Báo cáo thực tập – Công ty Du lịch và sự kiện Bầu Trời Hà Nội

17 693 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2017, 21:25

... hóa Hà Nội trở thành địa mà không CTY Du lịch kiện Bầu Trời Hà Nội mà công ty, Doanh nghiệp Du lịch khách sạn lớn nước tìm đến B PHỤ LỤC Một số hình ảnh đẹp CTY Du lịch kiện Bầu Trời Hà Nội Team... vị thực tập: CTY DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN BẦU TRỜI HÀ NỘI – Viết tắt Hanoiskyteam có tiền thân công ty Du lịch Viễn Đông thành lập năm tháng 10 năm 2008 hai nhà quản lý trẻ đầy tâm huyết với du lịch. .. 28/6/2015 Hà Nội – Sầm Sơn 30/6/2015 5/7/2015 Hà Nội – Sầm Sơn 7/7/2015 11/7/2015 Hà Nội – E Green Garden 13/7/2015 Hà Nội – Sầm Sơn 15/7/2015 17/7/2015 Hà Nội – Hải Hòa 19/7/2015 20/7/2015 Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập – Công ty Du lịch và sự kiện Bầu Trời Hà Nội, Báo cáo thực tập – Công ty Du lịch và sự kiện Bầu Trời Hà Nội, Báo cáo thực tập – Công ty Du lịch và sự kiện Bầu Trời Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn