ke hoach chuyen mon

25 97 0
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

PHÒNG GD HẢI LĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2007 -2008 A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Năm học 2007 -2008là năm học tiếp tục thực hiện NQ Đại hội X của Đảng. Quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị năm học mới của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT; 7 nhiệm vụ, 11 giải pháp của Sở, phương hướng nhệm vụ , giải pháp của Phòng GD&ĐT Hải Lăng. Đây là năm học tiếp tục triển khai Nghị quyết 40/QH 10 về đổi mới chương trình phổ thông; năm học triển khai thực hiện cuộc vận động"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lòng ghép cuộc vận động"Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc để học sinh không đạt chuẩn lên lớp". Trên cơ sở quán triệt nhiệm vụ chung của nghành, tình hình thực tế của nhà trường.Năm học 2007 -2008 trường có những thuận lợi và khó khăn như sau: I . THUẬN LỢI: - Đội ngũ giáo viên của trường đã được chuẩn hóa. Các giáo viên đều nhiệt tình, yêu nghề, yêu trẻ. Nhiều giáo viên của trường đã đạt được những thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi - Các hoạt động chuyên môn đã đi vào nề nếp; thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, đặc biệt là chuyên đề về phương pháp học của học sinh trong các năm học trước thực hiện rất có hiệu quả và phát huy tác dụng tốt. - Năm học 2006-2007 và các năm học trước trường có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp tỉnh. - Về học sinh đa số là con em nông dân , ngoan hiền và chăm học. Trường lại có truyền thống về học sinh giỏi. Năm học 2006-2007 có: 05 giải học sinh giỏi cấp tỉnh và 8 giải cấp Huyện . Trong đó có 01 giải Nhì, 2 giải ba . Chất lượng giáo dục toàn diện đạt khá cao: + Học lực Giỏi: 32,2% Khá: 42,8% TB: 24,3% Yếu: 0,7% + Hạnh kiểm: Đạt 568 em Chiếm 100 % C.Đ 0 - Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học khá đảm bảo. Phòng học đủ để bố trí học cả ngày. -Trường ở trung tâm huyện lỵ, đây là một thuận lợi lớn cho giáo viên trong công tác; là điều kiện rất thuận lợi cho học sinh tham gia các hoạt động bề nổi, hoạt động tập thể ở trường, ở huyện. - Hoạt động Đội trong nhà trường có hiệu quả. Đây cũng là một thuận lợi lớn đối với công tác chuyên môn; nó góp phần không nhỏ trong công tác giảng dạy và giáo dục trong nhà trường II. KHÓ KHĂN : -Trường có ba khu vực, địa bàn xã thuộc vùng sâu hay bị ngập lụt, nhiều học sinh ở quá trường và rãi rác ở khắp các nơi trong xã, lại có 3 đội ngư nên ảnh hưởng rất nhiều đến công tác dạy và học . -Chất lượng giáo dục ở các năm học trước khá cao. Do vậy để duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học yêu cầu chuyên môn phải có những sáng tạo, đột phá mới . -Vẫn có những học sinh chưa có ý thức tự giác học tập. Môi trường xã hội, gia đình còn ít quan tâm, đặc biệt là phụ huynh 3 đội ngư .cũng ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của học sinh. - CSVC khu vực lẽ đang ngày càng xuống cấp, ảnh hưởng nhất là mùa mưa bão. - Đội ngũ GV, Khối trưởng khó ổn định do thực hiện đề án luân chuyển CBGV của huyện. III. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ 1. Số lượng học sinh Tổng số học sinh toàn trường 502 trong đó nữ: 242 Tổng số lớp: 20 Cụ thể như sau: Khối TS lớp TS học sinh Nữ Ghi chú 1 4 82 44 2 4 84 36 3 4 93 47 4 4 119 52 5 4 124 63 Cộng 20 502 242 2. Đội ngũ Giáo viên * Tổng số CBGV: 30 trong đó: BGH: 02 TPT Đội: 01 TV-TB: 01 Kt-VP: 01 Giáo viên: 25 trong đó có 02 giáo viên năng khiếu: 01 tin, 01 Thể dục còn lại 23/20 lớp. Tỉ lệ GV: 1,25 GV/Lớp. * Trình độ: - Đại học: 03 - Cao Đẳng: 13 - Trung học: 14 - Đang học đại học 02, cao đẳng: 03 B .CHỈ TIÊU VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC I. CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀ DUY TRÌ SĨ SỐ: 1/ Chỉ tiêu : + 100 % học sinh trong độ tuổi trên địa bàn được tuyển + Duy trì sĩ số 100 % . 2 / Biện pháp thực hiện : + Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để huy động hết số trẻ trong độ tuổi đến trường. + Thông qua hội CMHS, các tổ chức Đội trên địa bàn vận động các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường . +Duy trì tốt chế độ thông tin giữa PHHS - GV chủ nhiệm lớp - BGH. Hàng tuần, tháng có báo cáo cụ thể. Đặc biệt chú trọng đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn . II. CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM: 1 / Chỉ tiêu : +Tập thể lớp Xuất sắc toàn diện : 05 +Tập thể lớp Xuất sắc từng mặt : 05 + Tỉ lệ về hạnh kiểm học sinh : ` + Thực hiện đầy đủ : 100 % + Không có học sinh chưa thực hiện đầu đủ. 2 / Biện pháp thực hiện: Tiến hành khảo sát cụ thể, tìm được mặt mạnh, mặt yếu của từng lớp trên cơ sở đó xây dựng tiêu chí thi đua cho từng khối lớp và từng cá nhân phụ trách. Giáo dục học sinh ngay từ buổi đầu đến lớp những nội quy, quy chế mà nhà trường cũng như các đoàn thể đưa ra. Tập trung xây dựng phong trào tự quản duy trì tốt ngay từ đầu năm học thực hiện tốt thông tin hai chiều( BGH - GVCN )và nắm bắt tình hình trực tiếp ngay từ học sinh . Quy định cụ thể và thực hiện nghiêm túc báo cáo định kỳ . Xây dựng chỉ tiêu, chuẩn mực thi đua cụ thể công khai ngay từ đầu năm học. Chú trọng khâu đánh giá thi đua, đảm bảo khen, chê kịp thời, đúng mực . Phát huy vai trò của hội CMHS, Đội trong nhà trường .Tổ chức tập huấn cán bộ lớp , BCH liên chi độ. III. CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC CHÍNH KHOÁ: 1 / Chỉ tiêu các bộ môn: * Các môn đánh giá bằng đính lượng: Giỏi Khá T.Bình Yếu Toán 45% 30% 24% 1% T.Việt 45% 30% 24% 1% TNXH 4,5 45% 30% 24% 1% * Các môn đánh giá bằng định tính: Hoàn thành tốt đối với những em có biểu hiện nămg khiếu đặc biệt Nhà trường và chuyên môn thống nhất chất lượng đánh giá các môn định tính khoảng như sau: Môn, loại Đ.Đức TNXH Â.Nhạc M.Thuật T.Công T.Dục H.T.T 32% 35% 25% 20% 25% 30% H.T 68% 65% 75% 80% 75% 70% CHT 2 / Biện pháp thực hiện: Nhanh chóng ổn định đưa các hoạt động CM vào nề nếp ngay từ đầu năm học . Nâng cao vai trò quản lý của các tổ CM. Tiến hành phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng bộ môn .Vận dụng linh hoạt các hình thức thông tin.Chỉ đạo theo phương thức đa tuyến là chủ yếu . Đầu tư có trọng điểm cho các hoạt động hỗ trợ dạy và học. Chú trọng các phương tiện thiết bị phục vụ dạy và học .Thực hiện thật tốt các tiết thực hành . Các chuyên đề CM đi sâu vào một số vấn đề cơ bản phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học như: tổ chức hoạt động nhóm, tổ chức cho HS làm thực hành , thí nghiệm . Duy trì thường xuyên phong trào thi đua 2 tốt ; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động " Kỷ cương , tình thương , trách nhiệm" . Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học: triển khai cuộc vận động" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lồng ghép với cuộc vận động" Nói không vói tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục". Khoán chỉ tiêu cho từng GV bộ môn trong việc bồi dưỡng HSG, phụ đao HS kém. Phấn đấu cuối năm phải có từ 80% học sinh đi thi HSG các cấp đạt giải. Phát động phong trào làm đồ dùng dạy học: 01 ĐDDH/ GV Tổ chức hội nghị SKKN. Yêu cầu toàn bộ Giáo viên phải có sáng kiến kinh nghiệm Tổ chức tốt các hoạt động thao giảng chuyên đề ở 5 khối lớp bình quân mỗi tháng ít nhất một tổ phải triển khai được 1 chuyên đề.Tham gia thao giảng chuyên đề chuyên đề CM của cụm, chuyên đề đổi mới PPDH các môn học của các khối . Tiến hành dạy học 2buổi/ngày nếu đủ 1,5gv/lớp ,tăng tiết phụ đạo cho các môn Toán, Tiếng Việt. IV. HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA: 1 / Chỉ tiêu : Tổ chức ngoại khóa cho Học sinh toàn trường với đầu tư lớn: 02 buổi / năm. Tham gia tốt mọi cuộc thi do ngành ,các đoàn thể dành cho học sinh . 2 / Biện pháp thực hiện: Chọn thời điểm tiến hành ngoại khóa vào các ngày lễ trong năm đảm bảo phát huy tốt tính giáo dục đồng thời tránh các thời điểm cao điểm về học văn hóa . Kết hợp với các tổ chức Đoàn ,Đội xây dựng các nội dung bổ trợ để buôỉ ngoại khóa thực sự là buổi học vui tươi bổ ích . Phân công, phân nhiệm cụ thể để chuẩn bị ,làm tốt khâu tổ chức . Xây dựng chương trình HĐNGLL cụ thể cho từng khối lớp trong suốt cả năm học. V . CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ : 1 / Yêu cầu : + Có từ 30 % giáo viên trở lên được kiểm tra toàn diện. + 100 % GV được kiểm tra công tác giảng dạy và giáo dục. 2 / Biện pháp thực hiện: Xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể (có kế hoạch kiểm tra nội bộ kèm) Xây dựng chuẩn đánh giá cụ thể . Coi trọng việc kiểm tra quy chế. Lấy kiểm tra dạy và học làm trọng tâm. Dân chủ và công khai hóa trong kiểm tra . Kiểm tra đánh giá thực hiện với mục đích uốn nắn và giúp đỡ Giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ , làm cơ sở để chương trình hóa kế hoạch một cách có hiệu quả . Kiểm tra định kỳ hồ sơ giáo án Giáo viên vào 25 đến 28 hàng tháng VI. CHỈ TIÊU CHUNG: * Cán bộ, giáo viên : + Chiến sĩ thi đua và GVG tỉnh(Kể cả GV được bảo lưu) 02 +Chiến sĩ thi đua và GVG huyện(Kể cả GV được bảo lưu) 05 + Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 01 +Giáo viên dạy giỏi cấp huyện 03 +Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở 19 - Hồ sơ sổ sách: Khá tốt : 100% Trong đó: Tốt: 80% - Giờ dạy: Tốt: 65% Khá: 30% Trung bình: 5% * Học sinh: - Học Lực I + Từ khối 1-4 lên lớp 100% + Khối 5 HTCTTH 100% + Thi vở sạch chữ đẹp: Cấp trường: 02 bộ/Lớp + Tập rèn chữ Cấp huyện: Có giải xếp thứ 1-5 toàn đoàn Cấp Tỉnh: Phấn đấu có Học sinh dự thi cấp tỉnh khối 1-3-5 + Học sinh Giỏi: 30 % + Khá: 40 % + TB 29% + Yếu: 1 % + Học sinh giỏi cấp tỉnh 80% số học sinh dự thi + Học sinh giỏi cấp huyện 80% số học sinh dự thi + Học sinh giỏi cấp trường 80% số học sinh dự thi + Tỷ lệ học sinh lên lớp 100% - Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ: 100% Trên đây là kế hoạch năm học của chyên môn trường tiểu học HT. Căn cứ vào nhiệm vụ chung, chuyên môn trường tiểu học HT xây dựng quy trình công tác cụ thể tháng, tuần như sau: C.QUY TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN * THÁNG 9: + Xây dựng kế hoạch cá nhân, tập thể. Triển khai kế hoạch hoạt động chuyên môn. Cụ thể hóa kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp . + Tập trung chỉ đạo đưa các hoạt động chuyên môn đi vào nề nếp + Triển khai dạy ATGT và PTTNBM ( 01 tiết /môn ) + Dự giờ 03 Gv ) . Kiểm tra nề nếp: + Đăng ký danh hiệu thi đua các cấp + Thi khảo sát HSG lớp 5 + Phân công bồi dưỡng HSG , phụ đạo HS yếu + Tham gia đại hội HCMHS, Hội nghị CBCC * THÁNG 10: + Triển khai chuyên đề thay sách từ lớp 1- lớp 5 chuyên đề TNXH 1,LTVC 2,Lịch sử 4. + Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4, 5 + GVCN khảo sát tình hình HS và lập danh sách học sinh yếu, kém, lập kế hoạch phụ đạo . + Kiểm tra việc bảo quản, sử dụng thiết bị. + Dự giờ 06 đ/c + Kiểm tra nề nếp: + Hội thảo: "Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học.Hạn chế tối đa học sinh yếu, lưu ban,tăng đần số lượng học sinh giỏi" + BGh kiểm tra tất cả HSSS tổ khối và CBGV. + Đại hội : Công đoàn, Liên đội, chi đoàn * THÁNG 11: + Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các khối và phụ đạo HS yếu theo lịch + Chuẩn bị tổ chức HKPĐ cấp trường. + Tiếp tục tổ chức hội giảng chào mừng 20-11 và thi giáo viên giỏi cấp trường. + Dự giờ 04 đ/c), Kiểm tra nề nếp sách vở và DCHT lớp: 1C,5B,5C,2C + Tổ chức thi khảo sát chất lượng giữa kì 1. + Thi "Nói hay viết đẹp cấp trường" Thi VSCĐ học sinh + Thi ĐDDH giáo viên. Thi làm báo tường chào mừng 20-11 + Tham dự kỉ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20-11 * THÁNG 12: + Bồi dưỡng HS thi “ Nói hay viết đẹp ” và GVDG cấp huyện. + Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường từ 1-5 + Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi khối 4,5. + Kiểm tra CSVC, tài chính, TV-TB cuối năm 2007 + Dự giờ 5 Đ/c + KTTD 02 đ/c và việc thực hiện kế hoạch của các tổ. Kiểm tra tiến độ, chế độ cho điểm + Triển khai chuyên đề TLV5,LTVC 4, Toán 3 và các tổ tổng kết chuyên đề + + Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi các khối và phụ đạo HS yếu theo lịch * THÁNG 1: + Nhắc lại QĐ30 về chế độ cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh + Tổ chức thi và sơ kết học kỳ I. + Kiểm tra HSSS cá nhân, tổ . + Cụ thể hóa chương trình hoạt động học kỳ II. + Triển khai chuyên đề thay sách lớp 5 ( LT và câu ) + Dự giờ 05 đ/c ( .) + Tiếp tục bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu theo kế hoạch + Tham gia dự thi GVDG cấp Tỉnh + Dự chuyên dề cụm. + Kiểm tra nề nếp sách vở dụng cụ học tập các lớp(1B,2C,3D,4A,5C) + Tổ chức họp phụ huynh các khu vực, lớp. * THÁNG 2: + Kiểm tra HSSS cá nhân và tổ khối(BGH) + Triển khai chuyên đề: Học vần lớp 1(Tiết2),Thủ công2, địa lý 5 + Tổ chức hội thảo: "Làm thế nào nâng cao hiệu quả dạy môm TLV ở tiểu học" + Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi HSG cấp tỉnh + Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi các khối và phụ đạo HS yếu theo lịch + Dự giờ đ/c đột xuât 6đ/c: + KTTD 02 đ/ + Kiểm tra nề nếp SVDCHT: 1A,2B,3C,4D,5A * THÁNG 3: + Chọn Học sinh thi học sinh giỏi cấp Tỉnh + Thi khảo sát chất lượng giữa kì 2 + Tăng cường phụ đạo cho học sinh. + Dự giờ 07 đ/c ) + KTTD 02đ/c + Kiểm tra nề nếp DCHT: 1D,2A,3B,4C,5D + Kiểm tra chéo HSSS cá nhân và tổ khối + Thao giảng chào mừng 26-3 + Tham gia các hoạt động chào mừng 26-3 + Hội nghị sáng kiến kinh nghiệm; * THÁNG 4: + Tiếp tục tăng cường phụ đạo cho học sinh khối 5. + Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi các khối và phụ đạo HS yếu theo lịch + Kiểm tra hồ sơ học sinh khối 5 + Dự giờ 6 đ/c ( đ + Triển khai chuyên đề Đạo đức 3, TD5 + Kiểm tra HSSS cá nhân và tổ khối(BGH) + Kiểm tra nề nếp SVDCHT: * THÁNG 5: + Ôn tập, kiểm tra và kết thúc năm học . + Giáo viên, Tổ hoàn thành các báo cáo thống kê . + Hoàn tất các hồ sơ chuyển bàn giao Đoàn, Đội cho địa phương. + Hoàn tất chương trình theo biên chế năm học. Tổ chức học tập các thông tư, hướng dẫn về chế độ cho điểm cộng điểm, quy chế coi thi cho giáo viên. + Tổ chức thi xét HTCTTH. + Phê duyệt vào điểm học bạ + Tổng kết công tác chuyên môn năm học . Hải Tân, ngày 12 tháng 9 năm 2007 P.HT SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI CHUYÊN MÔN  TRIỂN KHAI CÁC TUẦN Tuầ n Nội dung công việc HIỆU PHÓ Ngày  ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 11/2007 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN : II. BỔ SUNG KẾ HOẠCH THÁNG 12/2007 * Trọng tâm : - Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 và Ngày Quốc phòng toàn dân. - Tăng cường nâng cao chất lượng cuối kỳ I. I/CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG : - Tuyên truyền sâu rộng 62 năm phấn đấu và trưởng thành của Quân đội ta - Giáo dục HS học tập, noi gương anh bộ đội Cụ Hồ, học tập thân thế và sự nghiệp của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - Phát động thi đua “ Dạy tốt - Học tốt ” theo chủ điểm và trọng tâm của tháng. II/ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN : - Hoàn thành chương trình tuần 18. - Tăng cường phụ đạo Hs yếu, bồi dưỡng HS giỏi dự thi kỳ 1 đạt kết quả cao. - Bồi dưỡng HS, GV dự thi “ Nói hay - Viết đẹp”, GVDG cấp huyện. - Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình và công tác bồi dưỡng, phụ đạo HS. - Triển khai chuyên đề thay sách lớp 5 ( Tập làm văn và Kể chuyện ) và Tổng hợp góp ý thay sách giáo khoa lớp 5 học kỳ 1 - Tổ chức thao giảng , làm giáo án mẫu chào mừng 22/12. - Tham gia thi Lý thuyết GVDG huyện và “ Nói hay - Viết đẹp ’cấp huyện. - Dự giờ đ/c Nam -5B, KTTD đ/c Viên - 2B, đ/c Đức - Anh văn và đột xuất. - Kiểm tra hồ sơ Gv và tổ khối - Kiểm tra kế hoạch thi kể chuyện theo sách của Thư viện triển khai ở các khu vực III/ CÔNG TÁC KHÁC : - Phối hợp Chính quyền , CĐ hoàn thành HNCBCC - Phối hợp TV - TB sắp xếp ĐDDH cho các khối mượn sử dụng . - Tham gia HNPH đầu năm . - Phối hợp Tổ HC hoàn thành Hồ sơ Phổ cập. - Phối hợp CĐ xét đối tượng HS có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để đỡ đầu .  TRIỂN KHAI CÁC TUẦN Tuần Ngày Nội dung công việc Từ 4/12 TUẦN 1 đến 8/12 - Chỉ đạo các khối hoàn thành CT tuần 14 - Triển khai họp CM toàn cấp thống nhất - Nộp danh sách, tên đề tài HS thi “ Nói hay - Viết đẹp ”, và bốc thăm bài thi thực hành GVDG huyện - Dự giờ 03 GV dự thi cấp huyện . - Phân lịch dạy thay KT, thủ quỹ Từ 11/12 TUẦN 2 đến 16/12 - Chỉ đạo các khối hoàn thành CT tuần 15 - Dự giờ 03 GV dự thi cấp huyện . - Triển khai 02 tiết thay sách và tổng hợp góp ý thay sách học kỳ 1 lớp 5 nộp Phòng - Duyệt 03 bộ hồ sơ GV dự thi cấp huyện. - Đưa 03 GV dự thi Tại Tiểu học Thị Trấn. - Dự học NQ X tại Nhà Thiếu Nhi Từ 18/12 TUẦN 3 đến 22/12 - Chỉ đạo các khối hoàn thành CT tuần 16 - Kiểm tra Hồ sơ GV đợt 2 khối và cá nhân - Chỉ đạo các khối triển khai chuyên đề và thao giảng chào mừng 22/12 , học BDTX bài 18,19 - Duyệt 02 bộ vở và bài nói dự thi “Nói hay - Viết đẹp ”cấp huyện - Đưa 03 học sinh dự thi “Nói hay - Viết đẹp ”cấp huyện - Dự sinh hoạt ngoại khoá 22/12 với Liên đội Từ 25/12 TUẦN 4 đến 30/12 - Chỉ đạo các khối hoàn thành CT tuần 17 - Chỉ đạo khối 5 triển khai 01 tiết Chuyên đề thay sách lớp 5 (Tập làm văn ) - Chỉ đạo các khối sinh hoạt khối hạn chế chương trình ôn tập thi cuối kỳ 1 tất cả các môn học và học BDTX bài 20. - Dự giờ cô Nam - 5B và đột xuất - KTTD đ/c Viên - 2B, thầy Đức - Anh văn  ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12/2007 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN : II/ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT : SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2007- 2008 Sau 1 học kỳ, thực hiện nhiệm vụ năm học, tập thể CBGV trường Tiểu học Hải Tân đã nổ lực phấn đấu và hoàn thành nữa chặng đường với những thành tích sau : I/ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG : - Hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và không cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp ” và “ Dạy thực - Học thực - Đánh giá thực ”, ngay từ đầu năm học bằng các việc làm cụ thể, giảng dạy nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trong học kỳ 1. - Tiếp nhận và giúp đỡ tạo mọi điều kiện tốt để giáo viên luân chuyển và giáo viên hợp đồng yên tâm giảng dạy có hiệu quả. - CBGV trong trường đã nêu cao ý thức chấp hành quy định của chuyên môn . Luôn học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ VH cũng như CM nghiệp vụ của mình. Vì thế trong năm học này có 05 đ/c đang theo học các lớp đại học cao đẳng tại chức và từ xa (đ/c Hồng, đ/c Trang, đ/c Minh, đ/c Phú, Đ/c Phú ) tăng tỷ lệ GV trên chuẩn của trường lên 15 đ/c . II/ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN : - Hoàn thành chương trình HKI đúng thời hạn, kịp thời ôn tập cho học sinh để thi GK I và cuối kỳ 1 đạt chất lượng . Mặc dù chất lượng thi qua 2 đợt chưa cao nhưng phần nào khẳng định chất lượng thực chất đúng như tinh thần của cuộc vận động .cụ thể : CL thi cuối kỳ 1 toàn trường có : * Môn T.Việt : Dưới 5 : 2 em ( 0,4% ) giảm 09 em so với giữa kỳ, điểm 9- 10 : 175 em ( 35,1% )giảm 3 em so với giữa kỳ.
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach chuyen mon, ke hoach chuyen mon, ke hoach chuyen mon

Bình luận về tài liệu ke-hoach-chuyen-mon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP