BAI 37: SINH TRUONG VA PHAT TRIEN O DONG VAT

Owen Chamberlain
Owen Chamberlain(11568 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 1812
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 24 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:25

Mô tả: TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG KRÔNGPĂC TỔ: SINH - KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT VẬT SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT ĐỘNG VẬT BÀI 37: BÀI 37: I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Phân biệt được sinh trưởng, phát triển qua biến thái và không qua biến thái - Phân biệt được sinh trưởng, phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn - Nêu được khái niệm biến thái 2. Kỹ năng: - Lấy được ví dụ về sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn 3. Thái độ, hành vi: Hiểu được trong thực tế người ta biết trước các giai đoạn trong quá trình phát triển của cơ thể mà có kế hoạch khai thác cho phù hợp II.Phương tiện dạy học: Tranh vẽ hình 37.1; 37.2; 37.3 ; 37.4 SGK III. Tiến trình bài dạy: - Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt. thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào - Ví dụ: Hạt lúa chỉ vài milimet, khi mọc thành cây lúa có thể cao hơn 1m 1. Kiểm tra cũ: 1. Sinh trưởng ở thực vật là gì? Ví dụ? Trả lời: 2. Phát triển ở thực vật là gì? Ví dụ? - Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, bao gồm ba quá trình liên quan với nhau: Sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt) - Ví dụ: Ở thực vật có hoa có thể phân biệt các giai đoạn: phôi trong hạt, cây con sau khi hạt nảy mầm, cây trưởng thành và đâm hoa kết trái Trả lời: 2. Bài mới: a. Vào bài: Sinh trưởng và phát triển ở động vật về bản chất giống như ở thực vật nhưng có điểm khác ở thực vật. Điểm khác như thế nào thì bài học này chúng ta cùng nhau giải quyết. b. Nội dung: Tiết 30: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT - Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào 1.Sinh trưởng: I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT Ở ĐỘNG VẬT Quan sát hình vẽ, kết hợp thông tin SGK và cho biết sinh trưởng là gì? Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể 2. Phát triển: I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT Ở ĐỘNG VẬT Quan sát hình vẽ, kết hợp thông tin SGK và cho biết phát triển là gì? Quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật có thể trải qua biến thái hoặc không qua biến thái. I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT * Lưu ý: Nghiên cứu thông tin trong SGK và cho biết biến thái là gì? Có mấy hình thức biến thái? - Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra - Có hai loại biến thái: + Biến thái hoàn toàn + Biến thái không hoàn toàn II. PHÁT TRIỂN KHÔNG QUA BIẾN THÁI: Nghiên cứu thông tin mục II và cho biết: Phát triển không qua biến thái xảy ra ở loài nào? Ví dụ? Phát triển không qua biến thái xảy ra ở đa số động vật có xương sống và rất nhiều loài động vật không xương sống 1. Ví dụ về Các giai đọan sinh trưởng phát triển ở người: Quá trình phát triển của người được chia làm mấy giai đoạn? Gồm những giai đoạn nào? + Giai đoạn phôi thai + Giai đoạn sau khi sinh - Quá trình phát triển của người được chia làm 2 giai đoạn: . mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu t o và sinh lí tương tự với con trưởng thành.Con non phát triển thành con trưởng thành không trải qua giai o n. sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra - Có hai loại biến thái: + Biến thái hoàn toàn + Biến thái không hoàn toàn II. PHÁT TRIỂN KHÔNG

— Xem thêm —

Xem thêm: BAI 37: SINH TRUONG VA PHAT TRIEN O DONG VAT, BAI 37: SINH TRUONG VA PHAT TRIEN O DONG VAT, BAI 37: SINH TRUONG VA PHAT TRIEN O DONG VAT

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Chuột Nhắt Smile
Chuột Nhắt Smile Vào lúc 08:52 pm 19/02/2014

thieu

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-37-sinh-truong-va-phat-trien-o-dong-vat

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.107335805893 s. Memory usage = 18.42 MB