Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

23 825 3 Gửi tin nhắn cho Max Born
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:26

Người thực hiện : SƠN SINH Đơn vị cơng tác : TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LI - QUẬN TÂN PHÚ Giới thiệu tổng qt Giới thiệu tổng qt  Tên bài: Tên bài: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH MINH  Thu c ch ng trình Ngữ văn l p 8ộ ươ ớ Thu c ch ng trình Ngữ văn l p 8ộ ươ ớ , học kỳ 1, bài 11 , học kỳ 1, bài 11 (SGK trang 114,115,116,117). (SGK trang 114,115,116,117).  Bài này được phân bố dạy trong 1 tiết. Bài này được phân bố dạy trong 1 tiết.  Mục tiêu của bài học: Mục tiêu của bài học: - Giúp học sinh hiểu được vai trò, vò trí, đặc điểm của văn - Giúp học sinh hiểu được vai trò, vò trí, đặc điểm của văn bản thuyết minh trong đời sống con người. bản thuyết minh trong đời sống con người. - Phân biệt văn bản thuyết minh với các văn bản tự sự, - Phân biệt văn bản thuyết minh với các văn bản tự sự, biểu cảm, nghò luận. biểu cảm, nghò luận. Giới thiệu tổng qt Giới thiệu tổng qt  Các nguồn tài ngun đã sử dụng: Các nguồn tài ngun đã sử dụng: − SGK Ngữ văn l p 8ớ SGK Ngữ văn l p 8ớ − Sách giáo viên Ngữ văn l p 8ớ Sách giáo viên Ngữ văn l p 8ớ − Một số hình ảnh minh họa trong Internet. Một số hình ảnh minh họa trong Internet. − Máy chiếu. Máy chiếu. Sữa Cô Gái Hà Lan được chế biến từ sữa bò tươi nguyên chất, mang đếùn nguồn dinh dưỡng tự nhiên tốt nhất với hương vò thơm ngon, rất thích hợp cho trẻ trong giai đoạn tăng trưởng. I. I. Vai trò và đặc điểm chung của văn bản thuyết Vai trò và đặc điểm chung của văn bản thuyết minh minh : : Học sinh nghe Học sinh nghe và và xem xem các các hình hình ảnh minh họa ảnh minh họa : : • Trong phần này HS cần tập trung theo dõi, quan sát để hiểu và nhận biết kiến thức. • u cầu các kỹ năng nghe, quan sát và theo dõi, sự cộng tác. • Trong phần này HS cần tập trung theo dõi, quan sát để hiểu và nhận biết kiến thức. • u cầu các kỹ năng nghe, quan sát và theo dõi, sự cộng tác. Tại sao lá cây có màu xanh lục? Caây döøa Bình Ñònh Soâng Höông Soâng Höông Nuùi Ngöï Bình Nuùi Ngöï Bình [...]... một số văn bản thuyết minh. Sưu tầm một số văn bản thuyết minh. -Soạn bài : “ Phương pháp thuyết minh .Soạn bài : “ Phương pháp thuyết minh .Dặn dịDặn dị Chùa Thiên MụChùa Thiên Mụ I. I. Vai trò và đặc điểm chung của văn bản thuyết Vai trò và đặc điểm chung của văn baûn thuyeát minh minh : :Học sinh nghe Học sinh nghe vàvà xem xem cáccác hình hình ảnh minh hoùaaỷnh minh. .. những luận ñieåm. Mỗi văn bản trên trình bày, giới thiệu, giải Mỗi văn bản trên trình bày, giới thiệu, giải thích điều gì ?thích điều gì ?Em thường gặp các loại văn bản đó ở đâu ?Em thường gặp các loại văn bản đó ở đâu ?Hãy kể thêm một vài văn bản cùng loại mà Hãy kể thêm một vài văn baỷn cuứng loaùi maứ em bieỏt ?em bieỏt ?ã Cỏc câu hỏi ở đây yêu cầu HS hiểu và nhận bit kin thc.ãYờu... tập củng cốCâu 1: Văn bản thuyết minh là:A. Văn bản trình bày sự việc, diễn biến, nhân vật theo một trật tự nhất định nhằm thuyết phục người đọc, người nghe.B. Văn bản trình bày chi tiết cụ thể cho ta cảm nhận được sự vật, con người một cách sinh động và cụ thể.C. Văn bản trình bày, giới thiệu, giải thích đặc điểm, tính chất, … của sự vật, hiện tượng.D. Văn bản trình bày những ý kiến, quan... văn l p 8ớSGK Ngữ văn l p 8ớ−Sách giáo viên Ngữ văn l p 8ớSách giáo viên Ngữ văn l p 8ớ−Một số hình ảnh minh họa trong Internet.Một số hình ảnh minh họa trong Internet.−Máy chiếu. Máy chiếu. Người thực hiện : SÔN SINHĐơn vị công tác : TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LI - QUẬN TÂN PHUÙ Lăng Tự ĐứcLăng Tự Đức Núi Ngự BìnhNúi Ngự Bình Bài tập củng cốBài tập củng cốCâu 1: Văn bản thuyết. .. vàvà xem xem cáccác hình hình ảnh minh hoùaaỷnh minh hoùa : :ã Trong phn ny HS cn tập trung theo dõi, quan sát để hiểu và nhận bit kin thc.ã Yờu cu cỏc k nng nghe, quan sỏt v theo dừi, s cng tỏc.ã Trong phn ny HS cần tập trung theo dõi, quan sát để hiểu v nhn bit kin thc.ã Yờu cu cỏc k nng nghe, quan sát và theo dõi, sự cộng tác. ... ?em bieỏt ?ã Cỏc câu hỏi ở đây yêu cầu HS hiểu và nhận bit kin thc.ãYờu cu cỏc k nng nghe núi, ủoùc, hieồu.ã Cỏc cõu hi õy yờu cu HS hiu v nhn bit kin thc.ãYờu cu cỏc k nng nghe nói, đọc, hiểu. Học sinh làm việc độc lập, trả lời các câu hỏi sau đây :Học sinh làm việc độc lập, trả lời các câu hỏi sau đây : LỜI CÁM ƠNLỜI CÁM ƠNChân thành cám ơn quý thầy cô đã chú ý theo Chân thành . Tên bài: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH MINH  Thu c ch ng trình Ngữ văn l p 8ộ ươ ớ Thu c ch ng trình Ngữ văn l p. bản thuyết minh trong đời sống con người. - Phân biệt văn bản thuyết minh với các văn bản tự sự, - Phân biệt văn bản thuyết minh với các văn bản tự sự,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh, Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh, Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Bình luận về tài liệu tim-hieu-chung-ve-van-ban-thuyet-minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP