Phân tích các nhân vật trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

4 1,010 6
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2017, 22:20

Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi gắn liền với không khí của những ngày kháng chiến chống đế quốc Mĩ quyết liệt và hào hùng. Câu chuyện kể về những đứa con trưởng thành trong gia đình lớn cách mạng, hun đúc những vẻ đẹp truyền thống của quê hương. Mỗi một nhân vật trong tác phẩm đã thể hiện một cách đặc sắc phẩm chất, cá tính của con người Nam Bộ trung dũng kiên cường, gắn bó với gia đình, quê hương, trung thành với cách mạng và trở thành dòng sông truyền thống. ... Bộ tài liệu 132 đề Ôn thi Đại học môn Ngữ Văn đói khát, Việt tư chờ tiêu diệt giặc: “Tao chờ mày Mày có bắn tao tao bắn mày.” Có thể nói, hành động giết giặc để trà thù nhà, đền nợ nước trở thành... niên xã ghi tên tòng quân đông Hành động hai chị em có đồng tình Năm, [Lê Hiền] Bộ tài liệu 132 đề Ôn thi Đại học môn Ngữ Văn điểm nhấn hành động hoàn toàn tự phát mà gắn với ý thức giác ngộ tuổi...[Lê Hiền] Bộ tài liệu 132 đề Ôn thi Đại học môn Ngữ Văn mở to, mọng nước.Chất Nam rặt người ông thể qua việc hay kể tích cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân vật trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi, Phân tích các nhân vật trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi, Phân tích các nhân vật trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn