Bac HO voi thieu nhi

8 608 0 Gửi tin nhắn cho Eric Schmidt
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:28

HO T NGẠ ĐỘ NGOÀI GI LÊN L P Ờ Ớ KH I 7Ố CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VỚI CHỦ ĐIỂM “BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI” HO T NGẠ ĐỘ NGOÀI GI LÊN L P Ờ Ớ KH I 7Ố CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VỚI CHỦ ĐIỂM “BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI” CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG - Phần I: Thi kể chuyện Bác Hồ - Phần I: Thi kể chuyện Bác Hồ - Phần II: Giới thiệu tranh về Bác - Phần II: Giới thiệu tranh về Bác Hồ với thiếu nhi Hồ với thiếu nhi - Phần III: Thi giải đáp ô chữ với - Phần III: Thi giải đáp ô chữ với chủ đề Bác Hồ kính yêu chủ đề Bác Hồ kính yêu Phaàn Thi Phaàn Thi Giôùi Thieäu Giôùi Thieäu Tranh Tranh 8 9 Nơi an nghỉ của cụ thân sinh Bác Hồ thuộc tỉnh nào? TL TL Tên một đòa danh ở Cao Bằng nơi Bác trở về hoạt động cách mạng? 5 TL Đây là từ Hán Việt có nghóa là sông núi? TL Bác Hồ đã ví thiếu niên nhi đồng như bộ phận nào của cây? 3 TL Làng Kim Liên nơi Bác sinh ra và lớn lên thuộc tỉnh nào? KQ 1 2 3 4 5 6 Đ Đ Ô Ô N N G G T T H H A A P P H H A A N N G G P P A A C C P P O O S S Ơ Ơ N N H H A A B B U U P P N N G G H H Ê Ê A A N N H H Ô Ô C C H H I I M M I I N N H H 9 TL 6 Khi làm chủ tòch nước Bác Hồ có tên là gì? B B N N Ơ Ơ H H A A C C HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO “ “ Hát Về Bác Hồ Kính Yêu” Hát Về Bác Hồ Kính Yêu” - Học sinh chuẩn bò: - Học sinh chuẩn bò: + Sưu tâm tranh ảnh về cuộc đời + Sưu tâm tranh ảnh về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ. hoạt động của Bác Hồ. + Tìm các bài hát về BácHồ. + Tìm các bài hát về BácHồ. + Truyện kể về Bác Hồ. + Truyện kể về Bác Hồ. . HO T NGẠ ĐỘ NGOÀI GI LÊN L P Ờ Ớ KH I 7Ố CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN THAM GIA HO T ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VỚI CHỦ ĐIỂM “BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI HO. VÀ CÁC BẠN ĐẾN THAM GIA HO T ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VỚI CHỦ ĐIỂM “BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI CHƯƠNG TRÌNH HO T ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HO T ĐỘNG - Phần I: Thi kể
- Xem thêm -

Xem thêm: Bac HO voi thieu nhi, Bac HO voi thieu nhi, Bac HO voi thieu nhi

Bình luận về tài liệu bac-ho-voi-thieu-nhi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP