bài dự thi tìm hiểu luật khiếu nại tố cáo

12 350 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2017, 21:41

... khiếu nại, luật tố cáo Hình thức khiếu nại Điều Luật Khiếu nại quy định hình thức khiếu nại sau: Việc khiếu nại thực đơn khiếu nại khiếu nại trực tiếp Trường hợp khiếu nại thực đơn đơn khiếu nại. .. Điều khản thi hành Câu 2: Khiếu nại gi? Tố cáo gì? Giữa khiếu nại tố cáo khác nào? Phân biệt khiếu nại với đề nghị, kiến nghị ; tố cáo với phẩn ánh Khiếu nại: Tại khoảm 1, điều Luật khiếu nại quy... Luật Tố Caod quy định hình thức tố cáo sau: Việc tố cáo thực đơn tố cáo tố cáo trực tiếp Trường hợp tố cáo thực đơn đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa người tố cáo;
- Xem thêm -

Xem thêm: bài dự thi tìm hiểu luật khiếu nại tố cáo, bài dự thi tìm hiểu luật khiếu nại tố cáo, bài dự thi tìm hiểu luật khiếu nại tố cáo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn