Tiết 101: Bàn luận về phép học

Gordon Moore
Gordon Moore(11611 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 1244
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:27

Mô tả: TiÕt 101: Bµn luËn vÒ phÐp häc NguyÔn ThiÕp Ng­êi d¹y: Ph¹m Hång Minh Tr­êng THCS NguyÔn Tr·i. I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả: _ Nguyễn Thiếp (1723-1804). _ Tự :Khải Xuyên, hiệu: Lạp Phong Cư Sĩ, ngư ời đương thời kính trọng gọi là La Sơn Phu Tử. _ Quê quán: Hà Tĩnh. _ Là người đức trọng, tài cao. 2. T¸c phÈm: a. Thêi ®iÓm s¸ng t¸c: Th¸ng 8/ 1791. b. ThÓ lo¹i: TÊu. * So sánh Chiếu, Hịch, Cáo với Tấu? Thể loại Chiếu, Hịch, Cáo Tấu Khác _ Là lời của vua chúa, tướng lĩnh dùng để ban bố mệnh lệnh, cổ động, thuyết phục. _ Là lời của thần dân gửi lên vua chúa để trình bày một sự việc, ý kiến, đề nghị. Giống _ Đều là văn nghị luận cổ được viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc văn biền ngẫu. 2. T¸c phÈm: a. Thêi ®iÓm s¸ng t¸c: Th¸ng 8/ 1791. b. ThÓ lo¹i: TÊu. c. §äc: d. Chó thÝch: (SGK) e. Bè côc: 2 phÇn. II. Phân tích văn bản: 1. Mục đích chân chính của việc học: _ Để biết rõ đạo để làm người (người có ích cho xã hội) _ Phê phán những biểu hiện lệch lạc, sai trái trong học tập: + Học hình thức. + Học để mưu cầu danh lợi. + Học mà không biết đến tam cương, ngũ thư ờng * Yêu cầu thảo luận: Con hiểu thế nào là lối học hình thức hòng cầu danh lợi? _ Lối học hình thức: Học như con vẹt, nhại lại những điều người khác nói chứ không hiểu, học thuộc lòng câu chữ mà không nắm được ý nghĩa. _ Học để cầu danh lợi: Học mà không cần hiểu, bằng mọi cách mong có danh tiếng để được lợi lộc nhàn nhã. II. Phân tích văn bản: 1. Mục đích chân chính của việc học: _ Để biết rõ đạo để làm người (người có ích cho xã hội) _ Phê phán những biểu hiện lệch lạc, sai trái trong học tập: + Học hình thức. + Học để mưu cầu danh lợi. + Học mà không biết đến tam cương, ngũ thường _ Tác hại: Người trên kẻ dưới không có thực chất, nước mất, nhà tan. 2. Khẳng định quan điểm và phương pháp học đúng đắn: _ Khuyến khích mở rộng trường. _ Ban phép học gồm: + Học tuần tự từ thấp đến cao. + Học rộng, nghĩ sâu, biết tóm lược điều cơ bản. + Học đi đôi với hành. . dung: * Yêu cầu thảo luận: Điền tiếp vào sơ đồ sau: Bàn luận về phép học Mục đích chân chính của việc học Quan điểm và phương pháp học đúng đắn Mục đích. chân chính của việc học Phê phán lối học sai trái Khuyến khích mở rộng trường lớp Ban bố phép học Học hình thức Học hòng cầu danh lợi Học mà không biết tam

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiết 101: Bàn luận về phép học, Tiết 101: Bàn luận về phép học, Tiết 101: Bàn luận về phép học

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-101-ban-luan-ve-phep-hoc

Đăng ký

Generate time = 0.25975179672241 s. Memory usage = 18.53 MB