Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Pierre Omidyar
Pierre Omidyar(11606 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 1278
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Mô tả: Kiểm tra bài cũ 2 2 . . ( ) ( ) A.B ( ) a x A A  = ⇔    = =   = = Điền biểu thức thích hợp vào chỗ (…) để được công thức đúng. Kiểm tra bài cũ Điền biểu thức thích hợp vào chỗ (…) để được công thức đúng. 2 2 2 0 0 A 0 -A A<0 ( ) ( A 0) A.B . ( , 0) a a x x x a A A A A A A B A B  ≥  = ⇔ ≥   =  ≥  = =   = ≥ = ≥ nÕu nÕu Víi Tiết 6: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 1-Định lí ?1 Tính và so sánh 16 16 & 25 25 Giải: 2 16 4 4 16 16 4 25 5 5 ( ) 25 5 25 16 4 5 25     = =  ÷    ⇒ = =   =   Tit 6: Liờn h gia phộp chia v phộp khai phng a b a b =Với số a không âm và b dương ta có 1-nh lớ Chng minh ữ ữ 2 2 2 a *V ì a 0 và b > 0 nê n xác định và không âm. b a ( a ) a * = = b b ( b) a a a a là căn bậc hai số học của , hay = (theođịnh nghĩa) b b b b Tiết 6: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 2-Áp dụng a)Quy tắc khai phương một thương(SGK) Ví dụ 1(SGK) ?2 Tính: 225 a) ; ) 0,0196 256 b Giải: 225 225 15 a) 256 16 256 196 196 14 ) 0,0196 0,14 10000 100 10000 b = = = = = = Tiết 6: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 2-Áp dụng b)Quy tắc chia hai căn bậc hai (SGK) Ví dụ 2(SGK) ?3 Tính: 999 52 a) ; ) 111 117 b Giải: 999 999 a) 9 3 111 111 52 52 4 2 ) 117 9 3 117 b = = = = = = Tiết 6: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 2-Áp dụng *Chú ý (SGK) Ví dụ 3(SGK) ?4 Rút gọn: 2 4 2 2a 2 a) ; ) a 0 50 162 b ab b ≥víi Giải: 2 2 4 2 4 2 2 2a a) 50 5 25 2 2 ) a 0) 162 162 a b b a b ab ab b = = = ≥ 2 b a ab = = (víi 9 81 Củng cố-luyện tập Tiếc quá …! Bạn chọn sai rồi …! Hoan hô …! Đúng rồi …! 1 2 3 4 I-Trắc nghiệm Củng cố-luyện tập II-Tự luận Hướng dẫn Đề bài . Víi Tiết 6: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 1-Định lí ?1 Tính và so sánh 16 16 & 25 25 Giải: 2 16 4 4 16 16 4 25 5 5 ( ) 25 5 25 16 4 5. 0,01 96 0,14 10000 100 10000 b = = = = = = Tiết 6: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 2-Áp dụng b)Quy tắc chia hai căn bậc hai (SGK) Ví dụ 2(SGK)

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương, Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương, Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-6-lien-he-giua-phep-chia-va-phep-khai-phuong

Đăng ký

Generate time = 0.20260119438171 s. Memory usage = 18.53 MB