Bài 30: Chương trình địa phương (Phần văn)

8 27,028 41
Đỗ Thế Sử

Đỗ Thế Sử

Tải lên: 11,570 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:28

Trường THCS Huỳnh Hữu Nghóa Giáo án Ngữ Văn 8 ================================================================================================ Bài 30 – Văn bản Tuần 31 - Tiết 121 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (Phần Văn) I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS: - Vận dụng kiến thức về các chủ đề văn bản nhật dụng ở lớp 8 để tìm hiểu những vấn đề tương ứng ở địa phương. - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến của mình về những vấn đề đó bằng một văn bản ngắn II/ CHUẨN BỊ: 1. GV: Giáo án, SGK, SGV, tư liệu. 2. HS: SGK, bài soạn ở nhà. III/ LÊN LỚP: 1. Ổn định: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (3’) GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 3. Bài mới: Tg Hoạt động của GV và HS Nội dung 1’  Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới. GV giới thiệu u cầu tiết học. 5’ 30’  Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị.  GV cho HS tiến hành các câu hỏi. (?) Văn bản nhật dụng ở lớp 8 đề cập những vấn đề gì? - HS nhớ lại trả lời. HS khác bổ sung. (?) Hãy tìm vài khía cạnh của một trong những vấn đề trên ở nơi em sinh sống? - HS trả lời. GV bổ sung. Hoạt động 3: Thực hành trên lớp.  Sau khi HS đã có sự chuẩn bị về các vấn đề ở nhà GV cho HS lên trình bày bài làm của mình qua những điều đã tìm hiểu bằng 1 văn bản khơng dài q 1 trang. GV chọn đề cho mỗi tổ: Tổ 1: Mơi trường; tổ 2: hút thuốc; tổ 3: cờ bạc; tổ 4: nhậu nhẹt. - HS: lên trình bày. - Cho HS nhận xét. GV bổ sung.  GV hướng dẫn HS làm theo các đề ví dụ như về thuốc lá: Là một tệ nạn đang xâm nhập vào q hương em, nó khơng những tốn hao về tiền bạc mà còn ảnh hưởng rất xấu về sức khỏe. Như gây ra nhiều bệnh phổi, lao . làm I/ Chuẩn bị ở nhà: - Văn bản nhật dụng đề cập các vấn đề: mơi trường, tác hại thuốc lá, sự gia tăng dân số - Ở địa phương em có các vấn đề bất cập: mơi trường ơ nhiễm, hút thuốc lá, nhậu nhẹt … II/ Hoạt động trên lớp: ================================================================================================ Nguyễn Ngự Hàn Trang : 1 Trửụứng THCS Huyứnh Hửừu Nghúa Giaựo aựn Ngửừ Vaờn 8 ====================================================================================== cho con ngi hao tn v sc khe nhanh v hin nay nú ang xõm nhp n trng hc . V 2: Vd v mụi trng, ma tỳy . GV ch nh t lờn trỡnh by phn bi vit ca t mỡnh Chn i din lờn trỡnh by rừ rng, mch lc. Cho HS trao i mt s vn nu cn. Cui cựng GV tng kt tỡnh hỡnh lm bi vn v ng viờn. 4. Cng c: (3) GV nhn xột tit hc. 5. Dn dũ: (2) - Xem li ni dung bi. - Son bi TV tt Cha li din t . Xem li cỏc cõu hi trong SGK. . Suy ngh v tr li cỏc cõu hi vo tp son. Ngy son: 11/ 4/ 2007 Ngy dy: 8A 4 : 8A 5 : 8A 6 : Bi 30 - Ting vit Tun 31 - Tit 122 CHA LI DIN T (Li lụ gớc) I/ MC TIấU CN T: Giỳp HS Nhn ra li v bit cỏch cha li trong cõu c sỏch giỏo khoa dn ra, qua ú trau di kh nng la chn cỏch din t ỳng trong nhng trng hp tng t khi núi v vit. II/ CHUN B: 1. GV: Giỏo ỏn, SGK, SGV 2. HS: SGK, bi son nh. III/ LấN LP: 1. n nh: (1) 2. Kim tra bi c: (3) GV kim tra bi son ca HS. 3. Bi mi: Tg Hot ng ca GV v HS Ni dung 1 Hot ng 1: Gii thiu bi mi. Trong quỏ trỡnh núi, vit nhng cõu vn ca ta thng s mc nhng li m trong ú cú li din t. Li ny khụng phi l li ng phỏp nh: li cõu khụng cú thnh phn chớnh hoc s dng sai du cõu, m l li liờn quan ti t suy ca ngi vit (núi). Em cn vn dng kin thc v cp khỏi quỏt ngha t ng v kin thc v ====================================================================================== Trang : 2 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghóa Giáo án Ngữ Văn 8 ================================================================================================ trường từ vựng để làm bài tập. 30’  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập.  GV định hướng cho HS: Khi tìm hiểu những câu mắc lỗi diễn đạt và logic, em cần chú ý mối quan hệ nghĩa giữa các từ, cụm từ ở trong câu. BT1. (?) GV đọc câu hỏi: Những câu dưới đây mắc một số lỗi diễn đạt liên qua đến logic. Hãy phát hiện và chữa những lỗi đó?  GV gọi HS đọc câu a. (?) Khi viết một số câu có kiểu kết hợp “A và B khác” thì “A & B phải cùng loại”, trong đó B là từ ngữ nghĩa rộng, A là từ ngữ nghĩa hẹp. Vậy câu a mắc lỗi diễn đạt ở chỗ nào? - HS suy nghĩ 1’ trả lời. GV chuẩn kiến thức.  Tiếp tục GV cho HS đọc câu b. (?) GV định hướng: Khi viết một câu có kiểu kết hợp “A nói chung và B nói riêng” thì A phải là từ có nghĩa rộng hơn B. (?) Thanh niên, bóng đá biểu tượng cho điều gì? HS: Thanh niên: người trẻ tuổi. Bóng đá: mơn thể thao. (?) Câu hỏi thảo luận: Vậy phạm vi nghĩa của từ thanh niên có bao hàm phạm vi nghĩa của từ bóng đá khơng cách sửa ntn? - HS thảo luận nhóm 2’, đại diện trả lời. - Nhóm khác nhận xét. GV kết luận. 1/ Phát hiện và chữa lỗi trong những câu mắc một số lỗi diễn đạt liên qua đến logic (SGK 127, 128 ) a/ Trong câu này thì A (quần áo, giày dép), B (đồ dùng học tập) thuộc 2 loại khác nhau. Phạm vi nghĩa của B khơng bao hàm A. * Cách sửa: - Chúng em … bị bão lụt quần áo, giày dép và đồ dùng học tập. - Chúng em … bị bão lụt quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác. - Chúng em … bị bão lụt giấy bút, sách vỡ và nhiều đồ dùng học tập khác. b/ Phạm vi nghĩa của từ thanh niên khơng bao hàm phạm vi nghĩa bóng đá – hai nghĩa này khác nhau. * Cách sửa: - Trong thanh niên nói chung và trong sinh viên nói riêng, niềm đam mê … - Trong thể thao nói chung và trong bóng đá nói riêng, niềm say mê … ================================================================================================ Nguyễn Ngự Hàn Trang : 3 Trửụứng THCS Huyứnh Hửừu Nghúa Giaựo aựn Ngửừ Vaờn 8 ====================================================================================== Tip tc GV cho HS c cõu c. (?) Khi vit mt cõu cú kiu kt hp A, B v C (cỏc yu t cú mi quan h ng lp vi nhau) thỡ A, b v C phi l nhng t ng thuc cựng 1 trng t vng vỡ th cõu c ny mc li din t gỡ? (?) Vy cỏch sa ntn? - HS suy ngh v sa cha. GV nhn xột. Tip tc HS c cõu d. GV gi ý: Trong cõu hi la chn A hay B (Vd: Anh i H Ni hay TP HCM) thỡ A v B khụng bao gi l nhng t ng cú quan h ngha rng - hp vi nhau, ngha l A khụng bao hm B v ngc lai (?) Vy cõu d ny mc li din t gỡ? Cỏch sa? - HS tr li. GV nhn mnh. HS tỡm hiu cõu e. GV nh hng cho HS hiu cõu ny tng t nh cõu d. c/ Lóo Hc, Bc ng cựng v Ngụ Tt T khụng thuc mt trng t vng: LH, BC l tờn tỏc phm cũn NTT l tờn tỏc gi. * Cỏch sa: - Lóo Hc, Bc ng cựng v tt ốn ó giỳp chỳng ta - Nam cao, Nguyn Cụng Hoan v Ngụ Tt T ó giỳp chỳng ta d/ Trong cõu hi la chn A hay B thỡ A v B khụng bao gi l nhng t ng cú quan h ngha rng - hp vi nhau. Trong cõu d, A (Tri thc) l t ng cú ngha rng hn B (bỏc s), vỡ vy cõu ny ó vi phm nguyờn tc la chn. * Cỏch sa: - Em mun tr thnh mt ngi tri thc hay mt ti x ? - Em mun tr thnh mt k s hay mt bỏc s? e/ Khi vit kiu kt hp khụng ch A m cũn B thỡ tng t nh cõu (d), ngha A khụng bao hm B v ngc li. Trong cõu (e), A (hay v ngh thut) bao hm B (sc so v ngụn t), trong giỏ tr ngh thut ca mt tỏc phm vn hc cú c ngụn t. Vỡ vy cõu ny l sai. * Cỏch sa: - Bi th khụng ch hay v ngh thut m cũn sc so v ni dung. - Bi th khụng ch hay v b cc m cũn sc so v ngụn t. ====================================================================================== Trang : 4 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghóa Giáo án Ngữ Văn 8 ================================================================================================  Gv gọi HS đọc câu g.  GV gợi ý: Trong câu này người viết có ý đối lập đặc trưng của 2 người mơ tả. Khi đó các dấu hiệu đặc trưng phải biểu thị bằng những từ ngữ thuộc cùng một trường tự vựng. (?) Vì vậy ở câu g mắc lỗi gì?  GV đọc tiếp câu h. (?) Trong câu này thường có từ “nên” sẽ chỉ mối quan hệ gì? HS: Nên  thường chỉ mối quan hệ nhân - quả. (?) Vậy giữa chị Dậu rất cấn cù chịu khó và rất mực u thương chồng con có mối quan hệ đó khơng? HS: Khơng có mối quan hệ đó. (?) Vậy câu này vì phạm lỗi gì? (?) vậy cách sửa ntn? - HS suy nghĩ trả lời. GV nhận xét.  HS đọc câu i  GV hướng dẫn HS trả lời.  Còn câu k GV gợi ý cho HS về nhà làm. GV: Em hãy tham khảo câu (d), (e). Quan g/ “Cao gầy” khơng cùng trường tự vựng với “mặc áo carơ”, vì thế khơng thể so sánh 2 đặc điểm này với nhau. * Cách sửa: - Trên … hai người. Một người thì cao gầy, còn một người thì lùn và mập. - Trên … hai người. Một người thì mặc áo trắng, còn một người thì mặc áo carơ. h/ Đức tính “rất … con” khơng phụ thuộc vào đức tính “rất cần cù, chịu khó”. Khơng thể xác lập mối quan hệ phụ thuộc (nhân - quả) giữa 2 đức này  phạm lỗi lập luận. * Cách sửa: Thay từ “nên” bằng từ “và”. Có thể bỏ từ “chị” thứ hai để tránh lặp từ. Chị Dậu … chịu khó và rất mực … i/ Hai vế “Khơng phát huy … người xưa” và “người phụ nữ … nặng nề đó” khơng thể nối với nhau bằng “nếu … thì” được. * Cách sửa: Nếu khơng … khó mà hồn thành được … nặng nề đó. k/ (HS về làm) ================================================================================================ Nguyễn Ngự Hàn Trang : 5 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghóa Giáo án Ngữ Văn 8 ====================================================================================== 5’ hệ giữa các vế nối với nhau bằng “vừa … vừa” cũng có tính chất giống như quan hệ giữa các vế nối với nhau bằng “hay, khơng chỉ … mà còn” khơng? HS: Khơng. (?) Vậy câu này mắc lỗi diễn đạt ntn? Cách sửa ra sao? - HS về làm.  Hoạt động 3: Phát hiện và chữa lỗi trong lời nói, viết.  GV cho HS tự tìm lỗi diễn đạt trong bài TLV của mình (phần GV chấm điểm đã đánh dấu) và hướng dẫn cho HS chữa lỗi. 4. Củng cố: (3’) GV nhắcn lại u cầu bài học. 5. Dặn dò: (2’) - Xem lại bài học. Hồn tất bài tập. - Soạn bài tt “Tổng kết phần văn”. . Đọc lại nội dung phần SGK. . Trả lời và làm theo u cầu vào bài soạn. Ngày soạn: 11/ 4/ 2007 Ngày dạy: 8A 4 : 8A 5 : 8A 6 : Bài 30 - Tập làm văn Tuần 31 - Tuần 123, 124 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 7 (Văn nghị luận) I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS: - Vận dụng kĩ năng đưa các yếu tố biểu cảm, tự sự và miêu tả vào việc viết bài văn chứng minh (hoặc giải thích) một vấn đề xã hội hoặc văn học. - Tự đánh giá chính xác hơn trình độ TLV của bản thân, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết để làm bài làm văn sau đạt kết quả tốt hơn. II/ CHUẨN BỊ: 1. GV: Đề kiểm tra, đáp án. 2. HS: Giấy, viết, xem bài trước ở nhà. III/ LÊN LỚP: 1. Ổn định: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (2’) ====================================================================================== Trang : 6 Trường THCS Huỳnh Hữu Nghóa Giáo án Ngữ Văn 8 ================================================================================================ GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 3. Bài viết: (84’) - GV nhắc nhở các u cầu khi kiểm tra: giữ trật tự, làm đúng giờ khơng trao đổi. - GV ghi đề lên bảng. - Trong q trình làm, GV trả lời các thắc của HS trong phạm vi nhất định. ĐỀ TẬP LÀM VĂN Đề: Tuổi trẻ và tương lai đất nước. (Gợi ý: Trong thư gửi HS nhân ngày khai trường đầu tiên của nước VN độc lập , Bác Hồ thiết tha căn dặn: “Non sơng VN có trở nên vẻ vang hay khơng, dân tộc Việt Nam có trở được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay khơng chính là nhờ một phần lớn ở cơng học tập của các cháu.” Lời dạy của Bác giúp em hiểu đề bài trên nó như thế nào? Từ đó em có em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của bản thân khi còn ngồi trên ghế nhà trường) ĐÁP ÁN a. Mở bài: Năm 1954, CMT8 thành cơng, nước VN DCCH ra đời. Em hiểu ý nghĩa việc học tập của mình . Bác Hồ viết: “Non . các cháu”  Giới thiệu được câu nói của Bác Hồ cho ta thấy được mối quan hệ giữa tuổi trẻ và tương lai đất nước. b.Thân bài: Giải thích lời căn dặn đó. - Em hiểu lời căn dặn đó ntn và thực hiện ra sao? + Dân tộc tươi sáng cần có cơng học tập của các cháu. + Bác Hồ nhấn mạnh: “DT VN . năm châu” - Muốn văn minh thốt khỏi cảnh nghèo nàn. Giải thích câu nói của Bác “chính là nhờ phần lớn ở cơng học tập của các cháu” - HS đối với lời căn dặn của Bác để có thái độ học tập đúng đắn. - Phải làm rõ mục đích từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. - Vì tương lai đất nước, tuổi trẻ cần làm gì ngay hơm nay. c. Kết bài: Trong tình hình hiện nay đất nước đang phát triển, đang cần sự đóng góp tích cực của thế hệ mai sau. THANG ĐIỂM a. Mở bài: 1,5 đ b. Thân bài: 6 đ c. Kết quả: 1,5 đ * Sạch, đẹp, khơng sai chính tả nhiều: 1đ. 4. Thu bài: (2’) GV thu bài của HS và nhận xét tiết kiểm tra, phê sổ đầu bài. 5. Dặn dò: (2’) - Xem lại thể văn nghị luận để bước đầu tự đánh giá bài làm của mình. - Soạn bài tt “Tổng kết phần Văn”. . Đọc lại các u cầu, vd trong SGK. . Soạn câu trả lời vào tập soạn. Ngày soạn: 12/ 4/ 2007 Ngày dạy: 8A 4 : 8A 5 : ================================================================================================ Nguyễn Ngự Hàn Trang : 7 Trửụứng THCS Huyứnh Hửừu Nghúa Giaựo aựn Ngửừ Vaờn 8 ====================================================================================== 8A 6 : ====================================================================================== Trang : 8 . ================================================================================================ Bài 30 – Văn bản Tuần 31 - Tiết 121 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (Phần Văn) I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS: - Vận dụng. bài TLV của mình (phần GV chấm điểm đã đánh dấu) và hướng dẫn cho HS chữa lỗi. 4. Củng cố: (3’) GV nhắcn lại u cầu bài học. 5. Dặn dò: (2’) - Xem lại bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 30: Chương trình địa phương (Phần văn), Bài 30: Chương trình địa phương (Phần văn), Bài 30: Chương trình địa phương (Phần văn)

Bình luận về tài liệu bai-30-chuong-trinh-dia-phuong-phan-van

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP