Giáo án ngữ văn 8 phát triển năng lực học sinh

5 3,368 133
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2017, 21:56

I. Mục tiêu cần đạt: Giúp hsinh:1. Kiến thức: Sơ giản về phong trào thơ mới. Chiều sâu tư tưởng yêu nước thầm kín của lớp thế hệ tri thức Tây học chán ghét thực tại, vươn tới cuộc sống tự do. Hình tượng nghệ thuật độc đáo, có nhiều ý nghĩa của bài thơ Nhớ rừng.2. Kĩ năng: Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn. Đọc diễn cảm tác phẩm thơ hiện đại viết theo bút pháp lãng mạn. Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.3. Thái độ: Tôn trọng tình cảm cao đẹp của nhà thơ.4. Định hướng phát triển năng lực:Gíup học sinh phát triển một số năng lực: Năng lực làm chủ và phát triển bản thân:Năng lực tự học,năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực cảm thụ thẩm mĩ. Năng lực xã hội: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác. Năng lực công cụ: Năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.5.Tích hợp: môn lịch sử, giáo dục công dân, tích hợp với bài thơ” Muốn làm thằng Cuội “ Giỏo ỏn Ng Vn Tun 20 Tit 77,78 Ngy son: 02/01/2014 Nm hc 2016 - 2017 c vn: NH RNG - Th L - I/ Mc tiờu cn t: Giỳp h/sinh: Kin thc: - S gin v phong tro th mi - Chiu sõu t tng yờu nc thm kớn ca lp th h tri thc Tõy hc chỏn ghột thc ti, ti cuc sng t - Hỡnh tng ngh thut c ỏo, cú nhiu ý ngha ca bi th Nh rng K nng: - Nhn bit c tỏc phm th lóng mn - c din cm tỏc phm th hin i vit theo bỳt phỏp lóng mn - Phõn tớch c nhng chi tit ngh thut tiờu biu tỏc phm Thỏi : Tụn trng tỡnh cm cao p ca nh th inh hng phỏt triờn nng lc: Gớup hc sinh phỏt trin mt s nng lc: - Nng lc lm ch v phỏt trin bn thõn:Nng lc t hc,nng lc gii quyt , nng lc sỏng to, nng lc cm th thm m - Nng lc xó hi: Nng lc giao tip, nng lc hp tỏc - Nng lc cụng c: Nng lc s dng ngụn ng ting Vit 5.Tớch hp: mụn lich s, giỏo dc cụng dõn, tớch hp vi bi th Mun lm thng Cui II Chun bi Giỏo viờn:- Phng phỏp: Nờu , gi m, tho lun nhúm, phỏt - S dng SGK, SGV, chun KTKN, tranh minh Hc sinh: SGK, hc bi, son bi III Bng mụ t Ni dung Nhn bit Thụng hiờu VD cp thp VD cp cao Tiu s ca tỏc Hiu c v trớ ca Vn dng hiu bit tỏc Tỡm hiu tỏc gi.Thụng tin v tỏc tỏc gi v bi th gi, th th phõn gi, tỏc phm phm: ti, th phong tro tớch giỏ tr ni dung v th Th Mi ngh thut ca bi th Th L cú úng gúp Bi th c vit Cõu hi gỡ cho s phỏt trin bng th th gỡ? ca th Mi? Nhn bit c mt Cỏi hay ca bi th Trỡnh by s hỡnh nh, chi tit qua cỏch dựng t, nhng kin gii tiờu biu.Nh c t cõu, cỏch th riờng, nhng 2.c hiu bi th hin t tngCh phỏt hin sỏng bn c giỏ tr ni to v bi th dung, ngh thut, t tng ch o ca bi th Cõu hi Lit kờ nhng t Nhn xột v cỏch ng miờu t tõm dựng t ca tỏc gi trng ca h kh th u? GV Trng THCS Hng Ton Giỏo ỏn Ng Vn 3.Tng kt giỏ tr ni dung v ngh thut ca bn Cõu hi Nm hc 2016 - 2017 bỏch thỳ? Trong on th tỏc gi s dng bin phỏp tu t gỡ? Ngh thut v ni dung ca bi th Em hiu gỡ v tõm s ca nh th th hin qua ni nh rng da dit ca h? Hiu c giỏ tr ni dung, ngh thut, t tng ch o ca bi th Vit c on nờu cm nhn ca bn thõn v bi th Nờu ni dung v ngh thut ca bi th? Em có nhận xét thủ pháp nghệ thuật thơ này? Hóy vit mt on ngn nờu cm nhn ca em v bi th Vn dng kin thc phõn tớch mt tỏc phm cựng th loi IV Cỏc bc lờn lp: n nh lp: (1) Kim tra bi c: (4) Kim tra vic chun b bi nh ca hc sinh Bi mi: Gii thiu: chuyn t nhng quy tc cht ch thi phỏp c in sang tớnh phúng khoỏng, linh hot th ca Vit Nam hin i thỡ thi nhõn ca phong tro Th Mi cú s úng gúp nht nh Hụm cỏc em s tỡm hiu mt tỏc phm ca Th L - ngi tiờu biu cho phong tro Th Mi chng u, ú l bn Nh rng KN-NL-TH Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca HS Ni dung ghi bng * H1: 23Tỡm hiu chung Hng h/s chỳ ý chỳ I Tỡm hiờu chung : Nl t hc v tỏc gi, tỏc phm thớch (*) SGK trang Tỏc gi: Hng h/s chỳ ý chỳ thớch (*) Hs:Tr li - Th L (1097 - 1989), SGK trang nờu bỳt danh, tờn tht, H: Trỡnh by ụi nột v tỏc nm sinh, nm mt, quờ tờn tht l Nguyn Th gi? hng, v trớ L, quờ Bc Ninh -> nờu bỳt danh, tờn tht, nm n sinh, nm mt, quờ hng, v HS trỡnh by nhng gỡ trớ n cỏc em ó tỡm hiu v - ễng l nh th tiờu H: Em ó bit c gỡ v phong tro Th Mi biu nht ca phong NL gii quyt phong tro Th Mi? tro Th Mi (1932 - -> Dn gii: phong tro Th 1945) chng u vi Mi (1932 - 1945) -> th t -> cú cht lóng mn vi hn th di do, y nhng tờn tui tiờu biu: Th lóng mn L Lu Trng L, Xuõn Diu, Huy Cn, Hn Mt T, Ch Lan Viờn, Nguyn Bớnh H/s c bn => Phong cỏch th ca ụng H: ễng c tng danh hiu gỡ? cú nhng tỏc phm no? Hng dn h/s c bn: nhp, ging Gv c mu gi h/s c theo GV Trng THCS Hng Ton Vn bn: a Phng thc biu t: Biu cm b Cu trỳc bn: - on & 4: cm Giỏo ỏn Ng Vn H: Khi mn li h, nh th mun núi n iu gỡ ca ngi -> tõm s ca ngi -> Xỏc nh phng thc biu t Gv treo bng ph cú ni dung sau v gi h/s lờn in vo ch trng H: Bi th cú im mi no so vi cỏc bi th c in ó hc? Da trờn cu trỳc bn d tỡm hiu ni dung bi hc -> khụng gii hn s dũng, s ting, s on -> ngt nhp t -> gieo linh hot -> ging th mnh m, o t H: Tỏc gi mn li h õu? -> bỏch thỳ * H2: 15Tỡm hiu bn H: Trong on ca bi th tỏc gi trỡnh by iu gỡ ca h? -> nhng suy ngh, cm nhn ca nú H: Theo em, h cú tõm trng gỡ? -> cm hn H: Cõu Ta nm di qua cú ý ngha gỡ? -> th hin s chỏn nn -> buụng xuụi vỡ bt lc H: cm nhn ca h v cnh bỏch thỳ? H: Nhn xột chung ca h v cnh õy l gỡ? Nờu dn chng ->tm thng, gi di -> lit kờ nhng t ng, chi tit miờu t cnh H: Chớnh vỡ l ú nờn h cú phn ng tỡnh cm gỡ trc cnh vt? -> mang nim ut hn H: Theo em h cú c mun gỡ? c mun ú cú ý ngha gỡ? Nm hc 2016 - 2017 Hs :Xỏc nh phng thc biu t hn v nim ut hn - on & 3: ni nh thi oanh lit - on 5: khao khỏt gic mng ngn HS Tr li:khụng gii hn s dũng, s ting, s on - ngt nhp t - gieo linh hot - ging th mnh m, o t Hs:: bỏch thỳ HS: - cm hn, chỏn chng Hs: - Th hin s chỏn nn - Buụng xuụi vỡ bt lc HS tr li HS tr li: - c sng t vi nỳi rng thiờng liờng -Liờn h xó hi thc ti GV Trng THCS Hng Ton II c hiờu bn: Cnh h bỏch thỳ: a Tõm trng ca h: - Cm hn, ut hn, NL cm th thm chỏn chng m - Buụng xuụi vỡ bt lc b Cm nhn ca h v bỏch thỳ: - Gi di: hoa chm, c xộn, li phng, cõy trng, - Tm thng, thp kộm => Th hin s chỏn ghột thc t tự tỳng, khỏt khao sng t õy chớnh l hỡnh nh thc ti c cm nhn Tớch hp; Hon cnh t nc nhng nm u th k 20 Liờn h vi bi th Mun lm thng cui ca Tn ó hc HKI Giỏo ỏn Ng Vn ca tỏc gi; hon cnh m Tn mun thoỏt ly TIT *H3: 20Tim hiu tip bn H: i lp vi hon cnh trờn l hon cnh no? (-> chỳ ý on 2, 3) H: Giang sn ca chỳa sn lõm ni nh hin lờn nh th no? H: Trờn tm phụng ú, h hin lờn sao? H: Theo em, nhp th lỳc ny thay i th no? Tho lun nhanh H: Em cú nhn xột gỡ v hỡnh nh ca h v tõm trng ca nú nh v quỏ kh? => ú l lý h bỏch thỳ luụn sng tỡnh thng v ni nh v thi chỳa t ca muụn loi Treo tranh phúng to t SGK Theo em, õy l hỡnh nh ca h cnh no? H: Trong on th tỏc gi s dng bin phỏp tu t gỡ? Nú xut hin my ln v cú tỏc dng gỡ? H: Qua ú em hiu gỡ v tõm s ca nh th? * H4: 10Tng kt Cho h/s tho lun nhúm: Nhúm 1: Cõu 1: Em cú nhn xột gỡ v cm xỳc ca bi th? Nhúm 2; Cõu 2: Ti tỏc gi li dựng hỡnh nh h b nht thỳ th hin tõm s ca mỡnh? Nhúm 3: Cõu 3: Nhng hỡnh nh bi th cú c im gỡ?in trỡnh by Nhúm 4:Cõu 4: T ng Nm hc 2016 - 2017 bng tõm hn lóng mn ca nh th TIT *H3: 20Tim hiu tip Hỡnh nh chỳa sn bn lõm gia nỳi rng HS tr li hựng v - Nỳi rng hựng v: búng c, cõy gi, giú go, ging ngun hột nỳi - Hỡnh nh h: dừng dc, ln, vn, quc NL hp tỏc mt HS tho lun nhanh HS trỡnh by HS trỡnh by * H4: 10Tng kt Cho h/s tho lun nhúm: HS tho lun theo nhúm Trỡnh by vo bng ph C i i din trỡnh by GV Trng THCS Hng Ton - Dựng cõu hi tu t ln th hin v p ca chỳa sn lõm v cm sc thiờn nhiờn qua cỏc thi im: ờm vng, ngy ma, bỡnh minh, hong hụn => Th hin sc sng mónh lit ca nỳi rng v v th chỳa t ca h Gúp phn bc l trc tip ni tic nui ca h õy cng chớnh l tõm s ca nh th III Tng kt: Ngh thut: - S dng bỳt phỏp lóng mn, vi nhiu bin phỏp ngh thut nh nhõn húa, i lp, phúng i, s dng t ng gi hỡnh, giu sc Tớch hp mụn Giỏo bớu cm dc cụng dõn - Xõy dng hỡnh tng Giỏo ỏn Ng Vn bi th cú iu gỡ ỏng chỳ ý? ngh thut cú nhiu tng ý ngha - Cú õm iu th bin húa qua mi on th nhng thng nht ging iu d di, bi ton b tỏc NL hp tỏc phm 2.í ngha bn: Mn li h bỏch thỳ, tỏc gi kớn ỏo bc l tỡnh cm yờu nc, nim khỏt khao thoỏt kip i nụ l IV Luyn : H: Qua bi th, tỏc gi tõm s gỡ? Nu l ngi cựng thi thỡ em s hiu v lm gỡ qua tõm s ú? -> cht ý, ghi nh * H5: 10Luyn V s t h thng li ni dung bi hc GV cho im nhng bc v sỏng to Nm hc 2016 - 2017 HS vộ s t NL sỏng to Cng c-Dn dũ : *Bi c: - c din cm bi th - Hc thuc bi Nh rng, nm giỏ tr ni dung v ngh thut ca bn *Bi mi: - Chun b bi mi: Cõu nghi V- RT KINH NGHIM, B SUNG: -Ht QUí THY Cễ LIấN H S 012193920131 Cể Y B GIO N GV Trng THCS Hng Ton ... Th L (1097 - 1 989 ), SGK trang nờu bỳt danh, tờn tht, H: Trỡnh by ụi nột v tỏc nm sinh, nm mt, quờ tờn tht l Nguyn Th gi? hng, v trớ L, quờ Bc Ninh -> nờu bỳt danh, tờn tht, nm n sinh, nm mt, quờ... phm cựng th loi IV Cỏc bc lờn lp: n nh lp: (1) Kim tra bi c: (4) Kim tra vic chun b bi nh ca hc sinh Bi mi: Gii thiu: chuyn t nhng quy tc cht ch thi phỏp c in sang tớnh phúng khoỏng, linh hot
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 8 phát triển năng lực học sinh, Giáo án ngữ văn 8 phát triển năng lực học sinh, Giáo án ngữ văn 8 phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn