Bài 12. Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

Ánh Hồng
Ánh Hồng(9710 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 587
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 34 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:28

Mô tả: Bài 12: Bài 12: ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG. I. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG I. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG DÙNG TRONG NÔNG, LÂM NGHIỆP. DÙNG TRONG NÔNG, LÂM NGHIỆP. Căn cứ vào nguồn gốc, phân bón sử Căn cứ vào nguồn gốc, phân bón sử dụng trong nông, lâm nghiệp được chia dụng trong nông, lâm nghiệp được chia làm 3 loại: phân hoá học, phân hữu cơ tự làm 3 loại: phân hoá học, phân hữu cơ tự nhiên và phân vi sinh vật. nhiên và phân vi sinh vật. 1. Phân hoá học: 1. Phân hoá học: Là loại phân bón được sản xuất công Là loại phân bón được sản xuất công nghiệp. Trong quá trình sản xuất có sử nghiệp. Trong quá trình sản xuất có sử dụng một số nguyên liệu tự nhiên hoặc dụng một số nguyên liệu tự nhiên hoặc tổng hợp. tổng hợp. Em hãy kể tên một số loại phân hoá học mà em biết. Phân hoá học có thể chứa bao nhiêu nguyên tố hoá học? PHÂN NPK Tuỳ thuộc vào nguyên tố dinh dưỡng có Tuỳ thuộc vào nguyên tố dinh dưỡng có chứa trong phân, phân hoá học có thể là chứa trong phân, phân hoá học có thể là phân đạm, lân, kali, canxi, lưu huỳnh, phân đạm, lân, kali, canxi, lưu huỳnh, Bo… Bo… Phân hóa học có thể là phân đơn (chứa Phân hóa học có thể là phân đơn (chứa 1 nguyên tố dinh dưỡng), phân đa nguyên 1 nguyên tố dinh dưỡng), phân đa nguyên tố (chứa 2 hoặc nhiều nguyên tố dinh tố (chứa 2 hoặc nhiều nguyên tố dinh dưỡng) dưỡng) PHÂN ĐẠM PHÂN ĐẠM . Bài 12: Bài 12: ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG. I. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG I. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG. gốc, phân bón sử Căn cứ vào nguồn gốc, phân bón sử dụng trong nông, lâm nghiệp được chia dụng trong nông, lâm nghiệp được chia làm 3 loại: phân hoá học, phân

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 12. Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường, Bài 12. Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường, Bài 12. Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.120849132538 s. Memory usage = 17.57 MB