Bài 7:Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội.

30 3,363 5
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

  • Loading...
1/30 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Bài giảng GDCD 8 Giáo viên : Phan Anh Kiệt *Kiểm tra bài cũ : 1/Trả lời câu hỏi : -Tình bạn trong sáng , lành mạnh có những đặc điểm gì ? 2/ Em sẽ làm gì nếu thấy bạn mình : +Phù hợp với nhau về quan niệm sống . +Bình đẳng và tôn trọng nhau . +Chân thành, tin cậy, có trách nhiệm đối với nhau . +Thông cảm, đồng cảm với nhau . - Bị người khác rủ rê, lôi kéo sử dụng các chất gây nghiện ? -Em sẽ : +Ngăn cản . +Giải thích tác hại của các chất gây nghiện . +Báo cho thầy, cô, ba mẹ của bạn ấy, công an … Tiết 7 Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội Bài 7 I/Đặt vấn đề : -Đọc phần đặt vấn đề (trang 18 SGK) II/Trả lời câu hỏi gợi ý : a)Các em đồng tình với quan niệm nào ? Vì sao ? -Câu hỏi này sẽ đươc thảo luận theo nhóm . -Mỗi nhóm gồm 2 bàn . -Thời gian thảo luận : 3 phút . Trình bày phần thảo luận của nhóm mình . *Đồng tình với quan niệm 2. +Đất nước. +Quê hương . +Xóm làng. *Bởi vì : ngoài học tập ra, học sinh cần phải quan tâm đến : +Mọi người. +Xã hội. +Tình hình thế giới…. b)Hãy kể những hoạt động chính trị-xã hội mà em biết ? -Vì sao gọi những hoạt động đó là hoạt động chính trị-xã hội ? -Bởi vì : Đây là những hoạt động : +Có liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước, chế độ chính trị, trật tự an ninh xã hội . +Của các tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng . +Nhân đạo, bảo vệ môi trường sống của con người . *Cổ động bầu cử *Một số ảnh hoạt động CT-XH *Trồng cây xanh *Viếng nghĩa trang liệt sĩ Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” *Ủng hộ trẻ em tàn tật Phong trào từ thiện *Giúp bạn đến trường [...]... trật tự an toàn giao thông *Luyện tập :1 /Hoạt động nào sau đây là hoạt động chính tri-xã hội ? Vì sao ? (Làm theo nhóm)a) Tham gia giữ gìn trật tự, an ninh thôn xóm .b) Tham gia các công việc gia đình .d) Tham gia xây dựng các công trình. (Nhà máy, cầu đường ) c) Tham gia vệ sinh đường, phố, khai thông cống rảnh .đ) Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội . e) Tham gia hoạt động thể dục, thể... nào là không tích cực khi tham gia các hoạt động chính trị-xã hội , mà chúng ta cần phải tránh .a) Luôn luôn tham gia đúng giờ .b) Luôn phải nhắc nhở, đôn đốc .c) Tham gia để được nhận xét tốt .d) Bị bạn bè lôi kéo nên mới tham gia .e) Nhờ người tham gia để được nghỉ .f) Tham gia vì lợi ích của cộng đồng .g) Vận động mọi người cùng tham gia . *Bác Dương Quang ĐôngNhà cách mạng lão thành... :-Chép nội dung bài học vào tập .-Làm bài tập 3 trang 20.-Chuẩn bị trước bài 8 “Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ” b)Hãy kể những hoạt động chính trị-xã hội mà em biết ?-Vì sao gọi những hoạt động đó là hoạt động chính trị-xã hội ?-Bởi vì : Đây là những hoạt động : +Có liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước, chế độ chính trị, trật tự an ninh xã hội .+Của các tổ chức chính trị,... dụng các chất gây nghiện ? -Em sẽ :+Ngăn cản .+Giải thích tác hại của các chất gây nghiện .+Báo cho thầy, cô, ba mẹ của bạn ấy, công an … III/Nội dung bài học :1 /Hoạt động chính trị-xã hội là những hoạt động có nội dung liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước, chế độ chính trị, trật tự an ninh xã hội; là những hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể ,quần chúng và hoạt động. .. khai thông cống rảnh .đ) Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội . e) Tham gia hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ .g) Tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn ,đáp nghĩa.h) Tham gia các hoạt động của Đội , của Đoàn .i) Tuyên truyền nếp sống văn hóa .k) Giúp đỡ gia đình gặp khó khăn ,gia đình thương binh,liệt sĩ… *Phòng chống hiểm họa AIDS *Viếng nghĩa trang liệt sĩPhong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”... người cùng tham gia . *Bác Dương Quang ĐôngNhà cách mạng lão thành ở TP Hồ Chí MinhNăm 2000 đã hiến cho quỹ từ thiện 120 lượng vàng *Hiến máu nhân đạo Tiết 7 Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội Bài 7 *Tiếp sức mùa thi . ... *Phòng chống cúm gia cầm H5N1 2/Em sẽ làm khi gặp tình huống sau đây:-Đến nhà rủ bạn cùng đi cổ động cho ngày bầu cử Quốc hội sắp tới, nhưng bạn của em không muốn đi bởi đang xem bóng đá trực tiếp trên TV.*Em sẽ :+Giải thích cho bạn hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của ngày bầu cử Quốc hội .+Có thể xem lại trận bóng đá đó .(Sẽ được phát lại)+Vận động bạn đi cho bằng được . *Kiểm tra bài cũ :1/Trả . người. +Xã hội. +Tình hình thế giới…. b)Hãy kể những hoạt động chính trị-xã hội mà em biết ? -Vì sao gọi những hoạt động đó là hoạt động chính trị-xã hội ?. 7 Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội Bài 7 I/Đặt vấn đề : -Đọc phần đặt vấn đề (trang 18 SGK) II/Trả lời câu hỏi gợi ý : a )Các em đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 7:Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội., Bài 7:Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội., Bài 7:Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội.

Bình luận về tài liệu bai-7-tich-cuc-tham-gia-cac-hoat-dong-chinh-tri-xa-hoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP