Bai 5 - Hinh chieu truc do

Ánh Hồng
Ánh Hồng(9710 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 865
11
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

Mô tả: 1 Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO Giáo viên : Bùi Quốc Huy Đơn vị : Tổ Lý - KTCN Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 2 Kiến Đức, 08/2008 MỤC TIÊU: 1. Hiểu được các khái niệm về hình chiếu trục đo. 2. Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của các vật thể đơn giản. Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 3 Kiến Đức, 08/2008 I. KHÁI NIỆM: 1. Thế nào là hình chiếu trục đo (HCTĐ) ? A’ B’ C’ O’ Y’X’ Z’ X Y Z O l A B C Nếu l song song với mặt phẳng hình chiếu (P’) hoặc song song với ba trục tọa độ thì thế nào ? Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 4 Kiến Đức, 08/2008 2. Thông số cơ bản của HCTĐ ? a, Góc trục đo: - O’X’, O’Y’, O’Z’: trục đo. - b, Hệ số biến dạng: - là HSBD theo trục O’X’. - là HSBD theo trục O’Y’. - là HSBD theo trục O’Z’. ¼ ¼ ¼ ' ' ', ' ' ', ' ' 'X O Y Y O Z X O Z : góc trục đo. ' 'O A p OA = ' 'O B q OB = ' 'O C r OC = Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 5 Kiến Đức, 08/2008 II. HCTĐ VUÔNG GÓC ĐỀU: 1. Thông số cơ bản: a, Góc trục đo: b, Hệ số biến dạng: p = q = r = 1 2. HCTĐ của hình tròn: ¼ ¼ ¼ 0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' 120X O Y Y O Z X O Z = = = O ’ X’ Y’ Z’ 120 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0,71d 1,22d d Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 6 Kiến Đức, 08/2008 III. HCTĐ XIÊN GÓC CÂN: 1. Góc trục đo: 2. Hệ số biến dạng: p = r = 1, q = 0,5 ¼ ¼ ¼ 0 0 ' ' ' ' ' ' 135 , ' ' ' 90X O Y Y O Z X O Z = = = X’ O’ Y’ Z’ 1 3 5 0 9 0 0 1 3 5 0 9 0 0 Y’ X’ Z’ 1 3 5 0 1 3 5 0 O’ Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 7 Kiến Đức, 08/2008 IV. CÁCH VẼ HCTĐ: d cb e a f Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 8 Kiến Đức, 08/2008 IV. CÁCH VẼ HCTĐ: Bước 1: Vẽ HCTĐ của hình hộp ngoại tiếp. O’ X’ Y’ Z’ Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 9 Kiến Đức, 08/2008 IV. CÁCH VẼ HCTĐ: Bước 1: Vẽ HCTĐ của hình hộp ngoại tiếp. Bước 2: Vẽ phần vát nghiêng. O’ X’ Y’ Z’ Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 10 Kiến Đức, 08/2008 IV. CÁCH VẼ HCTĐ: Bước 1: Vẽ HCTĐ của hình hộp ngoại tiếp. Bước 2: Vẽ phần vát nghiêng. Bước 3: Tẩy các đường nét phụ, tô đậm cạnh thấy và hoàn thiện bản vẽ. O’ X’ Y’ Z’ . ' ' 1 35 , ' ' ' 90X O Y Y O Z X O Z = = = X’ O’ Y’ Z’ 1 3 5 0 9 0 0 1 3 5 0 9 0 0 Y’ X’ Z’ 1 3 5 0 1 3 5 0 O’ Bài 5: HÌNH CHIẾU. nào ? Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO GV: Bùi Quốc Huy 4 Kiến Đức, 08/2008 2. Thông số cơ bản của HCTĐ ? a, Góc trục đo: - O’X’, O’Y’, O’Z’: trục đo. - b, Hệ số

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai 5 - Hinh chieu truc do, Bai 5 - Hinh chieu truc do, Bai 5 - Hinh chieu truc do

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.154191970825 s. Memory usage = 17.56 MB