháp luật không lý mà bỏ qua, không xử lý vụ vi phạm dù vi phạm nặng hay nhẹ Cần kiên chống biểu nương nhẹ, nể nang, bao che hành vi phạm pháp người vi phạm pháp luật lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình hình thức Nếu không xử lý kịp thời xử lý không mức tạo tâm lý coi thường pháp luật lòng tin nhân dân Thực tế cho thấy, năm vừa qua, quan chức xử lý chưa kiên quyết, nghiêm minh vụ bạo lực gia đình chí coi việc riêng gia đình, gia đình tự giải Đây nguyên nhân làm số vụ vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình gia tăng, tạo tâm lý coi thường pháp luật, người gây bạo lực gia đình mà vi phạm họ nghĩ vi phạm cúng không bị xử lý có sử lý qua loa Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa nước ta giai đoạn cách mạng quan điểm có tính nguyên tắc, đạo việc tiếp tục cải cách máy nhà nước, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân, nhằm bảo đảm thắng lợi trình đổi phát triển đất nước Tăng cường pháp chế phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực phần việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa nhằm làm cho quy định hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình chấp hành cách tự giác, nghiêm minh, từ hạn chế, ngăn chặn vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Để pháp chế tăng cường lĩnh vực phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, không xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, mà quan trọng tổ chức thực pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, bảo đảm cho pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình chấp hành thường xuyên, nghiêm chỉnh đồng thời phải kiên đấu tranh 82 với vi phạm pháp luật lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình không tuân theo chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình hiệu lực, pháp chế không củng cố tăng cường từ dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật lĩnh vực Việc chấp hành thường xuyên, đòi hỏi pháp chế, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật tất yếu dẫn đến thiết lập trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa bền vững 83 TIỂU KẾT CHƢƠNG Ở Chương 3, luận văn tập trung phân tích, làm rõ yêu cầu khách quan phương hướng giải pháp việc phòng, chống vi phạm pháp luật lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân, thực kinh tế thị trường Việt Nam Những giải pháp mà luận văn đưa dựa sở phân tích vấn đề lý luận pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình; đặc điểm, nội dung vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình; thực trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm số tỉnh việc phòng, chống bạo lực gia đình với mong muốn Vĩnh Phúc có hành động kịp thời, cụ thể, tích cực, phù hợp để nhanh chóng đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần vào công đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình, đấu tranh phát triển xã hội Các giải pháp nghiên cứu chỉnh thể thống nhất, có quan hệ chặt chẽ với nên cần tiến hành đồng bộ, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để kiên đấu tranh đẩy lùi hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, tạo bảo đảm cần thiết cho phát triển lành mạnh người, làm động lực cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh 84 KẾT LUẬN Bạo lực gia đình gây tác hại vô to lớn ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội đất nước Khi bạo lực gia đình xẩy hậu thường thấy tổn hại sức khỏe kéo theo tổn hại tất yếu kinh tế hệ lụy mối quan hệ gia đình gây sang chấn tinh thần cho nạn nhân người gia đình, sang chấn thường khó hồi phục tổn thương thân thể, để lại dấu ấn khó phai tâm trí trẻ thơ, ảnh hưởng đến phát triển nhân cách trẻ Ở nhiều gia đình hệ cháu lặp lại hành vi bạo lực mà nhỏ chúng chứng kiến Rõ ràng bạo lực gia đình làm xói mòn đạo đức, tính dân chủ xã hội trở thành nguy làm tan vỡ bền vững gia đình Việt Nam Bạo lực gia đình không chuyện riêng nhà, mà trách nhiệm toàn xã hội Do nhiều nguyên nhân khác nhau, xã hội nhiều gia đình có tình trạng bạo lực gia đình Với quan tâm Đảng Nhà nước ta nay, bạo lực gia đình luật hoá, đó, hành vi bạo hành gia đình bị coi hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình làm điều kiện cống hiến cho xã hội, phát triển thành viên gia đình đồng thời lực cản phát triển xã hội Chính vậy, hết, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình cần hạn chế triệt tiêu xã hội Trên sở phân tích thực trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc nay, tìm nguyên nhân dẫn đến thực trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, luận văn bước đầu đưa giải pháp cụ thể góp phần vào việc phòng ngừa, hạn chế tiến tới đẩy lùi vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình xã hội Điều có ý nghĩa lớn Việt Nam thành viên Công ước quốc tế Nghị định thư quyền người 85 Trong bối cảnh nay, bạo lực gia đình ạt công vào vùng miền len lỏi vào gia đình giường cá nhân, cộng đồng thờ ơ, bàng quan khoanh tay đứng nhìn phát triển, kéo theo hành vi vi phạm pháp luật khác lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình Đã đến lúc, xã hội phải góp sức, chung tay, đồng lòng triệt tiêu tượng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình để đảm bảo quyền người, quyền công dân, đem lại hạnh phúc cho người, đồng thời loại bỏ yếu tố lực cản đường công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Bên cạnh quan tâm, góp sức, chung tay, đồng lòng xã hội, Việt Nam cần có hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình hoàn thiện, sở pháp lý quan trọng việc bảo vệ người, đem lại trật tự ổn định xã hội Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: "Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc nay" có ý nghĩa lý luận thực tiễn vô quan trọng đặc biệt giai đoạn nay, Việt Nam tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân, thực kinh tế thị trường, thực dân chủ hoá xã hội hội nhập mặt khu vực toàn cầu, xây dựng xã hội văn minh, đại, đem lại sống hạnh phúc cho nhân dân Luận văn phân tích, làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn bạo lực gia đình, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình để từ đưa giải pháp nhằm phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đạt hiệu cao nữa; mong muốn đóng góp chút hiểu biết vào công xây dựng đất nước, đem lại trật tự, ổn định xã hội 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2005), Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/12/2005 "vế xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá" Báo điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII Bình luận khoa học Luật Hôn nhân gia đình” tác giả Nguyễn Ngọc Điện; Bộ trị, Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Bộ Tư pháp (2011), Thông tư số 07/2011/TT-BTP hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới tổ chức cán hoạt động trợ giúp pháp lý Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch (2008), Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch (2008), Quyết định 2879/QĐBVHTTDL việc triển khai mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình toàn quốc Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch (2010), Thông tư 02/2010/TTBVHTTDL Quy định chi tiết thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình Bộ Y tế (2009), Thông tư số 16/2009/TT-BYT hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế thống kê, báo cáo người bệnh nạn nhân bạo lực gia đình sở khám bệnh, chữa bệnh 10 Chính phủ (2008), Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình 87 11 Chính phủ (2008), Nghị định số 70/2008/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bình đẳng giới 12 Chính phủ, Nghị định 08/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật phòng, chống bạo lực gia đình 13 Chính phủ (2009), Nghị định số 55/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành bình đẳng giới 14 Chính phủ (2013), Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt hành lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Lê Lan Chi, Viện Nhà nước Pháp luật, Bàn ranh giới xử lý hình xử lý hành hành vi bạo lực gia đình Việt Nam 19 Ngô Thị Hường, Đại học Luật Hà Nội, Bạo lực phụ nữ trẻ em, thực trạng nguyên nhân 20 Nguyễn Thị Ngọc Bích, Đại học Luật Hà Nội, Trách nhiệm quan nhà nước việc phòng chống bạo lực gia đình 21 Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số- Gia đình- Trẻ em Hà Nội PGS.TS Nguyễn Trí Dũng, Phó Viện Trưởng Viện Xã hội học Tâm lý lãnh đạo, quản lý Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Nhận thức thái độ cộng đồng BLGĐ, đề xuất giải pháp 22 Nguyễn Thị Kim Phụng, Tổng quan bạo lực pháp luật phòng, chống bạo lực phụ nữ, trẻ em 23 Phạm Văn Dũng, Nguyễn Đình Thơ, Tìm hiểu thực Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 88 24 Phan Thị Lan Hương, Tính hợp lý, khả thi số biện pháp xử lý vi phạm hành lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình 25 Quốc hội nước CHXHCHVN (2005), Bộ luật dân 2005, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Quốc hội nước CHXHCHVN (2013), Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam sửa đổi, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27 Quốc hội nước CHXHCHVN (1999), Luật hình 1999, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 28 Quốc hội nước CHXHCHVN (2007), Luật bình đẳng giới 2007, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Quốc hội nước CHXHCHVN (2007), Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Quốc hội nước CHXHCHVN (2014), Luật Hôn nhân Gia đình, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31 Quốc hội nước CHXHCHVN (2015), Luật tổ chức Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ tư Pháp 32 Quỹ Dân số LHQ, Báo cáo bạo lực sở giới Việt Nam 33 Sở Văn hóa thể thao du lịch Vĩnh Phúc, Báo cáo tổng kết tình hình triển khai kế hoạch thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015 34 Tài liệu thảo luận Ngân hàng giới, Bạo lực phụ nữ, gánh nặng sức khoẻ tiềm ẩn 35 Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (2015), Báo cáo tình hình xét xử năm 2015 36 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2351/QĐ-TTg việc phê duyệt Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 37 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1241/QĐ-TTg việc phê duyệt Chương trình quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015; 38 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 629/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 89 90 91 92 93 ... quy phạm pháp luật hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Từ phân tích trên, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình. .. nhân bạo hành gia đình thành vi n gia đình 22 Như vậy, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình hành vi bạo hành gia đình Đồng thời, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình hành vi. .. điểm vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình; nội dung vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc - Nghiên cứu đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình , Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình , Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập