KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro(11506 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 941
67
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:28

Mô tả: KẾ HOẠCH CÁ NHÂN PHÒNG GD-ĐT MỎ CÀY TRƯỜNG TH NHUẬN PHÚ TÂN 1 KẾ HOẠCH NĂM NĂM HỌC 2008-2009 Chủ đề năm học: “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới tài chính trong giáo dục” I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm giúp đỡ của BGH, BCH Công đoàn, chi bộ Đảng. - Tập thể giáo viên trong nhà trường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao. - Cơ sở vật chất khá đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học. - Bản thân được dạy khối năm nhiều năm. - Sĩ số HS trên lớp 27 HS. 2. Khó khăn: - Cơ sở vật chất phòng học còn bán kiên cố. - Một số gia đình HS còn nghèo, đời sống khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa để con ở nhà với ông bà. - Chất lượng HS không đồng đều còn hiện tượng ngồi nhằm lớp. 3. Tình hình cụ thể: - Lớp 5 4 - Sĩ số: 27 - Nữ:12 - Học sinh trong xã: 25 HS - Học sinh ngoài xã: 2 HS - Mới tuyển:22 HS - Chuyển đến 1HS - Lưu ban 4 HS - Tham gia BHYT: 11 HS - Tham gia BHTN: 5 HS II. NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIÊM VỤ NĂM HỌC: Nhiệm vụ được giao: GVCN lớp 5 4 - Tổ trưởng khối 5. 1. Tư tưởng chính trị- Đạo đức lối sống: * Giáo viên: - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động Hai không với 4nội dung. - Thực hiện nghiêm túcvà có kết quả chính trị 06/TW ngày 7/11/2006 của Bộ chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. - Thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành nội qui, qui chế cơ quan. - Xây dựng trường học thân thiện; Học sinh tích cực *Học sinh: LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 1 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN - Rèn luyện đạo đức tác phong cho HS, học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Biết đoàn kết thương yêu bạn bè và giúp đỡ bạn lúc khó khăn. - Tham gia tốt các phong trào thi đua do trường đề ra, có ý thức giữ gìn của công, bảo quản cơ sở vật chất của nhà trường. a)Chỉ tiêu: - Giáo viên: Đạo đức tốt: 100% - Học sinh: thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ 100% b) Biện pháp: - Thực hiện theo kế hoạch đề ra. - Thường xuyên nhắc nhở HS. - Nêu gương tốt để HS noi theo. 2. Phổ cập giáo dục tiểu học: - Giữ vững thành quả giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. - Duy trì sĩ số, giảm tối thiểu HS lưu ban bỏ học. a) Chỉ tiêu: - Duy trì sĩ số 100% b) Biện pháp: - Thường xuyên nhắc nhở HS chuyên cần, nghỉ học phải có lí do chính đáng. - Giáo viên liên hệ phụ huynh HS nếu nghỉ học 2 ngày trở lên không có xin phép. 3. Công tác giảng dạy và học tập: a) Nội dung: * Giáoviên: - Chú trọng nâng cao giáo dục toàn diện và hiệu quả công tác. + Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh đẩy mạnh phong trào “ Dạy thực chất, học thực chất” đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của HS. + Thực hiện tốt qui chế chuyên môn, không cắt xén chương trình, không dạy dồn, dạy ép … + Thực hiện tốt công văn 896/BGD-ĐT, QĐ 30/ BGD-ĐT. * Học sinh: - Xây dựng động cơ học tập đúng đắn, chăm chỉ siêng năng học tập tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài. - Trung thực trong các giờ kiểm tra. * Chỉ tiêu: Môn Giỏi Khá T Bình Yếu SL TL SL TL SL TL SL TL Toán 4 14.8 8 29,6 12 44,4 3 11,1 Tiếng việt 4 14,8 13 48,1 7 25,9 3 11,1 Khoa học 7 25,9 14 51,9 4 14,8 2 1,8 LSử & ĐLí 7 25,9 14 51,9 4 14,8 2 1,8 *Các môn đánh giá bằng nhận xét: - Hoàn thành tốt (10%) LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 2 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN - Hoàn thành (90%) - Chưa hoàn thành( 0%) *Các chỉ tiêu khác: - Phụ đạo HS yếu: 2 tiết/ tuần, bồi dưỡng HS giỏi 1tiết/ tuần. - Phấn đấu dạy giỏi cấp cơ sở. - Phấn đấu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. - Thao giảng 1tiết/ năm. - Báo cáo chuyên đề: 1lần/ năm. - Dự giờ: + Đi dự:18 tiết/ năm. + Được dự:6 tiết/ năm. - Làm đồ dùng dạy học 2 cái/ năm. b)Biện pháp: *Giáo viên: + Chuẩn bị bài trước khi lên lớp. + Họp tổ chuyên môn đầy đủ và có chất lượng. + Dự giờ và đóng góp rút kinh nghiệm ở đồng nghiệp. + Áp dụng những điều đã học trong nội dung bồi dưỡng các Môđun. + Kết hợp gia đình để nâng cao hiệu quả giáo dục. + Xây dựng trường học thân thiện. *Học sinh: + Xây dựng đôi bạn cùng tiến. + Tích cực học tập ở trường cũng như ở nhà. 4. Lao động - vệ sinh - Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh thân thể luôn sạch sẽ. - Hàng ngày làm vệ sinh trường lớp sạch sẽ. + Chỉ tiêu: 100% HS vứt rác đúng nơi qui định. + Biện pháp: GV theo dõi nhắc nhỡ thường xuyên hằng ngày. Kết hợp với tổng phụ trách đội nhắc nhỡ trong các giờ sinh hoạt dưới cờ. 5.Văn thể mĩ: - GV và HS tham gia đầy đủ các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của trường, của ngành. + Chỉ tiêu: Tham gia 100%. + Biện pháp: Thường xuyên nhắc nhỡ đưa vào nội dung thi đua của lớp. 6. Công tác khác: - Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn, hội đồng. - Tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. - Tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chính tri. a) Thư viện thiết bị: - Thường xuyên tham khảo SGK có liên quan đến công tác giảng dạy để bổ trợ cho từng giờ dạy, tiết dạy để đạt hiệu quả cao hơn. - Động viên HS liên hệ thư viện đọc sách. + Chỉ tiêu: HS tham gia 100% LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 3 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN - Giáo viên sử dụng ĐDDH – Trang thiết bị dạy học 100%. Làm thêm đồ ĐDDH phục vụ cho tiết dạy. + Biện pháp: Thường xuyên kiểm tra đồ dùng học tập của HS. Bảo quản tốt đồ dùng học tập, và ĐDDH. b) Công tác đoàn thể: - Luôn đi đầu trong mọi công tác. - Tham gia hội họp đầy đủ, nghiêm túc. - Tham gia tốt các phong trào thi đua. Duyệt BGH Nhuận Phú Tân, ngày 15 thang 8 năm 2008 Hiệu trưởng GVCN Lâm Quang Tâm Trần Văn Trung LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 4 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY TRƯỜNG TIỂU HỌC NHUẬN PHÚ TÂN 1 LỚP NĂM BỐN LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 5 NĂM HỌC 2008-2009 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN KẾ HOẠCH THÁNG 8-9 Chủ điểm: 1. Tư tưởng chính trị, đạo đức - lối sống: * Giáo viên: + Thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung, học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. + Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước đề ra. + Thực hiện tốt khẩu hiệu: “ Kĩ cương-tình thương-trách nhiệm”. *Học sinh: + Học tập và thực hiện đúng nội qui nhà trường, học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Biết lễ phép với ông bà, cha mẹ và thầy cô. Chấp hành tốt luật giao thông. 2. Chuyên môn: - Thực hiện đúng chương trình từ tuần 1 đến tuần 6 và đúng theo thời khoá biểu. - Soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, và nội dung điều chỉnh theo CV 896/BGD-ĐT. - Đánh giá xếp loại HS đúng QĐ 30/ BGD-ĐT và CV 274/ SGD-ĐT Bến Tre. - Lập đầy đủ hồ sơ sổ sách theo qui định. - Thực hiện tốt việc GD trẻ hoà nhập. - Tự học và bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 3. Chủ nhiệm: - Ổn định và xây dựng nề nếp lớp. - Theo dõi thống kê số liệu HS. - Chọn và bồi dưỡng HS giỏi, HS viết chữ đẹp. - Phụ đạo HS yếu. - Kiểm tra vở sạch chữ đẹp. - Gởi sổ liên lạc gia đình. 4. Văn thể mĩ: - Tham gia thể dục giữa giờ nghiêm túc. - Nhắc nhỡ HS văn nghệ đầu giờ. 5. Lao động vệ sinh: - Nhắc nhỡ HS giữ gìn vệ sinh cá nhân luôn sạch. - Nhắc nhỡ HS có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch đẹp. 6. Công tác khác: - Thông báo các mức đóng BHYT và BHTN. - Đại hội phụ huynh HS lần1. LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 6 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN THÁNG 8 NĂM 2008 NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Từ 1/8 đến 15/8/2008 - Tập trung HS. - Học tập nội qui nhà trường. - Sinh hoạt thời khoá biểu. - Qui định đồ dùng học tập cho HS. - Bầu ban cán sự lớp. -Vận động thu các khoản tiền. - Vệ sinh trường lớp. TUẦN 1: 18/8/2008 ->22/8/2008 - Thực hiện chương trình tuần 1 - Vệ sinh trường lớp - Thống kê độ tuổi - Báo cáo số liệu đầu năm TUẦN 2:25/8/2008 ->29/8/2008 - Thực hiện chương trình tuần 2 - Tiếp tục ổn định nề nếp HS - Nhắc HS đồng phục - Phát động HS tham gia bảo hiểm y tế và tai nạn - Nhắc nhở HS vệ sinh trường lớp, luật đi đường - Hướng dẫn HS cách trình bày vở, viết chữ đẹp - Ngày 29/8/ 2008 học chính trị ngày 30/8/2008 dạy bù - GV nhận lớp - GV sinh hoạt HS lắng nghe ghi chép thực hiện. - HS bầu ban cán sự - Sinh hoạt đến HS - GV cùng HS tham gia. -Vào chương trình tuần 1 - GV nhắc nhở - GV thống kê - Báo cáo -Thưc hiện chương trình - Ổn định - Nhắc nhở - Phát động - Nhắc nhở - Hướng dẫn - Học ở hội trường xã - Nhận lớp xong - HS tiếp thu tốt - Bầu xong - Sinh hoạt xong - Tốt - Thực hiện tốt - Hàng ngày - Thực hiện xong - Thực hiện xong - Thực hiện tốt - Nề nếp tốt - Thực hiện tốt - Thực hiện xong - Thực hiện tốt - Thực hiện tốt - Tham gia học đầy đủ và dạy bù xong Duyệt BGH Nhuận Phú Tân, ngày 1 tháng 8 năm 2008 Hiệu trưởng GVCN Trần Văn Trung Lâm Quang Tâm LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 7 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN THÁNG 9 NĂM 2008 NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN * Tuần 3:1/9/2008 đến 5/9/2008 - Tuyên truyền ý nghĩa ngày 2/9 - Thực hiện chương trình - Dự lễ khai giảng - Phụ đạo HS yếu - Dạy bù ngày 2/9 - Khảo sát chất lượng - Công tác chủ nhiệm * Tuần 4:8/9/2008 đến 12/9/2008 - Thực hiện chương trình - Phụ đạo HS yếu - Hoàn thành công tác chủ nhiệm - Báo cáo khảo sát chất lượng - Tổng hợp bảo hiểm y tế - Học sinh ngậm thuốc flor * Tuần 5:15/9/2008 đến 19/9/2008 - Thực hiện chương trình - Dự giờ cô Nguyễn Thị Phương - Phụ đạo HS yếu - Công tác chủ nhiệm - Học sinh ngậm thuốc flor * Tuần 6 :22/9/2008 đến 26/9/2008 - Thực hiện chương trình - Hồ sơ sổ sách - Thu bảo hiểm tai nạn tiếp - Công tác chủ nhiệm - Học sinh ngậm thuốc flor - Giảng dạy tuần 3 - Dự đúng giờ hoàn thành nhiệm vụ giao - Ôn lại kiến thức đã học - Day bù ngay 6/9/2008 - Ngày 6/9/2008 - Hoàn thành theo kế hoạch - Giảng dạy tuần 4 - Tiếp tục ôn tập - Kiểm tra thường xuyên, nhắc nhở và động viên - Báo cáo ngày 9/9 - Tổng hợp nộp - Ngậm sau giờ chơi ngày thứ sáu - Giảng dạy tuần 5 - Tổ dự 1 tiết nhận xét xếp loại - Ngày thư bảy 20/9 - Hoàn thành đúng kế hoạch - Ngậm sau giờ chơi ngày thứ sáu Giảng dạy tuần 6 - Cập nhật đầy đủ kịp thời, đúng tiến độ - Tổng thu - Kiểm tra vở sạch chữ đẹp, đồ dùng học tập, vệ sinh cá nhân. - Ngậm sau giờ chơi ngày thứ sáu - Tốt - Dự đầy đủ tích cực hỗ trợ - Có thực hiện - Dạy xong - KS xong - Tốt - Đúng kế họch đề ra - Chấp hành tốt - Thực hiện đủ nội dung - Báo cáo đúng thời gian - Đúng kế hoạch - Xếp loại: Khá - Có thực hiện - Có thực hiện - Đúng phân phối CT - Tốt - 12 HS tham gia - Kiểm tra 100% Duyệt BGH Nhuận Phú Tân, ngày 1 tháng 9 năm 2008 Hiệu trưởng GV Trần Văn Trung Lâm Quang Tâm LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 8 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN KẾ HOẠCH THÁNG 10 Chủ điểm: “ Vui, hội học” 1. Tư tưởng chính trị, đạo đức - lối sống: * Giáo viên: + Thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung, “Học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. + Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước đề ra. + Thực hiện tốt khẩu hiệu: “ Kĩ cương-tình thương-trách nhiệm”. + Xây dựng trường học thân thiện HS tích cực. *Học sinh: + Học tập và thực hiện đúng nội qui nhà trường, học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Biết lễ phép với ông bà, cha mẹ và thầy cô. Chấp hành tốt luật giao thông. 2. Chuyên môn: - Thực hiện đúng chương trình từ tuần 7 đến tuần 11 và đúng thời khoá biểu - Tiếp tiếp tục phát huy công tác soạn giảng. - Xem lai QĐ 30 /BGD-ĐT chuẩn bị kiểm tra giữa kì I - Cập nhật hồ sơ sổ sách. - Phụ đạo HS yếu - Bồi dưỡng HS giỏi. - Tự học tự rèn để nâng cao trình độ. - Họp chuyên môn lần1 ngày 4/10/2008, lần 2 ngày 18/10/2008 3. Chủ nhiệm: - Tiếp tục phát huy nề nếp của. - Chọn HS giỏi và HS thi vở sạch chữ đẹp. - Phụ đạo HS yếu vào ngày thứ ba hàng tuần. - Kiểm tra lại bảng nhân đối với HS chưa thuộc. - Gởi sổ liên lạc gia đình. 4. Văn thể mĩ: - Tham gia thể dục giữa giờ nghiêm túc. - Nhắc nhỡ HS văn nghệ đầu giờ. 5. Lao động vệ sinh: - Nhắc nhỡ HS có ý thức vệ sinh trường lớp sạch đẹp. - Vệ sinh cá nhân, đầu tóc gọn gàng, móng tay cắt ngắn. LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 9 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN THÁNG 10 NĂM 2008 NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN * Tuần 7:29/9/2008 đến 3/10/2008 - Thực hiện chương trình. - Hoàn thành hồ sơ sổ sách - Họp hội đồng + chuyên môn *Tuần 8: 6/10/2008 đến 10/10/2008 - Thực hiện chương trình. - Dự giờ thầy Bon - Thao giảng - Phụ đạo HS yếu. - Bồi dưỡng HS giỏi *Tuần 9: 13/10/2008 đến 17/10/2008 - Thực hiện chương trình. - Dự giờ cô Loan - Họp chuyên môn lần 2 - Ôn tập chuẩn bị thi giữa học kì I - Nhắc nhở HS vệ sinh trường lớp *Tuần 10: 20/10/2008 đến 24/10/2008 - Thực hiện chương trình. - Thi giữa học kì I - Phụ đạo HS yếu - Bồi dưỡng HS giỏi - Nhắc nhở HS vệ sinh trường lớp *Tuần 11: 27/10/2008 đến 31/10/2008 - Thực hiện chương trình. - Gửi sổ liên lạc gia đình thông báo kết quả thi giữa kì I. - Lập danh sách HS thi dưới điểm trung bình - Giảng dạy tuần 7 - Cập nhật thường xuyên. - Ngày 4/10/ 2008 - Giảng dạy tuần 8 - Cả tổ dự ngày 8/10/2008 - Ngày 15/10/2008. - Giảng dạy tuần 9 - Cả tổ dự ngày14/10/2008 - Lồng vào cac tiết dạy - Nhắc nhở thường xuyên -Giảng dạy tuần 10 - Nhắc nhở thường xuyên - Giảng dạy tuần 11 - Gửi HS đem về PH ký tên. - Lập gửi tổ trưởng. - Thực hiện tốt - Tốt - Họp xong - Thực hiện tốt - Dự xong xếp loại : khá Duyệt BGH Nhuận Phú Tân, ngày 1 tháng 10 năm 2008 Hiệu trưởng GVCN Trần Văn Trung Lâm Quang Tâm LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 10 . HOẠCH CÁ NHÂN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY TRƯỜNG TIỂU HỌC NHUẬN PHÚ TÂN 1 LỚP NĂM BỐN LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 5 NĂM HỌC 2008-2009 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN KẾ HOẠCH. 1,8 *Các môn đánh giá bằng nhận xét: - Hoàn thành tốt (10%) LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 2 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN - Hoàn thành (90%) - Chưa hoàn thành( 0%) *Các chỉ

— Xem thêm —

Xem thêm: KẾ HOẠCH CÁ NHÂN, KẾ HOẠCH CÁ NHÂN, KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Ngoc Lieu Nguyễn
Ngoc Lieu Nguyễn Vào lúc 08:18 am 30/03/2015

tot

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ke-hoach-ca-nhan

Đăng ký

Generate time = 0.286764144897 s. Memory usage = 18.49 MB