Phân tích yếu tố ảnh hưởng hành vi khách hàng khi mua hàng qua mạng? cơ hội phát triển tại việt nam

5 479 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2017, 14:01

... 210 700529 Nhóm thực hiện: Nhóm Ế! Trưởng nhóm: Phan Thị Thanh Thanh (13 015 811 ) Nguyễn Hoàng Quốc Anh (12 0397 21) Bùi Ngọc Đương (13 010 011 ) Dương Thị Nhi (13 0 218 41) Bùi Thị Huệ Phương (13 012 5 71) ... (13 0 218 41) Bùi Thị Huệ Phương (13 012 5 71) Trần Phạm Kim Thủy (13 0237 31) Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm (13 02 918 1) Tp HCM, ngày tháng 10 năm 2 014 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ... http://ictnews.vn/kinh-doanh/chi-co-30-khach-hang-hai-long-khi-mua-hang-quamang -11 8287.ict http://genk.vn/internet/ 71- nguoi-dung-internet-o-viet-nam-mua-hang-truc-tuyen2 013 0509034 510 526.chn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích yếu tố ảnh hưởng hành vi khách hàng khi mua hàng qua mạng? cơ hội phát triển tại việt nam, Phân tích yếu tố ảnh hưởng hành vi khách hàng khi mua hàng qua mạng? cơ hội phát triển tại việt nam, Phân tích yếu tố ảnh hưởng hành vi khách hàng khi mua hàng qua mạng? cơ hội phát triển tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn