Giai chi tiet part 5,6,7 ETS toeic 2016 ver 1

16 1,809 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2017, 23:35

... vựng Phía trước khoảng trống MODAL VERB (can,could, may, will …), phía sau động từ VARY Ở MODAL VERB VERB ta dùng ADVERB nha bạn Đáp án D ak hé Anh Lê Toeic 11 4 The Estes Museum explores the life... tank designs meet legal specifications a/ verify = V1 b/ verifies = V1 (s) c/ verified = Ved d/ verification = NOUN Hướng dẫn: Bốn đáp án biến thể động từ VERIFY nên phân tích tí tin bạn :D Phía... Đáp án B 12 8 Based on the _ number of advance ticket sales, we expect to see record attendance levels at this year’s festival in Donegal a/ overwhelm = V1 b/ overwhelms = V1 (s) c/ overwhelming
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai chi tiet part 5,6,7 ETS toeic 2016 ver 1 , Giai chi tiet part 5,6,7 ETS toeic 2016 ver 1 , Giai chi tiet part 5,6,7 ETS toeic 2016 ver 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn