Bài 7:Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội.

Robert Boyle
Robert Boyle(9613 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 2754
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 30 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Mô tả: Bài giảng GDCD 8 Giáo viên : Phan Anh Kiệt *Kiểm tra bài cũ : 1/Trả lời câu hỏi : -Tình bạn trong sáng , lành mạnh có những đặc điểm gì ? 2/ Em sẽ làm gì nếu thấy bạn mình : +Phù hợp với nhau về quan niệm sống . +Bình đẳng và tôn trọng nhau . +Chân thành, tin cậy, có trách nhiệm đối với nhau . +Thông cảm, đồng cảm với nhau . - Bị người khác rủ rê, lôi kéo sử dụng các chất gây nghiện ? -Em sẽ : +Ngăn cản . +Giải thích tác hại của các chất gây nghiện . +Báo cho thầy, cô, ba mẹ của bạn ấy, công an … Tiết 7 Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội Bài 7 I/Đặt vấn đề : -Đọc phần đặt vấn đề (trang 18 SGK) II/Trả lời câu hỏi gợi ý : a)Các em đồng tình với quan niệm nào ? Vì sao ? -Câu hỏi này sẽ đươc thảo luận theo nhóm . -Mỗi nhóm gồm 2 bàn . -Thời gian thảo luận : 3 phút . Trình bày phần thảo luận của nhóm mình . *Đồng tình với quan niệm 2. +Đất nước. +Quê hương . +Xóm làng. *Bởi vì : ngoài học tập ra, học sinh cần phải quan tâm đến : +Mọi người. +Xã hội. +Tình hình thế giới…. b)Hãy kể những hoạt động chính trị-xã hội mà em biết ? -Vì sao gọi những hoạt động đó là hoạt động chính trị-xã hội ? -Bởi vì : Đây là những hoạt động : +Có liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước, chế độ chính trị, trật tự an ninh xã hội . +Của các tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng . +Nhân đạo, bảo vệ môi trường sống của con người . *Cổ động bầu cử *Một số ảnh hoạt động CT-XH *Trồng cây xanh *Viếng nghĩa trang liệt sĩ Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” *Ủng hộ trẻ em tàn tật Phong trào từ thiện *Giúp bạn đến trường . người. +Xã hội. +Tình hình thế giới…. b)Hãy kể những hoạt động chính trị-xã hội mà em biết ? -Vì sao gọi những hoạt động đó là hoạt động chính trị-xã hội ?. 7 Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội Bài 7 I/Đặt vấn đề : -Đọc phần đặt vấn đề (trang 18 SGK) II/Trả lời câu hỏi gợi ý : a )Các em đồng

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 7:Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội., Bài 7:Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội., Bài 7:Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội.

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.109944105148 s. Memory usage = 17.62 MB