Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

19 1,353 4
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Kiểm tra bài cũ 2 2 . . ( ) ( ) A.B ( ) a x A A  = ⇔    = =   = = Điền biểu thức thích hợp vào chỗ (…) để được công thức đúng. Kiểm tra bài cũ Điền biểu thức thích hợp vào chỗ (…) để được công thức đúng. 2 2 2 0 0 A 0 -A A<0 ( ) ( A 0) A.B . ( , 0) a a x x x a A A A A A A B A B  ≥  = ⇔ ≥   =  ≥  = =   = ≥ = ≥ nÕu nÕu Víi Tiết 6: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 1-Định lí ?1 Tính và so sánh 16 16 & 25 25 Giải: 2 16 4 4 16 16 4 25 5 5 ( ) 25 5 25 16 4 5 25     = =  ÷    ⇒ = =   =   Tit 6: Liờn h gia phộp chia v phộp khai phng a b a b =Với số a không âm và b dương ta có 1-nh lớ Chng minh ữ ữ 2 2 2 a *V ì a 0 và b > 0 nê n xác định và không âm. b a ( a ) a * = = b b ( b) a a a a là căn bậc hai số học của , hay = (theođịnh nghĩa) b b b b Tiết 6: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 2-Áp dụng a)Quy tắc khai phương một thương(SGK) Ví dụ 1(SGK) ?2 Tính: 225 a) ; ) 0,0196 256 b Giải: 225 225 15 a) 256 16 256 196 196 14 ) 0,0196 0,14 10000 100 10000 b = = = = = = Tiết 6: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 2-Áp dụng b)Quy tắc chia hai căn bậc hai (SGK) Ví dụ 2(SGK) ?3 Tính: 999 52 a) ; ) 111 117 b Giải: 999 999 a) 9 3 111 111 52 52 4 2 ) 117 9 3 117 b = = = = = = Tiết 6: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 2-Áp dụng *Chú ý (SGK) Ví dụ 3(SGK) ?4 Rút gọn: 2 4 2 2a 2 a) ; ) a 0 50 162 b ab b ≥víi Giải: 2 2 4 2 4 2 2 2a a) 50 5 25 2 2 ) a 0) 162 162 a b b a b ab ab b = = = ≥ 2 b a ab = = (víi 9 81 Củng cố-luyện tập Tiếc quá …! Bạn chọn sai rồi …! Hoan hô …! Đúng rồi …! 1 2 3 4 I-Trắc nghiệm Củng cố-luyện tập II-Tự luận Hướng dẫn Đề bài [...]... hợp vào chỗ (…) để được công thức đúng.22200 A 0-A A<0( ) ( A 0)A.B . ( , 0)aa x xx aAA AA AA B A B≥= ⇔ ≥=≥= == ≥= ≥nÕunÕuVíi Hng dn v nhãPhỏt biu nh lớ v hai quy tc(bng li v bng cụng thc).ãBi tp; 28,29,30(c,d),31 SGK trang 18,19 Kiểm tra bài cũ22 ( ) ( )A.B ( )a xAA= ⇔= ===Điền biểu thức thích hợp vào chỗ . Víi Tiết 6: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 1-Định lí ?1 Tính và so sánh 16 16 & 25 25 Giải: 2 16 4 4 16 16 4 25 5 5 ( ) 25 5 25 16 4 5. 0,01 96 0,14 10000 100 10000 b = = = = = = Tiết 6: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 2-Áp dụng b)Quy tắc chia hai căn bậc hai (SGK) Ví dụ 2(SGK)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương, Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương, Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bình luận về tài liệu tiet-6-lien-he-giua-phep-chia-va-phep-khai-phuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP