Đề kiểm tra hóa 8. Học kì II. Bài số 1

André-Marie Ampère
André-Marie Ampère(11659 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 744
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:26

Mô tả: Kiểm tra môn hóa học. Học kì II. Bài số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) Họ và tên: . STT: . Lớp: 8 Đề bài Phần I: Trắc nghiệm. Câu 1: Trong các phản ứng hoá học sau , phản ứng nào là phản ứng hoá hợp , phản ứng nào là phản ứng phân huỷ . A/ 4Al + 3O 2 -> 2 Al 2 O 3 D/ SO 3 + H 2 O -> H 2 SO 4 B/ Fe + H 2 O -> FeO + H 2 E/ CaO + CO 2 - > CaCO 3 C/ CaCO 3 - > CaO + CO 2 F/ CaO + H 2 O -> Ca(OH) 2 Câu 2:Oxít của một nguyên tố có hoá trị II chứa 20% ôxi (về khối lợng). Công thức hoá học của oxít đó là: A/ FeO B/ CuO C/ CaO D/ ZnO. Câu 3 : Hoàn thành các phơng trình phản ứng sau : A/ + O 2 - > H 2 O C/ + -> Fe 3 O 4 B/ P + . - > P 2 O 5 D/ KMnO 4 -> K 2 MnO 4 + + Phần II: Tự luận. Bài 1: Hãy điều chế 3 oxít axít và 3 oxít bazơ từ các đơn chất ? Viết các phơng trình phản ứng minh hoạ. Bài2 : Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam nhôm trong bình đựng khí oxi (ở đktc). a.Tính thể tích oxi cần dùng . b.Tính khối lợng nhôm oxit sinh ra theo 2 cách . Bài 5: Đốt cháy 3,52 g hợp chất A trong oxi , phản ứng kết thúc thu đợc 3,2 g Fe 2 O 3 và 0,896 lít khí SO 2 ( đkc) a. Xác định thành phần định tính và định lợng của A . b. Tìm công thức phân tử của A , biết khối lợng mol của A là 88 g . Bài làm: Điểm Lời phê của giáo viên . Kiểm tra môn hóa học. Học kì II. Bài số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) Họ và tên: . STT: . Lớp: 8. . Đề bài Phần I: Trắc nghiệm. Câu 1: Trong các. MnO 4 + + Phần II: Tự luận. Bài 1: Hãy điều chế 3 oxít axít và 3 oxít bazơ từ các đơn chất ? Viết các phơng trình phản ứng minh hoạ. Bài2 : Đốt cháy hoàn

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề kiểm tra hóa 8. Học kì II. Bài số 1, Đề kiểm tra hóa 8. Học kì II. Bài số 1, Đề kiểm tra hóa 8. Học kì II. Bài số 1

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Nguyen Ankh
Nguyen Ankh Vào lúc 08:33 am 06/05/2015

;

Trả lời

Nguyen Ankh
Nguyen Ankh Vào lúc 08:19 am 06/05/2015

tốt lắm

Trả lời

Thảo Phương Nguyễn
Thảo Phương Nguyễn Vào lúc 08:49 pm 04/04/2014

cam on nhju nha?hjhj

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hoa-8-hoc-ki-ii-bai-so-1

Đăng ký

Generate time = 0.21010112762451 s. Memory usage = 18.54 MB