giao an am nhac 6

Robert Boyle
Robert Boyle(11479 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 213
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2013, 01:25

Mô tả: Trêng PTCS ThuËn Gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 Ngày soạn: 18/04/08 Ngày dạy: 21/04/08 A. MỤC TIÊU: - Giúp HS hát đúng giai điệu và lời ca 2 bài hát "Vui bước trên đường xa;Hành khúc tới trường”. - Giúp HS hiểu khái niêm về quãng và hợp âm. - Giúp HS qua 2 bài TĐN biết xác định giọng Fdur và Dmol là 2 giọng song song. B. PHƯƠNG PHÁP: -Hướng dẫn phát vấn thực hành luyện tập. C. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Đàn organ; Bảng phụ; Thanh phách; Băng đĩa nhạc. 2. Học sinh. - Xem bài mới ở nhà; Thanh phách, SGK, vở ghi chép. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định tổ chức: ( 1’ ) 2. Kiểm tra bài cũ: * Không 3. Giới thiệu bài mới: Để chuẩn bị cho cho kiểm tra chúng ta sẽ ôn bài hát "Vui bước trên đường xa;Hành khúc tới trường”. ôn thực hành, đ ánh nh ịp bài TĐN số 3&4 và nắm chắc khái niệm gi ọng th ứ h òa thanh. 4. Bài mới: HOẠT ĐỘNG 1: ÔN 2 BÀI HÁT: ( 5’ ) "Vui bước trên đường xa;Hành khúc tới trường”. -GV bắt nhịp và đệm đàn cho HS hát 1 – 2 lần. -Sau khi HS hát nhuần nhuyễn, GV hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ. -GV chia nhóm, dãy để HS thi đua nhau hát. -GV gọi 1-3 HS hát + chữa lỗi. -GV và HS nhận xét đánh giá. ? Hãy nhắc lại nội dung bài hát ? HOẠT ĐỘNG 2: ( 5’ ) ÔN TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3, 4 - GV bắt nhịp và đệm đàn cho HS đọc 1 – 2 lần. - Sau khi HS đọc nhuần nhuyễn, GV hướng. - GV chia nhóm, dãy. HS thi đua nhau đọc, gõ phách. - GV gọi 1-3 HS đọc + gõ phách và chữa lỗi. - GV và HS nhận xét đánh giá. - Âm hình tiết tấu có trong bài? - Bài TĐN số 3. - Bài TĐN số 4. * Chú ý: -Giọng Dmol (hóa biểu có dấu pha thăng, kết bài là nốt D). HOẠT ĐỘNG 3: ( 32’ )KIỂM TRA -GV gọi lần lượt mỗi nhóm 3 -> 4 em lên kiểm tra, nhận xét và ghi điểm - LT báo cáo sĩ số. -HS ghe - HS hát và thực hiện phụ hoạ. - HS thực hiện và chữa lỗi. -HS ghi nội dung - HS thực hiện theo hướng dẫn GV. - HS ghép lời. -HS lắng nghe ghi chú. -Giọng Fdur hóa biểu có dấu Si giáng đầu hóa biểu, kết bài là nốt F. Gi¸o Viªn :Ph¹m v¨n Nhi Trêng PTCS ThuËn Gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 Dùng câu ? phụ đối với các em khá hoặc yếu. 5. Củng cố - Dặn dò: ( 2’ ) a)Củng cố: -GV yêu cầu HS hát lại bài hát "Đi cấy ; Ngày đầu tiên đi học”và đọc gõ phách lại bài TĐN số 1,2. b)Dặn dò: - Hát thuộc lời 2 bài hát và đọc đúng giai điệu bài TĐN số 3,4. - Xem bài đọc thêm âm nhạc và vũ trụ. ( Đọc TĐN hoặc hát các bài hát trong chương trình ôn tập mà giáo viên chỉ định.) -HS ghi chú. E. KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… … Gi¸o Viªn :Ph¹m v¨n Nhi Trêng PTCS ThuËn Gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 Ngày soạn: Tiết 34 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA. Ngày dạy: A.MỤC TIÊU: - Giúp HS hát đúng 2 bài hát “Niềm vui của em và Ngày đầu tiên di học;Đi cấy ; - Giúp HS nắm vửng nhịp ¾ và thực hiện cách đánh nhịpmột cách thành thạo. - Giúp HS đọc thành thạo 2 bài TĐN số 6 & 7 - Giúp HS củng cố kiến thức để kiểm tra. B. PHƯƠNG PHÁP: -Hướng dẫn phát vấn thực hành luyện tập. C. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Đàn organ; Bảng phụ; Thanh phách; Băng đĩa nhạc. 2. Học sinh. - Xem bài mới ở nhà; Thanh phách, SGK, vở ghi chép. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định tổ chức: ( 1' ) 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Giới thiệu bài mới: Để chuẩn bị cho cho kiểm tra chúng ta sẽ ôn bài hát “Niềm vui của em và Ngày đầu tiên di học”, ôn thực hành gõ phách bài TĐN số 6&7 và nhịp 3/4. 4. Bài mới: HOẠT ĐỘNG 1: ( 15' ) ÔN BÀI HÁT “NIỀM VUI CỦA EM - NGHÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC”. -GV bắt nhịp và đệm đàn cho HS hát 1 – 2 lần. -Sau khi HS hát nhuần nhuyễn, GV hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ. -GV chia nhóm, dãy để HS thi đua nhau hát. -GV gọi 1-3 HS hát + chữa lỗi. -GV kiểm tra nhận xét đánh giá, ghi điểm. ? Hãy nhắc lại nội dung bài hát ? HOẠT ĐỘNG 2: ( 15' ) . ÔN TẬP ĐỌC NHẠC TĐN SỐ 6&7 -GV bắt nhịp và đánh đàn cho HS đọc 1 – 2 lần. -Sau khi HS đọc nhuần nhuyễn, GV hướng HS ghép lời. -GV chia nhóm, HS đọc,gõ phách theo nhịp. -GV gọi 1-3 HS đọc + đánh nhịpvà chữa lỗi. -GV kiểm tra đánh gí nhận xét và ghi điểm. -Âm hình tiết tấu chính : -HS báo cáo sĩ số -HS nghe -HS ghi bài -HS thực hiện -HS hát thi đua giữa các nhóm -HS nhắc lại nội dung bài hát -HS ghi nội dung -HS đọc hoà với tiếng đàn -HS thực hiện 1 vài nhóm HS lên bảng kiểm tra Gi¸o Viªn :Ph¹m v¨n Nhi Trêng PTCS ThuËn Gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 -Bài TĐN số 6. HOẠT ĐỘNG 3:( 10' ) ÔN NHẠC LÍ * Nhịp 3/4: ? Hãy nhắc lại thế nào là nhịp 3/4? :-VD: 5. Củng cố - Dặn dò: ( 4' ) a) Củng cố: -GV yêu cầu HS hát lại bài hát “Niềm vui của em và Ngày đầu tiên di học” và đọc lại bài TĐN số 6&7. b) Dặn dò: - Hát thuộc lời 2 bài hát và đọc đúng giai điệu bài TĐN số 6&7. -HS nhắc lại âm hình tiết tấu của bài TĐN số 6 -HS trả lời *Nhịp 3/4 là nhịp có 3 phách, mỗi phách bằng một nốt đen,phách thứ nhất là phách mạnh, 2 phách còn lại là phách nhẹ. -HS thực hiện -HS ghi nhớ E. KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: Tiết 35 ÔN TẬP H ỌC KÌ I. Ngày dạy: A. MỤC TIÊU: - Giúp HS cũng cố khắc sâu lí thuyết âm nhạc. - Giúp HS có kĩ năng tập luyện đọc hát. - Giáo dục HS có kiến thức cơ bản về âm nhạc. B. PHƯƠNG PHÁP: -Thực hành, luyện tập. C. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Đề kiểm tra. 2. Học sinh: - Học thuộc bài, giấy kiểm tra. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định tổ chức: (1’ ) 2. Kiểm tra bài cũ: ( 2’ ) *HS hãy nhắc lại những kiến thức đã học. * GV và HS nhận xét + đánh giá. 3. Giới thiệu bài mới: ( 1’ ) Để chuẩn bị cho cho kiểm tra chúng ta sẽ ôn những kiến thức cơ bản đã học trong chương trình học kì 1,phần học hát và phần TĐN,nhạc lý. -LT báo cáo sĩ số. _ TĐN số; 1, 2, 3, 4 và 4 bài hát: + Tiếng chuông và ngọn cờ + Vui bước trên đường xa + Hành khúc tới trường + Tia nắng hạt mưa Gi¸o Viªn :Ph¹m v¨n Nhi Trêng PTCS ThuËn Gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 4. Bài mới: HOẠT ĐỘNG 1( 10’ ) ÔN PHẦN NHẠC LÝ - ?Dịch giọng? Vd? - Quãng? -Kiểm tra một số em ghi điểm. HOẠT ĐỘNG 2: ( 14’ ) ÔN TẬP ĐỌC NHẠC. -GV bắt nhịp và đệm đàn cho HS đọc 1 – 2 lần. -Sau khi HS đọc nhuần nhuyễn, GV hướng HS ghép lời. -GV chia nhóm, dãy để HS thi đua nhau đọc,gõ phách theo nhịp 5 bài TĐN. -GV gọi 1-3 HS đọc + gõ phách và chữa lỗi. -GV nhận xét đánh giá. HOẠT ĐỘNG 3: ( 15’ ) ÔN BÀI HÁT. -GV hướng dẫn HS ôn lại 4 bài hát đã học -GV bắt nhịp và đệm đàn cho HS hát 1 – 2 lần. -Sau khi HS hát nhuần nhuyễn, GV hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ. -GV chia nhóm, dãy để HS thi đua nhau hát. -GV gọi 1-3 HS hát + chữa lỗi và phát vấn. ? Hãy nhắc lại nội dung của các bài hát ? -GV gọi HS lên thực hành hát như biểu diển. 5. Củng cố - Dặn dò: ( 2’ ) c) Củng cố: -GV yêu cầu HS hát lại 4 bài hát và đọc lại 4 bài TĐN. Hệ thống lại nội dung bài học. d) Dặn dò: -Hát thuộc lời 4 bài hát và đọc đúng giai điệu 4 bài TĐN. - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì I. -HS ghi nội dung Dịch giọng. -Là sự chuyển đổi cao độ cho phù hợp với giọng của người hát. -HS ghi nội dung - TĐN số 1, 2 - TĐN số 3, 4. - Hoá biểu có một dấu Si giáng. . . -HS ghi n ội dung. + Bóng dáng một ngôi trường. + Nụ cười. + Ước mơ hồng. + Lí kéo chài + Nội dung của bài hát: . . . . E. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy . Gi¸o Viªn :Ph¹m v¨n Nhi . bài TĐN số 6& amp;7. b) Dặn dò: - Hát thuộc lời 2 bài hát và đọc đúng giai điệu bài TĐN số 6& amp;7. -HS nhắc lại âm hình tiết tấu của bài TĐN số 6 -HS trả. số 6 & 7 - Giúp HS củng cố kiến thức để kiểm tra. B. PHƯƠNG PHÁP: -Hướng dẫn phát vấn thực hành luyện tập. C. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Đàn organ;

— Xem thêm —

Xem thêm: giao an am nhac 6, giao an am nhac 6, giao an am nhac 6

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-am-nhac-6

Đăng ký

Generate time = 0.202038049698 s. Memory usage = 18.47 MB