Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Max Born
Max Born(11376 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 758
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 23 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:26

Mô tả: Người thực hiện : SƠN SINH Đơn vị cơng tác : TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LI - QUẬN TÂN PHÚ Giới thiệu tổng qt Giới thiệu tổng qt  Tên bài: Tên bài: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH MINH  Thu c ch ng trình Ngữ văn l p 8ộ ươ ớ Thu c ch ng trình Ngữ văn l p 8ộ ươ ớ , học kỳ 1, bài 11 , học kỳ 1, bài 11 (SGK trang 114,115,116,117). (SGK trang 114,115,116,117).  Bài này được phân bố dạy trong 1 tiết. Bài này được phân bố dạy trong 1 tiết.  Mục tiêu của bài học: Mục tiêu của bài học: - Giúp học sinh hiểu được vai trò, vò trí, đặc điểm của văn - Giúp học sinh hiểu được vai trò, vò trí, đặc điểm của văn bản thuyết minh trong đời sống con người. bản thuyết minh trong đời sống con người. - Phân biệt văn bản thuyết minh với các văn bản tự sự, - Phân biệt văn bản thuyết minh với các văn bản tự sự, biểu cảm, nghò luận. biểu cảm, nghò luận. Giới thiệu tổng qt Giới thiệu tổng qt  Các nguồn tài ngun đã sử dụng: Các nguồn tài ngun đã sử dụng: − SGK Ngữ văn l p 8ớ SGK Ngữ văn l p 8ớ − Sách giáo viên Ngữ văn l p 8ớ Sách giáo viên Ngữ văn l p 8ớ − Một số hình ảnh minh họa trong Internet. Một số hình ảnh minh họa trong Internet. − Máy chiếu. Máy chiếu. Sữa Cô Gái Hà Lan được chế biến từ sữa bò tươi nguyên chất, mang đếùn nguồn dinh dưỡng tự nhiên tốt nhất với hương vò thơm ngon, rất thích hợp cho trẻ trong giai đoạn tăng trưởng. I. I. Vai trò và đặc điểm chung của văn bản thuyết Vai trò và đặc điểm chung của văn bản thuyết minh minh : : Học sinh nghe Học sinh nghe và và xem xem các các hình hình ảnh minh họa ảnh minh họa : : • Trong phần này HS cần tập trung theo dõi, quan sát để hiểu và nhận biết kiến thức. • u cầu các kỹ năng nghe, quan sát và theo dõi, sự cộng tác. • Trong phần này HS cần tập trung theo dõi, quan sát để hiểu và nhận biết kiến thức. • u cầu các kỹ năng nghe, quan sát và theo dõi, sự cộng tác. Tại sao lá cây có màu xanh lục? Caây döøa Bình Ñònh Soâng Höông Soâng Höông Nuùi Ngöï Bình Nuùi Ngöï Bình . Tên bài: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH MINH  Thu c ch ng trình Ngữ văn l p 8ộ ươ ớ Thu c ch ng trình Ngữ văn l p. bản thuyết minh trong đời sống con người. - Phân biệt văn bản thuyết minh với các văn bản tự sự, - Phân biệt văn bản thuyết minh với các văn bản tự sự,

— Xem thêm —

Xem thêm: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh, Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh, Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tim-hieu-chung-ve-van-ban-thuyet-minh

Đăng ký

Generate time = 0.131596088409 s. Memory usage = 18.42 MB