Bài 3: Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp và lăng trụ

36 1,091 7
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

  • Loading...
1/36 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H ÌNH HỌC 11 NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC Kiểm tra bài cũ Bài mới TRƯỜNG THPT BC TÂN PHÚ THẠNH Cũng cố Bài tập Câu 1 Câu 2 Câu 1: Từ 1 điểm nằm ngoài mặt cầu ta có thể dựng bao nhiêu tiếp tuyến với mặt cầu ? a) 1 b) 2 c) 3 d) vô số Câu 2 : Từ một điểm A nằm ngoài mặt cầu ta kẻ các tiếp tuyến với mặt cầu , thì khoảng cách từ A đến các tiếp điểm của chúng trên mặt cầu như thế nào ? a) Bằng nhau b) Khác nhau d) Tất cả sai c) Tuỳ vị trí A  Ồ ! Sai rồi , có vô số mới đúng.  Ah ! Đúng rồi, chúc mừng em.  Ồ ! Sai rồi, bằng nhau mới đúng. 1. Định nghĩa: 2. Ví dụ a. Ví dụ 1 b. Ví dụ 2 BÀI 3: MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP VÀ LĂNG TRỤ O I’ A’ 1 A’ 2 A’ 4 A 3 1. Định nghĩa: A 1 Một mặt cầu gọi là ngoại tiếp một hình chóp (hoặc lăng trụ) nếu nó đi qua mọi đỉnh của hình chóp đó (hoặc lăng trụ). I S A 2 A 3 A 4 O d A’ 3 A 2 A 4 A 1 Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, mặt bên hợp với mặt đáy một góc .Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. Ví dụ 1: ϕ ϕ Hình vẽ Bài giải [...]... Một mặt cầu gọi là ngoại tiếp một hình chóp (hoặc lăng trụ) nếu nó đi qua mọi đỉnh của hình chóp đó (hoặc lăng trụ) .ISA2A3A4OdA’3A2A4A1 Cách giải bài toán tìm tâm và bán kính của Cách giải bài toán tìm tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ( hoặc lăng trụ) mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ( hoặc lăng trụ)  Để xác định tâm O ta thường sử dụng trục của đường tròn ngoại. .. tròn ngoại tiếp tam giác Bài 1: Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp một hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b.GiảiGiảiGọi H là tâm  ABC SH là trục của  ABC Trong mp (SAH) dựng đường trung trực của SAcắt SA tại I và SH tại O.Vậy O là tâm mặt cầu ngoại tiếp S.ABCD⇒MACHISNBO 1. Định nghĩa:2. Ví dụa. Ví dụ 1b. Ví dụ 2BÀI 3: MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP VÀ LĂNG... tâm mặt cầu ngoại tiếp S.ABC * Bán kính R = OA = Vậy HA = HB = HC = HD = HS = Nên H là tâm mặt cầu ngoại tiếp S.ABCD và bán kính mặt cầu là R =2222aAHSASH =−=22aHADSCaaa22a22aB ABSCNMIOH Vậy đa giác đáy nội tiếp đường tròn tâm H và SH là trục đường tròn này. Dựng mp trung trực của cạnh bên cắt SH tại O thì.OA1 = OA2 = ….Oan = OS. Vậy O là tâm của mặt cầu ngoại. .. thì.OA1 = OA2 = ….Oan = OS. Vậy O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp đa giác S.A1A2 …AnA1A5A3A4A2A6SHO CHABIMNSOdPaaa Bài 1 Bài 4 Bài 3 Bài 2 Bài 5 Cho tứ diện SABC có SA, SB, SC vuông góc với nhau đôi một và có độ dài lần lượt là a, b, c. Hãy xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diệnVí dụ 2: Hình vẽ Bài giải 333222222abbbAHSASH−=−=−=)3(2)3(333222222222ababbabbSOR−−=−==Vậy...  Để xác định tâm O ta thường sử dụng trục của đường tròn ngoại tiếp mặt đáy và một mặt phẳng trung trực của một cạnh bên  Bán kính R là khoảng cách từ tâm đến một đỉnh. Ta có : SMO’ ≈  SOA  R = SO’ = SA2 / 2.SO+ Gọi N là trung điểm của BC nên ON ⊥BC và SN ⊥BC do đó: O’A = O’S =O’B = O’C = RVậy mặt cầu S(O’,R) ngoại tiếp S.ABCDBAMϕO’SC0Nϕ=⇒ NOSˆSOSASMSOSASOSOSM... CHÓP VÀ LĂNG TRỤ Ta có :Do ΔABC đều có cạnh bằng a 63aON =)4(129336322222222ϕϕtgaatgaOASOSA +=+=+=ϕϕtgatgaR.63 2.12)4(22+=33aAO =ϕϕtgatgONSO .63. ==nên và nênMϕO’SABC0N A3A2A6A4A1SA5HO Gi M l trung im AB)(ABCmpMx MxO ì= )(Khi ú Mx // SCGọilà mp trực của SC và Do đó OC = OS = OA = OBVậy O là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện... 22MBOMOBR +==Bán kính R = OB2222+=ABSCR22221cbaR ++=CAMBNOSx ϕϕtgtgaR12)4(32+=Vậy BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHÌNH HỌC11NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤCKiểm tra bài cũ Bài mớiTRƯỜNG THPT BC TÂN PHÚ THẠNHCũng cố Bài tập  Ah ! Đúng rồi, chúc mừng em. MϕO’SABC0Naa/2 Giải +Gọi O là tâm của tam giác ABC S0 (⊥ ABC) + Vì O cách đều A,B,C nên mọi . 2 BÀI 3: MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP VÀ LĂNG TRỤ O I’ A’ 1 A’ 2 A’ 4 A 3 1. Định nghĩa: A 1 Một mặt cầu gọi là ngoại tiếp một hình chóp (hoặc lăng trụ) . ngoài mặt cầu ta có thể dựng bao nhiêu tiếp tuyến với mặt cầu ? a) 1 b) 2 c) 3 d) vô số Câu 2 : Từ một điểm A nằm ngoài mặt cầu ta kẻ các tiếp tuyến với mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3: Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp và lăng trụ, Bài 3: Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp và lăng trụ, Bài 3: Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp và lăng trụ

Bình luận về tài liệu bai-3-mat-cau-ngoai-tiep-hinh-chop-va-lang-tru

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP