giao an am nhac 6

5 241 1
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2013, 01:25

Trêng PTCS ThuËn Gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 Ngày soạn: 18/04/08 Ngày dạy: 21/04/08 A. MỤC TIÊU: - Giúp HS hát đúng giai điệu và lời ca 2 bài hát "Vui bước trên đường xa;Hành khúc tới trường”. - Giúp HS hiểu khái niêm về quãng và hợp âm. - Giúp HS qua 2 bài TĐN biết xác định giọng Fdur và Dmol là 2 giọng song song. B. PHƯƠNG PHÁP: -Hướng dẫn phát vấn thực hành luyện tập. C. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Đàn organ; Bảng phụ; Thanh phách; Băng đĩa nhạc. 2. Học sinh. - Xem bài mới ở nhà; Thanh phách, SGK, vở ghi chép. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định tổ chức: ( 1’ ) 2. Kiểm tra bài cũ: * Không 3. Giới thiệu bài mới: Để chuẩn bị cho cho kiểm tra chúng ta sẽ ôn bài hát "Vui bước trên đường xa;Hành khúc tới trường”. ôn thực hành, đ ánh nh ịp bài TĐN số 3&4 và nắm chắc khái niệm gi ọng th ứ h òa thanh. 4. Bài mới: HOẠT ĐỘNG 1: ÔN 2 BÀI HÁT: ( 5’ ) "Vui bước trên đường xa;Hành khúc tới trường”. -GV bắt nhịp và đệm đàn cho HS hát 1 – 2 lần. -Sau khi HS hát nhuần nhuyễn, GV hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ. -GV chia nhóm, dãy để HS thi đua nhau hát. -GV gọi 1-3 HS hát + chữa lỗi. -GV và HS nhận xét đánh giá. ? Hãy nhắc lại nội dung bài hát ? HOẠT ĐỘNG 2: ( 5’ ) ÔN TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3, 4 - GV bắt nhịp và đệm đàn cho HS đọc 1 – 2 lần. - Sau khi HS đọc nhuần nhuyễn, GV hướng. - GV chia nhóm, dãy. HS thi đua nhau đọc, gõ phách. - GV gọi 1-3 HS đọc + gõ phách và chữa lỗi. - GV và HS nhận xét đánh giá. - Âm hình tiết tấu có trong bài? - Bài TĐN số 3. - Bài TĐN số 4. * Chú ý: -Giọng Dmol (hóa biểu có dấu pha thăng, kết bài là nốt D). HOẠT ĐỘNG 3: ( 32’ )KIỂM TRA -GV gọi lần lượt mỗi nhóm 3 -> 4 em lên kiểm tra, nhận xét và ghi điểm - LT báo cáo sĩ số. -HS ghe - HS hát và thực hiện phụ hoạ. - HS thực hiện và chữa lỗi. -HS ghi nội dung - HS thực hiện theo hướng dẫn GV. - HS ghép lời. -HS lắng nghe ghi chú. -Giọng Fdur hóa biểu có dấu Si giáng đầu hóa biểu, kết bài là nốt F. Gi¸o Viªn :Ph¹m v¨n Nhi Trêng PTCS ThuËn Gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 Dùng câu ? phụ đối với các em khá hoặc yếu. 5. Củng cố - Dặn dò: ( 2’ ) a)Củng cố: -GV yêu cầu HS hát lại bài hát "Đi cấy ; Ngày đầu tiên đi học”và đọc gõ phách lại bài TĐN số 1,2. b)Dặn dò: - Hát thuộc lời 2 bài hát và đọc đúng giai điệu bài TĐN số 3,4. - Xem bài đọc thêm âm nhạc và vũ trụ. ( Đọc TĐN hoặc hát các bài hát trong chương trình ôn tập mà giáo viên chỉ định.) -HS ghi chú. E. KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… … Gi¸o Viªn :Ph¹m v¨n Nhi Trêng PTCS ThuËn Gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 Ngày soạn: Tiết 34 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA. Ngày dạy: A.MỤC TIÊU: - Giúp HS hát đúng 2 bài hát “Niềm vui của em và Ngày đầu tiên di học;Đi cấy ; - Giúp HS nắm vửng nhịp ¾ và thực hiện cách đánh nhịpmột cách thành thạo. - Giúp HS đọc thành thạo 2 bài TĐN số 6 & 7 - Giúp HS củng cố kiến thức để kiểm tra. B. PHƯƠNG PHÁP: -Hướng dẫn phát vấn thực hành luyện tập. C. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Đàn organ; Bảng phụ; Thanh phách; Băng đĩa nhạc. 2. Học sinh. - Xem bài mới ở nhà; Thanh phách, SGK, vở ghi chép. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định tổ chức: ( 1' ) 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Giới thiệu bài mới: Để chuẩn bị cho cho kiểm tra chúng ta sẽ ôn bài hát “Niềm vui của em và Ngày đầu tiên di học”, ôn thực hành gõ phách bài TĐN số 6&7 và nhịp 3/4. 4. Bài mới: HOẠT ĐỘNG 1: ( 15' ) ÔN BÀI HÁT “NIỀM VUI CỦA EM - NGHÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC”. -GV bắt nhịp và đệm đàn cho HS hát 1 – 2 lần. -Sau khi HS hát nhuần nhuyễn, GV hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ. -GV chia nhóm, dãy để HS thi đua nhau hát. -GV gọi 1-3 HS hát + chữa lỗi. -GV kiểm tra nhận xét đánh giá, ghi điểm. ? Hãy nhắc lại nội dung bài hát ? HOẠT ĐỘNG 2: ( 15' ) . ÔN TẬP ĐỌC NHẠC TĐN SỐ 6&7 -GV bắt nhịp và đánh đàn cho HS đọc 1 – 2 lần. -Sau khi HS đọc nhuần nhuyễn, GV hướng HS ghép lời. -GV chia nhóm, HS đọc,gõ phách theo nhịp. -GV gọi 1-3 HS đọc + đánh nhịpvà chữa lỗi. -GV kiểm tra đánh gí nhận xét và ghi điểm. -Âm hình tiết tấu chính : -HS báo cáo sĩ số -HS nghe -HS ghi bài -HS thực hiện -HS hát thi đua giữa các nhóm -HS nhắc lại nội dung bài hát -HS ghi nội dung -HS đọc hoà với tiếng đàn -HS thực hiện 1 vài nhóm HS lên bảng kiểm tra Gi¸o Viªn :Ph¹m v¨n Nhi Trêng PTCS ThuËn Gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 -Bài TĐN số 6. HOẠT ĐỘNG 3:( 10' ) ÔN NHẠC LÍ * Nhịp 3/4: ? Hãy nhắc lại thế nào là nhịp 3/4? :-VD: 5. Củng cố - Dặn dò: ( 4' ) a) Củng cố: -GV yêu cầu HS hát lại bài hát “Niềm vui của em và Ngày đầu tiên di học” và đọc lại bài TĐN số 6&7. b) Dặn dò: - Hát thuộc lời 2 bài hát và đọc đúng giai điệu bài TĐN số 6&7. -HS nhắc lại âm hình tiết tấu của bài TĐN số 6 -HS trả lời *Nhịp 3/4 là nhịp có 3 phách, mỗi phách bằng một nốt đen,phách thứ nhất là phách mạnh, 2 phách còn lại là phách nhẹ. -HS thực hiện -HS ghi nhớ E. KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: Tiết 35 ÔN TẬP H ỌC KÌ I. Ngày dạy: A. MỤC TIÊU: - Giúp HS cũng cố khắc sâu lí thuyết âm nhạc. - Giúp HS có kĩ năng tập luyện đọc hát. - Giáo dục HS có kiến thức cơ bản về âm nhạc. B. PHƯƠNG PHÁP: -Thực hành, luyện tập. C. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Đề kiểm tra. 2. Học sinh: - Học thuộc bài, giấy kiểm tra. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định tổ chức: (1’ ) 2. Kiểm tra bài cũ: ( 2’ ) *HS hãy nhắc lại những kiến thức đã học. * GV và HS nhận xét + đánh giá. 3. Giới thiệu bài mới: ( 1’ ) Để chuẩn bị cho cho kiểm tra chúng ta sẽ ôn những kiến thức cơ bản đã học trong chương trình học kì 1,phần học hát và phần TĐN,nhạc lý. -LT báo cáo sĩ số. _ TĐN số; 1, 2, 3, 4 và 4 bài hát: + Tiếng chuông và ngọn cờ + Vui bước trên đường xa + Hành khúc tới trường + Tia nắng hạt mưa Gi¸o Viªn :Ph¹m v¨n Nhi Trêng PTCS ThuËn Gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 4. Bài mới: HOẠT ĐỘNG 1( 10’ ) ÔN PHẦN NHẠC LÝ - ?Dịch giọng? Vd? - Quãng? -Kiểm tra một số em ghi điểm. HOẠT ĐỘNG 2: ( 14’ ) ÔN TẬP ĐỌC NHẠC. -GV bắt nhịp và đệm đàn cho HS đọc 1 – 2 lần. -Sau khi HS đọc nhuần nhuyễn, GV hướng HS ghép lời. -GV chia nhóm, dãy để HS thi đua nhau đọc,gõ phách theo nhịp 5 bài TĐN. -GV gọi 1-3 HS đọc + gõ phách và chữa lỗi. -GV nhận xét đánh giá. HOẠT ĐỘNG 3: ( 15’ ) ÔN BÀI HÁT. -GV hướng dẫn HS ôn lại 4 bài hát đã học -GV bắt nhịp và đệm đàn cho HS hát 1 – 2 lần. -Sau khi HS hát nhuần nhuyễn, GV hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ. -GV chia nhóm, dãy để HS thi đua nhau hát. -GV gọi 1-3 HS hát + chữa lỗi và phát vấn. ? Hãy nhắc lại nội dung của các bài hát ? -GV gọi HS lên thực hành hát như biểu diển. 5. Củng cố - Dặn dò: ( 2’ ) c) Củng cố: -GV yêu cầu HS hát lại 4 bài hát và đọc lại 4 bài TĐN. Hệ thống lại nội dung bài học. d) Dặn dò: -Hát thuộc lời 4 bài hát và đọc đúng giai điệu 4 bài TĐN. - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì I. -HS ghi nội dung Dịch giọng. -Là sự chuyển đổi cao độ cho phù hợp với giọng của người hát. -HS ghi nội dung - TĐN số 1, 2 - TĐN số 3, 4. - Hoá biểu có một dấu Si giáng. . . -HS ghi n ội dung. + Bóng dáng một ngôi trường. + Nụ cười. + Ước mơ hồng. + Lí kéo chài + Nội dung của bài hát: . . . . E. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy . Gi¸o Viªn :Ph¹m v¨n Nhi . bài TĐN số 6& amp;7. b) Dặn dò: - Hát thuộc lời 2 bài hát và đọc đúng giai điệu bài TĐN số 6& amp;7. -HS nhắc lại âm hình tiết tấu của bài TĐN số 6 -HS trả. số 6 & 7 - Giúp HS củng cố kiến thức để kiểm tra. B. PHƯƠNG PHÁP: -Hướng dẫn phát vấn thực hành luyện tập. C. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Đàn organ;
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an am nhac 6, giao an am nhac 6, giao an am nhac 6

Bình luận về tài liệu giao-an-am-nhac-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP