Nhận thức của anh (chị) về di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Liên hệ với một di tích mà anh (chị) hiểu biết nhiều nhất

18 430 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2017, 14:39

... liệu quan trọng giúp việc biên soạn lịch sử trái đất lịch sử dân tộc từ thời tiền/sơ sử tới thời kỳ lịch sử sau Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh có giá trị to lớn nguồn tài... dẫn kỳ lạ du khách Giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh mang lại cho du khách hiểu biết lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương, tri thức đặc điểm tự nhiên, giá trị thẩm... khách Việt Nam, mảnh đất di tích, từ miền núi tới hải đảo có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Hàng vạn di tích nguồn tài nguyên vô giá cho việc khai thác du lịch bền vững Khái quát hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận thức của anh (chị) về di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Liên hệ với một di tích mà anh (chị) hiểu biết nhiều nhất, Nhận thức của anh (chị) về di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Liên hệ với một di tích mà anh (chị) hiểu biết nhiều nhất, Nhận thức của anh (chị) về di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Liên hệ với một di tích mà anh (chị) hiểu biết nhiều nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn