Xây dựng trường chuẩn Quốc gia

7 234 0 Gửi tin nhắn cho David Brewster
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

Phòng gd-đt sầm sơn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam tr ờng THCS Quảng tiến Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 55/2002/THCS QT ************************ Quảng Tiến ngày15 tháng 10 năm 2002 Đề án Xây dựng trờng chuẩn quốc gia trờng thcs quảng tiến thị x sầm sơnã Thực hiện kết luận hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ơng Đảng khoá IX về đổi mới phát triển sự nghiệp Giáo dục. Căn cứ vào mục tiêu , định hớng phát triển Giáo dục thời kỳ 2001 -2010. Nhằm đẩy mạnh tiến độ hiện đại hoá nhà trờng để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong thời kỳ mới . Trờng THCS Quảng tiến trong qui trình phát triển những năm tới phải tiến cùng sự phát triển chung của ngành Giáo dục Sầm sơn , của Tỉnh Thanh hoá và cả nớc . Vì vậy xây dựng nhà trờng đạt trờng chuẩn Quốc gia là một mục tiêu để hiện đại hoá nhà trờng và đáp ứng những yêu cầu đổi mới tăng cờng thiết bị và cơ sở vật chất Trờng học nhằm thoả mãn những nhu cầu cần thiết của GD - ĐT trong giai đoạn mới . I . Đặc điểm tình hình : Trờng THCS Quảng tiến từ sau ngày tái lập ( tháng 8 năm 1993 ) đến nay . Đã phát triển và trởng thành về mọi mặt trong đó cơ sở vật chất nhà Trờng là một điều kiện thiết yếu để nâng cao chất lợng Giáo dục toàn diện đã không ngừng đ- ợc tăng cờng và đổi mới . Tuy đã xây dựng đợc cơ ngơi nhà Trờng tơng đối đàng hoàng đáp ứng đợc những yêu cầu tối thiếu của các hoạt động Giáo dục nhng so với yêu cầu của việc đổi mới hiện đại hoá nhà Trờng thì : Cơ sở vật chất nhà Tr- ờng , các điều kiện khác của hoạt động Giáo dục nhà Trờng cha đáp ứng và đảm bảo , cho nên xây dựng Trờng chuẩn Quốc gia là một bớc đi tất yếu trong quá trình phát triển Giáo dục nhà Trờng . Quá trình xây dựng trờng chuẩn Quốc gia của Trờng THCS Quảng tiến có những thuận lợi khó khăn sau : 1 - Thuận lợi : a ) Về phía nhà trờng : 1 - Trong nhiều năm qua nhà Trờng đã xây dựng đợc nề nếp , kỷ cơng một cách vững chắc trong mọi hoạt động : Từ việc giảng dạy của đội ngũ cán bộ Giáo viên đến việc học của học sinh . - Đội ngũ cán bộ Giáo viên nhà Trờng là một tập thể S phạm mạnh có ý thức tổ chức kỹ luật tinh thần trách nhiệm cao . Có tinh thần đoàn kết cộng đồng trách nhiệm có ý thức xây dựng nhà Trờng tiến bộ vững mạnh ,có tỉ lệ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn cao b ) Về phía địa phơng : - Đảng bộ , chính quyền địa phơng quan tâm tới sự phát triển sự nghiệp Giáo dục ở địa phơng . - Nhân dân tích cực đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho nhà Trờng 2 - Khó khăn : - Điều kiện kinh tế của nhân dân địa phơng phát triển không đồng đều , một bộ phận gia đình học sinh còn khó khăn trong đời sống . Một bộ phận gia đình học sinh thiếu quan tâm tới việc học hành của con em . - Chất lợng Giáo dục nhà trờng về : Học sinh giỏi , và đại trà cha ổn định và tỷ lệ đạt khá giỏi còn thấp . - Đội ngũ cán bộ Giáo viên nhà Trờng trình độ không đồng đều , còn một bộ phận giáo viên cha đạt chuẩn trình độ cấp dạy . - Cơ sở vật chất còn thiếu nhiều so với tiêu chuẩn . 3 ) Đối chiếu rà soát các tiêu chuẩn tr ờng chuẩn với thực tế hiện tại ở năm học 2002 -2003 : tiêu chuẩn i - Tổ chức nhà trờng 1. Lớp học : a) Có đủ các khối học sinh Đạt b) Có nhiều nhất 45 lớp học : Đạt c) Mỗi lớp không quá 45 học sinh : Cha đạt 2 . Tổ chuyên môn : a - Hàng năm tập trung giải quyết đợc ít nhất một nội dung chuyên môn tác dụng nâng cao chất lợng và hiệu qủa Dạy và Học : Đạt b - Có kế hoạch bồi dỡng nâng cao trình độ chuyên môn : Đạt 3 . Tổ hành chính - Qủan trị : a - Đủ số ngời đảm nhiệm các công việc . Ch a đạt b - Có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo điều lệ : Đạt 4 . Các hội đồng và ban đại diện hội cha mẹ học sinh : Hoạt động của các hội đồng và ban đại diện hội cha mẹ học sinh : Đạt 2 5 . Tổ chức đảng và các đoàn thể : a - Có tổ chức chi bộ TSVM : Đạt b - Công đoàn , Đoàn thanh niên - Đội thiếu niên đợc cấp huyện trở lên công nhận VM về tổ chức , tiên tiến trong HĐ ở địa phơng : Đạt tiêu chuẩn II - Cán bộ quản lý - Giáo viên - Nhân viên . 1 - Tiêu chuẩn Hiệu trởng - Phó hiệu trởng : Đạt 2 - Tiêu chuẩn : Đội ngũ Giáo viên : Cha đạt ở : + Trình độ chuẩn : Còn 4 đồng chí dới chuẩn + Thiếu giáo viên bộ môn : Hoạ 3 - Nhân viên phụ trách TV- TN : Cha đạt tiêu chuẩn III : Chất lợng Giáo dục 1 - Tỷ lệ học sinh bỏ học dới 1% : Cha đạt Lu ban không quá 5% : Đạt 2 - Chất lợng Giáo dục . a . Học lực : + Xếp loại giỏi 3% trở lên : Cha đạt + Xếp loại khá 30 % trở lên : Đạt + Xếp loại yếu kém không quá 5% trở lên : Cha đạt b . Hạnh kiểm : + Xếp loại tốt , khá 80% trở lên : Đạt + Xếp loại yếu kém không quá 2% : Cha đạt 3 - Các hoạt động Giáo dục : - Thực hiện đúng qui định về giáo dục ngoài giờ lên lớp : Đạt - Mỗi năm tổ chức ít nhất một hoạt động tập thể trong trờng : Đạt 4 - Nhiệm vụ phổ cập THCS : Cha đạt tiêu chuẩn IV : Cơ sở vật chất và thiết bị a. Khuôn viên nhà trờng : Đạt b . Cơ cấu khối công trình : b1 - Khu phòng học phòng thực hành bộ môn : - Đủ phòng học cho các lớp học 1 ca : Cha đạt ( Thiếu 12 phòng ở năm học 2002 -2003 ) 3 - Có phòng thí nghiệm - Phòng thực hành bộ môn : Cha đạt - Phòng học tiếng - nghe nhìn : Cha đạt b2 - Khu phục vụ học tập : - Th viện , phòng truyền thống , khu luyện tập , TDTT ,phòng làm việc của Công đoàn , Đoàn thanh niên Đội thiếu niên : Cha đạt b3 - Khu hành chính quản trị: - Phòng làm việc HT , P HT ,VP , phòng HĐ, khu phòng thờng trực : Đạt b4- Sân chơi sạch , có bóng cây , vệ sinh đảm bảo : Đạt b5 - Khu vệ sinh của HS , GV : Đạt b6 - Khu để xe Giáo viên : Đạt Để xe học sinh : Ch a có b7 - Hệ thống nớc sạch : Cha có tiêu chuẩn V : Công tác xã hội hoá : Đạt Tổng hợp : Tiêu chuẩn 1 : Đạt 8/10 Tiêu chuẩn 2 : Đạt 1/3 Tiêu chuẩn 3 : Đạt 5/10 Tiêu chuẩn 4 : Đạt 5/11 Tiêu chuẩn 5 : Đạt 4/4 II . Kế hoạch hoàn chỉnh các tiêu chuẩn qua từng năm : Phấn đấu : Đến học kỳ I năm học 2004 -2005 . Nhà trờng sẽ hoàn thiện 5 tiêu chuẩn của Trờng chuẩn quốc gia : Và sẽ đề nghị kiểm tra công nhận Trờng chuẩn quốc gia tháng 12 năm 2004 : 1 - Chỉ tiêu cụ thể từng năm học : a. Các tiêu chuẩn đã đạt đợc sẽ duy trì và cũng cố nâng cao để đạt vững chắc hơn qua từng năm học . b . Các tiêu chuẩn cha đạt sẽ lần lợt đạt trong các năm học sau : b1 . Năm học 2002 -2003 : Đạt thêm các tiêu chuẩn sau : - Điểm 3 của TC 2 : ( Đủ GV ,nhân viên TV - TN đợc bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ , hoàn thành tốt nhiệm vụ ) . - Điểm 1 : Của TC 3 : Học sinh bỏ học dới : 1% . - Điểm 2. a : TC 3 : Xếp loại học lực giỏi trên : 3 % . - Điểm 2 . b : TC 3 : Xếp loại hạnh kiểm yếu dới : 2% 4 - Điểm 3 : TC 3 : Đạt tỷ lệ phổ cập ở : 78% . - Xây dựng đợc một phòng học thí nghiệm , một phòng thực hành bộ môn . -Xây dựng một th viện , một phòng truyền thống . Phòng làm việc của CĐ , Đoàn + Đội TN : - Hoàn chỉnh hệ thống cấp nớc sạch cho học sinh : - Đầu t xây dựng : Phòng học tiếng : 01 phòng b2. Năm học 2003-2004 : Đạt thêm các tiêu chuẩn sau : - Sĩ số học sinh không quá 45 em / lớp - Xin cấp hoặc hợp đồng đủ nhân viên hành chính . - Đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn trình độ : 100% - Tháng 6/2003 : Phổ cập THCS : Đạt trên 80% - Xây mới 8 phòng học : Để có đủ 26 phòng học . - Đầu t xây dựng : Phòng học tiếng : 01 phòng - Tiếp tục cũng cố các tiêu chuẩn để đạt vững chắc - Xây dựng nhà để xe cho học sinh . - Cũng cố xây dựng khu giáo dục thể chất : Nhà tập . Sân bóng mi ni , sân cầu lông . - Hoàn chỉnh việc trồng cây trong toàn bộ khuôn viên nhà trờng 2 - Các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu . a - Tích cực đổi mới phơng pháp , phối hợp các lực lợng Gíao dục trong và ngoài nhà Trờng . Đổi mới công tác quản lí cũng cố lực lợng kiểm tra nội bộ , để nâng cao chất lợng Giáo dục đạt các tiêu chuẩn về : Xếp loại : Học lực - Hạnh kiểm b - Thực hiện công tác Bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ bồi dỡng đổi mới ph- ơng pháp , cho đi học những giáo viên cha đạt chuẩn để đạt các tiêu chuẩn về đội ngũ : Với những giáo viên đã qúa tuổi cha đạt chuẩn vận động nghỉ hu trớc tuổi . c - Tích cực tham mu cho địa phơng về việc tổ chức quản lý phát triển giáo dục trên địa bàn để : Huy động học sinh ra lớp đạt tỷ lệ cao , nhằm đạt chuẩn phổ cập THCS vào tháng 6 /2004 : Đồng thời huy động nguồn kinh phí , từ sự đóng góp của nhân dân địa phơng . - Từ nguồn vốn vay u đãi phát triển Giáo dục của các ngân hàng - Từ sự tài trợ của các nhà hảo tâm là ngời Quảng tiến đã thành đạt đang công tác trên mọi miền đất nớc Và từ nguồn kinh phí đợc cấp để xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất các khối công trình trong nhà trờng . 5 III . Những kiến nghị : a- Với xã : Đa vào nghị quyết của Đảng bộ của Hội đồng nhân xã về nhiệm vụ phơng hớng chỉ tiêu hàng năm để lãnh đạo nhân dân , các tổ chức Đoàn thể , các thôn : Hoàn thành dứt điểm chỉ tiêu xây dựng cơ sở vật chất từng năm : b - Với uỷ ban nhân dân Thị + Điều động cho nhà trờng đội ngũ Giáo viên bộ môn , đảm bảo trình độ , giải quyết cho nghỉ những Giáo viên không đạt chuẩn mà tuổi cao không còn khả năng học tập nâng cao trình độ . +Tăng nguồn kinh phí thờng xuyên hàng năm và kinh phí dự án cho nhà Tr- ờng để giảm bớt sự đóng góp của nhân dân . c- Với ngành Giáo dục từ phòng đến sở : Quan tâm chỉ đạo thờng xuyên và sâu sát đến nhà trờng .Có ý kiến tham mu với Thị và Tỉnh về việc điều động giáo viên , nhân viên và tăng nguồn kinh phí cho nhà trờng , tiếp tục hổ trợ nhà trờng từ các dự án Phát triển Giáo dục THCS , chỉ đạo tăng cờng đầu t mọi mặt để nhà trờng đạt đợc kế hoạch này . ý kiến của Hiệu trởng UBND xã Quảng tiến Nhất trí với đề án của nhà trờng Kính đề nghị các cấp và ngành GD quan tâm hổ trợ nhà trờng Chủ tịch UBND x Lê Tiến dũngã Nguyễn văn thi 6 TRờng Trung học cơ sở Quảng Tiến Thị x Sầm Sơnã Đề án Xây dựng trờng chuẩn Quốc gia **********************o0o*********************** Tháng 10 năm 2002 7 . cho nên xây dựng Trờng chuẩn Quốc gia là một bớc đi tất yếu trong quá trình phát triển Giáo dục nhà Trờng . Quá trình xây dựng trờng chuẩn Quốc gia của. tiêu chuẩn V : Công tác xã hội hoá : Đạt Tổng hợp : Tiêu chuẩn 1 : Đạt 8/10 Tiêu chuẩn 2 : Đạt 1/3 Tiêu chuẩn 3 : Đạt 5/10 Tiêu chuẩn 4 : Đạt 5/11 Tiêu chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng trường chuẩn Quốc gia, Xây dựng trường chuẩn Quốc gia, Xây dựng trường chuẩn Quốc gia

Bình luận về tài liệu xay-dung-truong-chuan-quoc-gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP