Bài 25: IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh

Ánh Hồng
Ánh Hồng(11599 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 5139
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 24 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:25

Mô tả: Gi¸o viªn: NguyÔn TuÊn Thµnh. Tr­êng THCS ViÖt TiÕn. Câu 1: Mùa hè n m 1786, được sự giúp sức của ai. Nguyễn Huệ đã vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú xuân? A. Nguyễn Nhạc. B. Nguyễn L C. Nguyễn Hu Chỉnh. D. Nguyễn h u Cầu. I. kiểm tra bài cũ Câu 2: Gi a n m 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Th ng Long tiêu diệt Vũ v n Nhậm đúng hay sai? A. đúng. B. Sai. 1. Quân Thanh xâm lược nư ớc ta. * Nguyên nhân. - Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh. - Nhà Thanh có tư tưởng mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh Nguyên nhân nào đã thúc đẩy quân Thanh xâm lược nước ta? Em có nhận xét gi` về hành động và việc làm của Lê Chiêu Thống? Hành động, việc làm đó bị nhân dân ta lên án bằng câu nói:Rước voi về giày mả tổ. đó là hành động bán nước cầu vinh. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. Quân Thanh xâm lược Tây sơn rút quân Tại sao ta chọn Tam - điệp, Biện - Sơn để lập phòng tuyến? Giặc Ta - Cuối n m 1788 Tôn Sĩ Nghị làm tổng chỉ huy 29 vạn quân tiên vào nước ta. - Rút khỏi Th ng Long và lập phòng tuyến Tam điệp - Biện Sơn và cho người báo cho Nguyến Huệ biết. Em có nhận xét gi` về lực lượng của giặc? Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. Càn Long thận trọng chỉ thị cho Tôn Sĩ Nghị: Việc quân phải từ từ, nếu thấy thuận thi đánh mạnh lập công to, nếu không thuận làm ơn cho cả hai bên. Ta đóng đại binh để kiềm chế . rồi xử trí sau TiÕt 56 T©y s¬n ®¸nh tan qu©n thanh 1. Qu©n Thanh x©m l­îc n­íc ta. * Nguyªn nh©n. * GiÆc * Ta T¹i sao ta rót khái Thăng Long? A.ThÕ giÆc m¹nh. B. ®­îc Lª Chiªu Thèng dÉn ®­êng. C. C¶ A, B ®Òu ®óng. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. VàoThng Long quân Thanh đã: - đốt nhà, cướp của, giết người trắng trợn. - Phong Lê Chiêu Thống An Nam Quốc vương - Bắt nhân dân Thng long cống nạp, dựng đồn luỹ cho giặc. Nhân dân Thng Long than thở: Nước Nam từ khi có đế có vương đến nay, chưa bao giờ thấy ông vua nào luồn cúi đê hèn như vậy. Một tướng nhà Lê suốt ruột, xin Tôn Sĩ Nghị xuất quân. Nghị kiêu ngạo trả lời:Giặc còn gầy ta hãy nuôi cho béo, để chúng tự đến dâng thịt cho ta. Em có nhận xét gi` về hành động và việc làm của bè lũ bán nước và cướp nước? * Giặc * Ta Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Ngày 22/12/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung tiến quân ra Bắc. Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gi`? - Khẳng định nước ta là nước độc lập, có Hoàng đế đứng đầu, kiên quyết kháng chiến bảo vệ tổ quốc. hướng tiến của địch hướng tiến của ta nơi nguyễn huệ xưng vương Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Ngày 26 đến Nghệ An tuyển thêm quân và mở cuộc duyệt binh lớn. Quân Thanh sang xâm lược nước ta, hiện ở Thng Long các ngươi đã biết chưa? . Từ đời Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp nước ta, giết hại nhân dân, vơ vết của cải, ngư ời minh không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi . đời Hán có Trưng N Vương, đời Tống có đinh Tiên Hoàng, Lê đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ . Các ngài không nỡ ngồi nhin chúng làm điều tàn bạo . Nay người Thanh lại sang mưu đồ lấy nước ta đặt là quận huyện . Vi vậy ta kéo quân ra đuổi chúng . hướng tiến của địch hướng tiến của ta nơi nguyễn huệ xưng vương Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh Việc làm này của Quang Trung có ý nghĩ gi`? A. Tạo cho quân ta có lực lượng tương đương với kẻ thù. B. T ng thêm lòng tin trong chiến đấu. C. Biến cuộc kháng chiến chống Thanh thành cuộc kháng chiến của cả dân tộc. D. Cả 3 ý trên đều đúng. hướng tiến của địch hướng tiến của ta nơi nguyễn huệ xưng vương ta tiến quân bằng đường thủy . 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. Quân Thanh xâm lược Tây sơn rút quân Tại sao ta chọn Tam - điệp, Biện - Sơn. quân bằng đường thủy Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh Bài

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 25: IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh, Bài 25: IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh, Bài 25: IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

joong in
joong in Vào lúc 07:26 pm 09/04/2015

cha thay gi ca toan cai gi khong day

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-25-iv-tay-son-danh-tan-quan-thanh

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.16926383972168 s. Memory usage = 18.54 MB