De thi tin hoc tre khong chuyen 2005

3 3,114 113
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:28

Bài 1 : Súc sắc Nhân ngày thành lập công ty Mycrosoft , Bill Gate đã cho các nhân viên của mình đuợc nghỉ và tổ chức tiệc chiêu đãi . Trong buổi tiệc , có tổ chức một trò chơi nhỏ cho mọi người , trò chơi như sau : Cho một hình chữ nhật có kích thước MxN , mỗi ô của bảng là một ô vuông chứa một số nguyên có giá trị từ 1 đến 6 . Khi trò chơi bắt đầu , tại ô (x,y) của bảng , đặt một súc sắc hình lập phương có cạnh đúng băng cạnh một ô vuông trong bảng , súc sắc có 6 mặt chứa 6 số nguyên khác nhau từ 1 đến 6 sao cho 2 mặt đồi nhau của súc sắc có tổng bằng 7 . Yêu cầu của trò chơi , là từ vị trí (x,y) hãy tìm cách lăn súc sắc ra khỏi hàng với số lần lăn súc sắc là ít nhất . BIẾT rằng , súc sắc chỉ có thể lăn trong 4 ô kề cạnh nếu như sau khi lăn mặt đáy của súc sắc có giá trị trùng với giá trị của ô mới . Yêu cầu : hãy viết chương trình tìm tất cả các cách lăn súc sắc ra khỏi hàng với số lân lăn ít nhất . Dữ liệu : từ file SUCSAC.INP gồm nhiều dòng : - Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên M,N ( M,N <=30) - M dòng tiếp theo mỗi dòng chứa N số nguyên ( có giá trị từ 1 --> 6 ) - Dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên x và y , vị trí xuất phát của súc sắc lúc bắt đầu trò chơi . - Dòng cuối cùng chứa 3 số nguyên , lần luợt là giá trị của mặt trên , mặt trước , mặt phải của súc sắc tại vị trí x ,y bàn đầu . Kết quả : ghi ra file SUCSAC.OUT : - Dòng đầu tiên là số nguyên K : số bước lăn ít nhất tìm đuợc ( k = -1 nếu ko thể lăn ra khỏi bảng đuợc ) - Dòng tiếp theo ( chỉ ghi trong trường hợp tồn tại cách lăn ) ghi số nguyên S là số cách lăn súc sắc ra khỏi bảng có số lăn ít nhất . Ví dụ : SUCSAC.INP 5 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 2 6 3 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 3 1 2 3 SUCSAC.OUT 3 1 ##################################### ############ Bài 2 : Hội quân Để tổng kết chiến dịc mùa hè xanh 2005 . Thành Đoàn TP có tổ chức ngày lễ hội quân cho các đơn vị cấp quận huyện . Giữa các quận huyện có các đuờng đi có thể là một chiều hoặc 2 chiều ( quận i có đuờng đi đến j , nhg có thể không có đuờng đi từ j đến i ) . Khi di chuyển trên các đoạn đuờng này , chúng ta phải tốn một chi phí cho trước . Để di chuyển đến các quận huyện khác , thì một đơn vị có thể di chuyển qua nhiều đơn vị quận huyện trung gian . Vì vậy , Thành Đoàn đang tìm địa điểm hội quân có chi phí thấp nhất . Chi phí của một điểm hội quân đuợc tính bằng chi phí lơn nhất trong tất cả các chi phí mà các quận huyện phải trả cho sự di chuyển của mình . Yêu cầu : hãy giúp Thành Đoàn tìm điểm hội quân có chi phí thấp nhất . Dữ liệu vào : từ file HOIQUAN.INP gồm nhiều dòng : - Dòng đầu tiên số N ( N <= 30 ) - N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa N số nguyên không âm . Số nguyên thứ j là chi phí từ i đến j ( nếu = 0 là không có đường đi từ i đến j ) (tên quận huyện là số nguyên từ 1 đến N ) Kết quả : ghi ra file HOIQUAN.OUT có thể gồm nhiều dòng : - dòng đầu tiên chứa số nguyên S : chi phí của điểm hội quân có chi phí thấp nhất . ( S = -1 , nếu ko tìm đuợc điểm hội quân tốt nhất ) - Dòng tiếp theo chứa số nguyên Q : số luợng quận huyện có thể được chọn - Dòng cuối cùng chứa Q số nguyên : dánh sách các quận huyện có thể đuợc chọn là địa điểm hội quân ( ghi theo thứ tự tăng dần ) . Ví dụ : HOIQUAN.INP 5 0 2 1 2 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 HOIQUAN.OUT 4 1 5 . ##################################### ############ Bài 2 : Hội quân Để tổng kết chiến dịc mùa hè xanh 2005 . Thành Đoàn TP có tổ chức ngày lễ hội quân cho các đơn vị cấp quận huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi tin hoc tre khong chuyen 2005, De thi tin hoc tre khong chuyen 2005, De thi tin hoc tre khong chuyen 2005

Bình luận về tài liệu de-thi-tin-hoc-tre-khong-chuyen-2005

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP