Bài 40: Địa lí ngành thương mại

Pierre Omidyar
Pierre Omidyar(11606 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 2147
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 7 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:28

Mô tả: Sở GD – ĐT Hà Giang Trường THPT Lê Hồng Phong Ph¹m ThÞ H¶i B×nh - Lª Hång Phong- Hµ Giang KIểM TRA BàI Cũ 1- Hoạt động nào sau đây được thực hiện nhờ mạng Internet: a. Thư điện tử (E-mail). b. Dịch vụ công cộng c. Thương mại, dịch vụ điện tử d. Tất cả đều đúng. 2- Điểm nào sau đây đúng với ngành TTLL: a. Các phương tiện TTLL có thể được xem như là thước đo của nền văn minh. b. Những tiến bộ của ngành TTLL đang làm thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của mỗi người. c. Bình quân số máy điện thoại trên 1000 dân là chỉ tiêu so sánh sự phát triển của ngành TTLL giữa các nước. d.Tất cả đều đúng. Phạm Thị Hải Bình - Lê Hồng Phong- Hà Giang Bµi 40 I - Khái Niệm Về thị Trường. Sơ đồ dơn giản về hoạt động thị trường( Trang 154) Hng hoỏ, dch v c trao i BấN MUA Vt ngang giỏ ( tin, vng.) BấN BN Ph¹m ThÞ H¶i B×nh - Lª Hång Phong- Hµ Giang . Giang KIểM TRA BàI Cũ 1- Hoạt động nào sau đây được thực hiện nhờ mạng Internet: a. Thư điện tử (E-mail). b. Dịch vụ công cộng c. Thương mại, dịch vụ điện. Điểm nào sau đây đúng với ngành TTLL: a. Các phương tiện TTLL có thể được xem như là thước đo của nền văn minh. b. Những tiến bộ của ngành TTLL đang làm thay

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 40: Địa lí ngành thương mại, Bài 40: Địa lí ngành thương mại, Bài 40: Địa lí ngành thương mại

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Hiền's YuMi's
Hiền's YuMi's Vào lúc 07:21 pm 04/05/2015

bài ngắn quá

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-40-dia-li-nganh-thuong-mai

Đăng ký

Generate time = 0.13054203987122 s. Memory usage = 18.53 MB