VẼ TRANG TRI : TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG (LỚP 3)

9 3,469 14
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:25

Mĩ thuật lớp 3 Mĩ thuật lớp 3 Trang trí hình vuông Trang trí hình vuông BÀI 19: Vẽ trang trí Vẽ trang trí 1- Giới thiệu mẫu 2- Quan sát – Nhận xét Cách sắp xếp hoạ tiết chính và hoạ tiết phụ? - Hoạ tiết chính nổi bật ở giữa hình, kích thước lớn, nổi bật - Hoạ tiết phụ thường ở 4 góc hình, kích thuớc nhỏ hơn. -Màu vẽ có đậm nhạt - Hoạ tiết thường mang dạng hoa, hình… Màu sắc? Dạng hoạ tiết ? ( Kết hợp quan sát thêm từ mẫu vẽ in trong Vỡ tập vẽ) 3- Thực hành trang trí - Vẽ đường trục, chia hình vuông thành các phần đều bằng nhau + BƯỚC 1: Gợi ý cách vẽ + BƯỚC 2: Dựa vào đường trục để vẽ các nét tạo nên mảng hình hoạ tiết - Sắp xếp hoạ tiết chính quay vào giữa hình theo cách nhắc lại hay xen kẽ - Hoạ tiết chính đều giống bằng nhau theo từng dạng Vẽ hoạ tiết chính Vẽ hoạ tiết phụ - Hoạ tiết phụ có kích thước nhỏ hơn hoạ tiết chính cùng quay vào giữa hình - Thường đặt ở 4 góc hình vuông Vẽ màu - Vẽ từ 3 đến 4 màu - Thể hiện rõ trọng tâm (điểm giữa) hình Hoàn chỉnh hình trang trí Màu vẽ đều, có đậm nhạt Gv chọn bài vẽ ở 3 mức độ Gv chọn bài vẽ ở 3 mức độ (Hoàn thành tốt – Hoàn thành- Chưa hoàn thành) (Hoàn thành tốt – Hoàn thành- Chưa hoàn thành)  Học sinh nhận xét: Học sinh nhận xét: - Sắp xếp hoạ tiết hợp lý, cân đối và rõ - Sắp xếp hoạ tiết hợp lý, cân đối và rõ trọng tâm hình. trọng tâm hình. - Dùng màu nổi bật, có đậm nhạt. - Dùng màu nổi bật, có đậm nhạt. - Bình chọn bài vẽ, xếp loại. - Bình chọn bài vẽ, xếp loại. . Mĩ thuật lớp 3 Mĩ thuật lớp 3 Trang trí hình vuông Trang trí hình vuông BÀI 1 9: Vẽ trang trí Vẽ trang trí 1- Giới thiệu mẫu 2- Quan sát – Nhận. mẫu vẽ in trong Vỡ tập vẽ) 3- Thực hành trang trí - Vẽ đường trục, chia hình vuông thành các phần đều bằng nhau + BƯỚC 1: Gợi ý cách vẽ + BƯỚC 2: Dựa
- Xem thêm -

Xem thêm: VẼ TRANG TRI : TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG (LỚP 3), VẼ TRANG TRI : TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG (LỚP 3), VẼ TRANG TRI : TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG (LỚP 3)

Bình luận về tài liệu ve-trang-tri-trang-tri-hinh-vuong-lop-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP