Đề thi HS giỏi cấp tỉnh+huyện Lịch sử 9

9 247 1 Gửi tin nhắn cho Robert Boyle
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

  • Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:25

đề thi học sinh giỏi môn lịch sử cấp tỉnh năm học 2006 - 2007 Thời gian: 180 phút Đề bài I- Phần trắc nghiệm (2 điểm) Hãy điền các sự kiện và các mốc thời gian vào chỗ trống. 1. Ngày 25-6-1950 chiến tranh bùng nổ 2. Ngày 17-8-1945 . tuyên bố độc lập 3. Ngày 1-10-1949 thành lập nớc 4. Ngày 1-1-1959 cách mạng của nhân dân thắng lợi 5. Hội Việt Nam cách mạnh Thanh niên thành lập ngày 6. Tân Việt Cách mạng đảng thành lập 7. Việt Nam Quốc dân đảng thành lập . 8. Đảng cộng sản Việt Nam thành lập . II- phần tự luận (18 điểm) 1. Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN. 2. Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. 3. Phân tích nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 - 1931. đề thi học sinh giỏi môn lịch sử cấp tỉnh năm học 2006 - 2007 Thời gian: 180 phút Đáp án I- Phần trắc nghiệm (2 điểm) Hãy điền các sự kiện và các mốc thời gian vào chỗ trống. 1. Ngày 25-6-1950 chiến tranh Triều Tiên bùng nổ 2. Ngày 17-8-1945 In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập 3. Ngày 1-10-1949 thành lập nớc Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 4. Ngày 1-1-1959 cách mạng của nhân dân Cu Ba thắng lợi 5. Hội Việt Nam cách mạnh Thanh niên thành lập 6-1925 6. Tân Việt Cách mạng đảng thành lập 7-1928 7. Việt Nam Quốc dân đảng thành lập 25-12-1927 8. Đảng cộng sản Việt Nam thành lập 3-2-1930 II- phần tự luận (18 điểm) 1. Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN. (SGK - 23+24) 2. Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. (SGK - 57+58) 3. Phân tích nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 - 1931. (SGK - 72+73+74+75) 2 phòng gd & đt tiên yên đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2007-2008 Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) I/ trắc nghiệm: (8 điểm) Đọc kĩ các câu sau và chọn một phơng án đúng cho mỗi câu: 1. Liên Xô đã đạt đợc nhiều thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực khoa học-kĩ thuật: A. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ. B. Nhiều Rôbốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ. C. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, đa ngời đầu tiên lên mặt trăng. D. Chế tạo bom nguyên tử, nhiều sân bay lớn nhất thế giới, du hành vũ trụ. 2. Liên bang cộng hoà XHCN Xô Viết tồn tại trong: A. 70 năm B. 69 năm C. 79 năm D. 74 năm 3. Liên Xô đã giúp chúng ta xây dựng công trình: A. Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim B. Nhà máy thuỷ điện Hoag bình C. Đờng dây 500 KV D. Cầu Bãi Cháy 4. Giai cấp giữ vai trò quan trọng trong chính phủ các nớc Đông Âu ngay sau khi Thế chiến II chấm dứt là: A. Giai cấp vô sản B. Liên minh công nông C. Giai cấp t sản D. Liên minh t sản-phong kiến 5. Nớc cộng hoà nhân dân Trung Hoa đợc thành lập vào ngày, tháng, năm: A. 22/7/1948 B. 1/1/1959 C. 7/10/1949 D. 1/10/1949 6. Sau Thế chiến II, nớc đã đánh bại đạo quân xâm lợc lớn nhất của Pháp để dành độc lập là: A. Nêgiêria B. Việt Nam C. Cu Ba D. Angiêri 7. Nớc khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần 2 là: A. Mĩ B. Nhật Bản C. Trung Quốc D. Anh 8. Nội dung chơng trình khai thác Đông Dơng lần 2 của Pháp là: A. Khai thác nhiều hơn nguồn tài nguyên, nhân công rẻ. B. Khai thác nguồn nhân lực trí thức Việt Nam. C. Phát triển kinh tế Việt Nam. D. Làm kinh tế Việt Nam gắn bó với kinh tế Pháp. 9. Chính sách cai trị của Pháp ở Đông Dơng là: A. Chuyên chế triệt để. B. Vua quan triều Nguyễn vẫn còn quyền lực ở miền Trung. C. Nhân dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận. D. Pháp cùng cai trị với triều đình phong kiến. 10. Lực lợng quan trọng trong cách mạng dân tộc dân chủ ở nớc ta trong những năm 20 của thế kỉ XX là: A. Giai cấp công nhân B. Tầng lớp tiểu t sản C. Giai cấp nông dân D. Giai cấp t sản 11. Những sự kiện nổi bật vào những năm 20 của thế kỉ XX ở nớc ta là: A. Bác Hồ ra đi tìm đờng cứu nớc, đám tang Phan Chu Trinh, đám tang Phan Bội Châu. B. Giai cấp công nhân lớn mạnh, Nguyễn ái Quốc gửi Yêu sách 8 điểm đến hội nghị Vécxai, đám tang Phan Chu Trinh. C. Cuộc đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu, đám tang Phan Chu Trinh, tiếng bom Phạm Hồng Thái. 3 D. Bác Hồ trở về nớc, cuộc đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu, tiếng bom Phạm Hồng Thái. 12. Ngời truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin về Việt Nam chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng là: A. Nguyễn ái Quốc B. Phan Bội Châu C. Hồ Tùng Mậu D. Phan Chu Trinh 13. Bớc chuyển biến quan trọng trên bớc đờng tìm chân lí cứu nớc của Nguyễn ái Quốc vào tháng 7/1920 là: A. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. B. Đọc đợc bản "Luận cơng về vấn đề dan tộc và thuộc địa" của Lê-nin. C. Tham dự Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp. D. Tham dự Đại hội VII của Quốc tế cộng sản. 14. "Muốn cứu nớc, giả phóng dân tộc không còn con đờng nào khác là con đờng cách mạng vô sản" là câu nói của: A. Lê-nin B. Trần Phú C. Hồ Chí Minh D. Mác 15. trong nửa năm đầu của thế kỉ XX, Nguyễn ái Quốc đã viết tác phẩm nổi tiếng là: A. Nhật kí trong tù B. Luận cơng chính trị C. Đờng kách mệnh D. Bản án chế độ thực dân Pháp 16. Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là: A. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức á Đông. B. Tâm tâm xã C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên D. Hội những ngời Việt Nam yêu nớc II/ tự luận: (12 điểm) Câu 1: Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX. Câu 2: Từ năm 1919 đến năm 1925, Nguyễn ái Quốc đã có những hoạtđộng nào để chuẩn bị về t tởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam. Em có đánh giá gì về những hoạt động đó. 4 Đề học sinh giỏi môn lịch sử cấp tỉnh lớp 9 năm học 2007 - 2008 I/ trắc nghiệm 1. Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới đợc xây dựng tại đâu ? A. Mĩ B. Đức C. Liên Xô D. Trung Quốc 2. Khái niệm các nớc Đông Âu để chỉ: A. Vị trí địa lí phía Đông Châu Âu. B. Các nớc XHCN ở Châu ÂU. C. Liên Xô và các nớc XHCN nói chung. D. Cả A và B đều đúng. 3. Hệ thống XHCN thế giới đợc hình thành vào khoảng thời gian nào ? A. năm 1917 B. Năm 1945 C. Năm 1949 D. Năm 1950 4. Hạn chế trong hoạt động của khối SEV là gì ? A. Thực hiện quan hệ hợp tác, quan hệ hợp tác với các nớc TBCN. B. Phối hợp giữa các nớc thành viên kéo dài sự phát triển kinh tế. C. ít giúp nhau ứng dụng kinh tế khoa học trong sản xuất. D. "Khép kín cửa" không hoà nhập với nền kinh tế thế giới. 5. Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết tồn tại trong khoảng thời gian nào ? A. Từ 1917 đến 1991 B. Từ 1918 đến 1991 C. Từ 1920 đến 1991 D. Từ 1922 đến 1991 6. Nớc nào chủ trơng xoá bỏ thể chế chính trị XHCN đầu tiên ở Đông Âu ? A. Ba Lan B. Hung-ga-ri C. Tiệp Khắc D. Cộng hoà Dân chủ Đức 7. Năm 1954, ba nớc nào sau đây lần lợt tuyên bố độc lập ? A. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào. B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào. B. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan D. Phi-líp-pi, Việt Nam, Ma-lai-xi-a. 8. Nớc Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời ngày 1.10.1949 do ai đứng đầu ? A. Chu Ân Lai B. Mao Trạch Đông C. Lu Thiếu Kì D. Lâm Bu 9. Quan hệ giữa Việt Nam với A SEAN từ 1979 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX là: A. Quan hệ đối tác song phơng B. Quan hệ đối thoại C. Quan hệ đối đầu do bất đồng về quan hệ kinh tế D. Qan hệ đối đầu do vấn đề Cam-pu-chia 10. Tội ác lớn nhất, tàn bạo nhất của chủ nghĩa A-pác-thai là gì ? A. Bóc lột tàn bạo ngơuì da đen B. Gây chia rẽ nội bộ ngời Nam Phi. C. Tớc quyền tự do của ngời da đen. D. Phân biệt chủng tộc và kì thị chủng tộc đối với ngời da đen. 11. Cách mạng Cu Ba mở đầu bằng sự kiện nào ? A. Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma" lên đất Cu Ba (1956) B. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa (26/7/1953) C. Nghĩa quân Cu Ba mở cuộc tấn công (1958) D. Nghĩ quân Cu Ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1/1/1959 5 12. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới vào khoảng thời gian nào ? A. Từ 1945 đến 1975 B. Từ 1948 đến 1945 C. Từ 1950 đến 1980 D. Từ 1954 đến 1950 13. Mĩ và Liên Xô chính thức tuyên bố chấm dứt "chiến tranh lạnh" vào thời gian nào ? A. 1988 B. 1989 C. 1990 D. 1991 14. Chơng trình khai thác thuộc địa lầ thứ 2 của TDP bắt đầu vào thời điểm nào ? A. 1914 B. 1918 C. 1919 D. 1920 15. Giai cấp công nhân VN có những đặc điểm riêng nào ? A. Đại diện cho lực lợng sản xuất tiến bộ. B. Có tinh thần yêu nớc chống giặc ngoại xâm. C. Bị ba tầng lớp áp bức bóc lột, có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân. D. Điều kiện lao động và sinh sống tập trung. 16. Năm 1920, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn đã thành lập tổ chức gì, do ai đứng đầu ? A. Tổ chức Công hội, do Tôn Đức Thắng đứng đầu. B. Đảng Thanh niên, do Tôn Đức Thắng đứng đầu. C. Tổ chức VN Nghĩa đoàn, do Tôn Đức Thắng đứng đầu. D. Tổ chức Hội Phục Việt, do Tôn Đức Thắng đứng đầu. 17. Tờ báo nào là cơ quan ngôn luận của Hội VN cách mạng thanh niên ? A. Thanh niên B. Nhân đạo C. Đời sống công nhân D. Ngời cùng khổ 18. Đảng CSVN ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa: A. CN Mác - Lê-nin với phong trào dân tộc, dân chủ. B. CN Mác - Lê-nin với phong trào công nhân. C. CN Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nớc. D. CN Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào nông dân. 19. Đỉnh cao của phong trào cách mạng ở Nghệ Tĩnh vào: A. Tháng 5.1930 B. Tháng 7.1930 C. Tháng 9.1930 D. Tháng 10.1930 20. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B A B 1. 28/1/1941 A. Hội nghị BCH trung ơng Đảng lần thứ VIII 2. 9/3/1945 B. Đội VN tuyên truyền giải phóng quân thành lập. 3. 15/4/1945 C. Lãnh tụ Nguyễn ái Quốc về nớc. 4. 10-19/5/1945 D. Vệt Minh ra chỉ thị "Sắm vũ khí đuổi thù chung" 5. 22/12/1944 E. Mặt trận Việt Minh thành lập. 6. 7/5/1941 F. Nhật đảo chính Pháp. 7. 19/5/1941 G. Thống nhất các lực lợng vũ trang trhành lập VN giải phóng quân. II/tự luận 1. Hãy nêu những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật và những hạn chế của việc áp dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất (nhơ môi trờng bị ô nhiễm, tai nạ lao động, dịch bệnh .) 2. Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ và ý nghĩa của hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lơng. 3. Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của ĐCS Đông Dơng và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào ? 6 4. T×nh h×nh níc ta sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m hiÓm nghÌo nh thÕ nµo ? ®¸p ¸n I- tr¾c nghiÖm C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 §¸p ¸n C D C D D A B B D D C©u 11 12 13 14 15 16 17 18 19 §¸p ¸n B D B C C A D C B 20. C-1 F-2 G-3 A-4 B-5 D-6 E-7 II- Tù luËn 1. Môc II SGK-51 2. Môc II SGK 82-86 3. Môc I SGK-82 4. Vë ghi bµi 24 7 sở giáo dục và đào tạo kì thi chọn học snh giỏi cấp tỉnh quảng ninh lớp 9 thcs năm học 2007- 2008 đề thi chính thức môn: lịch sử (bảng b) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu1: Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi đã diễn ra và thắng lợi nh thế nào ? thắng lợi của nhân dân Nam Phi có ý nghĩa gì ? (6 điểm) Câu 2: Từ 1941-1945 Đảng ta đã xây dựng lực lợng vũ trang cách mạng nh thế nào ? Nêu vai trò của lực lợng vũ trang trong cách mạng tháng Tám. (8 điểm) Câu 3: Vì sao ta kí Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 với thực dân Pháp ? Nêu nội dung cơ bản của Hiệp định sơ bộ và tác dụng của việc kí Hiệp định này. (6 điểm) 8 sở giáo dục và đào tạo kì thi chọn học snh giỏi cấp tỉnh quảng ninh lớp 9 thcs năm học 2007- 2008 đề thi chính thức môn: ngữ văn (bảng b) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu1: (4 điểm) Bằng một đoạn văn khoảng 7 câu viết theo cách diễn dịch, nội dung giải thích vì sao chiếc lá cuối cùng do cụ Bơ-men vẽ là một kiệt tác ? (Trong Chiếc lá cuối cùng của O hen-ri, Sách giáo khoa lớp 8- tập I) Câu 2: (4 điểm) Chép lại khổ thơ đầu của bài Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) và viết một đoạn văn khoảng 7 câu trình bày cảm nhận của em về bức tranh mùa xuân xứ Huế trong khổ thơ đó. Câu 3: (12 điểm) ý nghĩa của hình ảnh vầng trăng trong bài thơ ánh trăng của Nguyễn Duy. 9 . tại trong khoảng thời gian nào ? A. Từ 191 7 đến 199 1 B. Từ 191 8 đến 199 1 C. Từ 192 0 đến 199 1 D. Từ 192 2 đến 199 1 6. Nớc nào chủ trơng xoá bỏ thể chế chính. 198 0 D. Từ 195 4 đến 195 0 13. Mĩ và Liên Xô chính thức tuyên bố chấm dứt "chiến tranh lạnh" vào thời gian nào ? A. 198 8 B. 198 9 C. 199 0 D. 199 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HS giỏi cấp tỉnh+huyện Lịch sử 9, Đề thi HS giỏi cấp tỉnh+huyện Lịch sử 9, Đề thi HS giỏi cấp tỉnh+huyện Lịch sử 9

Bình luận về tài liệu de-thi-hs-gioi-cap-tinh-huyen-lich-su-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP