Bai 5 - Hinh chieu truc do

Ánh Hồng
Ánh Hồng(11599 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 2575
14
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

Mô tả: 1 Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO Giáo viên : Bùi Quốc Huy Đơn vị : Tổ Lý - KTCN Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 2 Kiến Đức, 08/2008 MỤC TIÊU: 1. Hiểu được các khái niệm về hình chiếu trục đo. 2. Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của các vật thể đơn giản. Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 3 Kiến Đức, 08/2008 I. KHÁI NIỆM: 1. Thế nào là hình chiếu trục đo (HCTĐ) ? A’ B’ C’ O’ Y’X’ Z’ X Y Z O l A B C Nếu l song song với mặt phẳng hình chiếu (P’) hoặc song song với ba trục tọa độ thì thế nào ? Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 4 Kiến Đức, 08/2008 2. Thông số cơ bản của HCTĐ ? a, Góc trục đo: - O’X’, O’Y’, O’Z’: trục đo. - b, Hệ số biến dạng: - là HSBD theo trục O’X’. - là HSBD theo trục O’Y’. - là HSBD theo trục O’Z’. ¼ ¼ ¼ ' ' ', ' ' ', ' ' 'X O Y Y O Z X O Z : góc trục đo. ' 'O A p OA = ' 'O B q OB = ' 'O C r OC = Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 5 Kiến Đức, 08/2008 II. HCTĐ VUÔNG GÓC ĐỀU: 1. Thông số cơ bản: a, Góc trục đo: b, Hệ số biến dạng: p = q = r = 1 2. HCTĐ của hình tròn: ¼ ¼ ¼ 0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' 120X O Y Y O Z X O Z = = = O ’ X’ Y’ Z’ 120 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0,71d 1,22d d Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 6 Kiến Đức, 08/2008 III. HCTĐ XIÊN GÓC CÂN: 1. Góc trục đo: 2. Hệ số biến dạng: p = r = 1, q = 0,5 ¼ ¼ ¼ 0 0 ' ' ' ' ' ' 135 , ' ' ' 90X O Y Y O Z X O Z = = = X’ O’ Y’ Z’ 1 3 5 0 9 0 0 1 3 5 0 9 0 0 Y’ X’ Z’ 1 3 5 0 1 3 5 0 O’ Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 7 Kiến Đức, 08/2008 IV. CÁCH VẼ HCTĐ: d cb e a f Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 8 Kiến Đức, 08/2008 IV. CÁCH VẼ HCTĐ: Bước 1: Vẽ HCTĐ của hình hộp ngoại tiếp. O’ X’ Y’ Z’ Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 9 Kiến Đức, 08/2008 IV. CÁCH VẼ HCTĐ: Bước 1: Vẽ HCTĐ của hình hộp ngoại tiếp. Bước 2: Vẽ phần vát nghiêng. O’ X’ Y’ Z’ Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 10 Kiến Đức, 08/2008 IV. CÁCH VẼ HCTĐ: Bước 1: Vẽ HCTĐ của hình hộp ngoại tiếp. Bước 2: Vẽ phần vát nghiêng. Bước 3: Tẩy các đường nét phụ, tô đậm cạnh thấy và hoàn thiện bản vẽ. O’ X’ Y’ Z’ . ' ' 1 35 , ' ' ' 90X O Y Y O Z X O Z = = = X’ O’ Y’ Z’ 1 3 5 0 9 0 0 1 3 5 0 9 0 0 Y’ X’ Z’ 1 3 5 0 1 3 5 0 O’ Bài 5: HÌNH CHIẾU. nào ? Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 4 Kiến Đức, 08/2008 2. Thông số cơ bản của HCTĐ ? a, Góc trục đo: - O’X’, O’Y’, O’Z’: trục đo. - b, Hệ số

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai 5 - Hinh chieu truc do, Bai 5 - Hinh chieu truc do, Bai 5 - Hinh chieu truc do

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-5-hinh-chieu-truc-do

Đăng ký

Generate time = 0.10867309570312 s. Memory usage = 18.57 MB