Tiết 118: Câu trần thuật đơn không có từ là

17 1,428 4
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:29

Ngữ văn : TIẾT 118 I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ : : a) Phú ông mừng lắm. b) Chúng tôi tụ hội ở góc sân. CN VN CN VN (cụm tính từ) (cụm động từ) VD1: Cả làng thơm. VD2: Gió thổi. CN VN CN VN (tính từ) (động từ) I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là: I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là: a) Phú ông mừng lắm. b) Chúng tôi tụ hội ở góc sân. CN VN CN VN (cụm tính từ) (cụm động từ) VD1: Cả làng thơm. VD2: Gió thổi. CN VN CN VN (tính từ) (động từ) - Phú ông không mừng lắm. - Chúng tôi không tụ hội ở góc sân. I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là: là: GHI NHỚ: GHI NHỚ: Trong câu trần thuật đơn không từ là: - Vị ngữ thường do động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành. - Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với từ không, chưa . I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là: I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là: II. Câu miêu tả và câu tồn tại: II. Câu miêu tả và câu tồn tại: a) Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại. a) Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại. b) Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con. CN VN VN CN - Ý nghĩa của vị ngữ: - Vị trí của vị ngữ: vị ngữ đứng sau chủ ngữ - Ý nghĩa của vị ngữ: - Vị trí của vị ngữ: miêu tả hành động của sự vật nêu ở CN. Thông báo sự xuất hiện của sự vật . vị ngữ đứng trước chủ ngữ. I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là: I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là: II. Câu miêu tả và câu tồn tại: II. Câu miêu tả và câu tồn tại: a.Đằng cuối bãi,hai cậu bé con tiến lại. b.Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con. * Chọn hai câu đã dẫn một câu thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn dưới đây. Giải thích vì sao em chọn câu này mà không chọn câu khác?. Ấy vào đầu mùa hè một năm kia. Buổi sáng, tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấy nhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng tay cầm que, tay xách cái ống bơ nước . Thấy bóng người, tôi vội lẩn xuống cỏ, chui nhanh về hang. đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con ( .) I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là: I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là: II. Câu miêu tả và câu tồn tại: II. Câu miêu tả và câu tồn tại: a) Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại. a) Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại. b) Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con. CN VN VN CN - Ý nghĩa của vị ngữ: - Vị trí của vị ngữ: - Ý nghĩa của vị ngữ: miêu tả hành động của sự vật nêu ở chủ ngữ. - Vị trí của vị ngữ : Vị ngữ đứng sau chủ ngữ. Thông báo sự xuất hiện của sự vật nêu ở chủ ngữ. vị ngữ đứng trước chủ ngữ. GHI NHỚ: GHI NHỚ: * Những câu dùng để miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm, . của sự vật nêu ở chủ ngữ được gọi câu miêu tả.Trong câu miêu tả chủ ngữ đứng trước vị ngữ. * Những câu dùng để thông báo về sự xuất hiện, tồn tại, hoặc tiêu biến của sự vật được gọi câu tồn tại. Một trong những cách tạo câu tồn tại đảo chủ ngữ xuống sau vị ngữ. Trong các câu sau đây, câu nào l Trong các câu sau đây, câu nào l à à câu miêu tả . câu miêu tả . A. Một cơn mưa tuyết trắng long lanh. B. Giữa mênh mông trời nước, bỗng vang lên một giọng hò. C. Thoang thoảng hương hoa bưởi đâu đây. D. Trắng trời, trắng núi một thế giới ban. [...].. .Câu trần thuật đơn Câu trần thuật đơn từ Câu định nghĩa Câu giới thiệu Câu miêu tả Câu trần thuật đơn không từ Câu đánh giá Câu tồn tại Câu miêu tả III Luyện tập : 1.Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu sau Cho biết những câu nào câu miêu tả, những câu nào câu tồn tại A Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn Dưới bóng tre của ngàn... thoáng mái đình, mái VN chùa cổ kính 3 CN (Câu tồn tại) Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hoá lâu đời CN VN (Câu miêu tả) III Luyện tập : 1 Bên hàng xóm tôi cái hang của Dế Choắt VN CN (Câu tồn tại) 2 Dế Choắt tên tôi đã đặt cho nó một cách chế CN VN giễu và trịch thượng thế (Câu miêu tả ) III Luyện tập : 1 Dưới gốc tre, tua tủa những mầm măng VN CN (Câu tồn tại) 2 Măng trồi lên nhọn hoắt... tủa những mầm măng VN CN (Câu tồn tại) 2 Măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai CN VN khổng lồ xuyên qua đất luỹ mà trỗi dậy (Câu miêu tả ) 2 Viết một đoạn văn từ năm đến bảy câu tả cảnh trường em, trong đó sử dụng ít nhất một câu tồn tại Chuẩn bị bài ở nhà : - Về nhà làm bài tập 2, 3 ( Trang 120 ) - Học thuộc ghi nhớ - Chuẩn bị : Ôn tập văn miêu tả ... hoá lâu đời ( Thép Mới ) B Bên hàng xóm tôi cái hang của Dế Choắt Dế Choắt tên tôi đã đặt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng thế ( Tô Hoài ) C Dưới gốc tre, tua tủa những mầm măng Măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua đất luỹ mà trỗi dậy ( Ngô Văn Phú ) III Luyện tập : 1 Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn CN 2 VN (Câu miêu tả) Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp . Câu trần thuật đơn Câu trần thuật đơn có từ là Câu trần thuật đơn không có từ là Câu định nghĩa Câu giới thiệu Câu miêu tả Câu đánh giá Câu tồn tại Câu. điểm của câu trần thuật đơn không có từ là: I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là: II. Câu miêu tả và câu tồn tại: II. Câu miêu tả và câu tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 118: Câu trần thuật đơn không có từ là, Tiết 118: Câu trần thuật đơn không có từ là, Tiết 118: Câu trần thuật đơn không có từ là

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn