Con chó Bấc

19 611 13
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:45

Chào quý thầy,cô về dự tiết học Ngữ văn của lớp 9 3 “AI MAØ TAØI THEÁ ” KHỞI ĐỘNG CÂU 1 Ai là tác giả của tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng”. O-hen-ri Mô-li-e Lỗ Tấn M.Goóc-ki CÂU 2 O-hen-ri là nhà văn nước nào? Pháp • Anh • Mó • Trung Quốc CON CHOÙ BAÁC Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn 1.Tác giả: I.Tác giả, tác phẩm: Giắc Lân-đơn (1876-1916) là bút danh của Giôn Gri-phít Lân-đơn, là nhà văn Mó, sinh ở Xan Phran -xi-xcô. Ông đã từng trải qua thời thơ ấu vất vả, từng phải làm nhiều nghề để sinh sống. Ông sớm tiếp cận với tư tưởng chủ nghóa xã hội. Thời kì sáng tác nở rộ của ông là đầu thế kỉ XX. Em hãy nêu vài nét về tác giả ? Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn 1.Tác giả: I.Tác giả, tác phẩm: 2.Tác phẩm: Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh nào?  Tiếng gọi nơi hoang dã sáng tác năm 1903, là tiểu thuyết ra mắt bạn đọc sau khi ông phải theo những người tìm vàng đến miền Clân-đai-cơ ở Ca-na-đa trở về.  Con chó Bấc trích tiểu thuyết này, đầu đề là do người soạn sách đặt. Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn 1.Tác giả: I.Tác giả, tác phẩm: 2.Tác phẩm: II.Đọc và chia bố cục Dựa vào phần chuẩn bò ở nhà,em hãy nêu bố cục của văn bản ? 1. “Tình yêu thương…mới khơi dậy lên được” Mở đầu. 2. “Con người này…nói đấy” Tình cảm của Thoóc- tơn đối với Bấc. 3. “Bấc có cái tài…chó hoang” Tình cảm của Bấc đối với chủ. Chia làm ba phần . Căn cứ vào độ dài của mỗi phần,em thử nêu ý đồ của tác giả ? Nhà văn muốn nói đến tình cảm của Bấc đối với chủ trong văn bản này. Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn 1.Tác giả: I.Tác giả, tác phẩm: 2.Tác phẩm: II.Đọc và chia bố cục: III.Phân tích: 1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc. Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc được thể hiện qua các chi tiết nào ? Các chi tiết sau:  Anh đối xử với chúng như là con cái vậy.  Chào hỏi thân mật hoặc nói lời vui vẻ và ngồi xuống trò chuyện với chúng…  Anh có thói quen dùng hai bàn tay túm chặt lấy đầu Bấc rồi dựa đầu anh vào đầu nó hoặc lắc nó đẩy tới đẩy lui.  Thoóc-tơn kêu lên, trân trọng “Trời đất! Đằng ấy biết nói đấy!” Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã) Giắc Lơn-đơn 1.Tác giả: I.Tác giả, tác phẩm: 2.Tác phẩm: II.Đọc và chia bố cục: III.Phân tích: 1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc. Vì : Mục đích của nhà văn muốn làm sáng tỏ những tình cảm của con Bấc đối với Thoóc-tơn. Tại sao nhà văn lại dành một đoạn để nói tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc ? Qua các chi tiết đó em thấy tình cảm của Thoóc-tơn dành cho Bấc như thế nào ?  Thoóc- tơn không xem Bấc la ømột con chó ,mà là người hẳn hoi,là đồng loại với anh,là con cái,là bạn bè anh.  Anh là một ông chủ lí tưởng. [...]... 31: Văn bản CON CHÓ BẤC (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn 1.Tác giả: I.Tác giả, tác phẩm:2.Tác phẩm: II.Đọc và chia bố cục:III.Phân tích:1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc. 2. Tình cảm của Bấc đ i ốvới Thoóc-tơn.Theo em tình cảm của Bấc dành cho Thoóc-tơn như thế nào?Đối với Thoóc-tơn, Bấc yêu thương sôi nổi, nồng cháy, yêu thương đến mức tôn thờ…Vì sao mà Bấc có tình... có tình huống chi là con người. CAU 2O-hen-ri laứ nhaứ vaờn nửụực naứo? PhaựpãAnhã MúãTrung Quoỏc Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã) - Giắc Lơn-đơn 1.Tác giả: I.Tác giả, tác phẩm:2.Tác phẩm: II.Đọc và chia bố cục:III.Phân tích:1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc. 2 Tình cảm của Bấc đ i ốvới Thoóc-tơn.Đối với Thoóc-tơn, Bấc yêu thương sôi nổi,nồng... Văn bản CON CHÓ BẤC (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn 1.Tác giả: I.Tác giả, tác phẩm:2.Tác phẩm: II.Đọc và chia bố cục:III.Phân tích:1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc. 2 Tình cảm của Bấc đ i với Thoóc-tơn.ố3.Những biểu hiện tình cảm của Bấc. IV. Tổng kết:V. Vận dụng:Qua văn bản Giăc Lân- Đơn muốn gởi đến chúng ta những thông điệp gì? Tình thương yêu loài vật. Con vật... ông là đầu thế kỉ XX. Em hãy nêu vài nét về tác giaû ? Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã) Giắc Lơn-đơn 1.Tác giả: I.Tác giả, tác phẩm:2.Tác phẩm: II.Đọc và chia bố cục:III.Phân tích:1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc. 2 Tình cảm của Bấc đ i ốvới Thoóc-tơn.Tình cảm của Bấc đối với Thoóc-tơn th hi n qua nh ng chi tiết nào ?ể ệ ữNó thường hay ha ùmiệng... Mô-li-eLỗ Tấn M.Goóc-ki Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn 1.Tác giả: I.Tác giả, tác phẩm:2.Tác phẩm: II.Đọc và chia bố cục:III.Phân tích:1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc. 2. Tình cảm của Bấc đ i với Thoóc-tơn.ốIV. Tổng kết: Thành công trong việc biểu hiện biểu hiện tình cảm của Bấc đối với chu,û tác giả đã sử dụng những yếu tố nghệ... tố tưởng tượng tuyệt vời.Thông qua đoạn trích, em hiểu gì về tác gia û?Nội dung: Lòng thương yêu loài vật của Thoóc-tơn và của nhà văn. “AI MÀ TÀI THẾ ”KHỞI ĐỘNG Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn 1.Tác giả: I.Tác giả, tác phẩm: Giắc Lân-đơn (1876-1916) là bút danh của Giôn Gri-phít Lân-đơn,là nhà văn Mó, sinh ở Xan Phran-xi-xcô. Ông đã... yêu thương sôi nổi, nồng cháy, yêu thương đến mức tôn thờ…Vì sao mà Bấc có tình cảm đặt Biệt với Thoóc-tơn như vậy?Thoóc-tơn khác với các ông chủ khác là: Họ chăm sóc chó là nghóa vụ và vì lợi ích kinh doanh. Hơn nữa Bấc đa õqua tay các ông chủ độc ác.  Với Thoóc-tơn nó mới cảm nhận tình cảm đặc biệt đó Chào quý thầy,cô về dự tiết học Ngữ văn của lôùp 93 . Clân-đai-cơ ở Ca-na-đa trở về.  Con chó Bấc trích tiểu thuyết này, đầu đề là do người soạn sách đặt. Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC (Trích Tiếng gọi nơi. dậy lên được” Mở đầu. 2. Con người này…nói đấy” Tình cảm của Thoóc- tơn đối với Bấc. 3. Bấc có cái tài chó hoang” Tình cảm của Bấc đối với chủ. Chia làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Con chó Bấc, Con chó Bấc, Con chó Bấc

Bình luận về tài liệu con-cho-bac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP