Tức cảnh Pác Bó

38 457 3
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/38 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:25

Ô chữ gồm 12 ký tự, đây là tên của Bác Hồ dùng trong 30 năm hoạt động cách mạng (1911 – 1941) N N G G U U Y Y Ễ Ễ N N Á Á I I Q Q U U Ố Ố C C Ô chữ gồm 5 ký tự, đây là tên hang núi mà Bác đã từng sống và làm việc trong những năm 1941 - 1942. P P Á Á C C B B Ó Ó Ô chữ gồm 7 ký tự, đây là tỉnh giáp biên giới Việt Trung, nơi Bác Hồ đã đặt bước chân đầu tiên sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài. C C A A O O B B Ằ Ằ N N G G Số gồm 4 chữ số là năm mặt trận Việt Minh thành lập ? 1 1 9 9 4 4 1 1 NGUYỄN ÁI QUỐC – PÁC BÓ CAO BẰNG - 1941 Đây là những thông tin liên quan đến một bài thơ của Bác trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp – đó là bài thơ nào ? NGUYEÃN AÙI QUOÁC Nguyễn i Quốc (1890 – 1969) I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : Nguyễn Ái Quốc Bài 20 tiết 81 Ngữ Văn 8 I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : Nguyễn Ái Quốc Bài 20 tiết 81 Ngữ Văn 8 Rời Bến Nhà Rồng Nguyễn i Quốc tại nước ngoài I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : Nguyễn Ái Quốc Bài 20 tiết 81 Ngữ Văn 8 [...]... :(SGK)I. GIỚI THIỆU :1. Tác giả :Nguyễn Ái QuốcBài 20 tiết 81Ngữ Văn 81. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác : Bài tập trắc nghiệm :Bài thơ Tức cảnh PácBó” đã dùng phương thức biểu đạt nào ?a. Miêu tả.b. Tự sự.c. Biểu cảm.d. Miêu tả – tự sự.đ. Tự sự - biểu cảm.e. Miêu tả – biểu cảm.III. PHÂN TÍCH :1. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác :II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ :2. Bài thơ :(SGK)I.... minh về phong cảnh núi rừng Việt Bắc.VI. DẶN DÒ :- Về nhà học thuộc bài thơ.- Tìm một số bài thơ nói lên lòng yêu thiên nhiên của Bác.- Chuẩn bị bài : câu cầu khiến.2. Bài thơ :(SGK)I. GIỚI THIỆU :1. Tác giả :Nguyễn Ái QuốcBài 20 tiết 81Ngữ Văn 8Bài thơ được viết vào năm 1941 tại hang Pác Bó – Cao Bằng trong những ngày đầu Bác mới về nước.Bài thơ gồm hai ý chính: - Cảnh sinh hoạt... sử Đảng,Cuộc đời cách mạng/ thật là sang.Bài thơ gồm hai ý chính: - Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác - Tâm hồn của Bác.II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ :2. Bài thơ :(SGK)I. GIỚI THIỆU :1. Tác giả :Nguyễn Ái QuốcBài 20 tiết 81Ngữ Văn 8Bài thơ được viết vào năm 1941 trong những ngày tháng Bác hoạt động bí mật tại hang Pác Bó – Cao Bằng. Sống và làm việc tại Việt BắcI. GIỚI THIỆU :1. Tác giả... ? Khác nhau :- Nguyễn Trãi : Gặp thời thế đảo điên, không thể phò đời cứu nước nên lui về ở ẩn, còn lệ thuộc vào hoàn cảnh. - Nguyễn Ái Quốc : Luôn chủ động, làm chủ hoàn cảnh, mượn núi rừng để làm cách mạng. Bác không chỉ là ẩn só mà còn là chiến só.III. PHÂN TÍCH :1. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác :II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ :2. Bài thơ :(SGK)I. GIỚI THIỆU :1. Tác giả :Nguyễn Ái QuốcBài... “Cuộc đời cách mạng/ thật là sang.”III. PHÂN TÍCH :1. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác :II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ :2. Bài thơ :(SGK)I. GIỚI THIỆU :1. Tác giả :Nguyễn Ái QuốcBài 20 tiết 81Ngữ Văn 82. Tâm hồn của Bác :Hiện thựcHiện thựcCon ngườiCon ngườiCâu 1Câu 1Chỗ ở ẩm, lạnh, Chỗ ở ẩm, lạnh, tối.tối.Hòa hợp với cảnh Hòa hợp với cảnh vật.vật.Câu 2Câu 2Bữa ăn đạm bạc, Bữa ăn đạm... là sang.sang.Sang Hòa hợp với cảnh vật.Hòa hợp với cảnh vật.Vui vẻ, thanh thản.Vui vẻ, thanh thản.Ung dung say mê Ung dung say mê làm cách mạnglàm cách mạngLàm toát lên tinh thần toàn bài→Nhãn tự.- Cách nói đối lập, giọng thơ vui đùa, hóm hỉnh.- Cuộc sống đầy gian khổ nhưng Bác vẫn vui tươi và nhiệt tình làm cách mạng. III. PHÂN TÍCH :1. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác... TÍCH :1. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác :II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ :2. Bài thơ :(SGK)I. GIỚI THIỆU :1. Tác giả :Nguyễn Ái QuốcBài 20 tiết 81Ngữ Văn 8Nguyễn Ái QuốcHang Pác Bó Bác làm cách mạng.III. PHÂN TÍCH :1. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác :II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ :2. Bài thơ :(SGK)I. GIỚI THIỆU :1. Tác giả :Nguyễn Ái QuốcBài 20 tiết 81Ngữ Văn 8Nguyễn Ái Quốc2. Tâm hồn của... (1890 – 1969)I. GIỚI THIỆU :1. Tác giả :Nguyễn Ái QuốcBài 20 tiết 81Ngữ Văn 8 NGUYỄN ÁI QUỐC – PÁC BÓ CAO BẰNG - 1941Đây là những thông tin liên quan đến một bài thơ của Bác trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp – đó là bài thơ nào ? Nguyễn Ái QuốcRèn luyện sức khoẻ.III. PHÂN TÍCH :1. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác :II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ :2. Bài thơ :(SGK)I. GIỚI THIỆU :1. Tác... TÍCH :II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ :2. Bài thơ :(SGK)I. GIỚI THIỆU :1. Tác giả :Nguyễn Ái QuốcBài 20 tiết 81Ngữ Văn 81. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác :Hiện thựcHiện thựcCon ngườiCon ngườiCâu 1Câu 1Chỗ ở ẩm, lạnh, Chỗ ở ẩm, lạnh, tối.tối.Hòa hợp với cảnh Hòa hợp với cảnh vật.vật.Câu 2Câu 2Bữa ăn đạm bạc, Bữa ăn đạm bạc, thiếu thốn.thiếu thốn.Vui vẻ, thanh Vui vẻ, thanh thản.thản.Câu... cách mạng. Nguyễn Ái QuốcThú lâm tuyềnIII. PHÂN TÍCH :1. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác :II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ :2. Bài thơ :(SGK)I. GIỚI THIỆU :1. Tác giả :Nguyễn Ái QuốcBài 20 tiết 81Ngữ Văn 8 III. PHÂN TÍCH :II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ :2. Bài thơ :(SGK)I. GIỚI THIỆU :1. Tác giả :Nguyễn Ái QuốcBài 20 tiết 81Ngữ Văn 81. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác :Câu 2 : “Cháo bẹ/ rau . : Nguyễn Ái Quốc Bài 20 tiết 81 Ngữ Văn 8 Nguyễn Ái Quốc Hang Pác Bó III. PHÂN TÍCH : 1. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác : II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ : 2 được viết vào năm 1941 trong những ngày tháng Bác hoạt động bí mật tại hang Pác Bó – Cao Bằng. Sáng ra bờ suối,/ tối vào hang, Cháo bẹ/ rau măng/ vẫn sẵn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tức cảnh Pác Bó, Tức cảnh Pác Bó, Tức cảnh Pác Bó

Bình luận về tài liệu tuc-canh-pac-bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP