giao an mon tap viet lop 1

3 1,067 6
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:44

Ngày soạn :…… /………./ 200… * TUẦN :……… BÀI: I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : -Viết, tô đúng quy trình độ cao các chữ số : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;vần ân , uân, , từ : thân thiết, huân chương, oăt, oăt: nhọn hoắt, ngoặc tay -Bước đầu giúp các em viết đạt vừa cở chữ thường, vừa đúng mẫu , chữ đều nét . II /ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Chữ mẫu, bảng phụ viết sẵn II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔNG CỦA HS 1.Bài củ : -Gọi h.s nhắc lại các từ đã viết và kt dụng cụ học tập của học sinh -Đọc cho h/s viết bảng con : uynh, inh ia, uya , bình minh, phụ huynh, tia chớp, đèn khuya Gv nhận xét phần bài kiểm 2. Bài mới : 1+ Giới thiệu bài :0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 :2+ Hướng dẫn tập tô chữ số : Em h/s nêu Viết bảng con 2 h/s đọc 1h/s nêu Viết chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Cài số õ: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 , gọi học sinh đọc Chữ số : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 gồm có mấy nét ? Muốn viết số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 “em viết như thế nào? Viết số : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 “vào khung ô li vừa viết , vừa nêu quy trình viết. Điểm đặt bút , độ cao , cách nối nét , đặt dấu . -Tiếp tục h/d phân tích cấu tạo chữ số & cách viết chư sốõ : + Tiếng nào có vần : ân , uân, oăt oăc,ia, uya, nhọn hoắt, ngoặc tay Gọi học sinh đọc số viết hoa, vần ,tiếng,từ Nghỉ giữa tiết 3+ Hứơng dẫn cách viết : + Cho h/s mở vở tập viết , . giới thiệu bài + gọi học sinh đọc nội dung bài viết + Nhắc nhở tư thế ngồi cầm bút , cách đặt vở, viết cẩn thận sạch sẽ . + Viết mẫu từng dòng một – viết cả dòng , lưu ý khoảng cách giữa các từ . 2 h/s nêu Phân tích cấu tạo chữ và viết bảng con 2 h/s đọc Hs viết bảng con Viết vào vở từng dòng theo bài viết + Theo dõi , giúp đỡ uốn nắn học sinh viết chữ chưa đẹp + Thu vở, chấm điểm , nhận xét , chữa lỗi . 3.Củng cố , nhận xét , dặn dò : + gọi học sinh nêu lại các từ vừa viết. + về nhà rèn chữ viết thêm ở tập nháp RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY . : 1+ Giới thiệu bài :0 ,1, 2,3,4,5,6,7,8,9 :2+ Hướng dẫn tập tô chữ số : Em h/s nêu Viết bảng con 2 h/s đọc 1h/s nêu Viết chữ số 0 ,1, 2,3,4,5,6,7,8,9 1, 2,3,4,5,6,7,8,9. 0 ,1, 2,3,4,5,6,7,8,9 , gọi học sinh đọc Chữ số : 0 ,1, 2,3,4,5,6,7,8,9 gồm có mấy nét ? Muốn viết số 0 ,1, 2,3,4,5,6,7,8,9 “em viết như thế nào? Viết số : 0 ,1, 2,3,4,5,6,7,8,9
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an mon tap viet lop 1, giao an mon tap viet lop 1, giao an mon tap viet lop 1

Bình luận về tài liệu giao-an-mon-tap-viet-lop-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP