Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

15 12,074 3 Gửi tin nhắn cho Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:26

Câu hỏi: Hãy trình bày các bước vẽ sơ đồ lắp đặt và vẽ hồn tất sơ đồ lắp đặt của mạch đèn huỳnh quang. KIỂM TRA BÀI CŨ CL O A CL O A KIỂM TRA BÀI CŨ Vẽ đường dây nguồn Xác đònh vò trí bảng điện, bộ đèn Xác đònh vò trí các thiết bò trên bảng điện Vẽ đường dây dẫn điện Bài 8: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH  - Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điện.  - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.  - Lập được bảng dự trù vật tư cho mạch điện. SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ O A TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ • Hai bóng đèn được mắc với nhau như thế nào? • Cầu chì, công tắc được mắc vào dây pha hay dây trung hòa? • Phương án lắp đặt các thiết bò đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây. Mắc song song Dây pha - Cầu chì và công tắc đặt trên bảng điện - Bóng đèn đặt bên phải bảng điện. - Từ dây pha đến cầu chì đến công tắc đến bóng đèn, từ bóng đèn đến dây trung hòa O A NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH ĐIỆN O A CT1Cc1 Cc2 CT2 BĐ2 BĐ1 SÔ ÑOÀ LAÉP ÑAËT O A STT TÊN DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ SỐ LƯNG YÊU CẦU KT 1. 2. 3. 4. . . . BẢNG DỰ TRÙ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ [...]...SƠ ĐỒ LẮP ĐẶTOA Bài 8: THỰC HÀNHLẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH ĐIỆNOACT1Cc1Cc2 CT2BĐ2BĐ1 CLOAKIỂM TRA BÀI CŨVẽ đường dây nguồnXác định vị trí bảng điện, bộ đèn Xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện Vẽ đường dây dẫn điện DẶN DÒ- Hoàn tất phần ghi bài vào vở, học bài - Chuẩn bị dụng cụ vât liệu... đường dây dẫn điện DẶN DÒ- Hoàn tất phần ghi bài vào vở, học bài - Chuẩn bị dụng cụ vât liệu - thiết bị theo bảng dự trù Câu hỏi: Hãy trình bày các bước vẽ sơ đồ lắp đặt và vẽ hồn tất sơ đồ lắp đặt của mạch đèn huỳnh quang. KIỂM TRA BÀI CŨCLOA . điện, bộ đèn Xác đònh vò trí các thiết bò trên bảng điện Vẽ đường dây dẫn điện Bài 8: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN MỤC. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH  - Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điện.  - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.  -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bình luận về tài liệu bai-8-thuc-hanh-lap-mach-dien-hai-cong-tac-hai-cuc-dieu-khien-hai-den

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP