Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

27 2,056 7
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/27 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:45

TRƯỜNG THPT LƯU TẤN PHÁT Tổ: Sử-Địa-GDCD GV: CAO VĂN YÊM. NH: 2007-2008. Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) GV chia lớp thành 3 nhóm với nhiệm vụ: (HS đã có chuẩn bị trước ở nhà) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI +Nhóm 1: Thống kê những sự kiện lịch sử cơ bản về nước Nga và công cuộc xây dựng CNXH ở LX 1917-1945. +Nhóm 2: Thống kê những sự kiện lịch sử cơ bản về c ác nước TBCN trong giai đoạn 1917-1945. +Nhóm 3:Thống kê những sự kiện lịch sử cơ bản diễn ra ở các nước Châu Á trong giai đoạn 1917-1945. GV lần lượt gọi đại diện của từng nhóm trình bày theo bảng. Nhóm 1: NƯỚC NGA – LIÊN XÔ. Niên đại Sự kiện Diễn biến chính Kết quả, ý nghĩa 2/1917 10/1917 1918-1920 1921-1925 1925-1941 1941-1945 Nhóm 1: NƯỚC NGA – LIÊN XÔ. Niên đại Sự kiện Diễn biến chính Kết quả, ý nghĩa 2/1917 -Tổng bãi công chính trị ở Pêtơrôgrát. CM DCTS -Khởi nghĩa vũ trang. -Nga hoàng bị lật đổ. -Lật đổ chế độ Nga hoàng. -Hai chính quyền song song tồn tại. -CMDCTS kiểu mới. Nhóm 1: NƯỚC NGA – LIÊN XÔ. Niên đại Sự kiện Diễn biến chính Kết quả, ý nghĩa 10/1917 CM XHCN -Khởi nghĩa vũ trang ở Pêtơrôgrat. -Chiếm cung điện Mùa Đông. -Toàn bộ chính phủ lâm thời TS bị bắt -Thành lập chính quyền Xô viết do Lênin đứng đầu. -Đưa GCCN lao động Nga lên làm chủ đất nước. -Là tấm gương cổ vũ PTCM TG đi theo con đường CMVS. Nhóm 1: NƯỚC NGA – LIÊN XÔ. Niên đại Sự kiện Diễn biến chính Kết quả, ý nghĩa 1918- 1920 Chống thù trong giặc ngoài. -Quân đội 14 nước đế quốc câu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga Xô viết. -Thực hiện chính sách cộng sản thời chiến. -Đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù. -Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững. Nhóm 1: NƯỚC NGA – LIÊN XÔ. Niên đại Sự kiện Diễn biến chính Kết quả, ý nghĩa 1921- 1925 Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế. -Trong NN: Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực -Trong CN: Tập trung khôi phục công nghiệp nặng. -Trong TN: Tự do buôn bán, phát hành đồng Rup mới. -Hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế. -Phục vụ cho công cuộc xây dựng CNXH ở một số nước hiện nay. Nhóm 1: NƯỚC NGA – LIÊN XÔ. Niên đại Sự kiện Diễn biến chính Kết quả, ý nghĩa 1925- 1941 Liên Xô xây dựng CNXH -Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ I (1928-1932) -Kế hoạch 5 năm lần thứ II (1933-1937) -Kế hoạch 5 năm lần thứ III ( từ năm 1937) bị gián đoạn do phát xít Đức tấn công 6/1941. -Đưa Liên Xô từ một nước NN lạc hậu thành 1 cường quốc CN XHCN, có nền văn hóa, KHKT tiên tiến và vị thế quan trọng trên trường quốc tế. [...]... (1917-1945) II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠIQua việc hệ thống các sự kiện chính trong mục I, em hãy chỉ ra những nội dung chính của giai đoạn lịch sử này? +Nhóm 1: Thống kê những sự kiện lịch sử cơ bản về nước Nga và công cuộc xây dựng CNXH ở LX 1917-1945.+Nhóm 2: Thống kê những sự kiện lịch sử cơ bản về c ác nước TBCN trong... THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) GV chia lớp thành 3 nhóm với nhiệm vụ: (HS đã có chuẩn bị trước ở nhà) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI Câu 2: Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh diễn ra trong khoảng thời gian nào?A. 1929-1933.B. 1933-1936.C. 1936-1939.D. 1939-1945.C. 1936-1939. Nhóm 1: NƯỚC NGA – LIÊN XÔ.Niên đại Sự kiệnDiễn... GV lần lượt gọi đại diện của từng nhóm trình bày theo bảng.Nhóm 1: NƯỚC NGA – LIÊN XÔ.Niên đại Sự kiện Diễn biến chínhKết quả, ý nghĩa2/191710/19171918-19201921-19251925-19411941-1945 II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945)Nội dung cơ bản của lịch sử TG hiện đại thời kì này là:1. Đây là thời kì diễn ra những chuyển biến trong nền sản xuất vật chất của... hậu thành 1 cường quốc CN XHCN, có nền văn hóa, KHKT tiên tiến và vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Nhóm 3: CÁC NƯỚC CHÂU Á Niên đại Sự kiện Dễn biến chínhKết quả, ý nghĩaThập niên 20Thập niên 30 Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI(Phần từ năm 1917 đến năm 1945) ... nghĩa1921-1925Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế. -Trong NN: Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực-Trong CN: Tập trung khôi phục công nghiệp nặng.-Trong TN: Tự do buôn bán, phát hành đồng Rup mới.-Hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.-Phục vụ cho công cuộc xây dựng CNXH ở một số nước hiện nay. GV lần lượt gọi đại diện của từng nhóm trình... XÔ.Niên đại Sự kiệnDiễn biến chínhKết quả, ý nghĩa10/1917CM XHCN -Khởi nghĩa vũ trang ở Pêtơrôgrat.-Chiếm cung điện Mùa Đông.-Toàn bộ chính phủ lâm thời TS bị bắt -Thành lập chính quyền Xô viết do Lênin đứng đầu.-Đưa GCCN lao động Nga lên làm chủ đất nước.-Là tấm gương cổ vũ PTCM TG đi theo con đường CMVS. I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945)... với các đảng phái khác. -Tập hợp đông đảo các lực lượng CM tham gia phong trào, tổng diễn tập cho thắng lợi của CM sau này. -Các ĐCS trưởng thành về tổ chức và uy tín lãnh đạo CM ngày càng tăng. Nhóm 2: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Niên đại Sự kiện Diễn biến chínhKết quả, ý nghĩa1929-1933 Đại khủng hoảng kinh tế -Nổ ra đầu tiên ở Mĩ, rồi lan khắp thế giới TB.-Kéo dài gần 4 năm... trào CM bùng nổ.-Các nước TB tìm lối thoát bằng những con đường khác nhau: cải cách (Mĩ, Anh, Pháp), thiết lập chế độ độc tài PX (Đức, Italia, Nhật) II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945)2.Thời kì chứng kiến sự phát triển có tính chất bước ngoặt của PTCMTG, mở đầu với thắng lợi của CMT10 Nga.3.Thời kì phát triển thăng trầm đầy kịch tính của CNTB.4.Thời... kiện lịch sử cơ bản diễn ra ở các nước Châu Á trong giai đoạn 1917-1945. Nhóm 2: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Niên đại Sự kiện Diễn biến chínhKết quả, ý nghĩa1918-19231924-19291929-19331933-19391939-1945 Nhóm 1: NƯỚC NGA – LIÊN XÔ.Niên đại Sự kiệnDiễn biến chính Kết quả, ý nghĩa1941-1945Chiến tranh vệ quốc vĩ đại -Giải phóng lãnh thổ Liên Xô.-Giải phóng các nước Trung và Đông... LIÊN XÔ.Niên đại Sự kiệnDiễn biến chính Kết quả, ý nghĩa1925-1941Liên Xô xây dựng CNXH -Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ I (1928-1932)-Kế hoạch 5 năm lần thứ II (1933-1937)-Kế hoạch 5 năm lần thứ III ( từ năm 1937) bị gián đoạn do phát xít Đức tấn công 6/1941. -Đưa Liên Xô từ một nước NN lạc hậu thành 1 cường quốc CN XHCN, có nền văn hóa, KHKT tiên tiến và vị thế quan trọng . BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI . LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) GV chia lớp thành 3 nhóm với nhiệm vụ: (HS đã có chuẩn bị trước ở nhà) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại, Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại, Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Bình luận về tài liệu bai-18-on-tap-lich-su-the-gioi-hien-dai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP