Bài 1: Vị trí, hình dạng, kích thước của Trái Đất

Henry Cavendish
Henry Cavendish (9520 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 691
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:25

Mô tả: Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Hång §¬n vÞ: Tr­êng THCS NguyÔn §×nh ChiÓu  Chương I Trái Đất Tiết 2 Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất 1- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời Nhiệm vụ học tập Nhiệm vụ 1: Hoạt động cá nhân *Đọc thông tin mục 1: +Thành phần của hệ Mặt Trời Thứ ngày tháng năm 2006 * Quan sát hình1 SGK: +Trả lời câu hỏi mục 1 trang 6 SGK. Chương I Trái Đất Tiết 2 Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất 1- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời -Vị trí thứ ba, theo thứ tự xa dần Mặt Trời. Chương I Trái Đất Tiết 2 Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất 1- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời -Vị trí thứ ba, theo thứ tự xa dần Mặt Trời. 2-Hình dạng, kích thước của Trái Đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến Nhiệm vụ 2: Hoạt động tập thể *Quan sát tranh trang 5 SGK *Đọc hình 2 SGK Hình dạng Trái Đất. Kích thước Trái Đất. Chương I Trái Đất Tiết 2 Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất 1- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời -Vị trí thứ ba, theo thứ tự xa dần Mặt Trời. 2-Hình dạng, kích thước của Trái Đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến -Trái đất hình cầu, có kích thước rất lớn. - Hệ thống kinh, vĩ tuyến: + khái niệm Nhiệm vụ 3: Thảo luận theo bàn *Quan sát hình 3 SGK: *Đọc thông tin mục 2 và hình3 SGK trang 7: +Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu. +Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các đường kinh tuyến. +Số đường kinh tuyến, vĩ tuyến. +Kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc. +xác định kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây. +xác định nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam. +Xác định vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam. . Kích thước Trái Đất. Chương I Trái Đất Tiết 2 Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất 1- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời -Vị trí thứ. Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất 1- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời -Vị trí thứ ba, theo thứ tự xa dần Mặt Trời. 2 -Hình dạng, kích

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 1: Vị trí, hình dạng, kích thước của Trái Đất, Bài 1: Vị trí, hình dạng, kích thước của Trái Đất, Bài 1: Vị trí, hình dạng, kích thước của Trái Đất

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.15299105644226 s. Memory usage = 17.68 MB