Đề kiểm tra hóa 8. Học kì II. Bài số 1

1 758 7
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:26

Kiểm tra môn hóa học. Học kì II. Bài số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) Họ và tên: . STT: . Lớp: 8 Đề bài Phần I: Trắc nghiệm. Câu 1: Trong các phản ứng hoá học sau , phản ứng nào là phản ứng hoá hợp , phản ứng nào là phản ứng phân huỷ . A/ 4Al + 3O 2 -> 2 Al 2 O 3 D/ SO 3 + H 2 O -> H 2 SO 4 B/ Fe + H 2 O -> FeO + H 2 E/ CaO + CO 2 - > CaCO 3 C/ CaCO 3 - > CaO + CO 2 F/ CaO + H 2 O -> Ca(OH) 2 Câu 2:Oxít của một nguyên tố có hoá trị II chứa 20% ôxi (về khối lợng). Công thức hoá học của oxít đó là: A/ FeO B/ CuO C/ CaO D/ ZnO. Câu 3 : Hoàn thành các phơng trình phản ứng sau : A/ + O 2 - > H 2 O C/ + -> Fe 3 O 4 B/ P + . - > P 2 O 5 D/ KMnO 4 -> K 2 MnO 4 + + Phần II: Tự luận. Bài 1: Hãy điều chế 3 oxít axít và 3 oxít bazơ từ các đơn chất ? Viết các phơng trình phản ứng minh hoạ. Bài2 : Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam nhôm trong bình đựng khí oxi (ở đktc). a.Tính thể tích oxi cần dùng . b.Tính khối lợng nhôm oxit sinh ra theo 2 cách . Bài 5: Đốt cháy 3,52 g hợp chất A trong oxi , phản ứng kết thúc thu đợc 3,2 g Fe 2 O 3 và 0,896 lít khí SO 2 ( đkc) a. Xác định thành phần định tính và định lợng của A . b. Tìm công thức phân tử của A , biết khối lợng mol của A là 88 g . Bài làm: Điểm Lời phê của giáo viên . Kiểm tra môn hóa học. Học kì II. Bài số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) Họ và tên: . STT: . Lớp: 8. . Đề bài Phần I: Trắc nghiệm. Câu 1: Trong các. MnO 4 + + Phần II: Tự luận. Bài 1: Hãy điều chế 3 oxít axít và 3 oxít bazơ từ các đơn chất ? Viết các phơng trình phản ứng minh hoạ. Bài2 : Đốt cháy hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra hóa 8. Học kì II. Bài số 1, Đề kiểm tra hóa 8. Học kì II. Bài số 1, Đề kiểm tra hóa 8. Học kì II. Bài số 1

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hoa-8-hoc-ki-ii-bai-so-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP