KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

10 1,033 67 Gửi tin nhắn cho Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:28

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN PHÒNG GD-ĐT MỎ CÀY TRƯỜNG TH NHUẬN PHÚ TÂN 1 KẾ HOẠCH NĂM NĂM HỌC 2008-2009 Chủ đề năm học: “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới tài chính trong giáo dục” I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm giúp đỡ của BGH, BCH Công đoàn, chi bộ Đảng. - Tập thể giáo viên trong nhà trường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao. - Cơ sở vật chất khá đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học. - Bản thân được dạy khối năm nhiều năm. - Sĩ số HS trên lớp 27 HS. 2. Khó khăn: - Cơ sở vật chất phòng học còn bán kiên cố. - Một số gia đình HS còn nghèo, đời sống khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa để con ở nhà với ông bà. - Chất lượng HS không đồng đều còn hiện tượng ngồi nhằm lớp. 3. Tình hình cụ thể: - Lớp 5 4 - Sĩ số: 27 - Nữ:12 - Học sinh trong xã: 25 HS - Học sinh ngoài xã: 2 HS - Mới tuyển:22 HS - Chuyển đến 1HS - Lưu ban 4 HS - Tham gia BHYT: 11 HS - Tham gia BHTN: 5 HS II. NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIÊM VỤ NĂM HỌC: Nhiệm vụ được giao: GVCN lớp 5 4 - Tổ trưởng khối 5. 1. Tư tưởng chính trị- Đạo đức lối sống: * Giáo viên: - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động Hai không với 4nội dung. - Thực hiện nghiêm túcvà có kết quả chính trị 06/TW ngày 7/11/2006 của Bộ chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. - Thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành nội qui, qui chế cơ quan. - Xây dựng trường học thân thiện; Học sinh tích cực *Học sinh: LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 1 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN - Rèn luyện đạo đức tác phong cho HS, học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Biết đoàn kết thương yêu bạn bè và giúp đỡ bạn lúc khó khăn. - Tham gia tốt các phong trào thi đua do trường đề ra, có ý thức giữ gìn của công, bảo quản cơ sở vật chất của nhà trường. a)Chỉ tiêu: - Giáo viên: Đạo đức tốt: 100% - Học sinh: thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ 100% b) Biện pháp: - Thực hiện theo kế hoạch đề ra. - Thường xuyên nhắc nhở HS. - Nêu gương tốt để HS noi theo. 2. Phổ cập giáo dục tiểu học: - Giữ vững thành quả giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. - Duy trì sĩ số, giảm tối thiểu HS lưu ban bỏ học. a) Chỉ tiêu: - Duy trì sĩ số 100% b) Biện pháp: - Thường xuyên nhắc nhở HS chuyên cần, nghỉ học phải có lí do chính đáng. - Giáo viên liên hệ phụ huynh HS nếu nghỉ học 2 ngày trở lên không có xin phép. 3. Công tác giảng dạy và học tập: a) Nội dung: * Giáoviên: - Chú trọng nâng cao giáo dục toàn diện và hiệu quả công tác. + Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh đẩy mạnh phong trào “ Dạy thực chất, học thực chất” đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của HS. + Thực hiện tốt qui chế chuyên môn, không cắt xén chương trình, không dạy dồn, dạy ép … + Thực hiện tốt công văn 896/BGD-ĐT, QĐ 30/ BGD-ĐT. * Học sinh: - Xây dựng động cơ học tập đúng đắn, chăm chỉ siêng năng học tập tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài. - Trung thực trong các giờ kiểm tra. * Chỉ tiêu: Môn Giỏi Khá T Bình Yếu SL TL SL TL SL TL SL TL Toán 4 14.8 8 29,6 12 44,4 3 11,1 Tiếng việt 4 14,8 13 48,1 7 25,9 3 11,1 Khoa học 7 25,9 14 51,9 4 14,8 2 1,8 LSử & ĐLí 7 25,9 14 51,9 4 14,8 2 1,8 *Các môn đánh giá bằng nhận xét: - Hoàn thành tốt (10%) LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 2 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN - Hoàn thành (90%) - Chưa hoàn thành( 0%) *Các chỉ tiêu khác: - Phụ đạo HS yếu: 2 tiết/ tuần, bồi dưỡng HS giỏi 1tiết/ tuần. - Phấn đấu dạy giỏi cấp cơ sở. - Phấn đấu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. - Thao giảng 1tiết/ năm. - Báo cáo chuyên đề: 1lần/ năm. - Dự giờ: + Đi dự:18 tiết/ năm. + Được dự:6 tiết/ năm. - Làm đồ dùng dạy học 2 cái/ năm. b)Biện pháp: *Giáo viên: + Chuẩn bị bài trước khi lên lớp. + Họp tổ chuyên môn đầy đủ và có chất lượng. + Dự giờ và đóng góp rút kinh nghiệm ở đồng nghiệp. + Áp dụng những điều đã học trong nội dung bồi dưỡng các Môđun. + Kết hợp gia đình để nâng cao hiệu quả giáo dục. + Xây dựng trường học thân thiện. *Học sinh: + Xây dựng đôi bạn cùng tiến. + Tích cực học tập ở trường cũng như ở nhà. 4. Lao động - vệ sinh - Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh thân thể luôn sạch sẽ. - Hàng ngày làm vệ sinh trường lớp sạch sẽ. + Chỉ tiêu: 100% HS vứt rác đúng nơi qui định. + Biện pháp: GV theo dõi nhắc nhỡ thường xuyên hằng ngày. Kết hợp với tổng phụ trách đội nhắc nhỡ trong các giờ sinh hoạt dưới cờ. 5.Văn thể mĩ: - GV và HS tham gia đầy đủ các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của trường, của ngành. + Chỉ tiêu: Tham gia 100%. + Biện pháp: Thường xuyên nhắc nhỡ đưa vào nội dung thi đua của lớp. 6. Công tác khác: - Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn, hội đồng. - Tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. - Tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chính tri. a) Thư viện thiết bị: - Thường xuyên tham khảo SGK có liên quan đến công tác giảng dạy để bổ trợ cho từng giờ dạy, tiết dạy để đạt hiệu quả cao hơn. - Động viên HS liên hệ thư viện đọc sách. + Chỉ tiêu: HS tham gia 100% LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 3 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN - Giáo viên sử dụng ĐDDH – Trang thiết bị dạy học 100%. Làm thêm đồ ĐDDH phục vụ cho tiết dạy. + Biện pháp: Thường xuyên kiểm tra đồ dùng học tập của HS. Bảo quản tốt đồ dùng học tập, và ĐDDH. b) Công tác đoàn thể: - Luôn đi đầu trong mọi công tác. - Tham gia hội họp đầy đủ, nghiêm túc. - Tham gia tốt các phong trào thi đua. Duyệt BGH Nhuận Phú Tân, ngày 15 thang 8 năm 2008 Hiệu trưởng GVCN Lâm Quang Tâm Trần Văn Trung LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 4 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY TRƯỜNG TIỂU HỌC NHUẬN PHÚ TÂN 1 LỚP NĂM BỐN LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 5 NĂM HỌC 2008-2009 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN KẾ HOẠCH THÁNG 8-9 Chủ điểm: 1. Tư tưởng chính trị, đạo đức - lối sống: * Giáo viên: + Thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung, học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. + Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước đề ra. + Thực hiện tốt khẩu hiệu: “ Kĩ cương-tình thương-trách nhiệm”. *Học sinh: + Học tập và thực hiện đúng nội qui nhà trường, học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Biết lễ phép với ông bà, cha mẹ và thầy cô. Chấp hành tốt luật giao thông. 2. Chuyên môn: - Thực hiện đúng chương trình từ tuần 1 đến tuần 6 và đúng theo thời khoá biểu. - Soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, và nội dung điều chỉnh theo CV 896/BGD-ĐT. - Đánh giá xếp loại HS đúng QĐ 30/ BGD-ĐT và CV 274/ SGD-ĐT Bến Tre. - Lập đầy đủ hồ sơ sổ sách theo qui định. - Thực hiện tốt việc GD trẻ hoà nhập. - Tự học và bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 3. Chủ nhiệm: - Ổn định và xây dựng nề nếp lớp. - Theo dõi thống kê số liệu HS. - Chọn và bồi dưỡng HS giỏi, HS viết chữ đẹp. - Phụ đạo HS yếu. - Kiểm tra vở sạch chữ đẹp. - Gởi sổ liên lạc gia đình. 4. Văn thể mĩ: - Tham gia thể dục giữa giờ nghiêm túc. - Nhắc nhỡ HS văn nghệ đầu giờ. 5. Lao động vệ sinh: - Nhắc nhỡ HS giữ gìn vệ sinh cá nhân luôn sạch. - Nhắc nhỡ HS có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch đẹp. 6. Công tác khác: - Thông báo các mức đóng BHYT và BHTN. - Đại hội phụ huynh HS lần1. LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 6 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN THÁNG 8 NĂM 2008 NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Từ 1/8 đến 15/8/2008 - Tập trung HS. - Học tập nội qui nhà trường. - Sinh hoạt thời khoá biểu. - Qui định đồ dùng học tập cho HS. - Bầu ban cán sự lớp. -Vận động thu các khoản tiền. - Vệ sinh trường lớp. TUẦN 1: 18/8/2008 ->22/8/2008 - Thực hiện chương trình tuần 1 - Vệ sinh trường lớp - Thống kê độ tuổi - Báo cáo số liệu đầu năm TUẦN 2:25/8/2008 ->29/8/2008 - Thực hiện chương trình tuần 2 - Tiếp tục ổn định nề nếp HS - Nhắc HS đồng phục - Phát động HS tham gia bảo hiểm y tế và tai nạn - Nhắc nhở HS vệ sinh trường lớp, luật đi đường - Hướng dẫn HS cách trình bày vở, viết chữ đẹp - Ngày 29/8/ 2008 học chính trị ngày 30/8/2008 dạy bù - GV nhận lớp - GV sinh hoạt HS lắng nghe ghi chép thực hiện. - HS bầu ban cán sự - Sinh hoạt đến HS - GV cùng HS tham gia. -Vào chương trình tuần 1 - GV nhắc nhở - GV thống kê - Báo cáo -Thưc hiện chương trình - Ổn định - Nhắc nhở - Phát động - Nhắc nhở - Hướng dẫn - Học ở hội trường xã - Nhận lớp xong - HS tiếp thu tốt - Bầu xong - Sinh hoạt xong - Tốt - Thực hiện tốt - Hàng ngày - Thực hiện xong - Thực hiện xong - Thực hiện tốt - Nề nếp tốt - Thực hiện tốt - Thực hiện xong - Thực hiện tốt - Thực hiện tốt - Tham gia học đầy đủ và dạy bù xong Duyệt BGH Nhuận Phú Tân, ngày 1 tháng 8 năm 2008 Hiệu trưởng GVCN Trần Văn Trung Lâm Quang Tâm LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 7 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN THÁNG 9 NĂM 2008 NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN * Tuần 3:1/9/2008 đến 5/9/2008 - Tuyên truyền ý nghĩa ngày 2/9 - Thực hiện chương trình - Dự lễ khai giảng - Phụ đạo HS yếu - Dạy bù ngày 2/9 - Khảo sát chất lượng - Công tác chủ nhiệm * Tuần 4:8/9/2008 đến 12/9/2008 - Thực hiện chương trình - Phụ đạo HS yếu - Hoàn thành công tác chủ nhiệm - Báo cáo khảo sát chất lượng - Tổng hợp bảo hiểm y tế - Học sinh ngậm thuốc flor * Tuần 5:15/9/2008 đến 19/9/2008 - Thực hiện chương trình - Dự giờ cô Nguyễn Thị Phương - Phụ đạo HS yếu - Công tác chủ nhiệm - Học sinh ngậm thuốc flor * Tuần 6 :22/9/2008 đến 26/9/2008 - Thực hiện chương trình - Hồ sơ sổ sách - Thu bảo hiểm tai nạn tiếp - Công tác chủ nhiệm - Học sinh ngậm thuốc flor - Giảng dạy tuần 3 - Dự đúng giờ hoàn thành nhiệm vụ giao - Ôn lại kiến thức đã học - Day bù ngay 6/9/2008 - Ngày 6/9/2008 - Hoàn thành theo kế hoạch - Giảng dạy tuần 4 - Tiếp tục ôn tập - Kiểm tra thường xuyên, nhắc nhở và động viên - Báo cáo ngày 9/9 - Tổng hợp nộp - Ngậm sau giờ chơi ngày thứ sáu - Giảng dạy tuần 5 - Tổ dự 1 tiết nhận xét xếp loại - Ngày thư bảy 20/9 - Hoàn thành đúng kế hoạch - Ngậm sau giờ chơi ngày thứ sáu Giảng dạy tuần 6 - Cập nhật đầy đủ kịp thời, đúng tiến độ - Tổng thu - Kiểm tra vở sạch chữ đẹp, đồ dùng học tập, vệ sinh cá nhân. - Ngậm sau giờ chơi ngày thứ sáu - Tốt - Dự đầy đủ tích cực hỗ trợ - Có thực hiện - Dạy xong - KS xong - Tốt - Đúng kế họch đề ra - Chấp hành tốt - Thực hiện đủ nội dung - Báo cáo đúng thời gian - Đúng kế hoạch - Xếp loại: Khá - Có thực hiện - Có thực hiện - Đúng phân phối CT - Tốt - 12 HS tham gia - Kiểm tra 100% Duyệt BGH Nhuận Phú Tân, ngày 1 tháng 9 năm 2008 Hiệu trưởng GV Trần Văn Trung Lâm Quang Tâm LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 8 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN KẾ HOẠCH THÁNG 10 Chủ điểm: “ Vui, hội học” 1. Tư tưởng chính trị, đạo đức - lối sống: * Giáo viên: + Thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung, “Học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. + Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước đề ra. + Thực hiện tốt khẩu hiệu: “ Kĩ cương-tình thương-trách nhiệm”. + Xây dựng trường học thân thiện HS tích cực. *Học sinh: + Học tập và thực hiện đúng nội qui nhà trường, học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Biết lễ phép với ông bà, cha mẹ và thầy cô. Chấp hành tốt luật giao thông. 2. Chuyên môn: - Thực hiện đúng chương trình từ tuần 7 đến tuần 11 và đúng thời khoá biểu - Tiếp tiếp tục phát huy công tác soạn giảng. - Xem lai QĐ 30 /BGD-ĐT chuẩn bị kiểm tra giữa kì I - Cập nhật hồ sơ sổ sách. - Phụ đạo HS yếu - Bồi dưỡng HS giỏi. - Tự học tự rèn để nâng cao trình độ. - Họp chuyên môn lần1 ngày 4/10/2008, lần 2 ngày 18/10/2008 3. Chủ nhiệm: - Tiếp tục phát huy nề nếp của. - Chọn HS giỏi và HS thi vở sạch chữ đẹp. - Phụ đạo HS yếu vào ngày thứ ba hàng tuần. - Kiểm tra lại bảng nhân đối với HS chưa thuộc. - Gởi sổ liên lạc gia đình. 4. Văn thể mĩ: - Tham gia thể dục giữa giờ nghiêm túc. - Nhắc nhỡ HS văn nghệ đầu giờ. 5. Lao động vệ sinh: - Nhắc nhỡ HS có ý thức vệ sinh trường lớp sạch đẹp. - Vệ sinh cá nhân, đầu tóc gọn gàng, móng tay cắt ngắn. LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 9 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN THÁNG 10 NĂM 2008 NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN * Tuần 7:29/9/2008 đến 3/10/2008 - Thực hiện chương trình. - Hoàn thành hồ sơ sổ sách - Họp hội đồng + chuyên môn *Tuần 8: 6/10/2008 đến 10/10/2008 - Thực hiện chương trình. - Dự giờ thầy Bon - Thao giảng - Phụ đạo HS yếu. - Bồi dưỡng HS giỏi *Tuần 9: 13/10/2008 đến 17/10/2008 - Thực hiện chương trình. - Dự giờ cô Loan - Họp chuyên môn lần 2 - Ôn tập chuẩn bị thi giữa học kì I - Nhắc nhở HS vệ sinh trường lớp *Tuần 10: 20/10/2008 đến 24/10/2008 - Thực hiện chương trình. - Thi giữa học kì I - Phụ đạo HS yếu - Bồi dưỡng HS giỏi - Nhắc nhở HS vệ sinh trường lớp *Tuần 11: 27/10/2008 đến 31/10/2008 - Thực hiện chương trình. - Gửi sổ liên lạc gia đình thông báo kết quả thi giữa kì I. - Lập danh sách HS thi dưới điểm trung bình - Giảng dạy tuần 7 - Cập nhật thường xuyên. - Ngày 4/10/ 2008 - Giảng dạy tuần 8 - Cả tổ dự ngày 8/10/2008 - Ngày 15/10/2008. - Giảng dạy tuần 9 - Cả tổ dự ngày14/10/2008 - Lồng vào cac tiết dạy - Nhắc nhở thường xuyên -Giảng dạy tuần 10 - Nhắc nhở thường xuyên - Giảng dạy tuần 11 - Gửi HS đem về PH ký tên. - Lập gửi tổ trưởng. - Thực hiện tốt - Tốt - Họp xong - Thực hiện tốt - Dự xong xếp loại : khá Duyệt BGH Nhuận Phú Tân, ngày 1 tháng 10 năm 2008 Hiệu trưởng GVCN Trần Văn Trung Lâm Quang Tâm LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 10 [...]...KẾ HOẠCH CÁ NHÂN- Hoàn thành (90%)- Chưa hoàn thành( 0%)*Các chỉ tiêu khác:- Phụ đạo HS yếu: 2 tiết/ tuần, bồi dưỡng HS giỏi 1tiết/ tuần.- Phấn đấu dạy giỏi cấp cơ sở.- Phấn đấu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.- Thao giảng 1tiết/ năm.- Báo cáo chuyên đề: 1lần/ năm.- Dự giờ: + Đi dự:18 tiết/ năm. + Được dự:6 tiết/ năm.- Làm đồ dùng dạy học 2 cái/ năm.b)Biện pháp:*Giáo... thường xuyên hằng ngày. Kết hợp với tổngphụ trách đội nhắc nhỡ trong các giờ sinh hoạt dưới cờ.5.Văn thể mĩ:- GV và HS tham gia đầy đủ các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của trường, của ngành.+ Chỉ tiêu: Tham gia 100%.+ Biện pháp: Thường xuyên nhắc nhỡ đưa vào nội dung thi đua của lớp.6. Công tác khác:- Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn, hội đồng.- Tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng... viên: + Chuẩn bị bài trước khi lên lớp. + Họp tổ chuyên môn đầy đủ và có chất lượng. + Dự giờ và đóng góp rút kinh nghiệm ở đồng nghiệp. + Áp dụng những điều đã học trong nội dung bồi dưỡng các Môđun. + Kết hợp gia đình để nâng cao hiệu quả giáo dục. + Xây dựng trường học thân thiện.*Học sinh:+ Xây dựng đôi bạn cùng tiến.+ Tích cực học tập ở trường cũng như ở nhà.4. Lao động - vệ sinh- Giáo... Thường xuyên nhắc nhỡ đưa vào nội dung thi đua của lớp.6. Công tác khác:- Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn, hội đồng.- Tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.- Tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chính tri.a) Thư viện thiết bị:- Thường xuyên tham khảo SGK có liên quan đến công tác giảng dạy để bổ trợcho từng giờ dạy, tiết dạy để đạt hiệu quả cao hơn.- Động viên HS liên hệ . HOẠCH CÁ NHÂN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY TRƯỜNG TIỂU HỌC NHUẬN PHÚ TÂN 1 LỚP NĂM BỐN LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 5 NĂM HỌC 2008-2009 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN KẾ HOẠCH. 1,8 *Các môn đánh giá bằng nhận xét: - Hoàn thành tốt (10%) LÂM QUANG TÂM LỚP 5 4 2 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN - Hoàn thành (90%) - Chưa hoàn thành( 0%) *Các chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH CÁ NHÂN, KẾ HOẠCH CÁ NHÂN, KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Bình luận về tài liệu ke-hoach-ca-nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP