Unit 8: Celebration - Write

David Brewster
David Brewster(9787 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 30
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:25

Mô tả: 1. It is celebrated on the third Sunday in June 2. It is celebrated in Australia and USA 3. It is celebrated for fathers GUESSING GAME

— Xem thêm —

Xem thêm: Unit 8: Celebration - Write, Unit 8: Celebration - Write, Unit 8: Celebration - Write

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.111619949341 s. Memory usage = 17.66 MB