Tiết 29.Bài 23: Sông và hồ (HT)

27 839 0 Gửi tin nhắn cho Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/27 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:25

DiÖn tÝch cña c¸c hå kh¸c nhau nh­ thÕ nµo? DiÖn tÝch hå kh¸c nhau: - hå rÊt réng (hµng v¹n km 2 ) nh­ hå VÝch-t«-ri-a ë ch©u Phi - hå rÊt hÑp(vµi km 2 ) nh­ hå Hoµn KiÕm ë Hµ Néi Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ 1. Sông và lượng nước của sông: 2. Hồ (h.s đọc) Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông / 1 giây đồng hồ (m 3 /s) và nhịp điệu thay đổi gọi là chế độ chảy Môn dạy: Địa lí lớp 6 Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ Giáo viên: Lê Thị Thanh Tâm Trường THCS Ngô Sỹ Liên Thành phố Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang Năm học: 2007 - 2008 KÝnh chµo c¸c thÇy, c« gi¸o! Chµo c¸c em häc sinh khèi 6! Chóc c¸c em häc tèt M«n: §Þa Lý – líp 6 L.T- C¸c em chó ý gÆp c¸c biÓu t­îng, nÒn mµu kh¸c / nÒn ph«ng =>  CÇn ghi khi thÊy biÓu t­îng:   H·y kÓ tªn 1 sè S«ng, hå mµ em biÕt -Để hiểu rõ về đặc điểm, ảnh hưởng của: Sông và hồ Cô hướng dẫn các em khám phá: Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ  TiÕt 29 - Bµi 23: S«ng vµ hå   1. S«ng vµ l­îng n­íc cña s«ng: -Sông -Hồ -Quốc lộ -Đường biển,Giới hạn tỉnh Bản đồ miền Nam nước ta chỉ vào Hồ (hồ Dầu Tiếng,Trị An) chỉ vào Sông (sông Tiền, Hậu ) của nước ta So sánh 2 yếu tố sông, hồ =>Theo em sông là gì? Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ 1. Sông và lượng nước của sông: Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa, được nước mưa, ngầm, băng . nuôi Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ 1- Sông và lượng nước của sông: -Sông - Quốc lộ -Đường biển,Giới hạn tỉnh tên, chức năng các bộ phận của sông gồm: + chỉ? + chỉ + chỉ? => hệ thống sông gồm? Sông chính Phụ lưu Chi lưu Hệ thống sông gồm: Sông chính, các phụ lưu, các chi lưu hợp lại mà thành Trong hệ thống mỗi bộ phận sông có chức năng gì? Sông chính, thường to lớn, dài nhất Phụ lưu là sông nhỏ đổ nước vào sông chính Chi lưu là sông thoát nước cho sông chính [...]... Bản đồ miền Nam nước ta ã chỉ vào Hồ (hồ Dầu Tiếng,Trị An)ãSo sánh 2 yếu tố sông, hồ ã =>Theo em hồ là gì? 2. Hồ: +Hồ là các khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liÒn Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ 1. Sông và lượng nước của sông: 2. Hồ Qua hình 60 SGK và thông tin đại chúng, em biết: +Hồ có các nguồn gốc từ đâu?+Lấy ví dụ loại hồ ®ã ë n­íc ta?+Hå cã nhiÒu nguån... Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ 1. Sông và lượng nước của sông: 2. Hồ + Hồ có nhiều nguồn gốc: hồ miệng núi lửa đà tắt, hồ nhân tạo, hồ vết tích khúc sông căn cứ tính chất nước, trên thế giới còn chia loại hồ: nước ngọt, nước mặn Tỉnh ta có hồ lớn: Cấm Sơn, Khuôn Thần ở huyện Lục Ngạn ã Sông còn có giá trị về kinh tế là ? ãTỉnh mình có sông nào chảy qua? ã -Sông -Hồ -Quốc... Sông chính, thường to lớn, dài nhấtPhụ lưu là sông nhỏ đổ nước vào sông chínhChi lưu là sông thoát nước cho sông chÝnh Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ 1. Sông và lượng nước của sông: Sông có lợi ích: cấp nước, bồi đắp đất phù sa, nuôi thuỷ sản, giao thông vận tải và du lịch /sông Nhưng có hại: gây lũ lụt-> ta phải đắp đêTỉnh ta có sông: Thương, Cầu, Lục Nam ... Hướng dẫn về nhà Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ 1- Sông và lượng nước của sông: ã -Sông - Quốc lộã -Đường biển,Giới hạn tỉnhã tên, chức năng các bộ phận của sông gồm: + chỉ?+ chỉ+ chỉ? => hệ thống sông gồm? Sông chính Phụ lưu Chi lưu Hệ thống sông gồm: Sông chính, các phụ lưu, các chi lưu hợp lại mà thànhTrong hệ thống mỗi bộ phận sông có chức năng gì? Sông chính, thường... tròn (hồ Tơ Nưng ở Plây Cu ) do nhân tạo (hồ thuỷ điện Hoà Bình ở HB, Trị An ở Đồng Nai )từ di tích khúc sông cũ có hình móng ngựa ( hồ: Tây ở Hà Nội) Tóm lại => tên các nguồn gốc tạo ra hồ là? HÃy nêu lại các nội dung các em vừa khám phá được Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ 1. Sông và lượng nước của sông: II. Điều kiện tự nhiên và tài II. Điều kiện tự nhiên và tài... 6!Chúc các em học tốt Môn: Địa Lý – líp 6 Diện tích của các hồ khác nhau như thế nào?Diện tích hồ khác nhau:- hồ rất rộng (hàng vạn km2) như hồ Vích-tô-ri-a ở châu Phi- hồ rất hẹp(vài km 2) như hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội ã-Để hiểu rõ về đặc điểm, ảnh hưởng của: Sông và hồ ãCô hướng dẫn các em khám phá: Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ -Chép lại, học thuộc phần ghi nhớ-Làm/Tập bản đồ, bài:... tuyết tan trên lưu vực của sông. => nước ta có: - mùa mưa từ tháng 5 -> 10 => mùa lũ từ tháng 5->10 - có nhiều mưa -> sông nhiều nước, lũ cao L.T- Các em chú ý gặp các biểu tượng, nền màu khác / nền phông => Cần ghi khi thấy biểu tượng:HÃy kể tên 1 số Sông, hồ mà em biết Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ 1. Sông và lượng nước của sông: Sông là dòng nước chảy thường... thiên nhiên.12 Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ 1. Sông và lượng nước của sông: ã-Em hÃy đọc trong SGK => nêu khái niệm về : ã+Thế nào là lưu vực?ã=> Nhìn mũi tên nhỏ tí màu trắng cô chỉ / bản đồãLưu lượng của sông ? Lưu vực mỗi sông là diện tích đất cấp nước cho nóLưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông trên 1 giây đồng hồ ( m3 /s) và nhịp điệu thay đổi... chảy Nội dung sông Hồng sông Mê CôngLưu vực (km2)Tổng lượng nước(tỉ m3/năm)Tổng lượng nước mùa cạn(%)Tổng lượng nước mùa lũ(%)170.0001202575795.0005072080So sánh lưu vực sông Mê Công với sông Hồng-> So sánh tổng lượng nước 2 sông => nhận xét gì? -> lưu vực sông Mê Công lớn, gấp 4 lần sông Hồng =>Tổng lượng nước sMê Công cũng lớn gấp 4lần sHồng So sánh tổng... 4lần sHồng So sánh tổng lượng nước trên mỗi sông mùa nào có (%) ít? Mùa nào có (%) nhiều? Tại sao? =>Tổng lượng nước trên mỗi sông cả năm là100% thì: mùa cạn có(%) ít, mïa lò cã (%) nhiÒu do lóc Êy m­a nhiÒu ở lưu vực sông đó -> cấp nước cho sông đầy => tổng lượng nước chiếm (%) lớn còn gọi là mùa lũ Chế độ chảy của 1 con sông phụ thuộc vào những điều gì? Chế độ chảy phụ thuộc: . vào Hồ (hồ Dầu Tiếng,Trị An) chỉ vào Sông (sông Tiền, Hậu ) của nước ta So sánh 2 yếu tố sông, hồ =>Theo em sông là gì? Tiết 29 - Bài 23: Sông và. Sông và hồ Cô hướng dẫn các em khám phá: Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ  TiÕt 29 - Bµi 23: S«ng vµ hå   1. S«ng vµ l­îng n­íc cña s«ng: -Sông -Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 29.Bài 23: Sông và hồ (HT), Tiết 29.Bài 23: Sông và hồ (HT), Tiết 29.Bài 23: Sông và hồ (HT)

Bình luận về tài liệu tiet-29-bai-23-song-va-ho-ht

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP