269 cụm từ HAY XUẤT HIỆN TRONG PART 1 đề THI TOEIC

9 518 7
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2017, 23:58

... đẩy) 10 9 pulling out the drawer kéo ngăn kéo 11 0 purchasing loaves of the bread mua ổ bánh mì 11 1 pushing a cart through the line đẩy xe qua hàng 11 2 put items into the bag bỏ mặt hàng vào túi 11 3... vào ổ khóa 11 4 putting away instruments cất dụng cụ 11 5 putting down the pen đặt bút xuống 11 6 putting on her belt đeo thắt lưng (dây nịt) 11 7 putting on his jacket mặc áo khoác 11 8 putting on... bảng tên 11 9 putting on the sweater mặc áo len vào 12 0 putting up a poster dán áp phích 12 1 racing down the street phóng xe xuống đường 12 2 raising sales nâng cao doanh số bán hàng 12 3 raking
- Xem thêm -

Xem thêm: 269 cụm từ HAY XUẤT HIỆN TRONG PART 1 đề THI TOEIC, 269 cụm từ HAY XUẤT HIỆN TRONG PART 1 đề THI TOEIC, 269 cụm từ HAY XUẤT HIỆN TRONG PART 1 đề THI TOEIC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn