Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phú thọ

103 6 0
  • Loading ...
Loading...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÙI THANH HÙNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÙI THANH HÙNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành : QUẢN LÝ CÔNG Mã số : 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS TRẦN THỊ DIỆU OANH HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Cao học Hành công “Quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ” công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu thông tin sử dụng Luận văn có xuất xứ rõ ràng kết nghiên cứu trình lao động trung thực thân Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật lãnh đạo Học viện Hành Luận văn cao học Học viên Bùi Thanh Hùng LỜI CẢM ƠN Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới TS Trần Thị Diệu Oanh, Học viện Hành Quốc gia tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực hoàn thành Luận văn Thạc sỹ Quản lý công với đề tài: “Quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ” Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, thầy giáo, cô giáo Học viện Hành tận tình, chu đáo trình tham gia giảng dạy truyền đạt kiến thức cho tác giả Xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Học viện Hành tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành chương trình cao học hoàn thành Luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo UBND Tỉnh Phú Thọ, Văn phòng UBND Tỉnh Phú Thọ, Sở Tư pháp Tỉnh Phú Thọ, sở Đoàn, Hội, Đội, cán bộ, công chức, sở giáo dục địa bàn Tỉnh Phú Thọ mà tác giả đến khảo sát, lấy số liệu phục vụ cho việc hoàn thành Luận văn Kính mong nhận góp ý quý thầy giáo, cô giáo, đồng nghiệp học viên cao học - Học viện Hành quý bạn đọc để Luận văn hoàn thiện có giá trị thực tiễn cao Xin trân trọng cảm ơn! Học viên Bùi Thanh Hùng MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1 Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 1.2 Quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 18 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 26 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 32 2.1 Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ 32 2.2 Tình hình quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ 40 2.3 Đánh giá chung quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ 57 Chương PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 63 3.1 Một số định hướng tăng cường công tác tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ 63 3.2 Phương hướng tăng cường quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ 65 3.3 Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ 70 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DTTS : Dân tộc thiểu số HĐND : Hội đồng nhân dân HĐPH : Hội đồng phối hợp HSSV : Học sinh sinh viên KTX : Ký túc xá PBGDPL : Phổ biến giáo dục pháp luật QLNN : Quản lý nhà nước QPPL : Quy phạm pháp luật XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Vấn đề dân tộc đoàn kết dân tộc vấn đề chiến lược bản, lâu dài đồng thời vấn đề cấp bách cách mạng Việt Nam Trong năm qua, công tác dân tộc đạt thành tựu quan trọng Bên cạnh việc thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 lĩnh vực dân tộc, Nhà nước tiếp tục dành nguồn lực đầu tư phát triển thông qua chương trình, dự án triển khai như: Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020; Chương trình 135 giai đoạn III; Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững 69 huyện nghèo 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao; sách định canh định cư; sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo hộ nghèo xã, thôn, đặc biệt khó khăn Tuy nhiên, vào năm gần đây, vùng đồng bào DTTS xuất số vấn đề như: tình hình khiếu kiện tranh chấp đất đai đông người có xu hướng tăng lên Tình trạng lao động người DTTS qua biên giới làm thuê theo mùa vụ ngày nhiều, không vùng giáp biên mà vùng sâu nội địa; nạn lừa gạt, mua bán phụ nữ qua biên giới với thủ đoạn ngày tinh vi Tình trạng mua bán chất ma tuý dụ dỗ đồng bào DTTS tham gia vận chuyển chất ma tuý, sử dụng chất ma túy diễn biến phức tạp Đạo lạ, tà đạo xuất hiện, với hoạt động truyền đạo trái pháp luật, lôi kéo, tranh giành tín đồ làm ổn định an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS [23] Mặt khác, Theo thống kê chưa đầy đủ Bộ Giáo dục Đào tạo từ năm 2009 đến tháng 8/2014, tổng số HSSV liên quan đến pháp luật hình 8000 vụ việc, đó, gây rối trật tự công cộng 935 vụ, tội phạm ma túy 357 trường hợp, giết người 37 vụ, cướp, trộm cắp tài sản 6000 vụ Từ năm 2010 đến tháng 8/2014 có tới 7.735 HSSV tham gia đánh nhau, bị xử lý kỷ luật Tệ nạn ma túy HSSV diễn biến phức tạp Theo điều tra liên ngành giáo dục-công an năm 2010 có 538 HSSV, năm 2011 có 350 HSSV, năm 2012 có 159 HSSV, năm 2013 có 296 HSSV vi phạm tệ nạn ma túy Đáng ý, tình hình sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt ma túy đá có xu hướng tăng mạnh thành phố lớn Tình trạng đánh bạc KTX ngăn chặn, đẩy lùi quản lý chặt chẽ nhà trường HSSV ngoại trú chơi lô đề, cá độ bóng đá, đánh bạc khó kiểm soát Đã có trường hợp đam mê lô đề dẫn đến bỏ học, tham gia trộm cướp [22] Một nguyên nhân dẫn đến vấn đề nhận thức, hiểu biết pháp luật hạn chế Trong năm qua, bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, Đảng nhà nước ta thường xuyên quan tâm đến việc PBGDPL sâu rộng tầng lớp nhân dân, coi nhiệm vụ trọng tâm việc tăng cường QLNN, quản lý xã hội pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam tăng cường pháp chế XHCN Hoạt động PBGDPL cho đối tượng sinh viên người DTTS thời gian qua Đảng Nhà nước quan tâm Cụ thể ban hành văn : Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cán nhân dân; Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/ 2009 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhà trường; Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015; Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGD&ĐT-BTP ngày 16/11/2010 Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Tư pháp hướng dẫn phối hợp công tác PBGDPL trường học Ngày 20/6/2012, Quốc hội ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Đây sở pháp lý quan trọng cho công tác PBGDPL, tạo chuyển biến bản, bền vững, hiệu cho hoạt động PBGDPL với việc huy động toàn hệ thống trị tham gia công tác PBGDPL, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; xác lập trách nhiệm chế phối hợp, huy động nguồn lực quan, tổ chức xã hội cho công tác PBGDPL Thực tế cho thấy, hoạt động PBGDPL cho đối tượng sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Tỉnh Phú Thọ tỉnh miền núi với 34 dân tộc anh em chung sống, 16% dân số người DTTS, sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trình độ dân trí thấp, họ cần tới pháp luật nảy sinh vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích cá nhân mà không hình thành ý thức pháp luật thói quen tìm hiểu pháp luật Điều gây khó khăn lớn cho công tác PBGDPL cho đồng bào người DTTS, đặc biệt đối tượng sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Hơn nữa, nhu cầu PBGDPL cho nhân dân nói chung cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh nói riêng ngày gia tăng xây dựng kinh tế thị trường, tiến hành công nghiệp hóa, đại hóa dẫn đến tượng đô thị hóa nông thôn hội nhập quốc tế ngày nhiều Trong đó, đội ngũ cán làm công tác PBGDPL chưa đáp ứng yêu cầu, lúng túng quản lý, điều hành Cơ sở vật chất kinh phí dành cho hoạt động PBGDPL chưa quan tâm đầu tư tương xứng với vị trí vai trò công tác PBGDPL Trước tình hình đó, lựa chọn đề tài "Quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ" làm đề tài nghiên cứu Luận văn thạc sỹ Việc nghiên cứu vừa có ý nghĩa lý luận thực tiễn việc góp phần cung cấp nội dung khoa học cho trình chủ động, tích cực tìm giải pháp tối ưu nhằm nâng cao chất lượng công tác QLNN PBGDPL cho đối tượng sinh viên người DTTS Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Công tác QLNN PBGDPL vấn đề mang tính cấp thiết nhà nước ta giai đoạn Đây vấn đề có nhiều nhà khoa học quan tâm Nhiều công trình nghiên cứu công bố như: quy định pháp luật quyền công dân, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội Luật Bầu cử đại biểu HĐND… - Các văn khác có tính chất chuyên đề thiết thực, như: pháp luật an ninh trật tự, văn hoá xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, Luật PBGDPL,… Đối với công tác dạy học pháp luật trường đại học, cao đảng địa bàn tỉnh Phú Thọ: Trên sở định khung chương trình chuẩn Bộ Giáo dục Đào tạo, trường tiếp tục quan tâm hoàn thiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa tài liệu giảng dạy phù hợp cho sinh viên người DTTS chuyên ngành, đảm bảo cung cấp cho sinh viên người DTTS kiến thức pháp luật, nêu bật vai trò tác động pháp luật đời sống xã hội, gắn với thực tiễn sống sinh viên người DTTS; đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống, tính logic, tính liên tục, quán nội dung, chương trình giáo dục pháp luật, đảm bảo thống giá trị đạo đức giá trị pháp luật; đảm bảo kết hợp yêu cầu nâng cao nhận thức với hình thành thái độ, hành vi, trách nhiệm sinh viên người DTTS xã hội Bên cạnh đó, trọng xây dựng hệ thống tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy học tập giảng viên, sinh viên người DTTS; tài liệu PBGDPL phù hợp với sinh viên người DTTS; văn QPPL theo chuyên đề phục vụ công tác tìm hiểu, tra cứu phục vụ giảng dạy học tập 3.3.3.2 Về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Tiếp tục phát huy hiệu hình thức PBGDPL khẳng định thời gian qua, đồng thời, bám sát thực tiễn để bổ sung, làm phong phú thêm hình thức, biện pháp phù hợp với nhu cầu pháp luật sinh viên người DTTS Đổi mới, nâng cao hiệu hình thức tuyên truyền pháp luật đảm bảo phù hợp với đối tượng điều kiện cụ thể địa phương, đơn vị trường học; gắn hoạt động PBGDPL cho sinh viên người DTTS với công tác giáo dục truyền thống văn hoá, đạo đức công tác giáo dục trị, tư tưởng Đảng, đưa sách Đảng 82 pháp luật Nhà nước thực vào sống Với đặc thù tập quán sinh sống, văn hóa, tín ngưỡng khác cá nhân khác nên việc tuyên truyền, PBGDPL cho sinh viên người DTTS cần có hình thức phù hợp, đòi hỏi phải đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, lựa chọn hình thức cung cấp thông tin giúp cho sinh viên người DTTS dễ nghe, dễ nhớ dễ hiểu tiếp cận với chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, kiến thức giới, bình đẳng giới, phát triển kinh tế, sách xã hội…, tránh trùng lặp quan, đơn vị việc biên soạn nội dung tổ chức tuyên truyền cho sinh viên người DTTS - Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho sinh viên người DTTS gắn với việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội liên quan đến phong tục, tập quán địa phương để sớm hòa đồng với đời sống sinh viên chấp hành pháp luật Duy trì nâng cao hiệu hoạt động ban đạo, tổ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho sinh viên người DTTS trường cao đẳng, đại học; tổ chức câu lạc pháp luật, tuyên truyền pháp luật hình thức hấp dẫn thu hút sinh viên người DTTS tham gia… - Tiếp tục phối hợp với ngành chức xây dựng cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật (biên dịch tiếng dân tộc thiểu số) kèm theo đợt tuyền truyền trực tiếp trường cao đẳng, đại học hoạt động ngoại khóa sinh viên Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật hoạt động ngoại khoá nhiều hình thức tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; buổi nói chuyện chuyên đề; giới thiệu văn buổi sinh hoạt thường kỳ; tổ chức quân tuyên truyền, cổ động; lồng ghép nội dung pháp luật thi văn hoá, văn nghệ vv… - Phát huy có hiệu hoạt động lồng ghép PBGDPL hoạt động trị - văn hóa - xã hội Chú trọng PBGDPL cho sinh viên người DTTS thông qua hoạt động văn hoá, lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hàng năm lễ hội văn hóa khác 83 - Tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống văn pháp luật, sách pháp luật thư viện trường học, không ngừng cập nhật nội dung mới, phong phú, có tính giáo dục cao Nâng cao chất lượng quản lý khai thác thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, giảng viên, công nhân viên sinh viên người DTTS đọc, tìm hiểu, tra cứu tài liệu, sách, báo pháp lý - Tăng PBGDPL cho sinh viên người DTTS phương tiện thông tin đại chúng tỉnh; nâng cao chất lượng thông tin nhằm phục vụ tốt đạo điều hành cấp, ngành lĩnh vực kinh tế - xã hội; công khai, minh bạch văn bản, sách mới, sách dân tộc, tạo thành kênh truyền tải thông tin thống, giúp sinh viên người DTTS nắm bắt thông tin xác, kịp thời đồng thuận, ủng hộ chủ trương, pháp luật Đảng Nhà nước Chú trọng phổ biến qua mạng lưới đài truyền sở nhiều thứ tiếng (tiếng phổ thông tiếng đồng bào DTTS) thời điểm thích hợp để sinh viên người DTTS dễ dàng nghe tiếp thu được; biên dịch chuyển thể nội dung quy định pháp luật liên quan đến đời sống hàng ngày để thông tin rộng rãi cho sinh viên người DTTS Tiếp tục xây dựng củng cố chuyên trang, chuyên mục PBGDPL “Giải đáp pháp luật”, “Pháp luật đời sống” để thông tin hoạt động PBGDPL, trao đổi nghiệp vụ báo Phú Thọ, đài PTTH tỉnh đài truyền địa phương để sinh viên người DTTS trường cao đẳng, đại học tiếp cận - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động PBGDPL cho sinh viên người DTTS, đặc biệt việc cập nhật văn pháp luật điều chỉnh chung chuyên ngành, giải đáp pháp luật Trang thông tin điện tử đơn vị, địa phương Thiết lập chuyên mục phục vụ kịp thời nhiệm vụ trị phù hợp với thời điểm Sử dụng có hiệu ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn sử dụng rộng rãi sở liệu pháp luật điện tử sở liệu chuyên ngành Xây dựng đưa vào sử dụng rộng rãi sở liệu pháp luật điện tử; tiếp tục củng cố phát triển hệ thống thông tin pháp luật phù hợp quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể, trường học Khuyến khích trường 84 cao đẳng, đại học xây dựng nâng cao chất lượng chuyên mục PBGDPL cho sinh viên người DTTS trang Web đơn vị thông qua việc hỏi đáp pháp luật, tin nhanh, giới thiệu văn pháp luật vv… - Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật ngày lễ lớn, tích cực hưởng ứng phát động Trung ương Duy trì việc ký cam kết không vi phạm pháp luật cho sinh viên người DTTS Tổ chức “Ngày pháp luật” hàng năm với tham gia phối hợp nhiều quan, đơn vị, đối tượng tham gia tạo thành đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật địa bàn tỉnh nhằm thu hút quan tâm toàn xã hội ý nghĩa, tầm quan trọng hoạt động tìm hiểu, chấp hành pháp luật Nhà nước pháp quyền - Ngoài ra, Tăng cường PBGDPL cho sinh viên người DTTS thông qua đối tượng đặc thù theo quy định Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật với nội dung phù hợp, tạo thành đợt sinh hoạt trị - pháp lý rộng khắp sinh viên người DTTS Tổ chức đợt lấy ý kiến sinh viên người DTTS nội dung dự thảo luật, văn quy phạm pháp luật… để sinh viên người DTTS có điều kiện tiếp cận pháp luật từ giai đoạn soạn thảo , qua có tác dụng tuyên truyền, PBGDPL cho sinh viên người DTTS nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bồi dưỡng tình cảm, ý thức trách nhiệm pháp lý khả tiến hành hành vi pháp lý đắn, xác 3.3.4 Đảm bảo sở vật chất kinh phí cần thiết phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Vấn đề khó khăn công tác PBGDPL nói chung cho sinh viên người DTTS nói riêng năm qua thiếu nguồn lực, bao gồm nguồn nhân lực sở vật chất, kinh phí Đây xem nguyên nhân làm hạn chế hiệu công tác PBGDPL cho simnh viên DTTS chưa có giải pháp khả thi để tháo gỡ Do cần quan tâm đầu tư kinh phí, sở vật chất cho công tác PBGDPL cho sih viên DTTS đổi chế độ, sách người tham gia công tác PBGDPL, chế tài cho hoạt động PBGDPL cho sinh viên người DTTS Hàng năm tiến hành lập dự toán kinh phí dành cho hoạt động 85 PBGDPL cho sinh viên người DTTS từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, đồng thời nghiên cứu xây dựng chế huy động, tạo nguồn tài khác quan, tổ chức có liên quan để hỗ trợ cho công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS Sử dụng kinh phí hợp lý nguồn kinh phí theo hướng: không đầu tư dàn trải, thực công tác tuyên truyền pháp luật cho sinh viên người DTTS, địa bàn tập trung Tiếp tục khắc phục khó khăn kinh phí sử dụng phương tiện sẵn có đơn vị để hoạt động PBGDPL lồng ghép hoạt động nhà trường để đa dạng hóa tổ chức hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho sinh viên người DTTS Do đối tượng PBGDPL cho sinh viên người DTTS mang tính đặc thù, cần dành khoản kinh phí để trì phát triển thường xuyên hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho sinh viên người DTTS kịp thời Khai thác có hiệu mạng Internet, ứng dụng công nghệ thông tin đưa vào sử dụng rộng rãi sở liệu pháp luật điện tử để đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL giai đoạn Triển khai thực có hiệu sách dân tộc, miền núi; phối hợp lồng ghép công tác PBGDPL với triển khai thực chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, ổn định sống vùng dân tộc miền núi có phần kinh phí kèm theo chương trình, dự án Tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Ngành Tư pháp, Giáo dục Đào tạo quan, đơn vị, trường cao đẳng, đại học công tác tuyên truyền PBGDPL, công tác trợ giúp pháp lý, qua tạo chế cung cấp tài liệu tuyên truyền phù hợp tranh thủ lực, trình độ đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp cho công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS trường cao đẳng, đại học tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS hoạt động cộng đồng, hướng đến lợi ích cộng đồng, cho sinh viên người DTTS, hoạt động không thu phí cần tham gia công đồng Tuy nhiên qui định, sách như: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định chung chung “Nhà nước 86 khuyến khích có sách hỗ trợ, tạo điều kiện quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định mang tính định hướng, như: cấp phát tài liệu pháp luật, cung cấp thông tin miễn phí sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật Do đó, cần ban hành sách cụ thể để thu hút quan tâm đầu tư tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho công tác PBGDPL Để công tác tuyên truyền PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian tới đạt kết cần xây dựng đề án riêng công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS trường đại học, cao đẳng Trong xác định trách nhiệm cấp ủy, quyền địa phương; vào đồng hệ thống trị; tạo chế sách thu hút tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực PBGDPL cho sinh viên người DTTS 3.3.5 Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, tổng kết rút kinh nghiệm thực phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát công tác thực PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Trong trọng công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng, công tác kiểm tra người đứng đầu quan chức hoạt động PBGDPL cho sinh viên người DTTS Định kỳ, hàng năm cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS; đồng thời thường xuyên giám sát nội dung hình thức triển khai để kịp thời phát hiện, uốn nắn, nhắc nhở Xác định công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS tiêu chí quan trọng để xếp loại thi đua hàng năm cấp ủy, tổ chức đảng, sở giáo dục địa bàn Nội dung công tác kiểm tra, giám sát cần sâu đánh giá hiệu PBGDPL cho sinh viên người DTTS sâu vào đời sống, hoạt động sinh viên người DTTS để nghiên cứu, đánh giá xác, cho đơn vị, cá nhân có thành tích tốt công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS; đặc biệt tìm biện pháp, giải pháp để có kết quả, thành tích đó, từ có 87 biện pháp động viên, khen thưởng kịp thời, khuyến khích sáng kiến lòng hăng hái công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS Trong kiểm tra phải cho đơn vị, cá nhân chưa làm tốt, tìm nguyên nhân, khó khăn, trở ngại công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS đơn vị, làm rõ trách nhiệm hạn chế, yếu thuộc cấp ủy đảng? hay trách nhiệm người đứng đầu?, trách nhiệm quan chức triển khai, hướng dẫn thực hiện?, từ rút kinh nghiệm, phê bình, kiểm điểm nghiêm túc có hình thức xử lý phù hợp Để đảm bảo hiệu lực QLNN lĩnh vực, cấp, ngành, quan nhà nước cần tăng cường tra, kiểm tra, giám sát việc thực tiến hành xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật để củng cố sâu sắc nội dung pháp luật tuyên truyền, tạo niềm tin vào pháp luật sinh viên người DTTS Chú trọng việc biên soạn tài liệu thông tin vụ việc vi phạm pháp luật xảy địa bàn dư luận xã hội quan tâm, trình kết xử lý, việc vận dụng pháp luật trình xử lý nhằm giúp cán sinh viên người DTTS hiểu biết sâu sắc pháp luật Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác tuyên truyền PBGDPL cho sinh viên người DTTS giai đoạn để rút kinh nghiệm, đồng thời có phương án, chương trình phù hợp việc đầu tư phát triển bền vững Quan tâm xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình công tác thực PBGDPL cho sinh viên người DTTS kịp thời động viên, khen thưởng biện pháp, mô hình PBGDPL cho sinh viên người DTTS đạt hiệu Tiếp tục nhân rộng số mô hình câu lạc pháp luật phát huy hiệu quả, mô hình, điển hình có tham gia đông đảo sinh viên, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín cộng đồng Hàng năm, tổ chức khen thưởng, biểu dương mô hình, điển hình; đồng thời tuyên truyền, nhân rộng gương cán bộ, công chức cần mẫn, sáng tạo, linh hoạt, không ngại khó khăn hoạt động PBGDPL cho sinh viên người DTTS Đồng thời phải phê phán, lên án có biện pháp xử lý hành vi lợi dụng chủ 88 trương, biện pháp PBGDPL cho sinh viên người DTTS để tuyên truyền chống phá đảng, quyền khối đại đoàn kết dân tộc Tiểu kết chương Trong trình đổi mới, nhận thấy rõ tầm quan trọng công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS, Đảng Nhà nước ta đề nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên người DTTS Đảng bộ, quyền tỉnh Phú Thọ có bước tập trung đầu tư để triển khai có hiệu công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS phạm vi toàn tỉnh Tuy nhiên bên cạnh đó, hoạt động PBGDPL cho sinh viên người DTTS có lúc mang tính thời sự, nặng phong trào; việc phổ biến tập trung vào luật pháp lệnh, chưa thực trọng vào văn hướng dẫn thi hành; Lực lượng thực công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS, đặc biệt sở thiếu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hạn chế chưa đồng Bên cạnh đó, công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTScòn gặp nhiều khó khăn hạn chế hệ thống pháp luật : Các văn pháp luật thiếu cụ thể, rõ ràng, có trùng lặp, chồng chéo chí mâu thuẫn nhau; tính ổn định hệ thống pháp luật chưa cao Mặt khác, tình trạng văn nhà nước cấp ban hành phải chờ văn hướng dẫn quan nhà nước cấp còn, làm cho pháp luật không vào sống, đồng thời làm cho công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS chậm trễ, khó triển khai Kinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS chưa đáp ứng yêu cầu công việc Xuất phát từ sở lý luận thực trạng PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ, tác giả đề giải pháp để đẩy mạnh công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ: - Hoàn thiện sở pháp lý QLNN - Kiện toàn tổ chức củng cố nguồn nhân lực thực công tác PBGDPL Trong gồm: 89 + Tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật + Tăng cường nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật + Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công PBGDPL - Tăng cường công tác PBGDPL nhà trường - Tăng cường phối hợp quan nhà nước với đoàn thể nhân dân công tác PBGDPL - Đổi phương pháp, hình thức PBGDPL - Kiểm tra thường xuyên định kỳ công tác PBGDPL đơn vị, phường, trường học sở giáo dục - Đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị kinh phí cho hoạt động PBGDPL Những giải pháp đưa sở lý luận thực tế công tác PBGDPL địa bàn tỉnh Phú Thọ Để giải pháp thực hóa thực tế nhằm nâng cao hiệu công tác QLNN PBGDPL thiết phải thực đồng giải pháp trên, muốn cần có quan tâm đạo, tham gia thực cấp ngành có liên quan từ tỉnh sở 90 KẾT LUẬN Trong nghiệp đổi đất nước xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân, vấn đề PBGDPL có vai trò, vị trí ý nghĩa quan trọng Pháp luật công cụ chủ yếu để nhà nước quản lý xã hội, phương tiện cho người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Do đó, việc xây dựng hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội việc khó, đảm bảo cho pháp luật vào sống để phát huy hiệu lực khó khăn, gian khổ nhiều Công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS nhằm làm cho sinh viên người DTTS hiểu rõ, tinh thần pháp luật nội dung pháp luật trách nhiệm quan trọng Đảng nhà nước ta Công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS năm qua ngày coi trọng hết trở thành nhiệm vụ cấp bách trách nhiệm không riêng cá nhân, tổ chức mà trở thành nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS, làm cho sinh viên người DTTS ý thức “Sống làm việc theo pháp luật” Để thực có hiệu công tác địa bàn tỉnh Phú Thọ, trước hết phải có quan tâm lãnh đạo cấp ủy đảng, đạo chặt chẽ sâu sát quyền cấp, phấn đấu nỗ lực tất ban, ngành, đoàn thể tự giác chấp hành pháp luật sinh viên người DTTS Điều quan trọng phải có nhận thức đắn, sâu sắc chất pháp luật, vai trò, mục đích, ý nghĩa công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS giai đoạn Đồng thời phải thấy khó khăn, thuận lợi điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế -xã hội địa bàn có tác động, ảnh hưởng đến công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS Phải thấy thực trạng công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS, tìm nguyên nhân thực trạng để phát huy mặt mạnh, khắc phục kịp thời hạn chế, yếu kém, từ đề giải pháp hợp lý có tính khả thi cao 91 Tóm lại, ý thức tuân thủ pháp luật, trở thành nếp sống bình thường sinh viên người DTTS, tổ chức toàn thể xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho việc tăng cường quản lý xã hội pháp luật tách rời với việc đẩy mạnh công tác PBGDPL cho tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, đảng viên công chức nhà nước đến hệ sinh viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm công tác PBGDPL thực tốt “Sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật” Đây nhiệm vụ cấp bách việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nước ta giai đoạn cách mạng Để thực hóa giải pháp mà luận văn trình bày cần quan tâm, đầu tư, phối hợp cấp ủy Đảng, quyền, đoàn thể quan có liên quan Có đồng hóa từ tỉnh đến sở công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị 25 – NQ/TW ngày 5/8/2008, Về tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa Bộ Tư pháp (2002), Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội Bộ Tư pháp (2013), Quyết định 3010/QĐ-HĐPH, Về quy chế Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Cục thống kê Tỉnh Phú Thọ (2011, 2012, 2013, 2014,2015), Niên giám thống kê năm 2011, 2012, 2013,2014,2015 Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 Ban Bí thư “Về tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân” Chỉ thị số 02/1998/CT-TTG ngày 07/01/1998 Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn nay” Chính phủ (2013), Nghị định 28/2013/NĐ-CP, Về quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Dân tộc - Tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào DTTS Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ 10 Đảng Tỉnh Phú Thọ, Văn kiện đại hội Đảng tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, 9/2015 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, NXB Sự thật, Hà Nội 13 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, NXB Chính trị Sự thật, Hà Nội 93 14 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Kết luận Ban Bí thư kết thực Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9/12/2003 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân 16 Đặng Vũ Hảo (1996), Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân, Thông tin chuyên đề “Đại hội VIII - Những tìm tòi đổi mới”, Trung tâm thông tin tài liệu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 17 Giáo trình Lý luận Nhà nước Pháp luật (2009), Nxb Công an nhân dân 18 Hà Thị Tuyến (2011), Phổ biến pháp luật cho người nông dân nông thôn đồng bào dân tộc thiểu số xây điều kiện dựng nhà nước pháp quyền, Luận văn Thạc sĩ 19 HĐND tỉnh Phú Thọ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Nghị tình hình kinh tế xã hội năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 20 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, Tập 9, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 21 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Chính phủ, Đặc san tuyên truyền pháp luật số 03/2011 Chuyên đề “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” 22 Hội thảo Tập huấn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học CT HSSV năm 2014-2015 Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 5-8-2014, Hà Nội 23 Lò Thị Hạnh (2015), Một số suy nghĩ công tác dân tộc tình hình mới, Tạp chí Dân vận, Số Xuân Ất Mùi 24 Nguyễn Duy Lãm – Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Sự cần thiết quan điểm đạo xây dựng luật phổ biến, giáo dục pháp luật (28/6/2015) 25 Nguyễn Minh Đoan (2011), Ý thức pháp luật, NXB Chính trị Quốc Gia 94 26 Phạm Thị Kim Dung (2011), Phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh sinh viên nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Tư pháp 27 PGS.TS Nguyễn Tất Viễn - Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật Theo Tạp chí Dân chủ pháp luật - Số chuyên đề 60 năm ngành Tư pháp: “Một số biện pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tình hình mới” 28 Phòng Tư pháp tỉnh Phú Thọ(2011,2012,2013,2014,2015), Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp UBND phường năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 29 Quốc hội (2013), Hiến pháp 2013 30 Quốc Hội (2012), Luật Giáo dục đại học 31 Quốc hội (2012), Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 32 Quốc hội (2015), Luật Tổ chức Chính phủ 33 Quốc hội (2015), Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 34 ThS.Lô Quốc Toản - Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Quan niệm “Dân tộc thiểu số” “Cán dân tộc thiểu số” nay, Tạp chí Mặt trận số 47 35 Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết định 36/1998/QĐ-TTg ngày 13/2/1998 Về việc thành lập Ủy ban quốc gia niên Việt Nam 36 Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết định 03/1998/CT-TTG việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 37 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định 13/2003/QĐ-TTG ngày 17/01/2003 phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007 38 Thủ tướng Chính phủ (2009), Đề án: Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi phát triển đất nước 39 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định 2160/QĐ-TTg, ngày 26/11/2010 Về phê duyệt: đề án tăng cường công tác phổ biến giáo, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015 95 40 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định 2474/QĐ/TTg, ngày 30/12/2011 Về phê duyệt Chiến lược phát triển niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 41 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định 27/2013/QĐ-TTg, Về thành phần nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 42 Tìm hiểu Nghị Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (1997), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 43 Trần Ngọc Sơn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục Đào tạo (2016),Giáo dục Đào tạo công phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi 44 Từ điển Tiếng Việt (2009), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 45 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ(2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 46 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ(2013), Báo cáo đánh giá việc thực sách, pháp luật niên dân tộc thiểu số, niên khuyết tật, tàn tật, niên sau cai nghiện, sau cải tạo 47 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ(2013), Báo cáo việc thực sách, pháp luật công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 48 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ(2014), Báo cáo kết tự kiểm tra Đề án 2160 việc “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu niên 49 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ( 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Kế hoạch Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 50 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ(2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 51 Vy Thị Hà (2014), Một số đặc điểm tính cách sinh viên dân tộc Tày miền núi phía Bắc, Luận văn Thạc sỹ Tâm lý học, Đại học Quốc gia, Hà Nội 96 ... SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1 Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 1.2 Quản lý nhà nước phổ. .. dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ 32 2.2 Tình hình quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ. .. quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ 65 3.3 Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phú thọ , Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phú thọ , Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phú thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập