Bai 5 - Hinh chieu truc do

12 2,659 14 Gửi tin nhắn cho Ánh Hồng
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

1 Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO Giáo viên : Bùi Quốc Huy Đơn vị : Tổ Lý - KTCN Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 2 Kiến Đức, 08/2008 MỤC TIÊU: 1. Hiểu được các khái niệm về hình chiếu trục đo. 2. Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của các vật thể đơn giản. Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 3 Kiến Đức, 08/2008 I. KHÁI NIỆM: 1. Thế nào là hình chiếu trục đo (HCTĐ) ? A’ B’ C’ O’ Y’X’ Z’ X Y Z O l A B C Nếu l song song với mặt phẳng hình chiếu (P’) hoặc song song với ba trục tọa độ thì thế nào ? Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 4 Kiến Đức, 08/2008 2. Thông số cơ bản của HCTĐ ? a, Góc trục đo: - O’X’, O’Y’, O’Z’: trục đo. - b, Hệ số biến dạng: - là HSBD theo trục O’X’. - là HSBD theo trục O’Y’. - là HSBD theo trục O’Z’. ¼ ¼ ¼ ' ' ', ' ' ', ' ' 'X O Y Y O Z X O Z : góc trục đo. ' 'O A p OA = ' 'O B q OB = ' 'O C r OC = Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 5 Kiến Đức, 08/2008 II. HCTĐ VUÔNG GÓC ĐỀU: 1. Thông số cơ bản: a, Góc trục đo: b, Hệ số biến dạng: p = q = r = 1 2. HCTĐ của hình tròn: ¼ ¼ ¼ 0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' 120X O Y Y O Z X O Z = = = O ’ X’ Y’ Z’ 120 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0,71d 1,22d d Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 6 Kiến Đức, 08/2008 III. HCTĐ XIÊN GÓC CÂN: 1. Góc trục đo: 2. Hệ số biến dạng: p = r = 1, q = 0,5 ¼ ¼ ¼ 0 0 ' ' ' ' ' ' 135 , ' ' ' 90X O Y Y O Z X O Z = = = X’ O’ Y’ Z’ 1 3 5 0 9 0 0 1 3 5 0 9 0 0 Y’ X’ Z’ 1 3 5 0 1 3 5 0 O’ Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 7 Kiến Đức, 08/2008 IV. CÁCH VẼ HCTĐ: d cb e a f Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 8 Kiến Đức, 08/2008 IV. CÁCH VẼ HCTĐ: Bước 1: Vẽ HCTĐ của hình hộp ngoại tiếp. O’ X’ Y’ Z’ Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 9 Kiến Đức, 08/2008 IV. CÁCH VẼ HCTĐ: Bước 1: Vẽ HCTĐ của hình hộp ngoại tiếp. Bước 2: Vẽ phần vát nghiêng. O’ X’ Y’ Z’ Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 10 Kiến Đức, 08/2008 IV. CÁCH VẼ HCTĐ: Bước 1: Vẽ HCTĐ của hình hộp ngoại tiếp. Bước 2: Vẽ phần vát nghiêng. Bước 3: Tẩy các đường nét phụ, tô đậm cạnh thấy và hoàn thiện bản vẽ. O’ X’ Y’ Z’ [...]... Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐOGV: Bùi Quốc Huy2Kiến Đức, 08/2008MỤC TIÊU:1. Hiểu được các khái niệm về hình chiếu trục đo.2. Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của các vật thể đơn giản. Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐOGV: Bùi Quốc Huy4Kiến Đức, 08/20082. Thông số cơ bản của HCTĐ ?a, Góc trục đo: - O’X’, O’Y’, O’Z’: trục đo. - b, Hệ số biến dạng: - là HSBD theo trục O’X’. - là HSBD theo trc OY. - l HSBD...Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐOGV: Bùi Quốc Huy11Kiến Đức, 08/2008THÔNG TIN BỔ SUNG:Cách vẽ gần đúng Elip bằng Compa: - Xác định xem đường tròn nằm trong mặt phẳng nào. VD: X’O’Y’ - Vẽ hình thoi ABCD cạnh d (d là đường kính đường tròn). - Nối D với trung điểm AB, BC. Ta có O1 và O2. - Vẽ các cung tròn tâm là B, D (bán kính R1 = DE = DF) . ' ' 1 35 , ' ' ' 90X O Y Y O Z X O Z = = = X’ O’ Y’ Z’ 1 3 5 0 9 0 0 1 3 5 0 9 0 0 Y’ X’ Z’ 1 3 5 0 1 3 5 0 O’ Bài 5: HÌNH CHIẾU. nào ? Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 4 Kiến Đức, 08/2008 2. Thông số cơ bản của HCTĐ ? a, Góc trục đo: - O’X’, O’Y’, O’Z’: trục đo. - b, Hệ số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 5 - Hinh chieu truc do, Bai 5 - Hinh chieu truc do, Bai 5 - Hinh chieu truc do

Bình luận về tài liệu bai-5-hinh-chieu-truc-do

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP