Tiết 101: Bàn luận về phép học

19 1,283 5 Gửi tin nhắn cho Gordon Moore
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:27

TiÕt 101: Bµn luËn vÒ phÐp häc NguyÔn ThiÕp Ng­êi d¹y: Ph¹m Hång Minh Tr­êng THCS NguyÔn Tr·i. I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả: _ Nguyễn Thiếp (1723-1804). _ Tự :Khải Xuyên, hiệu: Lạp Phong Cư Sĩ, ngư ời đương thời kính trọng gọi là La Sơn Phu Tử. _ Quê quán: Hà Tĩnh. _ Là người đức trọng, tài cao. 2. T¸c phÈm: a. Thêi ®iÓm s¸ng t¸c: Th¸ng 8/ 1791. b. ThÓ lo¹i: TÊu. * So sánh Chiếu, Hịch, Cáo với Tấu? Thể loại Chiếu, Hịch, Cáo Tấu Khác _ Là lời của vua chúa, tướng lĩnh dùng để ban bố mệnh lệnh, cổ động, thuyết phục. _ Là lời của thần dân gửi lên vua chúa để trình bày một sự việc, ý kiến, đề nghị. Giống _ Đều là văn nghị luận cổ được viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc văn biền ngẫu. 2. T¸c phÈm: a. Thêi ®iÓm s¸ng t¸c: Th¸ng 8/ 1791. b. ThÓ lo¹i: TÊu. c. §äc: d. Chó thÝch: (SGK) e. Bè côc: 2 phÇn. II. Phân tích văn bản: 1. Mục đích chân chính của việc học: _ Để biết rõ đạo để làm người (người có ích cho xã hội) _ Phê phán những biểu hiện lệch lạc, sai trái trong học tập: + Học hình thức. + Học để mưu cầu danh lợi. + Học mà không biết đến tam cương, ngũ thư ờng * Yêu cầu thảo luận: Con hiểu thế nào là lối học hình thức hòng cầu danh lợi? _ Lối học hình thức: Học như con vẹt, nhại lại những điều người khác nói chứ không hiểu, học thuộc lòng câu chữ mà không nắm được ý nghĩa. _ Học để cầu danh lợi: Học mà không cần hiểu, bằng mọi cách mong có danh tiếng để được lợi lộc nhàn nhã. II. Phân tích văn bản: 1. Mục đích chân chính của việc học: _ Để biết rõ đạo để làm người (người có ích cho xã hội) _ Phê phán những biểu hiện lệch lạc, sai trái trong học tập: + Học hình thức. + Học để mưu cầu danh lợi. + Học mà không biết đến tam cương, ngũ thường _ Tác hại: Người trên kẻ dưới không có thực chất, nước mất, nhà tan. 2. Khẳng định quan điểm và phương pháp học đúng đắn: _ Khuyến khích mở rộng trường. _ Ban phép học gồm: + Học tuần tự từ thấp đến cao. + Học rộng, nghĩ sâu, biết tóm lược điều cơ bản. + Học đi đôi với hành. [...]... pháp dạy -học. d. Hướng dẫn thầy dạy học. * Yêu cầu thảo luận: Con hiểu thế nào là lối học hình thức hòng cầu danh lợi?_ Lối học hình thức: Học như con vẹt, nhại lại những điều người khác nói chứ không hiểu, học thuộc lòng câu chữ mà không nắm được ý nghĩa._ Học để cầu danh lợi: Học mà không cần hiểu, bằng mọi cách mong có danh tiếng để được lợi lộc nhàn nh·. 3. Tác dụng của việc học chân... hai đều có quan điểm coi träng thùc tiƠn cđa viƯc häc. 2. Khẳng định quan điểm và phương pháp học đúng đắn:_ Khuyến khích mở rộng trường._ Ban phép học gồm: + Học tuần tự từ thấp đến cao. + Học rộng, nghĩ sâu, biết tóm lược điều cơ bản. + Học đi đôi với hành. Đây là quan điểm tích cực, tiến bộ. Có tác dụng đẩy mạnh giáo dục trên phạm vi toàn quốc. * Thực chất những biện pháp mà Nguyễn... Bác Hồ khi nói về công tác huấn luyện và học tập có dạy: abânbannnnnnnnn.? So sánh câu nói này của Bác với lời khuyên theo điều học mà làm của Nguyễn Thiếp._ Khác:+ Thời điểm_ Giống:+ Nguyễn Thiếp và Bác đều là những người tâm huyết với giáo dục, với vận mệnh của đất nước.+ Cả hai đều có quan điểm coi träng thùc tiƠn cđa viƯc häc. 2. Khẳng định quan điểm và phương pháp học đúng đắn:_... thịnh trị. * Yêu cầu thảo luận: Điền tiếp vào sơ ®å sau: Kính chúc sức khoẻ các thầy cô giáo đến dù giê! * So sánh Chiếu, Hịch, Cáo với Tấu?Thể loại Chiếu, Hịch, Cáo TấuKhác _ Là lời của vua chúa, tướng lĩnh dùng để ban bố mệnh lệnh, cổ động, thuyết phục._ Là lời của thần dân gửi lên vua chúa để trình bày một sự việc, ý kiến, đề nghị.Giống _ Đều là văn nghị luận cổ được viết bằng văn . dung: * Yêu cầu thảo luận: Điền tiếp vào sơ đồ sau: Bàn luận về phép học Mục đích chân chính của việc học Quan điểm và phương pháp học đúng đắn Mục đích. chân chính của việc học Phê phán lối học sai trái Khuyến khích mở rộng trường lớp Ban bố phép học Học hình thức Học hòng cầu danh lợi Học mà không biết tam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 101: Bàn luận về phép học, Tiết 101: Bàn luận về phép học, Tiết 101: Bàn luận về phép học

Bình luận về tài liệu tiet-101-ban-luan-ve-phep-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP