Bài 4: Sự rơi tự do

6 141 0 Gửi tin nhắn cho Pierre Omidyar
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:27

ở HÀ NỘI : 2 /7872,9 smg ≈ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 2 /7867,9 smg ≈ ở các Cực gia tốc 2 /8324,9 smg ≈ PHIẾU HỌC TẬP Câu 1 : Đặc điểm nào sau đây không phải của chuyển động rơi tự do? A.Chuyển động có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới B.Gia tốc của chuyển động có giá trị không đổi C.Hiệu quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp là một đại lượng không đổi . D.Chuyển động có tốc độ tăng đều theo thời gian Câu 2 : Chọn câu trả lời đúng Hai vật có khối lượng m 1 >m 2 được thả rơi tự do đồng thời tại cùng một độ cao thì A.Vận tốc chạm dất của vật 1 lớn hơn vận tốc chạm đất của vật 2 B.Vận tốc chạm đất của vật 1 nhỏ hơn vận tốc chạm đất của vật 2 C.Vận tốc chạm đất của hai vật bằng nhau D.Hai vật rơi với vận tốc không đổi Câu 3 : Trong khi rơi tự do, vật thứ nhất rơi mất một khỏang thời gian dài gấp đôi vật thứ hai . Hãy so sánh quãng đường đi được của vật thứ nhất và vật thứ hai A.h 1 =0,5h 2 B.h 1 =2h 2 C.h 1 =3h 2 D.h 1 =4h 2 TÓM TẮT KIẾN THỨC Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực Trong trường hợp có thể bỏ qua ảnh hưởng của các yếu tố khác lên vật rơi, ta có thể coi sự rơi của vật như là sự rơi tự do Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới. Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, mọi vật đều rơi tự do với cùng gia tốc g Gia tốc rơi tự do ở các nơi khác nhau trên Trái Đất thì khác nhau. Người ta thường lấy g9,8m/s 2 hoặc g10 m/s 2 CÁC CÔNG THỨC 1.Công thức tính vận tốc rơi của vật (không vận tốc đầu) 2. Công thức tính quãng đường đi được của sự rơi tự do S: quãng đường đi được (m) t: thời gian rơi v=gt 2 2 gt s = s v  . THỨC Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực Trong trường hợp có thể bỏ qua ảnh hưởng của các yếu tố khác lên vật rơi, ta có thể coi sự rơi. yếu tố khác lên vật rơi, ta có thể coi sự rơi của vật như là sự rơi tự do Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4: Sự rơi tự do, Bài 4: Sự rơi tự do, Bài 4: Sự rơi tự do

Bình luận về tài liệu bai-4-su-roi-tu-do

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP