PHÂN LOẠI HÀNH VI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG DỰA TRÊN THUẬT TOÁN K-MEANS

28 247 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2017, 06:03

... khai thuật toán k-means vào công vi c phân cụm hành vi sử dụng dịch vụ vi n thông Chương luận văn trình bày trình áp dụng thuật toán k-means vào toán phân cụm hành vi sử dụng khách hàng mạng di động. .. LUẬN Luận văn Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa thuật toán k-means đạt kết sau:  Thiết kế nguồn liệu đầu vào mô tả hành vi sử dụng dịch vụ khách hàng di động  Thiết kế... thuật toán phân cụm k-means đánh giá khả áp dụng toán phân cụm hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ vi n thông Chương 3: Áp dụng thuật toán k-means vào phân cụm hành vi sử dụng dịch vụ thoại nhắn
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN LOẠI HÀNH VI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG DỰA TRÊN THUẬT TOÁN K-MEANS, PHÂN LOẠI HÀNH VI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG DỰA TRÊN THUẬT TOÁN K-MEANS, PHÂN LOẠI HÀNH VI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG DỰA TRÊN THUẬT TOÁN K-MEANS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn