ke hoach giang day mon sinh hoc 2008-2008

9 360 9 Gửi tin nhắn cho Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

  • Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:46

Kế hoạch giảng dạy bộ môn =====* *===== Thông tin cá nhân Họ và tên : Châu vĩnh Ngọc Chuyên ngành đào tạo : Sinh Thể dục Trình độ đào tạo : Đại Học Tổ chuyên môn : Khoa học tự nhiên Năm vào ngành : Số năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sơ : 2 năm đạt giáo viên giỏi cấp huyện Kết quả thi đua năm học trớc : Đạt lao động giỏi Tự đánh giá trình độ , năng lực chuyên môn : Khá Nhiệm vụ đợc phân công trong năm học : Dạy học : Giảng dạy sinh học khối 8 Thể dục 7, Kiêm nhiệm : Tổ phó tổ Khoa học tự nhiên , th kí hội đồng chủ nhiệm lớp 7A Những thuận lợi và khó khăn về hoàn cảnh cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ đ- ợc phân công a- Thuận lợi : - Đợc đào tạo chuẩn về trình độ ( học xong đại học chuyên ngành sinh ) - Trờng tạo điều kiện cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu - Có khả năng sử dụng đợc công nghệ thông tin áp dụng đợc vào trong họat động và trong giảng dạy - Đợc anh em đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ b- Khó khăn : - Gia đình ở xa trờng Phần thứ nhất :Kế hoạch chung I- Những căn cứ để xây dựng kế hoạch 1- Các văn bản chỉ đạo - Căn cứ vào chủ trơng đờng lối quan điểm giáo dục của Đảng và nhà n- ớc . Căn cứ vào mục tiêu giáo dục của cấp học , bậc học - Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD-ĐT - Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của sơ GD-ĐT và của phòng GD-ĐT Tân Yên - Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trờng ,của tổ chuyên môn 2- Mục tiêu của môn học : a. Mục tiêu về kiến thức: - HS hiểu và nêu đợc các vấn đề cơ bản về cấu tạo giải phẫu, các hoạt động sinh lí cúa các cơ quan, các hệ cơ quan và toàn bộ cơ thể ngời. - Thấy đợc mối quan hệ mật thiết cũng nh sự phù hợp trong cấu tạo và chức năng của từng cơ quan, từng hệ cơ quan trong cơ thể; sự thống nhất hữu cơ giữa cơ thể ngời với môi trờng sống xung quanh, . - HS biết vận dụng vào việc giải thích và giải quyết một số vấn đề có liên quan đến bản thân mình, cơ thể mình, nhất là việc nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, phòng tránh bệnh tật, . b. Mục tiêu về kĩ năng: - HS tự giác rèn luyện, phát triển các kĩ năng: quan sát, khái quát hoá, mô tả, trình bày cách tiến hành và thực hiện đợc các công việc mổ trên mẫu động vật làm thí nghiệm, quan sát và phân biệt các nội quan trên cơ thể động vật - Rèn luyện cho HS các kĩ năng sử dụng các đồ dùng dạy học, các dụng và các thiết bị tiến hành thí nghiệm sinh học thành công. - Phát triển năng lực nhận thức, lối t duy chủ động, sáng tạo thông qua việc học tập nhóm, đàm thoại, hội thảo . c. Mục tiêu về thái độ: - Giáo dục học sinh có ý thức yêu thích, say mê với việc học tập môn sinh học. - Có tinh thần và tình cảm tích cực, yêu quí và bảo vệ sự đa dạng của giới động vật trên trái đất cũng nh động vật ở địa phơng, nhất là những động vật quí hiếm, động vật có giá trị kinh tế. - Giáo dục các em có tình yêu thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên, tích cực tham gia bảo vệ môi trờng sống của động vật. - Có ý thức tham gia tích cực vào việc giữ gìn và bảo vệ môi trờng bền vững. d. Mục tiêu hoạt động ngoại khoá: - Thông qua tổ chức các buổi đàm thoại, dã ngoại, tham quan, picnic, giúp cho học sinh thấy đợc sự đa dạng, phong phú của thế giới sinh vật nói chung, sự phong phú và đa dạng của giới động vật nói riêng. - Gắn liền những kiến thức giáo khoa với thực tiễn trong tự nhiên và cuộc sống 3- Đặc điểm tình hình về điều kiện CSVC , TBDH, của nhà trờng ; Điều kiện kinh tế, xã hội trình độ dân trí ; Môi trờng giáo dục của địa phơng . a- Thuân lợi : Cơ sở vật chất : Đầy đủ cho công tác giảng dạy - Thiết bị đồ dùng của nhà trờng : Đáp ứng đợc cho giảng dạy những kiến thức cơ bản trong chơng trình . - Điều kiện kinh tế của địa phơng có sự cải thiện nhiều số hộ nghèo giảm nhiều . - Nhiều hộ gia đình đã quan tâm nhiều đến sự học tập của con em mình - Trình độ dân trí đợc nâng lên nhiều - Môi trờng giáo dục ở địa phơng đã tạo điều kiện tốt cho thầy và trò cùng hoạt động và công tác b- Khó khăn : - Phòng chức năng của nhà trờng cha có nên công tác giảng dạy gặp khó khăn về chuẩn bị đồ dùng và tiến hành - Thiết bị đồ dùng cung cấp cho dạy và học chất lợng không đảm bảo 4- Nhiệm vụ đợc phân công : Tổ phó tổ KHTN . Th kí hội đồng Giảng dạy môn sinh học 8a,b,c , thể dục 7 a,b,c 5 Năng lực, sở trờng dự định cá nhân - Có khả năng hoàn thành tốt công việc đợc giao - Nhiệt tình trong công tác 6- Đặc điểm học sinh : - Thuận lợi : Ngoan ngoãn chịu khó lễ phép với thầy cô - Các em chịu khó hoc bài và làm bài tập ở nhà - Đa phần các em đều học đúng độ tuổi , đặc điểm tâm , sinh lí phát triển bình thờng . * Khó khăn : - Còn một số học sinh cha ngoan - Một số học sinh cá biệt, có khả năng nhận thức chậm . - Kiến thức của các em bị hổng nhiều lên lớp trên là không lắm đợc . 7-Kết quả khảo sát đầu năm : TT Lơp Sĩ Số nam Nữ DT TS Hoàn cảnh GĐ khó Xếp loại học lực năm học trớc Xếp loại học lực qua khảo sát đầu năm G K TB Y K G K TB Y K 1 8a 37 2 8b 42 3 8c 37 TS K8 1 7a 2 7b 3 7c TS K7 99 0 II- Chỉ tiêu phấn đấu 1-Kết quả giảng dạy A- Số học sinh xếp loại học lực giỏi : Tỉ lệ : B- Số học sinh xếp loại học lực khá : Tỉ lệ : C- Số học sinh xếp loại học lực TB : Tỉ lệ : 2- Sáng kiến kinh nghiêm: Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh trong dạy học ch- ơng II Nhiễu sắc thể Sinh học 9 3- Làm mới đồ dùng dạy học : 2 4- Bồi dỡng chuyên đề : Sử dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. - Bồi dỡng học sinh giỏi môn sinh học 8. - Phơng pháp giảng dạy học sinh yếu kém . 5- ứng dụng công nghệ thông tin vao trong giảng dạy : - 100% các tiết hội giảng sử dụng công nghệ thông tin . - soạn giảng bằng giáo án điện tử - Sử dụng phần mêm vào tính điểm cho hoc sinh - Học để lấy chứng chỉ B tin học 6- Kết quả thi đua : - Xếp loại giảng dạy : Khá - Đạt danh hiệu : Giáo viên giỏi cơ sở . III- Những giải pháp chủ yếu : * Là một giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy do vậy tôi ý thức đợc việc tự học và tự bồi dỡng chuyên môn để nâng cao trình độ - Mua sách tham khảo nghiên cứu để nâng cao trình độ - Dự giờ thăm lớp để học hỏi kinh nghiêm của anh em đồng nghiệp . - Giao lu với các đồng nghiệp ở trong cụm , trong huyện để nâng cao trình độ a- Đối với giáo viên -Thực hiện đúng theo phân công của thời khóa biểu - Soạn giảng theo đúng phấn phối chơng trình , soạn giảng theo đúng theo phơng pháp mới - Sử dụng tích cực , hiệu quả các loại đồ dùng - Vận dụng đúng phơng pháp đặc thù của bộ môn , linh hoạt các phơng pháp để gây hứng thú học tập cho học sinh . - Thực hiện chấm chữa bài theo đúng quy định , theo đúng tinh thần đổi mới ph- ơng pháp kiểm tra đánh giá học sinh - Thựu hiện việc phụ đạo học sinh yếu kém để nâng cao chất lợng đại trà - Tự học tự bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ , tích cực dự giờ thăm lớp . Tích cực tham gia các buổi sinh họat chuyên môn của cụm cũng nh của trờng , cuả ngành đề ra . -Tham gia đầy đủ các cuộc thi của ngành tổ chức - Phối hợp với các giáo viên trong tổ bộ môn làm các chuyên đề để rút kinh nghiệm nâng cao chất lợng giờ dạy - Mua sắm các loại tài liệu tham khảo để nâng cao chất lợng bộ môn - Tham mu với ban giám hiệu tạo đều kiện tốt nhất cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao . Phối hợp tích cực với các ban ngành tổ chức các buổi sinh họat chuyên môn có hiệu quả . * Học sinh giỏi : - su tầm các tài liệu , các sách tham khảo của chuyên môn để cho các em nghiên cứu - Hớng dẫn và định hớng cho các em biết cách nghiên cứu tài liệu . - Hệ thống lại kiến thức cơ bản và trọng tâm cho các em học đợc tốt hơn , qua đó giáo viên vận dụng kiến thức cơ bản vào giải thích những hiện tợng trong tự nhiên . * Học sinh yếu kém - Khảo sát lại kiến thức để năm băt đợc các em đạt ở trình độ nào để có phơng pháp giảng dạy hợp lí -Nhắc nhở các em có ý thức học tập và rèn luyện đúng đắn - Yêu cầu các em có đủ sách giáo khoa , vở bài tập và đồ dùng học tập theo quy định . - Thờng xuyên kiểm tra đánh giá chất lợng học tập của hợc sinh - T vấn cho gia đình mua các loại tài liệu tham khảo cần thiết cho các môn học -Khuyến khích các em khá giỏi kèm cập các em học yếu . Động viên các em kịp thời bằng các phần thởng đơn giản có ý nghĩa . - có kế hoạch cụ thể cho các em học tập theo chủ đề chủ điểm . * Phối hợp với giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm để có biện pháp cụ thể giáo dục học sinh - phát hiện và uốn nắn kịp thời các hành vi của học sinh để các em có hoạt động đúng trong học tập - Kết hợp chặt chẽ với tổng phụ trách đội để giáo dục đạo đức hành vi của học sinh * Thực hiện các nhiệm vụ khác - Thực hiện tất cả các cuộc vận động, các cuộc thi của công đoàn phát động và thực hiện nghiêm túc . - Phối hợp để hoàn thành tốt kế hoạch phổ cập THCS và PTTH . - Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trờng- Gia đình và Xã hội đê hoàn thành tốt công tác giáo dục IV- Những điều kiện để thực hiện kế hoạch 1- Công tác quản lí : - Nhà trờng, BGH phân công hợp lí về chuyên môn tạo điều kiện cho anh em giáo viên hoàn thành nhiệm vụ - xếp thời khóa biểu hợp lí - Giải quyết công việc phù hợp với từng đối tợng , giao ban hội họp hợp lí - Tạo điều kiện cho anh em đổi giờ để đi học nâng cao trình độ 2- Cơ sở vật chất : Tạo điều kiện đầy đủ về cơ sở vật chất cho giáo viên hoàn thành nhiệm vụ nh điện , máytính , đồ dùng dạy học , trang thiết bị khác - Tạo điều kiện về sân bãi cho học sinh học . Phần thứ hai : Kế hoạch giảng dạy cụ thể Môn học : Sinh học khối 8 Tổng số tiết : 70 ; Thực hành : Số tiết trong tuần : 2 . Số tiết thực hành thí nghiệm : Số tiết ngoại khóa : Số tiết nội khóa : Tuần Lớp Tên chơng LT,TH Tiết tt trong ct Mục tiêu, Kiến thức , kĩ năng , Thái độ ) Trọng tâm PPDH Đồ dùng DH Tăng giảm tiết , lí do Tự đánh giá mức độ đạt đợc Tuần 1 A Bài mở đầu 1 - Học sinh nắm đợc nội dung, cấu trúc chơng trình, phơng pháp học tạp và nghien cứi bộ môn sinh học 8. Đàm thoại , quan sát thảo luận , hoạt động nhóm - Soạn giáo án chi tiết, chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học (tranh vẽ, bảng phụ, Không Hoàn thành tốt B Bài mở đầu 1 - Học sinh nắm đợc nội dung, cấu trúc chơng trình, phơng pháp học tạp và nghien cứi bộ môn sinh học 8. Đàm thoại , quan sát thảo luận , hoạt động nhóm - Soạn giáo án chi tiết, chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học (tranh vẽ, bảng phụ, Không Hoàn thành tốt C Bài mở đầu 1 - Học sinh nắm đợc nội dung, cấu trúc chơng trình, phơng pháp học tạp và nghien cứi bộ môn sinh học 8. Đàm thoại , quan sát thảo luận , hoạt động nhóm - Soạn giáo án chi tiết, chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học (tranh vẽ, bảng phụ, . Không Hoàn thành tốt A Chơng I Khái quát về cơ thể ngời B2- Cấu tạo cơ thể ngời 2 HS nêu đợc những đặc điểm chung nhất về đặc điểm cấu tạo, các hoạt đông sinh lí của cơ thể ngời - Rèn các kĩ năng thực hành, quan sát và vận dụng. - HS có thái độ học tập nghiêm túc, có nền nếp Quan sát , hoạt động nhóm , đàm thoại - Soạn giáo án chi tiết, chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học: tranh vẽ, bảng phụ, . - Hăng hái học tập, tích cực làm bài tập do GV yêu cầu; su tầm tranh vẽ, quan sát, phân tích, khái quát hoá thông tin, . Không Hoàn thành tốt B Chơng I Khái quát về cơ thể ngời B2- Cấu tạo cơ thể ngời 2 HS nêu đợc những đặc điểm chung nhất về đặc điểm cấu tạo, các hoạt đông sinh lí của cơ thể ngời - Rèn các kĩ năng thực hành, quan sát và vận dụng. - HS có thái độ học tập nghiêm túc, có nền nếp Quan sát , hoạt động nhóm , đàm thoại - Soạn giáo án chi tiết, chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học: tranh vẽ, bảng phụ, . - Hăng hái học tập, tích cực làm bài tập do GV yêu cầu; su tầm tranh vẽ, quan sát, phân tích, khái quát hoá thông tin, . Không Hoàn thành tốt C Chơng I Khái quát về cơ thể ngời B2- Cấu tạo cơ thể 2 HS nêu đợc những đặc điểm chung nhất về đặc điểm cấu tạo, các hoạt đông sinh lí của cơ thể ngời - Rèn các kĩ năng thực hành, quan sát Quan sát , hoạt động nhóm , đàm thoại - Soạn giáo án chi tiết, chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học: tranh vẽ, bảng phụ, . - Hăng hái học tập, tích cực làm bài Không Hoàn thành tốt ngời và vận dụng. - HS có thái độ học tập nghiêm túc, có nền nếp tập do GV yêu cầu; su tầm tranh vẽ, quan sát, phân tích, khái quát hoá thông tin, . Tuần 2 A Tế bào 3 Nắm đựoc thành phần cấu trúc của tê bào ; phân biệt chức năng từng cấu trúc KN: quan sát , suy luận lô gíc TĐ: yêu thích bộ môn ham học Hoạt động nhóm , đàm thoại , quan sát Tranh vẽ tế bào , mô hình tế bào Bảng phụ Không Hoàn thành tốt B Tế bào 3 Nắm đựoc thành phần cấu trúc của tê bào ; phân biệt chức năng từng cấu trúc KN: quan sát , suy luận lô gíc TĐ: yêu thích bộ môn ham học Hoạt động nhóm , đàm thoại , quan sát Tranh vẽ tế bào , mô hình tế bào Bảng phụ Không Hoàn thành tốt C Tế bào 3 Nắm đựoc thành phần cấu trúc của tê bào ; phân biệt chức năng từng cấu trúc KN: quan sát , suy luận lô gíc TĐ: yêu thích bộ môn ham học Hoạt động nhóm , đàm thoại , quan sát Tranh vẽ tế bào , mô hình tế bào Bảng phụ Không Hoàn thành tốt A Mô 4 KT:Nêu khái niệm mô , phân biệt đợc các loại mô ; nắm đợc chức nămg và cấu tạo của các loại mô KN: quan sát kênh hình , khái quát TĐ: Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe Hoạt động nhóm , đàm thoại , quan sát Tranh vẽ các loại mô , Không Hoàn thành tốt B Mô 4 KT:Nêu khái niệm mô , phân biệt đợc các loại mô ; nắm đợc chức nămg và cấu tạo của các loại mô KN: quan sát kênh hình , khái quát TĐ: Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe Hoạt động nhóm , đàm thoại , quan sát Tranh vẽ các loại mô , Không Hoàn thành tốt C Mô 4 KT:Nêu khái niệm mô , phân biệt đợc các loại mô ; nắm đợc chức nămg và cấu tạo của các loại mô KN: quan sát kênh hình , khái quát TĐ: Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe Hoạt động nhóm , đàm thoại , quan sát Tranh vẽ các loại mô , Không Hoàn thành tốt A . đúng độ tuổi , đặc điểm tâm , sinh lí phát triển bình thờng . * Khó khăn : - Còn một số học sinh cha ngoan - Một số học sinh cá biệt, có khả năng nhận. 1-Kết quả giảng dạy A- Số học sinh xếp loại học lực giỏi : Tỉ lệ : B- Số học sinh xếp loại học lực khá : Tỉ lệ : C- Số học sinh xếp loại học lực TB : Tỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach giang day mon sinh hoc 2008-2008, ke hoach giang day mon sinh hoc 2008-2008, ke hoach giang day mon sinh hoc 2008-2008

Bình luận về tài liệu ke-hoach-giang-day-mon-sinh-hoc-2008-2008

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP