Bài 1: Vị trí, hình dạng, kích thước của Trái Đất

Henry Cavendish
Henry Cavendish (11336 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 1269
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:25

Mô tả: Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Hång §¬n vÞ: Tr­êng THCS NguyÔn §×nh ChiÓu  Chương I Trái Đất Tiết 2 Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất 1- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời Nhiệm vụ học tập Nhiệm vụ 1: Hoạt động cá nhân *Đọc thông tin mục 1: +Thành phần của hệ Mặt Trời Thứ ngày tháng năm 2006 * Quan sát hình1 SGK: +Trả lời câu hỏi mục 1 trang 6 SGK. Chương I Trái Đất Tiết 2 Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất 1- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời -Vị trí thứ ba, theo thứ tự xa dần Mặt Trời. Chương I Trái Đất Tiết 2 Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất 1- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời -Vị trí thứ ba, theo thứ tự xa dần Mặt Trời. 2-Hình dạng, kích thước của Trái Đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến Nhiệm vụ 2: Hoạt động tập thể *Quan sát tranh trang 5 SGK *Đọc hình 2 SGK Hình dạng Trái Đất. Kích thước Trái Đất. Chương I Trái Đất Tiết 2 Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất 1- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời -Vị trí thứ ba, theo thứ tự xa dần Mặt Trời. 2-Hình dạng, kích thước của Trái Đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến -Trái đất hình cầu, có kích thước rất lớn. - Hệ thống kinh, vĩ tuyến: + khái niệm Nhiệm vụ 3: Thảo luận theo bàn *Quan sát hình 3 SGK: *Đọc thông tin mục 2 và hình3 SGK trang 7: +Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu. +Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các đường kinh tuyến. +Số đường kinh tuyến, vĩ tuyến. +Kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc. +xác định kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây. +xác định nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam. +Xác định vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam. . Kích thước Trái Đất. Chương I Trái Đất Tiết 2 Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất 1- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời -Vị trí thứ. Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất 1- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời -Vị trí thứ ba, theo thứ tự xa dần Mặt Trời. 2 -Hình dạng, kích

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 1: Vị trí, hình dạng, kích thước của Trái Đất, Bài 1: Vị trí, hình dạng, kích thước của Trái Đất, Bài 1: Vị trí, hình dạng, kích thước của Trái Đất

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-1-vi-tri-hinh-dang-kich-thuoc-cua-trai-dat

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.16148400306702 s. Memory usage = 18.57 MB