Bài 40: Địa lí ngành thương mại

7 2,168 8
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:28

Sở GD – ĐT Hà Giang Trường THPT Lê Hồng Phong Ph¹m ThÞ H¶i B×nh - Lª Hång Phong- Hµ Giang KIểM TRA BàI Cũ 1- Hoạt động nào sau đây được thực hiện nhờ mạng Internet: a. Thư điện tử (E-mail). b. Dịch vụ công cộng c. Thương mại, dịch vụ điện tử d. Tất cả đều đúng. 2- Điểm nào sau đây đúng với ngành TTLL: a. Các phương tiện TTLL có thể được xem như là thước đo của nền văn minh. b. Những tiến bộ của ngành TTLL đang làm thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của mỗi người. c. Bình quân số máy điện thoại trên 1000 dân là chỉ tiêu so sánh sự phát triển của ngành TTLL giữa các nước. d.Tất cả đều đúng. Phạm Thị Hải Bình - Lê Hồng Phong- Hà Giang Bµi 40 I - Khái Niệm Về thị Trường. Sơ đồ dơn giản về hoạt động thị trường( Trang 154) Hng hoỏ, dch v c trao i BấN MUA Vt ngang giỏ ( tin, vng.) BấN BN Ph¹m ThÞ H¶i B×nh - Lª Hång Phong- Hµ Giang . Giang KIểM TRA BàI Cũ 1- Hoạt động nào sau đây được thực hiện nhờ mạng Internet: a. Thư điện tử (E-mail). b. Dịch vụ công cộng c. Thương mại, dịch vụ điện. Điểm nào sau đây đúng với ngành TTLL: a. Các phương tiện TTLL có thể được xem như là thước đo của nền văn minh. b. Những tiến bộ của ngành TTLL đang làm thay
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 40: Địa lí ngành thương mại, Bài 40: Địa lí ngành thương mại, Bài 40: Địa lí ngành thương mại

Bình luận về tài liệu bai-40-dia-li-nganh-thuong-mai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP