Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt

Trương Gia Bình
Trương Gia Bình(11534 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 6740
27
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:26

Mô tả: GIÁO ÁN - VẬT LÍ 8- CHƯƠNG II- BÀI 25 TRƯỜNG THCS VĨNH KHÁNH GV: NGUYỄN CHIẾN THẮNG TIẾT PPCT: 30 LỚP : 8A TUẦN: 30.( 0712 /04/ 2008 ) NGÀY SOẠN :02 / 04 / 2008  BÀI 25 PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Phát biểu được 3 nội dung của nguyên lí truyền nhiệt. - Viết được phương trình cân bằng nhiệt cho trường hợp có 2 vật trao đổi nhiệt với nhau. - Giải được các bài toán đơn giản về trao đổi nhiệt giữa 2 vật. 2. Kĩ năng: - Vận dụng công thức tính nhiệt lượng. 3. Thái độ: - Nghiêm túc trong học tập, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ. * Giáo viên: - Bảng phụ ghi nguyên lí truyền nhiệt. * Học sinh: - Ghi sẵn nội dung tựa đề bài học và ghi mục I. Nguyên lí truyền nhiệt. Mục II. Phương trình cân bằng nhiệt. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 16’ HĐ1: KIỂM TRA - TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP. * Kiểm tra 15p: - GV yêu cầu HS đóng tập sách để KT 15p. - GV theo dõi học sinh lúc làm bài. - GV thhu bài KT khi hết giờ. - HS ổn định lớp và đóng tập, sách để KT 15p. - HS tự giác làm bài. - HS nộp bài… 1 GIÁO ÁN - VẬT LÍ 8- CHƯƠNG II- BÀI 25 5’ 7’ * Tổ chức tình huống học tập. - GV tố chức tình huống như SGK. - Yêu cầu HS trả lời GV vào bài mới. HĐ2: TÌM HIỂU NGUYÊN LÍ TRUYỀN NHIỆT. - GV thông báo 3 nội dung của nguyên lí truyền nhiệt như SGK. - Yêu cầu HS phát biểu lại 3 nội dung đó nhiều lần và ghi nhớ tại lớp. - Yêu cầu HS vận dung 3 nội dung của nguyên lí truyền nhiệt giải thích tình huống đầu bài. - GV chốt lại tình huống – An đúng, Bình sai. HĐ3: TÌM HIỂU PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT. - GV hướng dẫn HS dựa vào nội dung thứ 3 của nguyên lí truyền nhiệt, viết phương trình cân bằng nhiệt. - GV cung cấp thông tin về các đại lượng trong công thức tính nhiệt lượng Q toả ra , Q thu vào - GV giới thiệu t 1 là độ giảm nhiệt - HS đọc phần tình huống đầu bài và trả lời. - HS ghi đầu bài. BÀI 25 PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. NGUYÊN LÍ TRUYỀN NHIỆT. - HS tìm hiểu 3 nội dung của nguyên lí truyền nhiệt. - HS phát biểu lại nội dung nguyên lí truyền nhiệt và ghi nhớ tại lớp. ( HS ghi vở 3 nội dung của nguyên lí truyền nhiệt ở nhà) - HS vận dụng nguyên lí truyền nhiệt giải thích tình huống đầu bài. - Cá nhân HS trả lời …. II. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT. - HS dựa vào nội dung thứ 3 và xây dựng được phương trình cân bằng nhiệt. - HS thu thập thông tin để viết được công thức tính Q toả ra , Q thu vào . Vật toả nhiệt Vật thu nhiệt khối lượng, m 1 (kg) nhiệt độ ban đầu t 1 ( 0 C) nhiệt độ cuối t ( 0 C) nhiệt dung riêng c 1 ( J/kg.K) m 2 (kg) t 2 ( 0 C) t ( 0 C) c 2 ( J/kg.K) - HS thu thập thông tin về các đại lượng và 2 Q toả ra = Q thu vào GIÁO ÁN - VẬT LÍ 8- CHƯƠNG II- BÀI 25 7’ 11’ độ và t 2 là độ tăng nhiệt độ. HĐ4: TÌM HIỂU VÍ DỤ VỀ ÁP DỤNG PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT. - GV yêu cầu 1HS đọc ví dụ. - GV hướng dẫn HS tóm tắt đầu bài như SGK. - GV hướng dẫn HS giải bài tập VD theo các bước: + Nhiệt độ của 2 vật khi có cân bằng nhiệt? + Vật nào toả nhiệt, vật nào nhận nhiệt? + Viết công thức tính nhiệt lượng toả ra, nhiệt lượng thu vào? + Áp dụng phương tình cân bằng nhiệt? Q toả ra = Q thu vào - GV có thể thay đề bài toán cho HS giải với quả cầu bằng đồng. HĐ5: VẬN DỤNG - CỦNG CỐ- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ. * Củng cố: - GV yêu cầu HS phát biểu 3 nội dung của nguyên lí truyền nhiệt. * Vận dụng: - GV tổ chức cho HS giải các câu C1a và C2. - GV hướng dẫn HS các bước giải, với viết được: Q toả ra = m 1 .c 1 . ( t 1 – t ) Q thu vào = m 2 .c 2 . ( t - t 2 ) Q toả ra = Q thu vào m 1 .c 1 . ( t 1 – t ) = m 2 .c 2 . ( t - t 2 )  m 1 . c 1 . t 1 = m 2 . c 2 . t 2 III. VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT. - HS đọc VD SGK. - HS tóm tắt đầu bài. - HS giải bài toán theo các bước như GV hướng dẫn. - HS giải bài toán với quả cầu bằng đồng. IV. VẬN DỤNG. - 2 HS phát biểu nguyên lí truyền nhiệt. - HS hoạt động cá nhân giải các câu C1a, C2. C1. Tóm tắt: m 1 = 200g = 0,2kg ; t 1 = 100 0 C, 3 GIÁO ÁN - VẬT LÍ 8- CHƯƠNG II- BÀI 25 câu C1 nhiệt độ trong phòng cho là 30 0 C. - GV theo dõi và uốn nắn HS khi giải toán. - Câu C3 GV hướng dẫn tương tự, yêu cầu HS về nhà làm C3. * Hướng dẫn về nhà: - Học thuộc nguyên lí truyền nhiệt. - Đọc có thể em chưa biết. - Làm C3 và BT 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6 tr 33, 34. - Đọc bài 26 “ Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ” trả lời: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là gì? Công thức tính nhiệt lượng c 1 = 4200J/kg.K m 2 = 300g = 0,3kg.; t 2 = 30 0 C c 2 = 4200J/kg.K t = ? Giải: B1: Q 1 = m 1 . c 1 . ( t 1 - t ) B2: Q 2 = m 2 . c 2 . ( t - t 2 ) B3: Q 1 = Q 2 m 1 . c 1 . ( t 1 - t ) = m 2 . c 2 . ( t - t 2 ) vì c 1 =c 2  (m 1 .t 1 – m 1 t ) = m 2 .t – m 2 .t 2  t = (m 1 .t 1 + m 2. t 2 ) / ( m 1 + m 2 ) = 58 0 C C2: Tóm tắt m 1 = 0,5kg, c 1 = 380J/kg.K m 2 = 500g=0,5kg, c 2 = 4200J/kg.K t 1 = 80 0 C -20 0 C = 60 0 C Q 2 = ? , t 2 = ? Giải B1: Q 1 = m 1 . c 1 . t 1 = 0,5 . 380.60 = 11.400 J B2: Q 1 = Q 2 = 11.400 J B3: Q 2 = m 2 . c 2 . t 2  t 2 = Q 2 / ( m 2 . c 2 ) = 5,4 0 C. - HS ghi lại nội dung về nhà…. 4 GIÁO ÁN - VẬT LÍ 8- CHƯƠNG II- BÀI 25 do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra? IV. NHẬN XÉT – RÚT KINH NGHIỆM. ………………………………………………………………………………………………… . . …………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………. . . …………………………………………………………………………………………………. . 5 . 1 là độ giảm nhiệt - HS đọc phần tình huống đầu bài và trả lời. - HS ghi đầu bài. BÀI 25 PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. NGUYÊN LÍ TRUYỀN NHIỆT. - HS tìm. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Phát biểu được 3 nội dung của nguyên lí truyền nhiệt. - Viết được phương trình cân bằng nhiệt cho

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt, Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt, Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Đạt Reddevils
Đạt Reddevils Vào lúc 05:40 am 06/05/2015

efretgf

Trả lời

Xu Tiêu
Xu Tiêu Vào lúc 11:53 pm 15/05/2014

c1 c2 làm rồi c3 chưa làm mà không đăng c3

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-25-phuong-trinh-can-bang-nhiet

Đăng ký

Generate time = 0.16188979148865 s. Memory usage = 18.6 MB