Bài 10. Biện pháp cải tạo đất mặn và đất phèn

10 5,546 80 Gửi tin nhắn cho Eric Schmidt
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Bµi 10. BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ sö dông ®Êt mÆn, ®Êt phÌn V Th Lanũ ị Tr ng THPT Hßn Gaiườ Đất mặn Đất phèn - Trồng cây chịu phèn - Nuôi trồng thuỷ sản - Trồng cây chịu mặn - Nuôi trồng thuỷ sản Hướng sử dụng - B.pháp thuỷ lợi - Bón vôi (d¹ng bét) - Bón phân hữu cơ - Làm liếp(luống), rửa phèn - Cày s©u, ph¬i ¶i - B.pháp thuỷ lợi - Bón vôi hoặc thạch cao - Bón phân hữu cơ - Rửa mặn - Cày sâu, phơi ải Biện pháp cải tạo - Thành phần cơ giới nặng - Nhiều muối sunfat nhôm, sắt - Chua, chứa nhiều chất độc hại - Nghèo dinh dưỡng - VSV hoạt động yếu - T.phần cơ giới nặng - Nhiều muối tan NaCl, Na 2 SO 4 - P. ứng trung tính hoặc kiềm - Nghèo dinh dưỡng - VSV hoạt động yếu Đặc điểm (tính chất) - Chứa FeS 2 (pirit)- Nhiều Na + - Do nước biển tràn vào - Do nước ngầm mặn nông Nguyên nhân hình thành Đất phènĐất mặn Trồng lúa trên đất mặn đã cải tạo Hoa Lan được trồng trên đất phèn đã cải tạo Nuôi thuỷ sản Bài tâp 1. Trong các biện pháp cải tạo đất mặn sau đây,biện pháp nào không phù hợp: a. Đắp đê biển, xây dựng hệ thống mương máng, tưới tiêu hợp lí b. Lên liếp (làm luống), hạ thấp mương tiêu mặn c. Bón vôi d. Rửa mặn 2. Chọn phương án đúng nht * Câu 1- Bón vôi cho đất mặn có tác dụng: a. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất, giải phóng cation Na + thuận lợi cho rửa mặn b. Tăng độ phì nhiêu của đất c. Thc hin phn ng trao i vi keo t, lm cho cation Na + kt ta d. Gim chua ca t * Câu 2. Cải tạo đất mặn, đất phèn đều phải chú trọng bón phân hữu cơ để: a. Làm tăng độ mùn cho đất b. Tạo môi trường thuận lợi cho VSV hoạt động và phát triển, phân giải chất hữu cơ thành chất khoáng cho cây hấp thụ c. Làm tăng lượng mùn cho đất, giảm độ chua d. a và b Bài tập về nhà Hoàn thành bảng sau: Loại đất Biện pháp cải tạo Tác dụng cải tạo tính chất của đất Đất xám bạc màu Đất mặn Đất phèn [...]... Bài tâp1. Trong các biện pháp cải tạo đất mặn sau đây ,biện pháp nào không phù hợp: a. Đắp đê biển, xây dựng hệ thống mương máng, tưới tiêu hợp lí b. Lên liếp (làm luống), hạ thấp mương tiêu mặn c. Bón vôi d. Rửa mặn 2. Chọn phương án đúng nht* Câu 1- Bón vôi cho đất mặn có tác dụng:a. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất, giải phóng cation Na+ thuận lợi cho rửa mặn b. Tăng... Câu 1- Bón vôi cho đất mặn có tác dụng:a. Thực hiện phản ứng trao đổi với keo đất, giải phóng cation Na+ thuận lợi cho rửa mặn b. Tăng độ phì nhiêu của đất c. Thc hin phn ứng trao đổi với keo đất, làm cho cation Na+ kết tủad. Giảm độ chua của đất . chua d. a và b Bài tập về nhà Hoàn thành bảng sau: Loại đất Biện pháp cải tạo Tác dụng cải tạo tính chất của đất Đất xám bạc màu Đất mặn Đất phèn . tràn vào - Do nước ngầm mặn nông Nguyên nhân hình thành Đất phèn ất mặn Trồng lúa trên đất mặn đã cải tạo Hoa Lan được trồng trên đất phèn đã cải tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Biện pháp cải tạo đất mặn và đất phèn, Bài 10. Biện pháp cải tạo đất mặn và đất phèn, Bài 10. Biện pháp cải tạo đất mặn và đất phèn

Bình luận về tài liệu bai-10-bien-phap-cai-tao-dat-man-va-dat-phen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP