Một số axit quan trọng (tiết 2)

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (11509 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 2348
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2013, 01:27

Mô tả: KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Hoàn thành các phương trình hoá học sau: 1) Zn + HCl → 2) Fe 2 O 3 + HCl → 3) Mg(OH) 2 + HCl → 4) HCl + Na 2 O → Câu 2: Trình bày tính chất hoá học của axit H 2 SO 4 loãng và viết phương trình hoá học chứng minh ? Đáp án. Câu 1 Hoàn thành các phương trình hoá học: 1) Zn + 2HCl → ZnCl 2 + H 2 2) Fe 2 O 3 + 6HCl → 2FeCl 3 + 3H 2 O 3) Mg(OH) 2 + 2HCl → MgCl 2 + 2H 2 O 4) 2HCl + Na 2 O → 2NaCl + H 2 O Câu 1 Hoàn thành các phương trình hoá học sau: 1) Zn + HCl → 2) Fe2O3 + HCl → 3) Mg(OH)2 + HCl → 4) HCl + Na2O → Đáp án. Câu 2 Tính chất hoá học của axit sunfuric loãng: - Làm quì tím hoá đỏ. - Tác dụng với kim loại(đứng trước hiđro). Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H 2 - Tác dụng với bazơ. H 2 SO 4 + 2NaOH → Na 2 SO 4 + 2H 2 O - Tác dụng với oxit bazơ. H 2 SO 4 + CaO → CaSO 4 + H 2 O - Tác dụng với muối. Câu 2 Trình bày tính chất hoá học của axit H 2 SO 4 loãng và viết phương trình hoá học chứng minh ? Hiện tượng xảy ra giữa 2 ống nghiệm có sự khác nhau do: - Axit sunfuric loãng không tác dụng với kim loại đồng vì đồng đứng sau hiđrô trong dãy hoạt động hoá học. - Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng giải phóng khí lưu huỳnh đioxit: 2H 2 SO 4 + Cu → CuSO 4 + SO 2 + 2H 2 O Giải thích hiện tượng xảy ra trong cốc: - Axit sunfuric đặc hút nước của đường, chất còn lại là cacbon (màu đen): C 12 H 22 O 11 → 12C + 11H 2 O - Phần axit dư oxi hoá cacbon tạo thành hỗn hợp 2 khí CO 2 và SO 2 thoát ra đẩy cacbon lên: H 2 SO 4 + C → CO 2 ↑ + SO 2 ↑ + H 2 O . kim Ắc quy Sản xuất muối, axít SƠ ĐỒ VỀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA AXÍT SUNFURIC AXÍT SUNFURIC H 2 SO 4 Trong công nghiệp, axit sunfuric được sản xuất bằng phương. trình hoá học sau: 1) Zn + HCl → 2) Fe2O3 + HCl → 3) Mg(OH)2 + HCl → 4) HCl + Na2O → Đáp án. Câu 2 Tính chất hoá học của axit sunfuric loãng: - Làm quì

— Xem thêm —

Xem thêm: Một số axit quan trọng (tiết 2), Một số axit quan trọng (tiết 2), Một số axit quan trọng (tiết 2)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Huong Mai
Huong Mai Vào lúc 01:49 pm 10/09/2014

hay

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mot-so-axit-quan-trong-tiet-2

Đăng ký

Generate time = 0.11977195739746 s. Memory usage = 18.54 MB